Avverkning (slutavverkning)

Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

49 inlägg 9675 visningar 16 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Elmhult  
#630489 Sverige ska rädda världen...

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

JörgenO  
#630496
Vågen skrev:det pågår en massutrotning av arter globalt

stor del av planeten avskogas.

klimatet påverkas negativt.


Har du läst allt det där nånstans? Eller hittar du på? Syftar du på svenskt skogsbruk? Kan du definiera ”massutrotning” så vi andra får bredare förståelse för din begreppsvärld?

Avatar Fallback

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Norrtälje  
#630499 Ser inget konstigt med dessa påståenden?
Mer intressant tycker jag vore om Vågen kunde utveckla detta påstående om ekonomi och hur han resonerar, om han är inne på att trakthygge är något som kan göras bättre med små medel eller att trakthygge är något som kan undvikas med någon form av kontinuitetsbruk men samtidigt utan att göra ekonomiskt avkall.

att ifall vi enskilda skogsägare kunde tänka oss att lägga in omsorg om biodiversiteten i arbetet med skogen. Det behöver inte innebära avkall på ekonomin då naturen svarar fort på riktade åtgärder, stora som små.

Användarvisningsbild

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Uvskogen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#630502
Vågen skrev:Hej! Jag är definitivt en udda figur i detta forum. Jag har köpt skog mest för att jag tycker om natur.

ifall vi enskilda skogsägare kunde tänka oss att lägga in omsorg om biodiversiteten i arbetet med skogen. .


Om det är det du skriver ovan som gör att du tror att du är en "udda fågel" så tror jag tvärsom. Det finns väldigt många på forumet som är starkt engagerade i ett skogsbruk som fungerar ok även ur ett perspektiv av biologisk mångfald.
Så ha inte såna förutfattade meningar om andra skogsägare. Du är inte unik på något sätt i dessa tankar utan tvärtom alldeles vanlig skogsägare.

Avatar Fallback

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Vågen  
#630507 Det borde gå att hålla undan en del för att inte påverka naturen alltför mycket.
Angående massutrotningen i världen är det ju ett faktum att omkring 1 million arter är hotade pga av utbredningen av mänskliga aktiviteter. Jag är inte främmande för det faktum. Människor runt mig här i Sverige undrar vart pollinatörerna tagit vägen.
Det är fint när fler visar att de bryr sig att det inte bara är bolagens, statens och de enskilda ägarnas ekonomiska intressen alltid ska gå i första hand. Eftersom människor världen över delar bekymret om tillståndet på planeten och drömmer om natur som lever så kan de ju finnas affärsmöjligheter att ta emot dem för att visa dem att naturen fortfarande fungerar.
En monokultur av gran är inget att finna natur i det är vi nog överens om.

Användarvisningsbild

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Mellberg  
#630511
Vågen skrev:En monokultur av gran är inget att finna natur i det är vi nog överens om.


Enskiktad granskog är vanligt förekommande och en helt naturlig skogstyp i Sverige. Där finner man en hel del "natur" det kan vi vara överens om :grin:

Någon avskogning förekommer inte längre i Sverige. Återbeskogningen sker i stort sett bara med inhemska trädarter.

Läget för den biologiska mångfalden är god och nyckelbiotoperna breder ut sig. Något utdöende av skogslevande arter förekommer knappast orsakat av trakthyggesbruket. 8)

Avatar Fallback

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

isteskog  
#630512
Vågen skrev:Det borde gå att hålla undan en del för att inte påverka naturen alltför mycket.
Angående massutrotningen i världen är det ju ett faktum att omkring 1 million arter är hotade pga av utbredningen av mänskliga aktiviteter. Jag är inte främmande för det faktum. Människor runt mig här i Sverige undrar vart pollinatörerna tagit vägen.
Det är fint när fler visar att de bryr sig att det inte bara är bolagens, statens och de enskilda ägarnas ekonomiska intressen alltid ska gå i första hand. Eftersom människor världen över delar bekymret om tillståndet på planeten och drömmer om natur som lever så kan de ju finnas affärsmöjligheter att ta emot dem för att visa dem att naturen fortfarande fungerar.
En monokultur av gran är inget att finna natur i det är vi nog överens om.

Håller med Mellberg här nedan! Och monokulturer är sällsynta i Sverige!!

Avatar Fallback

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Avslutat-02  
#630513 De insekter som främst behövs vid pollinering är humlor...i alla dess slag.
Men då är det fel forum att diskutera jordbruk...eller ja det går ju det med..

Men det är inte skogsbruket som ligger bakom den mesta avstappningen där utan just jordbruket, med sina skötselmetoder.
Och ändringar i klimatet, vilket inte bara är till en dålig sak, snarare kanske tvärtom.
Men allt måste få tid att anpassa sig..

För ca 70 år sedan slogs det med lie...
Idag vet knappt folk vad en sådan är.
Eller vad de olika delarna heter...
Tyvärr...

Att monokulturer med gran innehåller en rikedom av insekter som är viktiga...tror jag nog mera vi är överens om.

Användarvisningsbild

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Fredrik Reuter  
#630515 Nja, röjarn, här får du nog komma med konkreta bevis för att övertyga i alla fall mig.

I första stycket anser jag sälgen skapligt viktigt.

Och ang monokultur av gran så kallar även skogsbolagen dessa för "sterila" och på Gallringsdagarna sist sade Sydved att en monokultur av gran knappt göder en ekorre.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Mellberg  
#630521 I mina granplanteringar på granmark får jag ett stort inslag av björk och rönn, dessutom sälg och ibland självsådd tall. Att generellt kalla granplanteringar för monokulturer blir därför lite fel trots allt. :mrgreen:

Röjarn har helt rätt i att dagens jordbruk och skördemetoder påverkar insektsförekomsten negativt.

Avatar Fallback

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

isteskog  
#630525
Fredrik Reuter skrev:Nja, röjarn, här får du nog komma med konkreta bevis för att övertyga i alla fall mig.

I första stycket anser jag sälgen skapligt viktigt.

Och ang monokultur av gran så kallar även skogsbolagen dessa för "sterila" och på Gallringsdagarna sist sade Sydved att en monokultur av gran knappt göder en ekorre.

Så här defineras monokulturer enligt tidningen Skogen: https://www.skogen.se/glossary/monokultur
Egentligen är monokulturer ett begrepp inom jordbruket. Sen har miljörörelsen kidnappat ordet och gett det en negativ klang som gäller all föryngring enligt ståndortsanpassning. Det närmaste vi kommer "monokulturer i skog" är ren åkerplantering med gran!

Användarvisningsbild

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Lars Lundqvist SLU  
#630539 Nja, strikt definierat så betyder mono EN och kultur ODLING (eller artificiell sådd) så monokultur betyder att man odlar en art. En veteåker är en monokultur, även om det kommer ogräs naturligt, eftersom man bara odlar en art. En vanlig plantering med bara tall eller gran är alltså ur den synvinkeln en monokultur.

Men det som krånglar till det är begreppet "kultur", för med odling brukar man internationellt inte avse inhemska, på platsen naturligt förekommande växter. Odling förutsätter att du försöker odla något annat än det som växer naturligt. Så återplantering av på platsen naturligt förekommande växtarter brukar därför inte räknas som "kultur" ur den aspekten, och därmed är inte plantering av tall eller gran odling och därmed inte heller "monokultur".

Men... i skogliga sammanhang har man sedan gammalt använt begreppet "skogskultur" som samlingsbegrepp för när man gjort mer odlingsliknande ingrepp, som markberedning följt av sådd eller plantering, för att skilja det från naturlig föryngring. Man använde begreppet därför att det hade en positiv klang, på den tiden när odling sågs som nåt positivt. Idag är det "orörd natur" som har positiv klang och "odling" är något onaturligt och därmed negativt.

"Naturligt" har bra klang och "onaturligt" har dålig klang, trots att all mat vi äter är onaturlig och alla våra husdjur är onaturliga. Vi bor i onaturliga hus och inte i naturen, åker onaturliga bilar, ser på onaturliga TV-program, osv.

Samtidigt är ordet "kultur" positivt laddat. Kultur är bra. Men "mono" är inte bra i en tid när vi vurmar för mångfald.

Skogsbruket har till stor del sig själva att skylla, att man inte tidigare berättat på ett enklare sätt vad skogsbruk är och vad det går ut på, och vad virket faktiskt används till. Hela vår vardag idag 2020 skulle faktiskt kollapsa om man i ett slag tog bort allt som är gjort av trä. Hela transportindustrin bygger på att varor förpackas i pappförpackningar som lastas på pallar av trä. Ta bort allt det så har vi ingen mat att äta.

De monokulturer som fältbiologerna kritiserar är basen i det moderna samhället och det borde såväl skogsbruket som politiker förklara. Men det är väl som en kollega berättade. Han råkade höra någon som i ett samtal började med att säga "Idag när människor inte längre har behov av jordbruket...". Man kan ju undra vad den personen äter.

Avatar Fallback

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Avslutat-02  
#630544
Fredrik Reuter skrev:Nja, röjarn, här får du nog komma med konkreta bevis för att övertyga i alla fall mig.

I första stycket anser jag sälgen skapligt viktigt.

Och ang monokultur av gran så kallar även skogsbolagen dessa för "sterila" och på Gallringsdagarna sist sade Sydved att en monokultur av gran knappt göder en ekorre.


Jaså...så att man effektivt utrotat sälgen i jordbruket är alltså en lögn...
Jaha att man behöver ha humlornas hjälp, inom både jord och skogsbruket har man ej förstått...

Humlorna är de första insekterna som pollinerar, och de är ytterst viktiga.

Sedan att du eller andra inte tycker en gran plantering är så pass vacker med ett myller av insekter och bakterier, svampar betyder bara att du/ni missar allt som är omkring er.

Även inom den mest täta granskogen växer,sälg,al,asp,björk om den får....
Även där hittar vi allt som våra miljövänner finner värt att spara,,, varför skulle det annars bråkas om att spara produktiv skogsmark?

Så med allt som sagts och skrivits, så är det inte jag som behöver komma med mer fakta, utan isåfall miljörörelsen som behöver klargöra varför man ska skydda produktiv skogsmark när den ändå i deras ögon är "steril" och "död"....

Eller är det så att på fler ställen än just i skogen så finns det "monokulturer"?...
I huvudet kanske?

Användarvisningsbild

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#630547
Kryssfeldt skrev:Skulle inte tro det... de gillar nog pengar som alla andra😂

Men varför tjatar då SNF om att andra skogsägare måste skydda skog och visa hänsyn till både höger och vänster? Borde inte SNF (och dess ungdomsorganisation) leva som de lär?
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Kampanj från Fältbiologerna - Skogen som tog slut

Kryssfeldt  
#630550
Niking skrev:
Kryssfeldt skrev:Skulle inte tro det... de gillar nog pengar som alla andra😂

Men varför tjatar då SNF om att andra skogsägare måste skydda skog och visa hänsyn till både höger och vänster? Borde inte SNF (och dess ungdomsorganisation) leva som de lär?
/Niklas

Jo det håller jag med om att de borde, inte främst för att deras organisation ska framstå som seriös. Sen skulle jag tro utan att veta att de lämnar generellt mer hänsyn än andra skogsägare.
Sen så tycker jag själv då jag ibland annat röjt och avverkat i reservat/ skyddade skogar att olika biologer och ”naturvänner” har olika syn på hur skyddad skog ska se ut. Men de kan diskuteras på någon annan del av formet.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).