Skogsnyheter

Allemansrätten och näringsverksamhet

231 inlägg 120637 visningar 17 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

roten  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234245
Skogsinvest skrev:Vad tycker ni om detta?

http://norran.se/2013/08/inrikes/plocka ... -utan-bar/

Han har nog blivit less och tog saken i egna händer. Lär nog hända mer sånt framöver innan våra styrande får fingrarna ur.

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234247
roten skrev:
Skogsinvest skrev:Vad tycker ni om detta?

http://norran.se/2013/08/inrikes/plocka ... -utan-bar/

Han har nog blivit less och tog saken i egna händer. Lär nog hända mer sånt framöver innan våra styrande får fingrarna ur.


Som fastighetsägare och markägare har jag inget emot människor som plockar för sitt husbehov.
Men när det kommer 40 st bärplockare som inte kan prata svenska samtidigt, utskickade av profitstinna bäruppköpare. Hitlurade bärplockare som kör i trafikfarliga bussar på enskilda och privata vägar, går som på radar och rensar rubbet samt trampar ner plantor, skiter och skräpar ner plantorna för fattiga och tungt skuldsatta småskogsägare då är måttet rågat. Stå på er LRF, ni har då mitt stöd!

Piteå-Tidningen skriver lite mer om det aktuella fallet:

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/s ... fault.aspx

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/s ... fault.aspx?

Läste på webben under lunchen i PT, då fanns det några kommentarer...
Men i sann PK-tidnings anda är alla kommentarer bortagna och kommentarsfältet stängt.

:D :D :D
Senast redigerad av Sweden-viking ons 21 aug 2013, 19:19, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

Zixten  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234249 Citat från den ena länkade artiklen.

"–·Inte nog med att det finns andra bärplockare som stjäl bär av dem. Nu ska markägare med välfyllda bankkonton börja stjäla bär av dem också"

Så nu vet ni det alla markägare, att ni har välfyllda bankkonton... Undrar just hur jag kommer åt mitt välfyllda bankkonto... :ymdaydream: :-?


Sweden-viking skrev:
roten skrev:
Skogsinvest skrev:Vad tycker ni om detta?

http://norran.se/2013/08/inrikes/plocka ... -utan-bar/

Han har nog blivit less och tog saken i egna händer. Lär nog hända mer sånt framöver innan våra styrande får fingrarna ur.


Piteå-Tidningen skriver lite mer om det aktuella fallet:

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/s ... fault.aspx

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/s ... fault.aspx?

Läste på webben under lunchen i PT, då fanns det några kommentarer...
Men i sann PK-tidnings anda är alla kommentarer bortagna och kommentarsfältet stängt.

:D :D :D

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234291 Jag har full förståelse för markägarens agerande. Mer av sådant. :-bd
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234361 Skogens bär är fria för kommersiell plockning, enligt naturvårdsverket http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/s ... fault.aspx

"Naturvårdsverkets uppfattning är att markägaren äger bären så länge de sitter kvar på riset, men de är fria att plocka för var och en. Så fort någon har plockat bären så ägs de av bärplockaren." :?: :evil: :evil:
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

totte  
#234372 Jag finner det lite märkligt att det man kan bli så upprörd över att en text säger exakt vad som alltid gällt i den hävdvunna allemansrätten.

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234393
totte skrev:Jag finner det lite märkligt att det man kan bli så upprörd över att en text säger exakt vad som alltid gällt i den hävdvunna allemansrätten.


Som information till de som inte följt med eller vet så är vi numera med i EU sedan ett antal år sedan och då gäller EU:s bestämmelser även för Sverige:

När europakonventionen om mänskliga rättigheter införlivades med svensk rätt 1994, ändrades även bestämmelserna om egendomsskydd i den svenska regeringsformen. Där skrevs då bl.a. att det allmänna inte får inskränka användningen av mark eller byggnad, utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Det tillfogades även en mening med oklar betydelse om att "alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan".

Det är således i grunden frågan om en intresseavvägning mellan allmänna och enskildas intressen. I denna avvägning är den s.k. proportionalitetsprincipen vägledande. Den innebär att en inskränkning i någon enskilds rätt inte får vara mer långtgående än vad som är nödvändigt för att nå syftet med inskränkningen. Syftet måste vara legitimt, och om det finns alternativ, skall det minst ingripande alternativet väljas. Europadomstolen använder uttrycket necessary and appropriate.

Den andra kritiken man kan rikta mot allemansrätten gäller rätten till en rättvis rättegång. Enligt konventionen skall var och en vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter vara berättigad till en oavhängig och opartisk domstol.

Enligt Brottsbalken är det förbjudet att utan lov tillgodogöra sig vissa naturalster, och det är även förbjudet att olovligen gå över tomter, planteringar och andra ägor som kan skadas. Sådana brott kan emellertid åtalas av åklagare endast om det är påkallat av särskilda skäl ur allmän synpunkt. Den som blir utsatt för intrånget är således inte garanterad en rätt att få sin sak prövad inför domstol, såsom konventionen kräver.

Vidare handläggs överklaganden angående allemansrätt och strandskydd i miljödomstolarna av s.k. miljöråd. Dessa är inte lagfarna och har en dubbelroll som en slags allmänhetens advokat och domare som gör att miljödomstolen knappast kan betecknas som opartisk.

Det lades fram en doktorsavhandling i Linköping om Allemansrätten och markutnyttjande. Doktoranden har studerat ett antal rättsfall från senare år och kommer till slutsatsen att allemansrätten inte skall anses vara en inskränkning i äganderätten. I stället menar man att den markägare, vars mark undandras allemansrättslig tillgänglighet får förmånen att få sin äganderätt utvidgad samt att bevisbördan för detta ligger på markägaren. Avhandlingen refererar över huvud taget inte till europakonventionen. Tyvärr är detta en inställning som är mycket spridd, såväl bland allmänhet som bland politiker och myndigheter.

:D :D :D

Avatar Fallback

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

torpöbo  
#234396 Det har ju blivit aktuellt med att avhysa bärplockare som slår läger på enskilda markägares marker.
Jag kom i eftermiddags på en snilleblixt om hur man skalla komma runt problemet med att det tar 3 månader för kronofogden att handlägga ett handräckningsärende av bärplockare som bor för länge på er mark utan att det kostar något.

Det som var grunden till min idé är den handräckning polisen idag genomförde i norra sverige på demonstranter som hindrade ett gruvföretag i deras näring: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/aktiv ... 440228.svd

Varför gör man inte som markägare göra på samma sätt som gruvbolagen gör. Man hävdar sin rätt genom att koppla på skogsvagnen, åker ut till lägret ringer till polisen och säger att det är massa aktivister som hindrar mig att få utföra min näring i form av att gallra eller röja skogen där bärplockarna befinner sig. Då kommer polisen vara tvungen att aggera och avhysa människorna direkt plus att de kan utfärda de straff för nedskräpningen som skett.

Borde inte detta fungera?

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234398 På tal om gammal hävd:

I strafflagen från 1864 förbjöds till exempel att ta olovlig väg över annans tomt, åker, äng, plantering eller andra ägor som kunde skadas och markägaren kunde tillgripa kraftfulla sanktioner mot den som inte åtlydde dennes tillsägelser. Dessa sanktionsmöjligheter togs bort och endast åklagare kunde åtala förseelsen om det var motiverat ur allmän synpunkt. Följaktligen har aldrig något sådant åtal såvitt känt någonsin väckts.

När strandskyddsbestämmelserna infördes i Miljöbalken tycks lagstiftaren varit angelägen om att neutralisera effekterna av europakonventionens egendomsskydd, så att ägaren inte får rätt, även om konventionen ger honom rätten.

PS En annan gammal hävd är rätten att avhysa inkräktare.....

:D :D :D

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234460
totte skrev:Jag finner det lite märkligt att det man kan bli så upprörd över att en text säger exakt vad som alltid gällt i den hävdvunna allemansrätten.


För det första är allemansrätten ingen gammal hävd, utan aktualiserades i samband med fritidsutredningen 1937. Tidigare fanns ju begreppet smutsgata i brottsbalken, liksom en särskild lösdriverilag och krav på inrikespass vid resor inom Sverige..

För det andra har allemansrätten aldrig tillåtet kommersiell verksamhet, utan det har alltid fordrat markägarens tillstånd.

För det tredje så läs citatet i mitt förra inlägg igen och begrunda hur det relaterar till markägarens rättigheter över sin egendom.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

The Boxer  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234468 Citat:
"Leif Ögren har lovat dem att ersätta den förlorade arbetsinkomsten.
–·Inte nog med att det finns andra bärplockare som stjäl bär av dem. Nu ska markägare med välfyllda bankkonton börja stjäla bär av dem också"

Så HAN (Ögren) är den gode som utan att tänka profit tar hit folk från thailand.
De senaste årens mediarabalder har väl inte rört markägare utan giriga uppköpare, rätta mig om jag har fel... :-??

Avatar Fallback

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

roten  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234646 Trots 20 graders värme släppte jag Jämten en stund idag så hon fick springa lite. Upptäckte då 5 thailändare sitta och äta på min nybrutna väg. Dom hade en 745:a med skuffen full av bär men dom kan omöjligt ha kommit från mitt hygge då det bara är dryga året gammalt. Var även rätt kul se 5 fågelholkar då hunden var fram å knöck en matbit av dom :mrgreen:

Men nu ska iaf vägbommen upp så får dom gå upp om dom ska ha några bär!

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234668 Mats Jangdal tar upp en del avigsidor med ohederliga bärplockare http://www.frihetsportalen.se/ med bl.a. ett fall i Grycksbo http://www.dt.se/nyheter/falun/1.620194 ... kydda-oss-

Samtliga gripna dock släppta efter förhör http://www.dt.se/nyheter/falun/1.620992 ... frislappta
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

wigge  
#234691 Gäller allemansrätt vid odling av bär?
Tänkte när man markbereder ett hygge kan man ju hänvisa att odling av lingon och blåbär bedrivs.
Å då ej till för någon annan än sej själv.

Åsikter?

Användarvisningsbild

Re: Allemansrätten och näringsverksamhet

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#234711
wigge skrev:Gäller allemansrätt vid odling av bär?
Tänkte när man markbereder ett hygge kan man ju hänvisa att odling av lingon och blåbär bedrivs.
Å då ej till för någon annan än sej själv.

Åsikter?


Odling av Vildhallon är ju möjligt.
Aldrig fel att hävda sin rätt om man nu odlar bär...men då bör man nog sköta odlingen som sådan och ha intresse i den, samt sätta upp tydliga informations skyltar om odlingen och att allemansrätten ej är till lämplig på denna odling. ev stängsla in den...
(Samma gäller typ julgransodling mm)

:D :D :D

Annons:
Farma, ny skotare 2023
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).