SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Skogsmaskiner (stora skogsmaskiner)

Finsk skogsmaskinförsäljning - en tillverkare dominerar

3 inlägg 7397 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Finsk skogsmaskinförsäljning - en tillverkare dominerar  ARTIKEL

Torbjörn Johnsen  
#504186 Vi brukar ju presentera statistik från den svenska skogsmaskinmarknaden med jämna mellanrum. Här är t ex några trådar med fakta om 2017 års svenska maskinmarknad:
Stark skotarmarkad 2017 - bra år för de flesta tillverkare.
Storlek och geografi - svenska skotarmarknaden 2017 (uppdat)
Marknaden för små skogsmaskiner 2017, ny marknadsstatistik

Nu har vi kommit över registreringsstatistik från den finska skogsmaskinmarknaden och det är verkligen intressant läsning. Speciellt intressant blir det när man jämför resultatet med hur det ser i ut i Sverige. Det finns många likheter mellan svenskt och finskt skogsbruk men när det gäller maskinmarknaden finns det stora skillnader. I den finska statistiken finns även skördarna med och det är intressant att se hur många skördare som säljs jämfört med skotare. Något som vi inte vet från den svenska marknaden. Mer om det längre ner.

1521470611_bild6-antal-registrerade-skotare-per-ar-fin-swe.jpg


Jämför man skotarmarknaden mellan Finland och Sverige så ligger den svenska försäljningen 20-25% högre räknat i antal maskiner. Tar man dessutom hänsyn till att de skotare som säljs i Sverige i genomsnitt har 13 % större genomsnittlig lastförmåga så är det en betydligt större skotningskapacitet som går ut på den svenska marknaden.

Informationen om den finska skogsmaskinmarknaden finns även i ett pressmeddelande som gick ut idag.

Längst ner i tråden har jag listat några frågor som skulle vara väldigt intressant att diskutera kring skillnaderna mellan Sverige och Finland. Jag tror ju att många av våra finska medlemmar kan bidra med intressanta uppgifter om varför det skiljer så mycket mellan våra länders skogsmaskinmarknader.

1521470611_bild3-marknadsandelar-skogsmaskiner-finland-diagram.jpg


1521470611_bild4-marknadsandel-skordare-finland.jpg


Ponsse dominerar i Finland
En av de tydligaste skillnaderna är hur marknadsandelarna ser ut när det gäller olika maskintillverkare. I Sverige är det ganska jämt mellan John Deere och Komatsu där John Deere var marknadsledare 2017 när det gäller skotare. Ponsse och Rottne slåss om tredjeplatsen. I Finland däremot dominerar Ponsse stort. De har 49% av skördarmarknaden och 45% av skotarmarknaden. Ponsse säljer i primcip lika många maskiner som John Deere och Komatsu gör tillsammans i Finland. I Sverige säljer John Deere och Komatsu tillsammans fem gånger fler skotare än vad Ponsse gör.

I Finland ligger Ponsse och John Deere ganska stadigt i marknadsandelar (se tabellerna för skotare och skördare) de senaste tre åren och det gäller även Komatsu på skördarmarknaden. Däremot tappar Komatsu tydligt på skotarmarknaden. Från 24% marknadsandel till 18% under 2015-2017.

1521470611_bild1-tabell-marknadsandel-skotare-finland.jpg


1521470611_bild2-tabell-skordare-finland-marknad-skogsforum.jpg


Hopplös marknad för mindre tillverkare?
En annan skillnad är att de största tre tillverkarna dominerar marknaden helt i Finland och utrymmet för de mindre tillverkarna är ganska litet. När det gäller skördare så stod de tre största för hela 97% av marknaden under fjolåret. För skotare 92%. Motsvarande siffra för skotare i Sverige (John Deere, Komatsu & Ponsse) är 80%. Logset är fortfarande marknadsfyra på skotare i Finland men tappar. Sampo-Rosenlew har börjat sälja sin skotare i Finland och den verkar ta vissa marknadsandelar. Däremot verkar Sampos skördare tappa i försäljning i Finland.

Svårt för svenska maskiner
Både EcoLog och Rottne siktar på att sälja maskiner på den finska marknaden. Gremo har dock valt att inte gå in här. Enligt registreringsstatistiken kan man inte säga att Gremo har missat något. Inte än så länge i alla fall. EcoLog sålde en skotare 2015 och Rottne sålde en skotare 2017. Tufft läge för helsvenska maskiner i Finland! Men det kanske är samma fenomen som Ponsse har att kämpa mot i Sverige. Eller vad tror ni?

Lika många skördare som skotare
Det är intressant att se relationen mellan hur många skördare i förhållande till antalet skotare som registreras. I Sverige finns det en uppfattning bland tillverkarna att det troligen säljs något fler skotare än skördare. I Finland verkar förhållandet vara 1:1, d s v lika många skotare som skördare. Med viss variation mellan olika år. Marknadsandelarna mellan de olika tillverkarna skiljer sig heller inte mycket åt mellan skördare och skotare.

1521470611_bild5-vikt-skotare-jmf-finland-sverige.jpg


Snävt storleksintervall för finska maskiner
En tydlig och ganska stor skillnad mellan skotarmarknaderna i Sverige och Finland är att det säljs väldigt få skotare av de minsta i Finland och inga alls när det gäller de största. Nästan alla skotare som registreras ligger i intervallet 12 till 15 tons lastförmåga. I Sverige registreras betydligt fler skotare med lastvikter runt 10 ton. Dessa maskiner säljs uteslutande i södra Sverige. Det registreras också många skotare med lastförmåga runt 18-20 ton i Sverige. Framför allt i norr. Den här maskinstorleken verkar inte finnas representerad på den finska marknaden alls. Den vanligaste skotaren i Finland 2017 var Ponsse Buffalo (50 st registrerade) och den näst vanligaste var Ponsse Elk (40 st). I Sverige var de vanligaste skotarna i fjol John Deeres 1910 och 1510 med 34 maskiner registrerade av vardera modellen.

Tittar man på skördarna i Finland så liknar det skotarmarknaden i den meningen att de största skördarna typ Ponsse Bear, John Deere 1470 eller Komatsu 951 inte används alls. De mindre stickvägsskördarna är dock vanliga. Den vanligaste skördaren i Finland 2017 var Ponsses Scorpion King (41 st) tätt följd av John Deere 1270G (40st).

1521470611_bild7-genomsnittlig-lastvikt-skotare-fin-swe.jpg


Om man räknar ut den genomsnittliga lastförmågan för de skotare som sålts i Finland under 2017 hamnar man på 13,1 ton. Motsvarande siffra i Sverige 2017 var 14,8 ton.

Intressanta frågor
1.
Den första frågan som dyker upp är varför det inte säljs några större skotare eller skördare i Finland? När det gäller skotare så borde skotningsavstånd vara den största faktorn som påverkar. D v s längre skotningsavstånd = större skotare och mer virke på varje vända. Är skotningsavstånden kortare i Finland?

2.
En annan faktor som kan ge behov för större maskiner är terrängen. Om det t ex är brant eller blockigt. Har vi mer av besvärliga terrängförhållanden i Sverige än i Finland?

3.
Anledningen att välja en skördare av de största modellerna borde i första hand vara skogens grovlek samt möjligen också för framkomlighet. De största skördarna finns i hela Sverige men ingenstans i Finland. Vad beror det på?

4.
Varför säljs det så få av de minsta skotarna (typ JD 810, Komatsu 835 eller Ponsse Gazelle) i Finland? Försäljningen av de minsta skördarna verkar ju gå ganska bra, typ Komatsu 901, Ponsse Beaver m fl, men skotare i 10-tonsklassen används knappt alls.

5.
Hur ser det ut när det gäller de minsta maskinerna i Finland? Typ Vimek, Malwa, Alstor, Kinetic, Bison m fl. Har de över huvud taget en marknad där eller är det en svensk företeelse?

Det finns säkert fler intressanta frågor att diskutera kring det här med maskinmarknaderna i Finland och Sverige.   TS
Avatar Fallback

Re: Finsk skogsmaskinförsäljning - en tillverkare dominerar

adahlm  
#504264 Intressant statistik. Att det kan bli såpass olika i två länder som egentligen har ganska lika förhållanden.
Funderade lite över fråga nr1. I Finland kan man ansöka om stadsbidrag för anläggning / underhåll av skogsbilvägar vilket gör att det finns en massa skogsvägar för utkörningen vilket leder till mindre skotningskostnader, och kanske även till mindre skotare?
Finns det liknande understöd i Sverige?

Alstor och mindre maskiner finns nog i användning även här men skulle nog säga att äldre traktor+huggarvagn är mer normalt här för den som hugger eller kör ut själv.

Skułle nog finnas arbete för de mindre gallringsmaskinerna men prisnivån jämfört med effektiviteten gör att valet faller på de mellanstora maskinerna.

Användarvisningsbild

Re: Finsk skogsmaskinförsäljning - en tillverkare dominerar

finskpinne  
#504289 Orsaken till att det finns mest mellanstora maskiner är att man vill köra allt med samma maskiner. Skogsskiftena är små och det skulle bli så mycket extra flyttande om man var tvungen att gallra med en maskin och sedan slutavverka skiftet bredvid med en annan maskin. Sedan så är det väl ingen som vill betala den dyrare drivningskostnaden för en liten skotare heller. Och om skiftena ofta är ett par hektar så blir inte körsträckan så lång. Klart det finns större skiften också på vissa områden men där jag håller till så är det vanligt med skiften på under 5 ha. Sedan så vill inte jag skota de gallringar jag hugger med en liten skotare med 22,5 hjul, terrängen är allt för stenig.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).