Avverkning (slutavverkning)

Skogsvårdsstyrelsen skapa regler utan lagliggrund- forskare

2 inlägg 1440 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Skogsvårdsstyrelsen skapa regler utan lagliggrund- forskare

wizz  
#676838 2016 ändrades tillämpningen av artskyddsförordningen i skogen genom ett myndighetsinternt projekt. Denna omsvängning saknar stöd i gängse rättskällor som lagtext, förarbeten och praxis, skriver fyra forskare vid Lunds universitet.

https://www.svd.se/myndigheter-orsakar- ... r-i-skogen   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Skogsvårdsstyrelsen skapa regler utan lagliggrund- forsk

wizz  
#680719 Hej DN skriver idag om artskyddet och att det inte finns lagstöd i hela sin utövning som berör lagstöd för artskydd o biologisk mångfald. 4 skogsägare driver detta så långt det gåt inom rättsväsendet.
https://www.dn.se/sverige/fageln-som-bl ... om-skogen/

https://www.dn.se/sverige/sa-vill-polit ... om-skogen/
I byn Arbrå i Hälsingland har fyra markägare fått avverkningsförbud utan ekonomisk kompensation för att fågelarten lavskrika ska skyddas. Det är ett av många fall som har blottlagt brister i svensk lagstiftning och visat på svårigheterna när myndigheterna agerar för att värna djur och natur.

Läs mer: Fågeln som blivit symbol för striden om skogen

Målkonflikten mellan naturvård och skogsbruk fanns också med när januariavtalet förhandlades fram. Det var en hård dragkamp mellan Centern och Miljöpartiet om hur samarbetet skulle se ut på det här området.

Riksdagsledamoten Rebecka Le Moine är Miljöpartiets talesperson för biologisk mångfald. Hon har följt konflikten i Arbrå och andra rättsfall som rör artskyddet.

– De här fallen väcker mycket frustration och det borde vi som politiker ta som en allvarlig signal. I dag är det svårt att veta vilka lagar som gäller och på vilket sätt.

Hon ser stora brister i skyddet för värdefull natur. Avverkningar godkänns utan tillräcklig granskning och skogsvårdslagens princip om markägarnas frihet under ansvar är för vag, menar Rebecka Le Moine.

– Vi klarar inte de mål som finns för biologisk mångfald, säger hon.

Peter Helander är Centerns talesperson i skogsfrågor. Han anser att svenskt skogsbruk tar sitt ansvar men att myndigheterna på senare år har börjat agera på ett ohållbart sätt mot markägarna.

– Vi tycker inte att balansen mellan skydd och brukande fungerar längre. Det har inte varit ett balanserat intrång i äganderätten, säger Peter Helander.

Trots skilda utgångspunkter är han och Rebecka Le Moine överens om att det behövs en ny lösning för ersättning till markägare när natur ska skyddas.

– Vi skulle behöva vända på detta så att konfliktarter som lavskrika och bombmurkla blev bonusarter istället. Har du de arterna på din mark så skulle det finnas ett ekonomiskt incitament för att bevara dem. Det saknas i dag. Är du markägare så vill du inte hitta de här arterna för det kan anses vara käppar i hjulet, säger Rebecka Le Moine.

Peter Helander hoppas att Skogsutredningen som snart lägger fram sitt betänkande ska komma med förslag på fler skyddsformer som mer bygger på frivillighet.

Jennie Nilsson (S) är landsbygdsminister med ansvar för bland annat skogsfrågor. Hon pekar på att regeringen har tillsatt en utredning om artskyddet.

– Jag förutsätter att utredningen ska kunna ge klarhet i när och hur en markägare har rätt till ersättning, skriver Jennie Nilsson i ett mejlsvar till DN.

Hon driver frågorna bland annat inom det så kallade skogsprogrammet där områdets olika intressenter möts för dialog.

– För mig som landsbygdsminister är de självklart att skogen och jorden ska brukas aktivt, men med ansvar och ödmjukhet för vårt och våra barnbarns bästa.

Den 30 november lämnar Skogsutredningen, som kom till som en följd av januariavtalet, sitt betänkande till regeringen. Den förväntas också komma med svar på flera av de frågor som skapat konflikt kring skogen.

Läs mer:

Centern och Miljöpartiet i dragkamp om skogen: ”Det har blivit ett ställningskrig"

Wizz
(inte koll på om det är öppna artiklar)

   TS
Annons:
Eco Log skördaraggregat
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).