Avverkning (slutavverkning)

Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

559 inlägg 31616 visningar 37 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Älgfoderodlare  
#720455
Lars Lundqvist SLU skrev:
Älgfoderodlare skrev:För som jag upplever det idag, så borde man med olikåldriga blandbestånd kunna ha en ökad volymproduktion / areal över tid.

Det finns många experiment där man testat detta men svaret är alltid nej, vilket är logiskt.

Om du har två träd av det bäst producerande trädslaget och jämför med alternativet där ena trädet ersatts av ett annat, med lägre tillväxt, så ger blandningen lägre produktion.


Men är det försök som baserar sig på den gängse brukningsmetoden, d.v.s. att gallra ALLA typer av träd ? För om antalet i underväxten är högra än gallringsmallen under en skärm, oavsett om det är Björk eller Tallskärm. Kan inte den tot. volymen då öka, även om skärmen hålls på en för boniteten "normal" nivå" ? Granen är ju ändå rätt tacksam på det sättet då det gäller att komma som sekundär.

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Lars Lundqvist SLU  
#720456 Enkelt exempel på blandskogseffekt:

Träd A producerar 100
Träd B producerar 80

Två träd A ger 200
Två träd B ger 160
Ett A och ett B ger 180

Men ibland får man ett slags blandskogseffekt, dvs A+B blir 185 eller 190. Ökningen i förhållande till 180 kallas då blandskogseffekt och beror på att A och/eller B producerar mer än i trädslagsrent bestånd. Men summan är likafullt mindre än 200.

Det här kan man naturligtvis skala upp så det är 1000 träd istället för 1, men principen förblir densamma.

Sen finns det studier där man jämför på ett annorlunda sätt. Då har man exv 2000 träd A och jämför det med 2000 A + 1000 B, vilket naturligtvis ger högre produktion. Men 2000 A + 1000 B ger fortfarande mindre än 3000 A.

Om man översätter detta till praktiska bestånd kan man ju tänka sig en plantering med 2000 tall där det också kommer björk. Får man då högre produktion om man sparar 1000 björkar utöver de 2000 tallarna? Ja självklart, eftersom det är fler träd. Sen kan det uppstå komplikationer som att björkarna skadar tallarna eller blir förväxande och hämmar tallarna, men det är en annan historia. Och… produktionen skulle bli ännu högre med 3000 tallar.

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Lars Lundqvist SLU  
#720458 När du blandar in lågskärmar, exv gran som kommer under en björkskärm, så kompliceras det hela av att då måste du börja jämförelsen precis innan de första björkarna etablerar sig på hygget. Du måste ju först få upp björkbeståndet en bit, sen ska det komma gran under (eller planteras) och sen sköter du det därifrån på nåt sätt som fortsätter med att björkarna så småningom avvecklas och granen till slut slutavverkas. Då blir produktionen totalt sett lägre än om du fått igång granföryngringen direkt istället för björkföryngringen som skapade björkskärmen. Varför? Därför att gran producerar mer än björk.

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Älgfoderodlare  
#720459
Lars Lundqvist SLU skrev:När du blandar in lågskärmar, exv gran som kommer under en björkskärm, så kompliceras det hela av att då måste du börja jämförelsen precis innan de första björkarna etablerar sig på hygget. Du måste ju först få upp björkbeståndet en bit, sen ska det komma gran under (eller planteras) och sen sköter du det därifrån på nåt sätt som fortsätter med att björkarna så småningom avvecklas och granen till slut slutavverkas. Då blir produktionen totalt sett lägre än om du fått igång granföryngringen direkt istället för björkföryngringen som skapade björkskärmen. Varför? Därför att gran producerar mer än björk.


- Ok, fast nu har vi ju en ev. ny EU strategi att förhålla oss till. Och när jag läser om Oscar's resultat, så lämnar ju de ändå en del frågeställningar. Och ställer man det i relation till de försök som bl.a. Urban Nilsson gjort i försök med ogallrade bestånd vs gallrade, där det inte framgår om det är blandbestånd eller trädslagsrena bestånd. Så kan jag tycka att dagens forskning inte riktigt ger svar på om det är möjligt eller inte, att öka den tot. volymproduktionen i blandskogar jämfört med trädslagsrena / monokulturers tillväxt. För om man, som jag kan anta, att strategin har som mål, att inte bara öka andelen gagnvirke utan även den tot. tillväxtvolymen / areal. Kan inte blandskogar med en förlängd omloppstid, gynna denna tillväxtökning i volym för att snarast nå de mål som strategin eftersträvar ?

Avatar Fallback

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Chainsaw Charlie  
#720460 Har inte omloppstider och olika tillväxtkurvor för olika trädslag betydelse här?

Exempel:
Träd A ger 30 på 50 år och 100 på 100 år
Träd B ger 50 på 50 år och 80 på 100 år

Går det då inte att öka tillväxten genom att ha några B i starten som sen gallras bort när de har kulminerat i tillväxt?
Lärk och gran kanske skulle ge tydligare utslag än björk och gran.

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Älgfoderodlare  
#720462
Chainsaw Charlie skrev:Har inte omloppstider och olika tillväxtkurvor för olika trädslag betydelse här?

Exempel:
Träd A ger 30 på 50 år och 100 på 100 år
Träd B ger 50 på 50 år och 80 på 100 år

Går det då inte att öka tillväxten genom att ha några B i starten som sen gallras bort när de har kulminerat i tillväxt?
Lärk och gran kanske skulle ge tydligare utslag än björk och gran.


- Ja, det är ju lite så jag funderar. Nu har jag inte fått upp Lärk i den omfattningen att jag kan utvärdera / eller se den skillnaden än. Men oavsett skräm, så kan / bör ju skillnaden i tillväxt / areal kunna öka, beroende på HUR man väljer skärmens / det överväxande beståndets art o täthet, att kunna ge just det resultatet. Mina försök har inte gett det i tid än. Så det är därför jag söker hitta svar om andra ev. har gjort liknande.

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Älgfoderodlare  
#720468 @Älgfoderodlare, du målar verkligen hela tiden härliga och efterföljansvärda skogsbilder. Det påminner mig om när min far och hans bäste vän, en tysk passionerad, skogsförvaltare för länge sedan stod och betraktade en lyckad bokföryngring under skärm hos den gode vännen, som sa till min far : Björn, det här är mina barn allihop. och min far svarade: Men Hans, vad säger Hanne (hans hustru) om det?

Det är ett sådant engagemang, framsynthet, nyfikenhet, ödmjukhet, kunskap, mod och naturliga förankring i Moder Natur, som bäst kan leda vårt skogsbruk framåt.[/quote]

Jag vet inte om det är helt o hållet till mig du riktar ditt inlägg, men; - Tack för dina pos. kommentarer ! Och jag vill ju verkligen framhålla den möjlighet som just SFo skapar via detta forum. Att den kan o är en del av grunden för vår skogliga utveckling, genom erfarenhets utbyte, kunskapsförmedling o gemenskap ! Och bra frågeställningar, är ju en stor del av hur kunskapen / utvecklingen drivs framåt ! Där har ju du en roll "skogshare", som i alla fall jag uppskattar !

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Lars Lundqvist SLU  
#720469
Chainsaw Charlie skrev:Har inte omloppstider och olika tillväxtkurvor för olika trädslag betydelse här?

Det förändrar inte principerna. Men om du vill göra den typen av jämförelser så bör du titta på totalproduktion över tiden och dessutom ta hänsyn till areal, eftersom olika omloppstid ger olika årsyta.

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Älgfoderodlare  
#720470
Lars Lundqvist SLU skrev:
Chainsaw Charlie skrev:Har inte omloppstider och olika tillväxtkurvor för olika trädslag betydelse här?

Det förändrar inte principerna. Men om du vill göra den typen av jämförelser så bör du titta på totalproduktion över tiden och dessutom ta hänsyn till areal, eftersom olika omloppstid ger olika årsyta.


- Ja, o det är just det som jag försöker få fram. För med blandbestånd under skärm, så är det ju förhoppningsvis denna förändring i tot. produktion över tid, som ev. kan förändras via hur o med vilka arter man kombinerar.

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

ulf 1  
#720471 Snillen spekulerar över någonting som inte betyder nånting, jag har i min största skog 27 hektar 500 olika ståndorter om jag inte lät naturen sköta 95% av de ståndorterna utan var inne och kladdade på hela den ytan, så skulle det växa sämre, så lägg ner larvet och titta på dom stora dragen.
Min "lyft inte ett finger på 65 år" skog har växt långt över vad skogsbruksplanens 7 kubik säger.
Ville bara ta er ur teoriernas dimmor, den skogsstrategi man har där skogsvolymen aldrig går under 400 kubik, faktiskt ALDRIG, och man ändå plockar ut det dubbla mot vad vi gör i Sverige per hektar borde vara något alla Svenska skogsägare var intresserade av, varför vi inte är det för att Lars säger att det inte funkar i Sverige, nä inte om man ska odla fibrer på 50åriga kretslopp, utan då sitter man och kollar naveln till vi bara har en ödelagd natur.
Sen är det den här lögnaktiga industrin som ljuger om allt så dom blir blåa, den här gången släpar jag runt Södra skogsägarna i dammet.

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

ulf 1  
#720472 Visste inte att Lettland var nästgårds, och lokalproducerat .
"Lessebo Paper är ett pappersbruk med 130 anställda som producerar 35 000 ton finpapper om året. I år firar de 300 år. 1719 fick de licens från kammarkollegiet att tillverka papper och tillverkade då krutpapper. Sedan 2014 tillverkas endast finpapper. Södra Cell är helleverantör och Lessebo köper björkmassa från Mönsterås och en mindre volym barrmassa från Mörrum"
Södra slår på stora trumman och gapar om de lokala skogsägarna som håller igång pappersbruken, men vet verkligen skogsägarna att "deras" lokala virke köps från andra länder, man blir alltid förvånad när man tittar närmare på ´skogsindustrin, de är som mytomaner, ljuger fast de inte behöver.

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Vedproducent  
#720476
ulf 1 skrev:Visste inte att Lettland var nästgårds, och lokalproducerat .
"Lessebo Paper är ett pappersbruk med 130 anställda som producerar 35 000 ton finpapper om året. I år firar de 300 år. 1719 fick de licens från kammarkollegiet att tillverka papper och tillverkade då krutpapper. Sedan 2014 tillverkas endast finpapper. Södra Cell är helleverantör och Lessebo köper björkmassa från Mönsterås och en mindre volym barrmassa från Mörrum"
Södra slår på stora trumman och gapar om de lokala skogsägarna som håller igång pappersbruken, men vet verkligen skogsägarna att "deras" lokala virke köps från andra länder, man blir alltid förvånad när man tittar närmare på ´skogsindustrin, de är som mytomaner, ljuger fast de inte behöver.

Ja nu är det nog Södras egna skog som kommer från Lettland i första hand där dom äger skog med tillväxt motsvarande 480 000 kubikmeter och cirka 300 000 kubikmeter avverkas.

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

ulf 1  
#720478 Det är ju fruktansvärt sorgligt att vi våldför oss i andra länder, där vi är kapitalstarka och köper fin åkermark för att föra in den i granplantagernas dödsspiral, men sen var det ju bara deras löjliga sagor om hur skogen nästgårds blir till papper, medan det i verkligheten går lass efter lass mot norr.

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Vedproducent  
#720480
ulf 1 skrev:Det är ju fruktansvärt sorgligt att vi våldför oss i andra länder, där vi är kapitalstarka och köper fin åkermark för att föra in den i granplantagernas dödsspiral, men sen var det ju bara deras löjliga sagor om hur skogen nästgårds blir till papper, medan det i verkligheten går lass efter lass mot norr.

Nej flödesriktningen i stort vad gäller massaved är att den går från norr mot söder.

Användarvisningsbild

Re: Utkast till ny skogsstrategi ändrar spelplanen i skogen

Torbjörn Johnsen  
#720485 Ja, men SCA har köpt (köper fortfarande?) massaved till Östrand i både Småland och Värmland. Sveaskog har kört på tåg från Stockaryd norrut och det har även gått massavedståg från prisdiket i Värmland norröver. Osäker hur det ser ut idag dock.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).