Skogsnyheter

Idag startar Essity sin tillverkning av toapapper från halm

40 inlägg 3224 visningar 11 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Idag startar Essity sin tillverkning av toapapper från h

Lars Lundqvist SLU  
#780521 Skogsstyrelsen förenklar eller missförstår.

Det finns en liten påverkan på gran, men inte på tall.

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-sk ... gsbransle/

Skogsnolia 2023
Användarvisningsbild

Re: Idag startar Essity sin tillverkning av toapapper från h

Fredrik Reuter  
#780550
Lars Lundqvist SLU skrev:Skogsstyrelsen förenklar eller missförstår.

Det finns en liten påverkan på gran, men inte på tall.

https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-sk ... gsbransle/


Liten påverkan? Som att den är negligerbar?

Egnell som står som författare till din länk ovan har ju varit med i några studier i ämnet. Fritt översatt från en studie i ämnet säger:

För att utvärdera potentiella effekter på ekosystemtjänster och biologisk mångfald granskade vi 279 vetenskapliga artiklar som jämförde utvinning av skogsrester med icke-utvinning, varav de flesta genomfördes i Nordeuropa och Nordamerika. Sammanvägda tillgängliga bevis tyder på att utvinning av avverkningsrester kan ha betydande negativa effekter på den biologiska mångfalden, särskilt för arter som är naturligt anpassade till solutsatta förhållanden och de stora mängder död ved som skapas av storskaliga skogsstörningar. Utvinning av skogsrester kan också utgöra risker för framtida biomassaproduktion i sig, på grund av den därmed sammanhängande förlusten av näringsämnen.


Vidare refererar de till en studie som påvisat minskad tillväxt på grund av uttag av GROT:

Trädtillväxten minskade med 3–7 % på kort eller medellång sikt (upp till 33 år efter skörden) i de mest intensiva skördarna (t.ex. när grenar exporteras med lövverk).

   TS
Användarvisningsbild

Re: Idag startar Essity sin tillverkning av toapapper från h

Lars Lundqvist SLU  
#780553 Läs hellre sammanställningen i Skogsskötselserien, som ger en bredare och mer nyanserad bild. Där sammanfattas produktionsstudierna såhär:

" Att tillväxten för planterad gran efter skogsbränsleuttag påverkas negativt står med dessa resultat klart. Däremot går det inte att fastställa någon negativ tillväxteffekt för planterad tall."

Sen kompletterar man med diverse andra effekter (minskade skador på föryngring) och praktisk genomförande som slutar med att de generella effekterna sett på en omloppstid är marginella även för gran.

Användarvisningsbild

Re: Idag startar Essity sin tillverkning av toapapper från h

Vedproducent  
#780577 Jo ett par år minskad tillväxt på gran på en omloppstid på kanske 80 år är väl ungefär det jag också har haft i huvudet i alla år. Men om det gör att man kan plantera med en gång i stället för att vänta ett par år så går det ju på ett ut. Skillnaden är ju också att träden tappar barr och löv varje år under tiden. Sen någon röjning och ett par gallringar kanske så blir ju det mesta kvar i skogen ändå. Plus att du har väldigt mycket i rotsystemen.

Sen är det skillnad på halm, blad, barr och trä. Men att ta bort halmen varje år och strunta i gödsling så blir det snart mindre skörd än en ekologisk odling och där är väl oftast 30-50 procent lägre skörd. Men då försöker man ju naturgödsla och halmen blir kvar eller åker tillbaka som stallgödsel. Så att det finns en liten skillnad på granplanteringar med grotuttag är nog helt riktigt. Men det kan ju inte ses som något försvar på något sätt för att ta bort halmen och minska skörden drastiskt. Mat är något alla måste ha.

Men jag vet inte alls hur det ser ut i Ukraina mer än att det är enormt mycket spannmålsareal. Dom kanske har för mycket areal och kan ta lite tillväxt därifrån?

Avatar Fallback

Re: Idag startar Essity sin tillverkning av toapapper från h

jannee  
#780578 Kompenserar inte det förädlade granmaterialet den eventuella tillväxtförlusten?
Planterar man Södras elitplantor märker man då ingen tillväxtminskning - tvärtom, björken har t.o.m. svårt att hänga med, visserligen självföryngrad så den är redan i starten ca 2 år efter.

Användarvisningsbild

Re: Idag startar Essity sin tillverkning av toapapper från h

Vedproducent  
#780579
jannee skrev:Kompenserar inte det förädlade granmaterialet den eventuella tillväxtförlusten?
Planterar man Södras elitplantor märker man då ingen tillväxtminskning - tvärtom, björken har t.o.m. svårt att hänga med, visserligen självföryngrad så den är redan i starten ca 2 år efter.

Det gör det säkert mer än det. Men så är det med spannmålen också. Tack vare konstgödsel och förädling är skördarna cirka 5 gånger större per hektar nu än i början av 1900-talet.

Avatar Fallback

Re: Idag startar Essity sin tillverkning av toapapper från h

Bosse1  
#780580 Lite halmkunskap från redskapstillverkare.

https://www.vaderstad.com/se/know-how/g ... dbrytning/

Användarvisningsbild

Re: Idag startar Essity sin tillverkning av toapapper från h

Lars Lundqvist SLU  
#780582 … och lite om halm som grovfoder:

https://hastsverige.se/hastens-miljo/grovfoder/halm/

Användarvisningsbild

Re: Idag startar Essity sin tillverkning av toapapper från h

Vedproducent  
#780590 Danmark eldar cirka 1,5 miljon ton halm i sina värmeverk årligen.

Avatar Fallback

Re: Idag startar Essity sin tillverkning av toapapper från h

skogaliten  
#780593
Lars Lundqvist SLU skrev:
Fredrik Reuter skrev:
skogaliten skrev:Att ta bort halmen riskerar att på lång sikt skapa mer eller mindre steril åkerjord, och att jorden helt enkelt blåser bort...
Ja, det är ju samma som om vi i skogen skulle ta allt GROT, då skulle också tillväxten sjunka om man inte återför näring.

Nej!
Halm är inte ved utan gräs. Näringsinnehållet är lägre än i hö av gräsarter odlade för vall, och det innehåller normalt inget smältbart råprotein, men det är betydligt mer likt gräs än en trädgren. Halm ska jämföras med barr och blad, inte med grenar, kvistar och toppar som släppt sina barr/blad, dvs grot.

Näringen från halmen är inte det primära behovet, utan det är fylla på med mullämnen. För att åkerjorden ska kunna producera långsiktigt så behövs en tillräcklig mullhalt, så att maskar, nematoder och andra organismer kan jobba med jorden.
Man behöver så att säga "bygga ny jord" hela tiden för att ha långsiktigt fungerande åkerjord.

Det är för att lösa problem med utarmning av åkerjorden, som man jobbar allt mer med plöjningsfria odlingssystem.

Det har gjorts många misslyckade experiment runt om i världen där man ensidigt använt konstgödsel i odlingen, med fatala resultat. Förutom att mullhalten sjunker om inte sådana ämnen tillförs, så ökar också på sikt salthalten i jorden.

Jordflykten i mellanvästern i USA under sent 1920-tal - 1930-talet är ett sådant exempel. Prärien odlades upp, med moderna maskiner och gav goda skördar under ett stort antal år. Men matjordslagret var inte så rikt, utan utarmades, samtidigt kom en period med med torka, och växtföljds-tänket saknades nästan helt Detta ledde till kraftigt minskande skördar, och att mycket jord helt enkelt blåste bort.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dust_Bowl (det finns mer genomgripande beskrivningar av skeendet i läroböcker om jordbruk)

Sedan så har vi den odlingsmässiga, ekologiska och mänskliga katastrofen med Aralsjön. Sovjetstyrda idéer om massodling av bomull och ris m.m., där konstbevattning från sjön och dess tillflöden skulle användas i kombination med konstgödsel i ogenomtänkta givor har relativt snabbt gjort att större delen av sjön försvunnit och att odling inte längre är möjlig p.g.a. av för höga salthalter i jorden.
Även om den primära orsaken till katastrofen med Aralsjön är totalt felaktig vattenhushållning, så finns det också stora miljöskador orsakade av felaktig användning av en bra grej, nämligen konstgödsel.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aralsj%C3%B6n

Ukraina har antagligen jordens mest mullhaltiga odlingsjord, en unik jord med hög bördighet och ett ovanligt djupt matjordslager.

Men ingen odlingsjord, inte heller Ukrainas, är immun mot misshandel, utan odlingsjorden behöver vårdas, om vi ska ha den kvar.

Att tro att vi kan ersätta fiberrikt trä för att göra papper på en global skala med halm är jag mycket, mycket skeptisk till.

Det är väldigt likt påstående om att inomhusbaserad artificiellt belyst vertikalodling ska kunna mätta jordens befolkning...

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).