Avverkning (slutavverkning)

Avgift för virkesupplag vid allmän väg

94 inlägg 21693 visningar 19 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

Larssa  
#605014 Jag söker tillstånd nästan varje år.
Två fastigheter, 5 upplag vid väg.

Men av många kommentarer i tråden så förstår jag att jag att vi inte är så många som söker tillstånd.

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

550  
#605027
Larssa skrev:Det krävs alltid tillstånd för upplag av virke och skogsbränsle. Vem som ska kontaktas beror på om upplaget placeras inom eller utanför vägområdet,
Allt inom 12m från vägen så ska ansökan in till Trafikverket. Ansökan kostar 2900kr med start 20200101.
Gå in på Trafikverket och läs själva.


Det är inom vägområdet Trafikverket ansvarar, vad som är vägområde beror på hur vägen ser ut. Det är 12 m UTANFÖR vägområdet som Länsstyrelsen ska kontaktas (inte Trafikverket). Vägområde verkar minst sagt oklart. En tolkning görs ju i länkade ATL i tidigare inlägg. Alla entreprenörer och tjänstemän på Trafikverket verkar inte göra samma tolkning.

Skogsola skrev:Tolkar det som att varje virkesköpande företag betalar en avgift för ett tillstånd som gäller alla vägar i länet under två år. Byråkratiskt men ingen ekonomiskt stor sak. Ska man hårklyva så gäller i så fall inte tillståndet för markägarens hemved.


För leveransvirke ska man söka själv. Det verkar som att bolagen också får betala för varje upplag och inte en gång för ett generellt tillstånd.

Robertberg skrev:Hur många här i tråden är det som har sökt tillstånd för virkesupplag utefter Trafikverket vägar de senaste fem åren?


Här märktes att åtminstone Södra började kampanja för att man skulle söka tillstånd förra året. Som tack för att många fler sökt tillstånd så får vi förstås en avgift då det blir för mycket byråkratiskt jobb helt plötsligt.jannee skrev:För ett tiotal år sedan var en åkare jag då körde för med på ett möte med trafikverket (lokalt).
Redan då togs det upp detta med vinterväghållning (snöröjning och halkbekämpning) men även ordinarie underhåll.
Från vägverkets representant framhölls det då att spårbildning men även smärre ojämnheter (hål) ej påverkade trafiksäkerheten negativt, samma gällde minskad snöröjning och halkbekämpningen.
Representanten påstod att de hade underlag för hans påstående.
Det var tvärtom säkerhetsbefrämjande för bilister körde försiktigare när vägbanan eller väglaget var i "sämre" standard.
Mätningar som var gjorda både innan och efter asfaltering visade att genomsnittshastigheten ökade radikalt efter en utfört arbete vilket också innebar att olycksrisken (dödsolyckor) ökade.
Samma statistik visade också att vägar som varit effektivt halkbekämpade hade högre olycksstatistik men även högre snitthastigheter, jämfört med vägar med minskad snöröjning och halkbekämpning.
M.a.o. nu borde även de intelligensbefriade förstå hur vägverket resonerar.


Nu har väl ditt inlägg inte så mycket med tråden att göra egentligen, men det är helt naturligt att du har rätt. Detta handlar dock om bilar i första hand. För arbetsfordon handlar det mer om att det blir problem att utföra arbetet. Är det halt är det inte säkert att man kommer upp på vägen, upp för en backe eller kanske man glider av vägen när man får möte (gäller både lastbil och traktor). Det störande är att man kan lägga pengar på att asfaltera småvägar men inte lägga småpengar på att fylla igen potthål på grusvägen.

Borde inte en virkestrave också ge minskad risk för olyckor? Bedömer man som förare att den ligger farligt så minskar man farten nästa gång man åker förbi. Jag ser inte hur faran med en virkestrave kan vara ens jämförbar med fordonen som färdas på vägen. Ta en fullastad lastbil, den möter man och då gäller det att kunna bromsa där det inte går att mötas. Varför ska man kunna köra av i full fart på alla småvägar där ingen kör i full fart. Folk måste inse att det inte går att göra motorvägar av alla mil väg i landet.

Har exempel på en liten allmän väg där asfalteringen har gjort att vägen har blivit smalare så man inte kan mötas på långa sträckor. Vägen har blivit högre så det är svårt att komma upp med traktor där man inte gjorde små infarter vid asfalteringen (där det var hyggen behövdes ju inga infarter än :roll: ). Det går inte att använda skotare med band längre för då kan man inte ens korsa vägen. Skulle man göra skogsvägar/backstick så behövs alltså dubbelt så många i och med att man inte kan korsa vägen.

På detta kommer att bilar kör fortare (mer olyckor), utsläpp från den miljöfarliga beläggningen och förstås kostnaden med att asfaltera. Det fanns egentliga inga samhällsekonomiska, miljömässiga eller säkerhetsrelaterade vinster med att belägga denna vägen. Nu blir den dessutom fullt obrukbar för markägarna utmed vägen. Detta på en väg som vintertid har mycket lite trafik.

Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

550  
#605033
Larssa skrev:Jag söker tillstånd nästan varje år.
Två fastigheter, 5 upplag vid väg.

Men av många kommentarer i tråden så förstår jag att jag att vi inte är så många som söker tillstånd.


Undrar hur många som kommer att söka i år. Jag ser ingen motivation till att lägga så mycket pengar för att få ett helt värdelöst papper. Det enda som tillstånden ger är statistik.

Även om man får tillstånd får man inte lägga trafikfarligt. Tillståndet kan återkallas när som helst, dvs när Trafikverket (i verkligheten entreprenören) tycker det ligger farligt eller hindrar snöröjning. Som bonus gäller tillstånden max 60 dagar och kan inte förlängas.

I praktiken är det omöjligt att klara 60 dagar som självverksam. Ett halvår, dvs hela vintern och en del av våren för skogsarbetet och minst en månad för att lastbilarna ska hinna hämta har förr varit normalt. Det blir 5-6 sortiment varje år. Får det bara ligga 60 dagar måste man delleverera vilket gör att det inte kommer att gå att få ihop 10 m3fub av varje sort. Kubb och stock kommer behöva kapas ner till massaved/energived om man ska undvika kostnaden för att hämta mindre än 10 m3fub i varje trave.

Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

Woodstock  
#605057 Varför inte bryta en liten skogsväg in i den egna skogen där man placerar virket! Är inte kostnaden för brytning av skogsväg 100% avdragsgill?

Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

Alvarsson  
#605065 Detta är väl en storm i ett vattenglas! enligt Trafikverkets regler så gäller detta inom vägområdet alltså körbana och dike. Och där är ju inte så bra och ha avlägg. utanför ingen avgift.

Användarvisningsbild

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#605066 Är då ovanligt med vältor efter allmän väg här.

Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

Alvarsson  
#605068 Nej,hur så?

Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

550  
#605184
Woodstock skrev:Varför inte bryta en liten skogsväg in i den egna skogen där man placerar virket! Är inte kostnaden för brytning av skogsväg 100% avdragsgill?


Alla förstår väl att någon ska betala en kostnad även om den är avdragsgill? Framförallt blir det en miljöpåverkan att bryta ny väg och dessutom tar det produktiv skogsmark för all framtid. Samtidigt ökar kostnader för att vinterväghållning när man ska skotta upp alla skogsvägar ifall någon lastbil skulle få för sig att vilja hämta virke.

När man har vägar som skär genom hela skiften så kommer det behövas cirka ett backstick per 10 ha, alternativt en parallellväg. Är det en belagd väg blir det dubbelt, en väg på varje sida om vägen om man vill kunna köra med band på skotare. Alltså föreslår du att en allmän väg nu ska kompletteras med två parallella skogsvägar. Det blir kanske 2,5 gånger mer mark som används (skogsvägar är något mindre röjda på sidorna). Helt i onödan då det finns gott om stenrösen och träd att välja på när någon vill köra ihjäl sig!

Alvarsson skrev:Detta är väl en storm i ett vattenglas! enligt Trafikverkets regler så gäller detta inom vägområdet alltså körbana och dike. Och där är ju inte så bra och ha avlägg. utanför ingen avgift.


Går inte att nå utanför röjt område med en normal kran och om man gör det så finns där träd i vägen. Detta blir en bra start för ett korrupt system där man måste muta entreprenören som sköter vägen, annars blir man anmäld. För det lär inte vara någon trafikingenjör som åker från storstan och synar den påstådda farligheten i trafikmiljön.

Hur tycker du att man ska säga emot när de ringer och säger att man måste flytta virke som ligger vid allmän väg, och det direkt, annars flyttas vi det? Förra året räckte det inte att lägga utanför diket. Såvida man inte hade ansökt om tillstånd för då är det plötsligt inte farligt längre!? Det är i praktiken helt godtyckligt beroende på vem som sköter vägen och har ansvar för att åka runt och syna den.

Detta på allmänna vägar där i princip den enda nyttotrafiken utgörs av virkestransporter och jordbrukstransporter. Inga industritransporter då de ligger närmre större vägar. Konstig inställning att vägar bara ska få användas av privatbilister.

Ska man leja in jurister för att få det rättsligt prövat när motståndaren har farbror staten i ryggen? Det är inte roligt för en enskild firma. Särskilt när det inte går att vinna för om Trafikverket förlorar så kan man snart ändra lagar/förordningar.

Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

jannee  
#605192 Numera händer det ytterst sällan att man blir "tvingad" att stå på en allmän väg och lasta = helt blockera vägen i ca 25 minuter.
En grävmaskin bygger oftast lätt ett instick på 25 meter och detta kostar inte många hundralappar - kanske någon tusenlapp lägg sedan på ett lass 045 (16 till 17 ton) och du (skogsägaren) har ett instick för överskådlig framtid.
Blir i framtiden en perfekt plats att utgå från när du ska röja, plocka bär eller längre fram plocka svamp men även att intill lägga framtida gallringsvirke.
Både skördaren, skotaren och markberedaren kan nyttja utrymmet för att bli borttransporterad, inget krångel med band eller dylikt.
Har svårt att förstå de som är så dumsnåla och inte löser problemet på ett så enkelt och billigt sätt.

Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

valtra mega  
#605196 Janne glömde att är du självverksam slipper du att stå på vägen och lasta av virket

Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

550  
#605209
jannee skrev:Numera händer det ytterst sällan att man blir "tvingad" att stå på en allmän väg och lasta = helt blockera vägen i ca 25 minuter.
En grävmaskin bygger oftast lätt ett instick på 25 meter och detta kostar inte många hundralappar - kanske någon tusenlapp lägg sedan på ett lass 045 (16 till 17 ton) och du (skogsägaren) har ett instick för överskådlig framtid.
Blir i framtiden en perfekt plats att utgå från när du ska röja, plocka bär eller längre fram plocka svamp men även att intill lägga framtida gallringsvirke.
Både skördaren, skotaren och markberedaren kan nyttja utrymmet för att bli borttransporterad, inget krångel med band eller dylikt.
Har svårt att förstå de som är så dumsnåla och inte löser problemet på ett så enkelt och billigt sätt.


Hundralappar? Man får inte mycket väg för "hundratusenlappar" idag. Bara tillstånden för att få ansluta 5 stickar blir 23000 kr. Du kanske har egen grävmaskin och grus eftersom det blir så billigt?

Inget stort problem att blockera vägen ca 25 min någon gång om året, eventuella bilister får vänta eller köra runt, tar inte många minuter. Inte särskilt sannolikt att det kommer någon på så kort stund. Men man försöker förstås lägga där det är bredare så det går att köra förbi med bil när lastbilen lastar.

Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#605227 Snackar vi allmän väg så finns det i allmänhet två körfält. På rena skogsvägar kan det bli stopp däremot men det var inte det frågan gällde. Intill allmänna vägar finns det i allmänhet hus, åkrar ladugårdar och en massa annat. Inte bara att börja bygga instick hur som helst.

Användarvisningsbild

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

ThOnOr  
#605232 Vad trafiksäkert det kommer bli nu när timmerbilarna måste stå och ta omtag på varenda grip de lastar på timmerbilen, nu när de inte kommer nå virket ordentligt. Är målet att timmerbilarna ska stå under ännu längre tid och blockera vägarna?

Eller ska de ta bort avgiften för att göra in/utfarter till befintlig väg? Ska vi skogsägare dessutom få en gratis sopbil så vi kan åka med allt skräp som folket råkar tippa vid instick och vändplaner intill allmänna vägar? Denna regering full med clowner måste bort, de vill verkligen ta död på all näringsverksamhet som pågår på landsbygden.

Användarvisningsbild

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

Lillesves  
#605241
ThOnOr skrev:Vad trafiksäkert det kommer bli nu när timmerbilarna måste stå och ta omtag på varenda grip de lastar på timmerbilen, nu när de inte kommer nå virket ordentligt. Är målet att timmerbilarna ska stå under ännu längre tid och blockera vägarna?


Hur lång räckvidd har timmerbilarnas kranar ungefär ?

Avatar Fallback

Re: Avgift för virkesupplag vid allmän väg

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#605256 Är inte Trafikverket väldigt restriktiva med nya anslutningar?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).