Avverkning (slutavverkning)

Skogsindustrins andel av BNP

27 inlägg 5317 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Skogsindustrins andel av BNP

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#654874 Jo, det är väl fler byråkrater som ska rädda Sverige under svält och elände, eller? 😉
/Niklas

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Skogsindustrins andel av BNP

Fredrik Reuter  
#654880 Tabellen nedan är ett försök till några nyckeltal för Sveriges största skogsindustrier.
Notera stjärnan på Stora Enso, den avser inkomstskatten som kan betalas i Finland. Om så är fallet ska det egentligen stå 0 där för siffrorna avser Sverige enbart.

Detta är exportintensiv industri och av omsättningen går mycket på export. Jag gissar att dessa fyra står för minst 80% av all omsättning i skogsindustrin i Sverige.

FöretagInkomstskatt 2019Antal anställdaLönekostnaderKostnad/anställdOmsättning
BillerudKorsnäs254 000 0003 8003 102 500 000816 44720 740 000 000
SCA730 000 0002 7232 037 000 000748 07219 591 000 000
Södra323 000 0002 7732 132 440 000769 00120 632 870 000
Stora Enso*560 000 0005 2154 042 400 000775 14929 870 000 000
Summa1 867 000 00014 51111 314 340 000-90 833 870 000


Du får själv studera tabellen ovan och göra egna slutsatser.

En viktig sak att ta med i denna diskussion tycker jag är förädlingsvärde och frigörande av bundet kapital. Skogsindustrins nettoexport är stor och det beror på att det frigörs kapital när stående skog avverkas och säljs, denna har dock ett värde stående i skogen också.

Tittar man på Tyskland som jämförelse så har de valt en lite annan väg. Tyskland importerar mer och vidareförädlar sedan till dyrare produkter. Trots att de importerat massabalar för 20 miljarder kronor 2018 så hade de en nettoexport inom förädlade produkter av massa på 50 miljarder kronor samma år. Det viktiga här (och intressanta) är att Tyskland (om man nu bortser från GBB-katastrofen) bygger mer virkesförråd i sina skogar, till och med så att de har större nationellt virkesförråd än Sverige, trots halva skogsarealen. Läs mer i tråden Skogsnationen Tyskland nu ikapp Sverige?.

Så, detta är mycket intressant att diskutera, jag ska försöka ta reda på hur många anställda Tysklands skogsindustri har så kan vi jämföra detta också. Är det någon som vet, skriv gärna i tråden.

Jag skulle våga dra till med att hög vidareförädling till konsumentprodukter kan vara mycket framgångsrikt, även om man måste importera...

   TS
Avatar Fallback

Re: Skogsindustrins andel av BNP

alias  
#654894
Fredrik Reuter skrev:Tabellen nedan är ett försök till några nyckeltal för Sveriges största skogsindustrier.
Notera stjärnan på Stora Enso, den avser inkomstskatten som kan betalas i Finland. Om så är fallet ska det egentligen stå 0 där för siffrorna avser Sverige enbart.

Detta är exportintensiv industri och av omsättningen går mycket på export. Jag gissar att dessa fyra står för minst 80% av all omsättning i skogsindustrin i Sverige.

FöretagInkomstskatt 2019Antal anställdaLönekostnaderKostnad/anställdOmsättning
BillerudKorsnäs254 000 0003 8003 102 500 000816 44720 740 000 000
SCA730 000 0002 7232 037 000 000748 07219 591 000 000
Södra323 000 0002 7732 132 440 000769 00120 632 870 000
Stora Enso*560 000 0005 2154 042 400 000775 14929 870 000 000
Summa1 867 000 00014 51111 314 340 000-90 833 870 000


Du får själv studera tabellen ovan och göra egna slutsatser.

En viktig sak att ta med i denna diskussion tycker jag är förädlingsvärde och frigörande av bundet kapital. Skogsindustrins nettoexport är stor och det beror på att det frigörs kapital när stående skog avverkas och säljs, denna har dock ett värde stående i skogen också.

Tittar man på Tyskland som jämförelse så har de valt en lite annan väg. Tyskland importerar mer och vidareförädlar sedan till dyrare produkter. Trots att de importerat massabalar för 20 miljarder kronor 2018 så hade de en nettoexport inom förädlade produkter av massa på 50 miljarder kronor samma år. Det viktiga här (och intressanta) är att Tyskland (om man nu bortser från GBB-katastrofen) bygger mer virkesförråd i sina skogar, till och med så att de har större nationellt virkesförråd än Sverige, trots halva skogsarealen. Läs mer i tråden Skogsnationen Tyskland nu ikapp Sverige?.

Så, detta är mycket intressant att diskutera, jag ska försöka ta reda på hur många anställda Tysklands skogsindustri har så kan vi jämföra detta också. Är det någon som vet, skriv gärna i tråden.

Jag skulle våga dra till med att hög vidareförädling till konsumentprodukter kan vara mycket framgångsrikt, även om man måste importera...


Vari ligger egenvärdet i tyskarnas "strategi" om att öka den rotstående volymen per hektar (tänker att tillväxten inte är direkt linjär mot virkesförrådet)?

Gällande var vinster skall beskattas i en mulinationell koncern kan ju till viss del styras av interna transaktioner koncernbolagen emellan.

Utan att ha läst Stora Ensos bokslut så hade jag förutsatt att de svenska bruken och skogsinnehavet ligger i svenskregistrerade aktiebolag och att var vinsten hamnar påverkas av internpriser på råvaror, kapital och ev. koncernbidrag m.m.

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Skogsindustrins andel av BNP

alias  
#654898
Fredrik Reuter skrev:Sveriges skogsindustris andel av BNP (Bruttonationalprodukt) är något som har diskuterats på Skogsforum i många trådar. För att få ett aktuellt värde i procent så gjorde jag en körning i SCB:s databas och den data som finns i detta inlägg kan användas som referens till andra trådar på Skogsforum.

Enligt SCB är skogsindustrins andel av BNP 2019 1,49%.

Om man jämför med hur det såg ut 1981 så har denna andel närapå halverats då skogsindustrins andel av BNP 1981 var 2,77%. Med skogsindustri avses SNI-koderna C16-C18 - "Trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri".

Under samma period har Sveriges totala BNP ökat 131%.

Som du ser i diagrammen nedan så är tjänstesektorn den sektor som utvecklats allra mest mellan dessa år och står 2019 för nästan hälften av BNP.

1594033061_bnp-utveckling-fasta-priser-skogsindustri-mnkr-81-2019.jpg


1594033061_bnp-andel-utveckling-skogsindustri-stapeldiagram.jpg


1594033061_andel-bnp-procent-skogsindustri-inkl-andra-branscher.jpg


Här är några reflektioner om denna data:

- Hotell och restaurang har på senare tid gått om Skogsindustrin i både reda pengar och andel av BNP.
- Skogsindustrins BNP i reda pengar har inte utvecklats på snart 40 år, kurvan ligger still.
- Motorfordonsindustri utvecklas skapligt positivt trots en hård global konkurrens.

Här är en tabell som visar andel och kronor för ingående delar av BNP:

Bransch2019 (Mkr)Andel ( % )
BNP till marknadspris5020803100
Förädlingsvärde totala ekonomin446329288,89597939
- näringslivets förädlingsvärde till baspris350124769,73480139
G45-T98 tjänsteproducenter231398746,08798632
A01-F43 varuproducenter118726023,64681506
- offentliga myndigheter90403218,00572538
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri68750013,69302878
C10-C33 tillverkningsindustrin65511113,04793277
-- kommunala myndigheter63557112,658752
- produktskatter58979511,74702533
G45-G47 handel4684549,330260518
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster4496658,95603751
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund4366798,697393624
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare3867797,703528698
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet3379546,731074691
F41-F43 byggverksamhet3031036,036942696
L68B övrig fastighetsförvaltning2712085,401685746
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder2684615,346973383
M69-M72 juridisk och ek. konsultverks; huvudkontors- och konsulttjänster till ftg; arkitekt- och tekn. konsultverks. samt FoU2411954,80391284
--- regionala myndigheter1988923,961358372
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster1865013,71456518
H49-H53 transport och magasinering1821083,627069216
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet1724823,435346896
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster1659613,305467273
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster1624023,234582197
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering1241672,473050626
L68A småhus1155712,301842952
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar1111572,213928728
C28 övrig maskinindustri975311,942537877
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)912391,817219277
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program894781,782145207
C19-C21 tillv av stenkolsprod, raff. petroleum-, kemikalie- och kem. prod. samt av farmaceutiska basprod. och läkemedel870851,734483508
I55-I56 hotell- och restaurang793821,581061834
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri752211,498186645
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske724901,443792955
R90-T98 personliga och kulturella tjänster712021,418139688
J61 telekommunikation619751,234364304
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser591291,177680144
Q86 hälso- och sjukvård584831,164813676
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer580131,155452624
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak495480,986854095
P85 utbildning483490,962973453
M73-M75 reklam och marknadsunders., annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet460680,917542473
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.398580,793857078
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter330670,65859983
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater324930,647167395
B05-B09 utvinning av mineral323890,645096014
- produktsubventioner322840,643004715
R90-R93 kultur, nöje och fritid313440,62428261
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik261780,521390702
C30 annan transportmedelsindustri237870,473768837
C27 industri för elapparatur225990,450107284
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter52060,103688593


Vad är dina reflektioner om denna data som kommer från SCB?


Nu har jag bara läst på telefonen så överblicken blev inte den bästa, men jag får inte ihop utvecklingen för hotell- & restaurangbranschen i linjediagrammet och det nedre stapeldiagrammet.
Upplever dem spontant som motsägelsefulla, men kan dock ha missat något.

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Skogsindustrins andel av BNP

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#654910 Hotell och restaurang har fallit platt till marken senaste månaderna. Men oavsett det så kan vi skrota BNP-måttet. Eller är det någon som tror att bara vi äter på restaurang tillräckligt mycket så kan vi skrota skogsbruket?

Avatar Fallback

Re: Skogsindustrins andel av BNP

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#654916 En tidigare sanning var ju att Danmark förädlade och omsatte mer på träförädling (möbler?) än Sverige. Det var då IKEA fortfarande hade tillverkning i Sverige på Samhall och man gjorde träsängar på fängelseverkstan. Virke utgår jag från att Danskar importerar och man kan därmed låta sin lövskov og krokiga strandtallar öka landets virkesförråd.

Nästa tanke:
Undrar hur mycket vi privata skogsägare aggregerat skattar fram till plånböckerna på ett års leveranser av råvara? Man kanske kan räkna hur mycket skatt vi betalar i förhållande till megaindustrins 1,8 miljard, om vi utgår från att Enso:s siffra gäller. Kanske forumkompetensen kan göra ett överslag och resonemang baserat på ett rundat snickar-pi.

Avatar Fallback

Re: Skogsindustrins andel av BNP

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#654918 Noterade i tabellen att "jord-skogsbruk och fiske" har en egen kolumn. Skiljt från skogsindustrin.

Avatar Fallback

Re: Skogsindustrins andel av BNP

Bosse1  
#654927 Det känns som vi hamnat i botten på pyramidspelet och betalar uppåt.

1594192003_h.png

Avatar Fallback

Re: Skogsindustrins andel av BNP

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#654932 Så är det i alla branscher tyvärr. De i råvaruledet klarar sig sämst.

Användarvisningsbild

Re: Skogsindustrins andel av BNP

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#654952
Skogsola skrev:Hotell och restaurang har fallit platt till marken senaste månaderna. Men oavsett det så kan vi skrota BNP-måttet. Eller är det någon som tror att bara vi äter på restaurang tillräckligt mycket så kan vi skrota skogsbruket?

Har du ställt den frågan till Uffe? 🤣
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Skogsindustrins andel av BNP

Torbjörn Johnsen  
#654965
Niking skrev:Har du ställt den frågan till Uffe? 🤣
/Niklas


Onödig kommentar Niking! Har inget med trådämnet att göra.

Användarvisningsbild

Re: Skogsindustrins andel av BNP

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#655023
Torbjörn Johnsen skrev:
Niking skrev:Har du ställt den frågan till Uffe? 🤣
/Niklas


Onödig kommentar Niking! Har inget med trådämnet att göra.

Säg inte det! Uffe är ju snar på att klanka ner på skogsbruket och dess betydelse för Sveriges ekonomi, samtidigt som han ivrat för turismverksamhet (där hotell och restaurang onekligen ingår).
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).