SKOGSFORUM ARTIKEL 

  Avverkning (slutavverkning)

Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

63 inlägg 15521 visningar 17 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

jonsskl  
#683318
Fredrik Reuter skrev:Är det dags att börja tala om en elefant i det skogliga rummet? Med detta menas att diskutera det eventuella tabu i frågan som vi pratat om i vår podd några gånger - Skogsbruk 2.0. Om så är fallet så måste vi våga diskutera frågan. Anledningen är enkel; mer kunskap gör dig som skogsägare bättre förberedd för framtiden. En framtid som som faktiskt i vissa stycken redan är här.

Det hela handlar om att skogsägare skulle kunna få betalt för klimatkompensation genom att binda kol (koldioxid) i sin skog. Detta har i sin tur sitt ursprung i klimatförändringarna och de mål som satts upp om att minska koldioxidhalten i atmosfären. Koldioxidhalten är för hög i jordens atmosfär och ett sätt att minska halten är att öka skogsproduktionen (eftersom träd genom fotosyntesen binder koldioxid till kol).

Sett ur ett skogsägarperspektiv så är det konstigt att inte frågan om klimatkompensering och kolinbindning diskuteras mer. Man skulle kunna säga att diskussioner om att få betalt för att bygga virkesförråd är likt elefanten i rummet något man inte pratar om. Skulle det vara så så är det riktigt synd för både skogsägarkåren och glesbygden (och kanske klimatet).

Något som är mycket märkligt är att LRF inte lyfter frågan, speciellt eftersom de nu gör stor sak i att lantbrukarna ska kunna få betalt för att binda kol i samband med växtodling. Pardon my French men det känns lite som att sila mygg och svälja kameler med tanke på effekten skogen har som kolbindare. Dessutom skulle ett system där skogsägaren får betalt för ett ökat kolförråd i skogen per automatik inte innebär ett totalt avverkningsstopp. Det handlar mer om vad det blir av skogen vi avverkar. Precis som i lantbruket så kan man fortsätta att bruka skogen, men med metoder som binder in mer kol än vad dagens skogsbruksmodeller gör.

Den troliga anledningen till att vi har en elefant i skogen är att de som på bred front skulle kunna föra frågan om ersättning till skogsägare för kolinbindning själva är konkurrenter till ett sådant system. De äger helt enkelt skogsindustrier som hotas av konkurrens och högre virkespriser om skogsägaren plötsligt får ytterligare ett val i att låta skogen stå kvar med intäkter i nivå med en avverkning. Tyvärr innefattas LRF här genom skogsägarföreningarna och vidare det faktum att Svensk skogsindustri just nu har ett starkt fokus på att tillverka massa.

Denna situation som Sveriges skogsägare nu hamnat i kan tyvärr riskera att man missar en framtida inkomstkälla och troligtvis också minskar sina chanser till att få bättre lönsamhet. Handeln med kol i form av kollagring eller utsläppsrätter är redan omfattande men idag går alla dessa pengar skogsägarna förbi. Det är också därför vi drar igång denna tråd så vi kan börja diskutera frågan.

Men nu då till det viktiga som inte får tystas ner - hur kommer system för ersättning av kolinbindning att se ut?

Ja, det är frågan och det finns många idéer och förslag som diskuteras och faktiskt redan nu också driftsatta system i vissa länder. Som referens kan vi nog direkt säga att en skogsägares kolförråd (virkesförråd) inte kan ersättas fullt ut. Detta är något vi diskuterar i tråden Kolsänka, värdet i kronor per kubikmeter skog? och att tro att varje kubikmeter i skogen har ett värde på nästan 1.200 kr är nog att ta i (men det är inget som vi motarbetar).

De ramverk som nu på internationell nivå börjar ta form tar istället upp ord som additionalitet och att en klimatkompensation ska ha “miljömässig integritet”. Vi sammanfattar detta lite grovt som att en kolsänka i skogen kommer få ett värde om den binder mer kol än om vi fortsätter att bruka som vanligt. Sedan får vi diskutera vidare innebörden i detta, det kan innebära mycket. Högre virkesförråd i gallringsskogen, längre omloppstider, högre tillväxt och fokus på trävaror för husbyggande kan vara några exempel.

Men låt oss börja spåna:

1. Statsbidrag genom LULUCF. Den privata mark som binder kol åt det land där marken finns får ersättning av staten för att målen ska uppnås. Kanske inte så sannolikt men värt att diskutera. Skulle det bli något av detta så kan tillväxt- eller volymökningen utöver ett referensvärde vara föremål för ersättning. Ett exempel är ett system för betalning genom På liv och död med EU:s taxonomirapport om skogen.

2. Aktiebolag för klimatet. Kanske inte troligt men intressant. Du får möjligheten att splitta fastigheten i delar du själv bestämmer och sätta skogen i aktiebolag. Enda hållhaken är att du ökar kolinlagringen enligt referensvärden. Du väljer själv sedan vad du vill göra med aktiebolaget. Du och marknaden. Kolsänkeinvesterare kan vara intresserade men det skulle också kunna innebära en bättre förutsättning för att bedriva kommersiell jakt, naturturism och liknande.

3. Positiv greenwashing. Låt skogen stå och sälj kolsänkan som skapas när man maximerar virkesförrådet och inte avverkar. Köpare finns under en omställningsperiod (tom 2050 eller liknande) som måste kompensera för sina egna koldioxidutsläpp. Detta är ett system som relativt enkelt skulle kunna driftsättas som dessutom inte låser skogen “för all framtid”. Detta är kontroversiellt (därav titeln), men rätt utfört kan det fungera och oljebolag, internetjättar mm investerar redan storskaligt i kolsänkor via odling och skulle troligtvis på kö…

4. Bonus/Malus på utsläpp. Maximera odling av skog som skapar slutprodukter som i sin tur binder kolet i minst en viss bestämd tidsperiod och få extra betalt för det. Med andra ord, köparen av virket måste verifiera att slutprodukten blir ex sågtimmer till huskonstruktioner. Om slutprodukten släpper ut sitt kol i atmosfären inom motsvarande tidsperiod så måste man betala (malus) för detta.

5. Har du egna förslag? Skriv ner dom här i tråden!

Även om du just nu tycker ovanstående är idiotiskt dravel så ber vi dig ändå att tänka dig in i situationen. Detta av den enkla anledning att Investeringar i kolbindning redan pågår för fullt med stora belopp och att det finns tecken på att kolinbindningen i skog kommer få ett värde framöver. Då gäller det att du är påläst. Om inte skogsägarna är med på banan så kommer kolhandelns pengar att hamna i andra fickor än i skogsägarnas. Med andra ord; oavsett vad du tycker och tänker så kommer det hända saker i skogen. Att sedan skogsindustrin (samt troligtvis tyvärr även LRF och skogsägarnas egna föreningar) talar tyst om denna fråga är fullt förståeligt. Tyvärr tror jag inte det kommer spela någon roll för dem för bollen är i rullning och det kommer med stor sannolikhet göra att konkurrensen om råvaran från skogen kommer öka.

Därför är det inte ologiskt att tro att även virkespriserna kommer öka. Tänk på detta innan du tar till tangentbordet och spyr galla över texten ovan - sett ur ett skogsägarperspektiv så ser det positivt ut, bara skogsägarkåren är med på noterna från början. Det kanske är dags att skogsägarna börjar sätta press på sina egna föreningar att driva kolsänkefrågorna ur ett skogsägarperspektiv?

Det är också viktigt att ha med att denna artikel fokuserar på skogsägarens lönsamhet i en nära framtid. Sett ur ett klimatperspektiv är detta inte en allenarådande lösning på klimatkrisen utan det finns många andra åtgärder som måste vidtas. Men med det sagt, vad är dina tankar om detta? Skriv gärna några rader men som sagt, tänk innan du skriver, speciellt du som blir upprörd av ovanstående.


Utmärkt att ni tar upp detta tema! Att det är som en elefant i rummet har naturligtvis att göra med skogsindustri-intressen. Med tanke på den negativa utvecklingen för pappersindustrin (i synnerhet grafiskt papper) och därav sjunkande massavedspriser är detta månne en bra modell, att "överhålla" skogen och producera mer sågtimmer. Ett problem är naturligtvis stormar och barkborrar. 🌲 💪

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

p till p  
#689243 Det vore intressant att veta hur mycket kolsänka vi missar med skogsutredningens reservatsförslag.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Stenrik  
#689305
Stenrik skrev:En finsk studie gjort av finska Metsäntutkimuslaitos (skogsforskverket) visar att växande skog binder kol i den takt skogen växer.


Jag gjorde ett försök till översättning av artikeln i finska Metsälehti med hjälp av google translate.
Det kan finnas fel i översättningen, men grundidén borde framgå.
Här är länk till artikeln: https://www.metsalehti.fi/artikkelit/av ... ivarastoa/

Slutavverkning utarmar inte kolsänkan / Metsälehti
Författare Mikko Riikilä
3-4 minuter

Dåliga nyheter för motståndare till kalhyggesavverkning: kolsänke-kortet fungerar inte som grund för kraven att upphöra med kalhyggen.

En omfattande studie lanserad av Finlands skogsforskningsinstitut på 1980-talet visar att kolsänkan i skogsmark förblir stabil oavsett skogsbruk. Projektet fick namnet Biosoil-studien när jordprover samlades in för andra gången på 2000-talet,

Biosoil-studien visade att förändringar i mängden kol i skogsmark i förhållande till det totala kolmaterialet i jorden är små. Mängden kol minskade inte ens åren efter slutavverkning, däremot ackumulerades ytterligare en aning mer kol i genomsnitt.

Den största ökningen var i skogar i åldern 60–100 år, där skogsmarkens kolförråd ökade med i genomsnitt cirka 300 kilo per hektar per år. I över hundra år gamla skogar minskade ackumuleringen i jorden. Förändringen i mängden kol följer den årliga tillväxten av skogen.

”Det viktigaste är att notera att förändringen av kollagringen är liten i förhållande till det totala kollagret i skogsmarken. En förändring på till exempel 300 kilo är mindre än en halv procent av det totala kollagret i skogsmark", illustrerar Hannu Ilvesniemi, forskningsprofessor vid Naturresurscentret.

Tio kilo per kvadratmeter

Studien samlade in jordprover från mer än 600 av landets skogsinventerings (VMI) permanenta provytor, först på 1980-talet och på nytt på 2000-talet. Prover analyserades med avseende på kolinnehåll i förna, i humus och i 40-centimeters mineraljordskiktet.

Skogens kollager är i genomsnitt tio kilo per kvadratmeter, dvs. i genomsnitt 100 ton per hektar. Mängden motsvarar 400 ton koldioxid. I norra Finland är skogens kollager mindre.

I genomsnitt 60 procent av skogens kol finns i jorden, inklusive humus, skräp och trädrötter. Resten av skogens kollager är bundet i träden.

Utomstående har inte fått information om var provytorna finns, så skogarna har bearbetats slumpmässigt varierande. På detta sätt har forskare kunnat övervaka hur olika skogsåtgärder påverkar mängden kol som lagras i skogsmark.

”Tack vare successiva mätningar har vi iakttagelser av hur markens kollager förändras till följd av olika skogsåtgärder, säger Ilvesniemi.
Bra växande skog binder mycket kol.

Enligt Biosoil-studien är gamla skogar som kolsänkor inte lika effektiva som unga skogar i den högsta tillväxtfasen.

”Ju mer träden växer, desto mer ackumuleras i markens kollager. Den mest effektiva kolbindningen är att säkra skogarnas goda tillväxtkapacitet och att regenerera kommersiella skogar i rätt tid, ”sammanfattar Ilvesniemi.

Enligt Ilvesniemi är till exempel skogsgödsling ett säkert sätt att öka kolbindningen i skogarna. Han säger att en studie från Naturresurscentret visade att kvävegödsling som upprepas vart tionde år alltid resulterar i en lika stor ökning av tillväxten i tallskog på torr mo.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

skogshare  
#689317
jonsskl skrev:Utmärkt att ni tar upp detta tema! Att det är som en elefant i rummet har naturligtvis att göra med skogsindustri-intressen. Med tanke på den negativa utvecklingen för pappersindustrin (i synnerhet grafiskt papper) och därav sjunkande massavedspriser är detta månne en bra modell, att "överhålla" skogen och producera mer sågtimmer. Ett problem är naturligtvis stormar och barkborrar. 🌲 💪


Kör gallringsfritt - åtminstone i gran - med erforderligt antal röjningar och 800 - 1.100 stammar kvar till slutavverkning. Målsättningarna bör vara väsentligt ökad virkesvolym / ha i förhållande till nuvarande normalfall, ökad timmerandel och bättre stamform. Med detta minimeras också risken för stormfällningar, granbarkborre och rotröta.

Globalt ökad skogsproduktion och träbyggnation är två av grundförutsättningarna för en framgångsrik kamp för klimatet!

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Lars Lundqvist SLU  
#689325
skogshare skrev:Globalt ökad skogsproduktion och träbyggnation är två av grundförutsättningarna för en framgångsrik kamp för klimatet!

Nej, helt avslutad produktion av olja och stenkol är enda lösningen. Allt annat är i praktiken nollsummespel.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

skogshare  
#689341
Lars Lundqvist SLU skrev:
skogshare skrev:Globalt ökad skogsproduktion och träbyggnation är två av grundförutsättningarna för en framgångsrik kamp för klimatet!


Nej, helt avslutad produktion av olja och stenkol är enda lösningen. Allt annat är i praktiken nollsummespel.


Lars, om vi kan avsluta användningen av olja, kol och naturgas helt och dessutom hinna ersätta dem med koldioxidfria alternativ i tillräcklig utsträckning i god tid innan det är för sent för klimatet, kan jag delvis hålla med dig. Tror dock inte att det är ett realistiskt scenario. 

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Lars Lundqvist SLU  
#689345 Den globala produktionen av olja och stenkol motsvarar ungefär 6 miljarder ton kol. Det motsvarar ungefär lika många kubikmeter stamved.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Stenrik  
#689348 Koldioxiden i atmosfären ökar med ca 2ppm per år. Årstidsväxlingen får mätningarna att såga med ungefär 7ppm per år. Växtligheten tar alltså upp, för att sen ge ifrån sej, 7ppm varje år.
Tänk om vi fick planeten att grönska så att växtligheten skulle ta upp mer koldioxid.
Tänk om vi fick växtligheten att påverka klimatet genom att påverka molnen. En regnskog skapar ju sitt eget klimat - det finns en väldigt stor potential.
Enligt Walter Jehne är det möjligt.
Reservera en timme ungefär. (Om det här känns som en repetition, spola till 44m30s).

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

DagL  
#689555 Skog och skogsmark surplar i sig en stor del av Sveriges utsläpp. Sehttps://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/miljoanalys/Klimatrapporteringen/ Utsläppen sjunker årligen pga politiska beslut enligt Parisöverenskommelsen. Ökar Sverige också skogstillväxten (snabbast genom max gödsling) kan Sverige bli en koldioxidsänka inom drygt ett decennium. Om någon vill det förstås.... och kolupptaget ökar ändå med knappt en procent per år... ("business as usual").

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Älgfoderodlare  
#689626
skogshare skrev:Kör gallringsfritt - åtminstone i gran - med erforderligt antal röjningar och 800 - 1.100 stammar kvar till slutavverkning. Målsättningarna bör vara väsentligt ökad virkesvolym / ha i förhållande till nuvarande normalfall, ökad timmerandel och bättre stamform. Med detta minimeras också risken för stormfällningar, granbarkborre och rotröta.

Globalt ökad skogsproduktion och träbyggnation är två av grundförutsättningarna för en framgångsrik kamp för klimatet!


Håller med dig "skogshare", att vi idag borde kunna ha en ökad möjlighet att också producera mer volym / areal r.t. den ökade mängden CO2. Och kopplat till trådens ämne, så med tanke på att avskogning ( avverkning / skogsbränder ) runt om i världen idag, står för ca. 30 % av de tot. utsläppen av CO2. Så borde de som satsar på en ökad volym produktion, kunna via avtal bundna i tid, ges Eko. kompensation / ersättning för just det. Mest effekt har det i ungskogstiden när fler träd / areal växer som mest, för att med tiden mer övergå till volymtillväxt / träd. Och även om omloppstiderna förlängs marginellt via ett ökat stamantal / areal. Så gynnar det ju till slut alla de faktorer / värden som skogen kan nyttjas för.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Anton Holmström  
#694454 Nu har jag ögnat igenom alla koldioxid-trådar jag kan hitta på forumet och det är konstigt hur snabbt diskussionerna går till att handla om bevis, forskning, klimatförnekelser, etc. Istället för att handla om en kompletterande intäktskälla för skogsägare.

Ersättningen för att binda kol är inte likställt med statsbidrag. Det kan vara en vanlig affärsuppgörelse mellan företag.

Ersättningen behöver inte stå i konflikt med nuvarande brukande, utan kompletterar bara på vanligt marknadsekonomisätt.

Ett förslag hur detta skulle kunna se ut är att ett företag letar upp skogsmark som riskeras avverkas (busenkelt i Sverige) och skriver kontrakt med skogsägaren om att dröja med avverkningen i 10 år. Skogsägaren får gratis skogsgödsling och sedan varje åt utbetalt ~400kr per kubik årlig tillväxt. Denna skogskubik kan skogsägaren sälja till virkesköpare när avtalet upphört. Mängden timmerandel har ökat vilket troligt ger högre netto och även långsiktig koldioxidinbindning/klimatnytta.

Avatar Fallback

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

r93  
#694464 Det här är ju inget nytt, är nog därför man ser på det med kritiska ögon.

Här är en artikel från 2011

https://www.landskogsbruk.se/skog/skogs ... ppsratter/

Skogsägarna fick halva gödslingskostnaden betald, alltså pengar ska betalas av skogsägaren.

Skogen står och tar upp co2 gratis idag, jag kan inte i min vildaste fantasi se att vi helt plötsligt skulle få betalt för att låta den stå! Dessutom tror jag inte varken massabruk eller sågverk vill detta, om utsläppsrätterna räcker till att betala räntan på skogen så kan ju många många fler ”vänta ut” rätt pris på råvaran.
Likaså kommer de stackars skogsentreprenörerna få ställa sina maskiner.

Likaså byråkratin, vad händer om det kommer en storm? Vad händer om det brinner ner?
Vem ska kontrollera att man inte ”tjyvhugger” några träd?

Det måste ju till en helt ny myndighet för detta!
Och när det tar ett helt år för Sverige att skapa en pandemilag, i brinnande pandemi, då känns det här långt borta.

Tyvärr är det mest troliga att staten går in och tvångsköper skog, ty det är alltid staten som vet bäst hur viktiga saker ska skötas! (Obs! Ironi)

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Anton Holmström  
#694466 Fast nu är du inne återigen på att det är staten och statsbidrag som ska ersätta skogsägaren.

Jag pratar om marknadsekonomi, lösningar som finns i andra länder.

Avatar Fallback

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

r93  
#694473 Håller med, men detta är Sverige, staten ska var med och peta i allt 😉

Staten skulle aldrig låta marknaden sköta en sådan här sak, utan det ska nog staten reglera.

Användarvisningsbild

Re: Klimatkompensering med kolsänka en elefant i skogen?

Anton Holmström  
#694477 Kollektiven har väl alltid haft lättare att gnälla på arbetsgivare eller staten, än att själva göra något åt sin situation.

Staten kan försöka reglera hur mkt de vill men kommer framöver alltid vara långsammare än den globala marknadsekonomin.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).