Skogsnyheter

Skogens maffia?

87 inlägg 40060 visningar 9 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Skogens maffia?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#175300 Men nu är du ändå ganska långt från sanningen. Det är itne ens en partsinlaga, det är prosa med vissa saker som nästan är sanna.

Z. är ingen forskare, han är ingen myndighetsperson med krav på objektivitet på sig. Han är en journalist som tjänar pengar på att skriva så att det blir så många "twitter", "klick" och reaktioner som möjligt. För det är så tindingarna värderar det som skrivs.

Är det viktigare att skapa debatt än att tala sanning?

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogens maffia?

lfq  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#175311
Mangan skrev:
Är det viktigare att skapa debatt än att tala sanning?

Bägge delarna tycker jag. Z. har tydligen satt fart på debatten och fått både Skogsstyrelsens GD och en hop forskare att reagera. De är ju alltid svårt att argumentera mot journalister som har en tendens att förvränga fakta så att det passar in i det mönster som målas upp. Jämför med den debattartikel som en visss Hermansson skrev om vargfrågan.
Jag är själv forskare och har lättare att ta till mig argument som bygger på rena fakta jämfört med den typ som du kallar prosa. Men det hindrar inte att jag gärna läser Z's artiklar.
Visst förekommer det övertramp och tämjning av gränserna från skogsbolag men att kalla dem maffia är ganska överdrivet. Riksdagen har ju beslutat om lika värde på skogsmålen så i grunden är det en politisk fråga. Om inte Skogsstyrelsen kan övervaka detta så måste de få mer resurser. 8)

Användarvisningsbild

Re: Skogens maffia?

totte  
#175320 Som sagt, som jounalist så skriver han med svepande generaliseringar, han använder starka värdeladdade begrepp som "maffia", och en hel del andra jounalistiska grepp som man förvisso kan vända sig emot. Men precis som Mangan säger, han är ingen myndighetsperson med krav på objektivitet på sig, han är ute efter att skapa en bild av något utifrån sitt perspektiv.

Jag säger inte att den bilden ger någon sanning, sanningar är inte så lätta att få ihop, men jag skulle nog påstå att det inte är ett dugg bättre sanningar som presenteras av Skogsstyrelsen och en del andra parter. Det är lika lite eller mycket partsinlagor, sen om man fördrar att kalla det prosa så inte mig emot.

Det jag hävdar är alltså inte att vi skall bedriva skogsbruk på Zarembas villkor eller att det är det mest relevanta perspektivet. Det jag hävdar är att den bild han lägger fram representerar ett synsätt på skogsbruket som är mycket vanligt och ett synsätt som har en rätt stor genomslagskraft hos den stora del av befolkningen som inte är insatta i skogsbruk. Därför kan det inte bara avfärdas lättvindigt.

Skogsbruket borde ha ett trängande behov av att förbättra bilden av sig självt och det kommer man inte att lyckas med genom att bara förkasta kritiken, i synnerhet som det faktiskt finns en hel del relevans i den, även om den som helhet kan ses som överdriven och svepande.

Användarvisningsbild

Re: Skogens maffia?

towes  
#175673
totte skrev:Skogsbruket borde ha ett trängande behov av att förbättra bilden av sig självt och det kommer man inte att lyckas med genom att bara förkasta kritiken, i synnerhet som det faktiskt finns en hel del relevans i den, även om den som helhet kan ses som överdriven och svepande.
Instämmer åter!

Visst är artiklarna skrivna på ett sätt som är avsett att "spetsa till" det som skrivs. Dessutom är de språkligt sett mycket välskrivna med målande liknelser som gör det svårt att sluta läsa. Journalistiskt sett måste detta vara en fullträff som får redaktionen att gnugga händer.

Svepande generaliseringar? Ja möjligen, men vilka även här på forumet har aldrig använt sig av det? Och visst är det ett journalistiskt mål att nå så många läsare som möjligt, men det är ju en hel del uppgifter som samlats in och verkliga fall som publiceras. De konkreta fall som beskrivs är ju de facto ett problem för de som påverkas även med de objektiva glasögonen på. Vad kostar det t.ex. att hålla skyddszoner kring kilometerstora norrländska hyggen, gränsande mot både vatten och vägar frekventerade av turister? Eller för den delen tätorter?

I repliksvaret från Skogsstyrelsen så menar man att det finns faktafel men det enda konkreta man nämner är att "lagen kräver kalhyggen" vilket författaren får läsaren att tro i artikeln om fallet Harald Holmberg. Lik förbaskat krävdes det ett stort arbete för Holmberg att undgå dom. Notebart är ändå att Stridsman faktiskt ger Zaremba rätt, både på och mellan raderna, på flera punkter i sitt debattsvar. Däremot har Sallin, skogsentreprenören från Jämtland, flera goda poänger i sitt debattsvar men de handlar mer om att balansera den givna bilden av skogsbruket, inte fullt lika mycket om de grundkonflikter artiklarna belyser.

Jag anser inte att Zaremba ensidigt angriper Svenskt skogsbruk i stort, men han lyfter fram flera konstiga och motsägelsefulla förhållanden. T.ex. hur olika regelverk ska gälla i förhållande till varann när de har motsatta syften. Även att det i en relativt snäv branch finns både jävsituationer och privata relationer som kan vara svåra att hantera objektivt. Men han ger även en insikt i vilka mekanismer som ger olika hårdnackade hållningar, t.ex. hos den principfaste och hämndlystne skogsägaren i Änok-deltat, tidigare hårt drabbad av reservat till usel ersättningsnivå. Här visas verkligen båda sidor av samma mynt och man inser att det inte alltid finns en sida som har odelat rätt.

För de forumläsare som "svepande generaliserande" ser ett naturmupp-spöke bakom hörnet i artiklarna och därför reflexmässigt skyggar kan jag rekommendera mittpartiet i den femte artikeln "Skönheten och odjuren". Här kläs Svenska Naturskyddsföreningen av in på bara skinnet. Zaremba visar på ett utmärkt sätt vilka kontraproduktiva resultat SNF militanta hållning får för människor på landsbygden.

Nu kanske somliga tror att jag är "natur-mupp" själv, skulle nog snarare vilja kalla mig naturvän med sans och balans. Jag är även stor vän av äganderätt och rätt att bruka sin skog efter eget huvud inom gällande lagar. Ser inget motsatsförhållande mellan det och artikelserien. Jag hoppas att artikelserien leder till något gott och då framförallt i Skogsstyrelsens granskning av sitt eget arbetssätt och sin granskning av de större bolagen.

Avatar Fallback

Re: Skogens maffia?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#175719 Vem vill inte kalla sig själv naturvän med sans och balans? Det gör nog alla i hela skogsbruket.


Vad tycker ni om DN:s ledare som beklagar sig över att man inte ens behöver tillstånd för att avverka?

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogens maffia?

asseasse  
#175721 Första gången DN:s ledarsida förespråkat ökad myndighetsutövning. Tror inte att de egentligen vill ha ett process liknande bygglovsärenden för avverkning. Tror bara inte de har tänkt igenom saken riktigt. Det är den stora faran med Zarembas artiklar att en massa personer utan insikt i saken uppfylls av en ryslig massa åsikter. Tyvärr är skogsnäringen helt oförberedd på opinionsbildning och information riktad mot allmänheten. Man har satsat på lobbying istället. På 50 år har man inte lyckats förklara varför vi kalhugger skog - på ett sätt som folk begriper. Det kan ge problem i framtiden då SNF är mycket skickliga på att föra fram sitt budskap i media. Tänk er en framtid där SNF-medlemmar anställda vid länsstyrelsen ska sitta och pröva varje avverkningsanmälan mot Miljöbalken - och att även allmänhetens synpunkter skall vägas in i ett samråd.

Avatar Fallback

Re: Skogens maffia?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#175723 Tack asseasse, så där hade jag också velat skriva!

Jag vet inte vad skogsnäringen egentligen skulle kunna komma med för att vända opinionen. "Det är häftigt att avverka skog"?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Skogens maffia?

totte  
#175727 Håller med asseasse. Det är det jag menar med att kritiken måste tas på allvar, annars är risken stor att vi får ett skogsbruk styrt av "naturmuppar". Vill understryka också att även jag till fullo stöder att äganderätt innebär förfogande- och brukanderätt. Och tillägga att den som äger och brukar har ett mycket stort ansvar, eftersom de handlingar man gör har mycket långsiktiga konsekvenser.

Jag vet inte heller vad skogsbruket bör göra vad opinionen gäller, men rent konkret vore det ju ett klart framsteg om storskogsbruket slutade att i så stor omfattning sätta sig över de befintliga lagstadgade kraven på hänsyn och slutade att betrakta legitima krav på sådant som angrepp på näringen.

Avatar Fallback

Re: Skogens maffia?

asseasse  
#175743 Det finns nog egentligen ingen överhängande fara för en myndighetsprövning som den jag skisserade. De ekonomiska och samhällsnyttiga intressena är alltför stora och jurister är i allmänhet rätt inriktade på just samhällsnytta. Skogsnäringen har ju genom sin lobbying sett till att lagstiftarna är väl informerade i sådana frågor och det är ju bra. Genom denna bekväma position har man inte brytt sig om att "förankra" skogsbruket hos allmänheten som identifierar exempelvis kalhyggen med någonting "ondskefullt" och inte kanske något "nödvändigt ont". Det gör vi nog förresten alla rent instinktivt. För att förhindra att SNF får grepp om opinionens nycker krävs dock att man informerar även allmänheten. Hur detta ska gå till har jag ingen aning om, särskilt som en majoritet inte är så intresserade av att gå ut och se hur det ser ut i våra skogar. De vill mycket hellre vara opinionsbildare på facebook. Men flertalet skulle nog känna sig mer bekväma i en välskött produktionsskog än i SNF:s reservat så där skulle skogsnäringen kunna ha ett försprång.

Det bästa argumentet för skogsbruket är idag växthuseffekten då ruttnande skog avger koldioxid. Men det råder så många förvirrade uppfattningar på det området idag och ytterst få journalister har någon naturvetenskaplig utbildning - så de sitter helt i knät på SNF:s propaganda och klimatforskare som kan "bevisa" exakt vad som helst som stödjer deras egen övertygelse. Som att kossor fiser oss till döds medan ruttnande gräs inte alls avger koldioxid.

Ett förslag är att punktera SNF:s neologismer. Istället för "plantering" eller "ungskog" säger man "plantage" för att läsarna i storstäderna ska få riktigt otäcka bilder på näthinnan. "Naturskog" är inte längre skog som inte brukats på 100 år och befinner sig i ett förstadium till urskog - utan tydligen "riktig skog" till skillnad från den artificiella planterade "industriskogen".

För min egen del tycker jag att det är så ovanligt att se röjd ungskog att jag har svårt att förstå var den här "industriskogen" som hotar mångfalden egentligen breder ut sig. Men när Zaremba - med info från SNF - skriver att "naturskogen skövlas och ersätts med plantager" så är det i själva verket den alltid brukade S2:an som avverkas och återplanteras (S2:an som troligtvis kalavverkades även under 1800-talet av något lokalt sågverk). Orsaken är att SNF vill hitta ett sätt att göra reservat av bruksskogar utan särskilda naturvärden enligt dagens definition. Målet är 20 % av den brukade skogen.

En undersökning över hur stor andel av tjänstemännen vid våra Länsstyrelser som är medlemmar i SNF skulle vara intressant, samt hur många som är medlemmar i miljöpartiet. Jag tror att det är en betydande andel.

Avatar Fallback

Re: Skogens maffia?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#175746 Skulle man inte från skogsbrukets sida kunna säga "OK, vi stoppar ev. avverkning i skog som inte har varit brukad innan. Från och med nu kommer bara plantager, igenväxta åkermarker och bondskog att avverkas"

Skulle det hjälpa, tror ni? Här nere i söder kan jag inet tänka mig att det skulle bli någon nämnvärd skillnad. Det är väl norröver det skulle kunna få stora konsekvenser.

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogens maffia?

asseasse  
#175754 Det är väl sällan frågan om ren naturskog - dvs obrukad de senaste 100 åren - egentligen, förutom när det gäller fjällnära skog. Det handlar väl oftare om bestånd med ojämn åldersfördelning och / eller som dragit över 120 år av olika orsaker. Exempelvis pga ägarförhållanden eller frånvaro av vägnät.

Om man vill öka förekomsten av vanlig 120+ skog - som ofta är väldigt trevlig skog att vistas i - så är det nog inte så klokt att införa avverkningsförbud på sådan skog. Då kommer 95 % av all skog att avverkas år 119.

När det gäller SNF finns det ingenting som "hjälper". Deras mål är makt och kontroll över så mycket skog som möjligt eftersom det gynnar deras syften.

Jag tror personligen att en stor del av de rapporterade övertrampen inom de större bolagens verksamheter inte i första hand är ett resultat av girighet utan dålig kommunikation och bristande rutiner. Det är extremt svårt att föra vidare detaljerade instruktioner - om exempelvis vilken naturhänsyn som ska tas - till ett flertal medarbetare och entreprenörer. Kanske medarbetare med lågt engagemang - som kan finnas på alla nivåer inom en organisation.

Användarvisningsbild

Re: Skogens maffia?

totte  
#175756
Jag tror personligen att en stor del av de rapporterade övertrampen inom de större bolagens verksamheter inte i första hand är ett resultat av girighet utan dålig kommunikation och bristande rutiner. Det är extremt svårt att föra vidare detaljerade instruktioner - om exempelvis vilken naturhänsyn som ska tas - till ett flertal medarbetare och entreprenörer. Kanske medarbetare med lågt engagemang - som kan finnas på alla nivåer inom en organisation.


Håller med om det, det är vanligen inte stora ekonomiska värden som kommer ut av avverkade kantzoner och inte några särskilt påtagliga kostnader i hänsynstagande. Slarv, slentrian, dålig utbildning av personal är ingredienser i det. Och med den synbarligen mycket svaga tillsynen, och vanligen obefintliga påföljderna, så finns det heller inte några starka incitament till förbättring.

Tråkigt är det att skogsbruk som kan vara så roligt, spännande och givande på så många olika sätt skall hamna i en sådan sits. Särskilt trist för alla seriösa skogsägare som försöker sköta det så bra som möjligt och lägger ner möda på att både producera och skapa naturvärden och drabbas både av dåliga myndighetsbeslut och dåligt anseende från många håll.

Användarvisningsbild

Re: Skogens maffia?

towes  
#175956 Uppföljande intervju med landsbygdsministern i DN.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/minist ... nspecified

Journalisten har i denna intervju helt snöat in på frågan kontinuitetsskogsbruk kontra trakthyggesskogsbruk. Här har man från DNs sida lagt avsevärd energi på att beskriva en mängd komplexa frågor i en lång artikelserie och så förenklar man dagens skogsbruk till för/emot trakthyggesbruk. Suck! Det hade varit betydligt mer intressant om man t.ex. tagit upp Skogsstyrelsens roll och granskningsansvar, vilket på sikt hade kunnat vara till betydligt mer nytta för alla parter än att slåss för en brukningsform som redan är tillåten men frivillig att nyttja inom vissa gränser. Det är en vinkel på denna intervju som luktar Stockholmsbaserad miljöpartist mer än vad den ursprungliga artikelserien gjorde. Men Erlandsson är en slipad herre och ger politiskt korrekta svar.

En viktig fråga för Stockholmarna vore väl hur mycket volym och därmed bunden CO2 som en mark förmår producera i respektive brukningssätt? Jag har inget emot kontinuitetsskogsbruk, men jag inbillar mig att volymen sett över en omloppstid blir högre i trakthyggesbruket...? Även om själva värdet i form av raka fina timmerstockar ibland kan matcha när det gäller kontinuitetsskogsbruk. Med det i baktanke vore väl det rimliga att, som även Erlandsson säger, anpassa brukningsmetod efter mark och tycke?

Avatar Fallback

Re: Skogens maffia?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#175962 Det är väl bara att läsa kommentarerna i nästa artikel:

http://www.dn.se/nyheter/politik/romson ... gesmetoder

"”Det är beklämmande att vi fastat i en skogsvårdsmodell från 70-talet”, säger hon till DN.se. " (Åsa Romson, MP). Ja, 1870-talet kanske. :-)

"– Den svenska skogen huggs ned i en våldsam hastighet. Om inget görs förvandlas snart våra vackra svenska skogar till öde virkesåkrar i storbolagens tjänst. Eskil Erlandsson har ett stort ansvar för detta, säger Jens Holm.

Svensk skogspolitik har lämnat fritt spelrum för storbolagens kortsiktiga intressen, anser Holm."

Våra vackra svenska skogar är resultatet av den skötsle och skigsbruk som skett senaste 100 åren, vilket är ung. densamma som sker idag. Han lyckades också nämna "storbolagen" två ggr. :D

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogens maffia?

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#175963
towes skrev:Jag har inget emot kontinuitetsskogsbruk, men jag inbillar mig att volymen sett över en omloppstid blir högre i trakthyggesbruket...? Även om själva värdet i form av raka fina timmerstockar ibland kan matcha när det gäller kontinuitetsskogsbruk. Med det i baktanke vore väl det rimliga att, som även Erlandsson säger, anpassa brukningsmetod efter mark och tycke?


Och kostnaderna går upp. Man får inte heller glömma att skillnaden i pris beroende på kvalitet kommer att minska när bränsleveden (coh kanske massaveden) blir viktigare. Och då minskar "timmervinsten". Det är i alla fall min teori, även om jag vet att många säger "kvalitet lönar sig alltid".

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).