Att ta hand om det man sågat.

 
 Svara  17 inlägg  10328 visn.  7 följer
Avatar Fallback

Att ta hand om det man sågat.

 
#335064 Det här är kanske inte rätt plats i forumet att skriva om torkning av brädor och annat som måste göras efter det att man sågat. Men då flera har tagit upp såna frågor fick jag lust att nämna några saker som jag erfarit.
Arbetet med brädor och plank, som ströläggs i stapel för att torkas ute, kan utföras efter regler som tycks variera lite. Det kan vara olika pga att väderförhållanden skiljer sig från plats till plats i Sverige.
Så här har jag fått lära mig:
Stapelbädden skall vara stadig och första lagret plank skall ligga min 40 cm över torr mark. Berg i dagen är idealiskt som underlag. Det får gärna vara lite vind (blåsigt) på platsen.
Strön ska vara väl torkade (gran) och läggas på ca 50 cm inbördes avstånd, det första nära (2 cm) brädändarna. Alla brädytor skall vara fria från sågspån, sopade eller borstade (för att hindra mögel).
Alla brädor och plank ska läggas med kärnsidan upp i stapeln och med ett mellanrum = brädans tjocklek.
Stapeln skall ha "tak" med min 20 cm luft mellan övre brädlager och taket. Se upp med kondens-droppar från takets undersida då det är snötäckt vintertid.
När materialet torkar kommer det att vilja slå sig, kupa sig och bli skevt.
För att minska sådana torkningsfel kan man lägga tyngd på "taket". I en Amerikansk studie visades att tyngderna som krävdes, för att inte de översta brädorna skulle "orka" slå sig, motsvarade 10 cm betong över hela stapelns yta.
Torkningen medför också att brädorna får ändsprickor. Det kan nästa helt undvikas om ändarna målas med tät färg. Jag har provat med bla vinyltapet men det hittills bästa har varit den typ av tätskikt som målas bakom kaklet i våtutrymmen. Stockarna ska målas omedelbart efter det man apterat. Således långt före man sågar.
Taket får gärna ha utsprång som också hindrar att solen lyser på bräderna.   TS
Trejon
Användarvisningsbild

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#335075 Det där är mycket goda råd!

Avatar Fallback

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#335597 Ja bra info. Vad skulle man kunna ha som vikter då? Om man skulle gjuta en kaka så blir det en hel del säckar. När man flytspacklar så räknar man med en säck per m2 och centimeter, så i det här fallet 10 säck per kvadrat. Det blir då 100 säck eller tre pallar betong om stabben är 5x2 meter, till ett pris om 3500kr om man handlar ekonomibetong på byggmax. Om man gör kvadratmeter stora kakor med en ögla av armeringsjärn kan man lyfta på dom med kran eller lastare, dom enskilda kakorna skulle väga 250 kg.

Man kan strö ut 45454.5 piggelin i ett jämt lager över hela ytan till ett pris av 105907.82 om man handlar 15-pack på coop.

Användarvisningsbild

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#335606 Gör en ram av 2"x4" med några av samma på tvärran och senn lägger du sten uppi. Funkar hyfsad, och kostar inte mycket.

Avatar Fallback

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#335708 Beträffande vikter på brädstapeln under torktiden, så skrev jag att det rekommenderades ca 10 cm betong över hela stapelns yta. (Siffran som anges är 300 lbs / kvadratfoot. Det blir väl ca 1,5 ton / kvadratmeter). Vikten skulle också spridas/fördelas på varje strö-rad. Det stod också att ”lägre vikt än så, är bättre än ingen vikt alls”.
Jag tror ju att 25x200mm brädor inte behöver lika mycket vikt som tex 50x120 reglar. Med spännband, i stället för vikter, placerade vid var eller varannan strö-rad, kan säkert samma resultat uppnås men då måste spännbanden eftersträckas ganska ofta i början.
Jag tycker det är bra att ha ett ”hum” om storleksordning och vad som är rimligt. Hoppas detta kan bidra till fina och planare brädor.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#335748 Pabene!! Bra skrivet om torkning av virke men man jobbar inte så kompliserat med "vanligt bonn virke" utan din beskrivning passar bra som man arbetar med lite dyrare trädslag . Torksprickor i virkets ändar när det gäller furu och gran tycker jag inte är något problem då all virke justerkapas före användning så lägg till kapmån redan i skogen så behöver inte man tänka på det sen.
Virkes strön kan man inte ha för många men det är det praktiska som styr hur många och var dom ska ligga i paketet. Utgå och placera ströraderna efter gafflarna och bredden mellan hjulen på ditt lastfordon och var konsekvent med placeringen av ströraderna på alla virkespaket då underlättar staplingen , omflyttningen i brädgården betydligt.
Torkningen utomhus av gran och furu i normaldimensioner är underskattad ! Fram till midsommar ungefär så behövs inga tak över paketen det torkar ändå( i medelväder va nu det är och det finns alltid undantag) Man behöver inte några vikter på vanlig furu och gran utan rent praktiskt så kan man placera brädor och virke som rör sej mycket i botten på staplarna.
(eller i botten i paketet om man inte har sågat så mycket) men jag är tveksam till nyttan.
Torkning av virke är ett ämne som det skrivits mycket om så dom som vill fördjupa sej är det inge problem.
Kupning av virkesstycket är normalt inget torkningsfel utan det är en praktisk konsekvens av virkets krymning som är svårt att komma ifrån. Virke räknas inte som ett plastiskt formbart material. Man kan motverka det lite grann med vikter men det behövs otroliga tyngder så det är inte praktiskt att jobba så för vanligt furu och gran. Ett resultat av tyngder på "vanligt sågade bräder" kan i stället vara mer sprickor i centrum på ytsidan.
Ett sätt att såga om man vill ha "plana breda bräder är att ta ut dom nära stockens centrum (men inte i centrum)med stående årsringar av det som normalt räknas som centrumutbytet det ger betydligt bättre brädor.
Raka reglar är svårt att såga fram ur klent timmer då vridningen av virkesstycket hänger i hop med åldern på timmret och är sågade som normalt centrum byte. Om man vill ha klena reglar raka så såga i stället en bit från centrum ur grövre timmer. Ju mer och större kvist. ju yngre timmer, ju smalare timmer och ju mera nedtorkat desto skevare reglar.
Det var en del om torkning hoppas fler fyller på tråden med praktiska tips om torkning av virke.

Användarvisningsbild

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#335757 En sak som vi gjorde på förra firman va att alltid ha virket täckt med en plast oavsett vart paketet stod...
Det behåller ju den lilla fukten som finns i virket tills man spikat ihop det...
Bräder som blivit skeva tycker jag är ett mindre problem samma sak med bredare dimensioner av regelvirke...
Men iaf...en plast runt virket hjälper mer än vad man kan tro...

Användarvisningsbild

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#335909
T Landström skrev:En sak som vi gjorde på förra firman va att alltid ha virket täckt med en plast oavsett vart paketet stod...
Det behåller ju den lilla fukten som finns i virket tills man spikat ihop det...
Bräder som blivit skeva tycker jag är ett mindre problem samma sak med bredare dimensioner av regelvirke...
Men iaf...en plast runt virket hjälper mer än vad man kan tro...

Jag jobbar som snickare som du och jag förstår vad du menar och det gäller redan nedtorkat virke men att lägga plast på NYSÅGT virke är helt förkastligt.
För det är ju det trådskaparen frågar efter "Att ta hand om det man sågat"

Avatar Fallback

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#335943 Jag sågar bara virke för husbehov på min Logosol M7. Jag strölägger och torkar allt nysågat virke på höskullen (som inte längre används som höskull). Höskullen har ju inte springlattor på väggbräderna, vilket gör att det alltid finns lite genomluftning. Jag sågar allt från 1"x2" till 2"x12". Ska jag snickra något "finare" tar jag virke som torkats minst 1 år, annars för grovsnickeri kan även "icke långtorkat" virke nyttjas. Efter något års torkning dimensionssorterar jag och staplar virket. Har fungerat fint hittills.

Användarvisningsbild

Re: Att ta hand om det man sågat.

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#336140 Har provat det mesta inklusive spännband och tunga ok, men vill virket vrida sig så gör det det. Växtvridenhet finns alltid mer eller mindre i ett träd och det ger utslag förr eller senare i vridna plank o brädor även efter torkning. Tittar ni på stående träd kan ni se växtvridenheten på barken. Bäst är att såga timmer med bra kvalite och sälj timmer med sämre kvalite!

Avatar Fallback

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#336153 Det är så intressant att läsa alla synpunkter i det här ämnet. Själv så försöker jag hitta vad som är den absolut bästa metoden för att nå bra resultat. Med det i minnet kan jag sen kanske göra några moment på ett enklare sätt men som ändå ger tillräckligt bra slutresultat.
Det har dock varit svårt att ”hitta vad som är bästa metod” då åsikterna ”spretar” i många fall.
När det gäller trädens vridvuxenhet står det i boken att den är mest uttalad under trädets första 20 år och att den sen avtar. Det betyder ju att bästa virket borde komma från gamla träd, det som kallas över-grovt timmer. Jag har fått ut det finaste ur sådana stockar.
Här är ett exempel:
Vi genomsågade några 150 år gamla tallar till 54 mm tjocka ”plank” som ströades och torkades ute. Stapeln belastades med tyngder, (dock inte så tungt som den amerikanska rapporten beskrev). På hösten togs allt in och ströades om på ”höskullen”, med tyngder över.
Året efter kantade vi till ”kil-sågade” golvplank. Därefter ”juster-sågade” vi varje plankämne på en sida i stockbandsågen och fick då den sidan helt plan. Planhyvlade sedan och slutresultatet blev 43 mm tjocka plana och fina golvplank. Jag minns inte att vi hade någon besvärande tendens till skevhet och golvet har legat fint i 7 år nu.

   TS
Avatar Fallback

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#336895 Här är ett exempel på hur jag ströat genomsågade ”plank” av en grov (90 cm) ask-stock. Stocken sågades i augusti 2014. Jag använde inte tyngder utan några spännband. Som syns på bilden hade jag målat ändarna på stocken före sågningen.
Resultatet nu idag, är delvis bra men jag har missat några saker.
Det är nästan inga små ändsprickor, några plank har dock en stor spricka nära märgen.
Genomsågade plank torkar ihop mera ute i splintveden. Det betyder att hela stapeln ganska snabbt vilar på mitten av ströna. Det uppstår ett ”glapp” ute i ändarna på varje ströläkt. Mina plank är nu ca 57 mm tjocka på mitten och ca 55-56 mm vid kanten. Jag sågade till 58 mm.
Det har medfört att en del har kunnat slå sig mera i det glapp som uppstått. Summan av ”glappet” blir ju upp till 15-20 mm i mitt fall. Om en av plankorna ”lägger beslag på allt det utrymmet” kan den deformeras mycket.
Nästa gång jag ströar en lika fin stock, ska jag limma på tre mm tjocka, 10 cm långa ”shims” på varje ända av alla strön. På så sätt tror jag att stapeln förblir stabil och alla plank hålls bättre fixerade under hela torktiden.
I övrigt har jag försökt ”göra enligt boken”. Täckningen består av en stuvbit plåt som jag fått av en takfirma. Plåten är skruvad på en lätt stomme av gran. Jag kan lyfta av och på taket ensam. Stapeln ligger luftigt på norrsidan av några björkar som ger skugga.
[img[img][img][/img][/img]][/img]

   TS
Avatar Fallback

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#336950 Hur mycket du än customiserar dina mellanslag så kommer du inte ifrån virkets levnad och krympning. En bara skivad planka kommer ALLTID att kupa sig åt ett håll.
I ditt fall skulle jag dock säga att det ser riktigt bra ut, klyver man plankorna i mitten har man ju två raka ämnen att jobba med! :grin:
Man använder ju nästan aldrig märgen så lite sprickor där gör inget :smile:

Ska man ha en rak fullbredds planka efter torkning får man helt enkelt såga den grövre från början och sedan riktsåga den efter att den torkat och hoppas på att den hålls rak. Man vet aldrig med trä och det är ett av nöjena att jobba med det! :grin:

Avatar Fallback

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#336953 Menar Du så här?
Såga t ex 1 1/2".
Året efter "klyv" till 1 eller 1 1/4" för att få en någotsånär plan klyvyta.
Sist dimensionshyvla den gamla sågytan.

Borde väl duga som ytterpanel?

Avatar Fallback

Re: Att ta hand om det man sågat.

 
#336960 Jag kan ju visa lite hur man inte ska göra.

20150715_121907.jpg


:mrgreen:

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
SNF och skogsbruket går hand i hand när det gäller biobränsl av Niking - fre 25 sep 2015, 20:59
i Bioenergi
0 svar
1048 läst
av Niking     
fre 25 sep 2015, 20:59
Brist på sågat virke....? av Bengt.Svensson - ons 05 maj 2010, 20:30
i Avverkning (slutavverkning)
3 svar
2120 läst
av Jesper     
tor 06 maj 2010, 07:06
Lathund sågat virke av newline - ons 12 jan 2011, 18:24
i Virkesmätning och Matrisfub
10 svar
15492 läst
av Camwood     
ons 04 maj 2011, 23:02
Mögel i sågat virke VAD GÖRA? av 221 - sön 24 mar 2013, 14:44
i Sågverk (mindre)
10 svar
10781 läst
av Homo abies     
fre 24 maj 2013, 13:56
sågat virke svart mögel av kviken - lör 24 jan 2015, 17:27
i Rundvirke
2 svar
15865 läst
av kviken     
lör 24 jan 2015, 17:47
Annonser