Avverkning (slutavverkning)

Slutavverkningsnettots beroende av medelstam och stamantal

6 inlägg 2382 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Slutavverkningsnettots beroende av medelstam och stamantal

skogshare  
#703079 Med denna tråd gör jag ett nytt försök att utveckla önskemålet om ett simuleringsprogram för att pedagogiskt och rationellt kunna belysa betydelsen av medelstammens volym resp. stamantalet / ha när det gäller optimering av slutavverkningsnetto och omloppstid. De första försöken finns i tråden " Gallringskatastrofen....."

I detta exempel utgår jag från ett scenario med med åtta optimalt gallrade och 4 gallringsfria granbestånd på bonitet G20 och i övrigt identiska förutsättningar. I hälften av bestånden är medelstammen 0,6 m3 fub och i den andra hälften 0,8 m3fub. I de båda gallrade grupperna är stamantalet i det första beståndet i resp. grupp 400 st., i det andra 600 st. i det tredje 800 och i det fjärde 1.000 stammar / ha. I de båda gallringsfria beståndsgrupperna är stamantalet i det första beståndet 800 st och i det andra resp. 1.000 stammar / ha. Genom tillgängliga data antar jag att de båda medelstammarnas ålder, formkvoter, höjd, brösthöjdsdiameter och ev. densitet i de olika bestånden enkelt kan bestämmas med nöjaktig precision.   . 

Med dessa parametrar på plats bör det vara möjligt att få fram en överskådlig, beståndsvis jämförelse mellan de olika bestånden avseende ; 
- åldersspridning
- virkesvolym / ha
- utbyte- bruttovärde / ha ( baserat på aktuella listpriser )
- avverkningskostnad / m3fub och ha  
som ger
- S:a slutavverkningsnetto / ha   

Slutligen och inte minst bör det på basis av ovannämnda underlag vara möjligt att beståndsvis visa vad man vinner / förlorar på att avverka nu alternativt låta medelstammarna växa till sig med förslagsvis 0,2 m3fub till 0.8 resp 1.0 m3fub., vilket givetvis är av avsevärt intresse. Hur många ytterligare år tar denna tillväxt i de olika bestånden och hur förändras ffa stamform, utbyte, avverkningskostnad och därmed slutavverkningsnettot. ( Jag avstår medvetet från hänsyn till räntor och privatekonomiska omständigheter )   

Vid alla relativa jämförelser föreslår jag generellt att värdena för den minsta aktuella medelstammnen i det tätaste beståndet sätts till Index=100. Jämförelser i kronor antar jag bara är möjliga i nutid.

Kanske finns redan denna simuleringsmöjlighet - helt eller delvis ? Om ja - desto bättre. Vad anser ni annars om nyttan av en sådan modell ? Vilka brister - logiska eller andra - finns i exemplet ? Saknas något ?   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Slutavverkningsnettots beroende av medelstam och stamant

Sne4  
#703108 Ett bra initiativ. Från min sida så är det intressant att även se högre boniteter och högre stamantal.

Av olika anledningar så ligger jag avsevärt högre än dessa stamantal, med en SI på G32 eller något bättre.

Användarvisningsbild

Re: Slutavverkningsnettots beroende av medelstam och stamant

Torbjörn Johnsen  
#703115 SLU har ett avancerat simuleringsprogram (HEUREKA) där det går att göra den här typen av simuleringar. Det finns att ladda ner för egna körningar. Jag är dock osäker på hur enkelt eller svårt det är att fixa detta på egen hand men det finns mer info på SLUs sajt här:
https://www.slu.se/institutioner/skogli ... a/heureka/
och det går att ladda ner en programvara på samma ställe.

På sajten finns även kontaktuppgifter till personer som man kan fråga om man vill veta mer om hur man kan använda HEUREKA.

Användarvisningsbild

Re: Slutavverkningsnettots beroende av medelstam och stamant

skogshare  
#703118
Sne4 skrev:Ett bra initiativ. Från min sida så är det intressant att även se högre boniteter och högre stamantal.

Av olika anledningar så ligger jag avsevärt högre än dessa stamantal, med en SI på G32 eller något bättre.


@Sne4, givetvis ska det vara möjligt att stoppa in och jämföra alla boniteter, medelstamsvolymer och stamantal / ha i det aktuella programmet. Mitt scenario är bara ett principiellt exempel.

Men som Torbjörn påpekar kanske de simuleringsmöjligheter som jag efterlyser redan finns till fullo i SLU:s HEUREKA. Är det någon er som har praktiska erfarenheter av det eller andra intressanta synpunkter i sammanhanget?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Slutavverkningsnettots beroende av medelstam och stamant

Lars Lundqvist SLU  
#703211 Heureka är en väldigt komplex modell. För det du vill göra skulle jag rekommendera INGVAR.

Det finns beskrivet här:

https://www.skogforsk.se/cd_20190114161 ... -08_lr.pdf

Och själva modellen kan laddas ner här:

https://www.skogskunskap.se/rakna-med-v ... h-rojning/

Användarvisningsbild

Re: Slutavverkningsnettots beroende av medelstam och stamant

skogshare  
#703310 I mitt typscenariot ser jag att jag skrivit G20 i stället för en tänkt G28, som väl är lämpligare i sammanhanget. Förklarar ju också reaktionen från @Sne4.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).