Avverkning (slutavverkning)

Felaktig avverkningsredovisning ger falsk virkesbrist

2 inlägg 2323 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Felaktig avverkningsredovisning ger falsk virkesbrist

Torbjörn Johnsen  
#598911 Forskaren och jägmästaren Bo Hektor skriver ett mycket intressant debattinlägg i tidningen Skogen idag. Han har granskat de officiella svenska avverkningssiffrorna och hävdar att de innehåller stora systematiska fel. Fel som gör att Sverige officiellt redovisar betydligt högre avverkningsvolymer än de verkliga.

Skogsforum har varit inne på liknande spår tidigare där vi jämfört Riksskogstaxeringens lägre siffror mot de officiella avverkningssiffrorna i tråden Olika avverkningssiffror från Skogsstyrelsen och SLU. Vi har även kritiserat avsaknaden av en transparent svensk redovisning av virkesvolymer och virkespriser i tråden Aktuell marknadsdata obefintlig i svensk virkesmarknad

Det kan enligt Hektor finnas flera skäl till att näringen inte själva vill justera dessa felaktigheter:

Det är inte mindre än fem myndigheter, som har statistik- och rapporteringsansvar för skogsstatistiken; SCB, Skogsstyrelsen, SLU, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Dessutom har Biometria en nyckelroll för dataredovisning, bland annat under virkesmätningslagen. Detta delade ansvar kan vara en av anledningarna till att ovan nämnda problem kvarstår, trots att de påtalats sedan länge.

Ytterligare en tanke som känns nära till hands: Traditionella intressenter inom skogssektorn är föga intresserade av att dolda kvantiteter och expansionsmöjligheter exponeras. Det kan gälla bibehållandet av gynnsamma positioner på virkesmarknaden eller insikter inom miljörörelsen om att det skulle vara lättare att behålla värdefulla naturmiljöer i form av gammal skog.


Baklängesräkning
De systematiska fel som Bo Hektor har identifierat är framför allt kopplade till beräkningsmodellen. En modell där man "räknar baklänges" med utgångspunkt från industrins virkesförbrukning (justerat för lagerförändringar export/import) och sedan räknar om med hjälp av schabloner och omräkningstal för att få fram den svenska avverkningen. Hektor har identifierat följande systematiska fel som tillsammans, enligt honom visar en redovisad avverkning och virkesavgång som troligen ligger ca 20 milj kubikmeter per år högre än den verkliga nivån:

Omräkningstal m3fub till m3sk
Industrin mäter virket i m3fub men avverkningen räknas i m3sk. Skogsstyrelsen använder ett omräkningstal om 1,2 men Bo Hektor anser att det borde vara 1,1. En anledningen är att beräkningstalen för barktjocklek är för höga enligt Hektor. Idag ligger barkandelen under 10% medan omräkningstalen utgår från tjockare bark. Andra systematiska fel är att man utgår från att för mycket blir "kvar i skogen" (toppar & lump) samt att det finns fel i hur vrakvolymer och mätprocent redovisas.

Avverkning på annat än produktiv skogsmark
Enligt Bo Hektor kommer upp mot 4 miljoner kubikmeter per år från annan mark än produktiv skogsmark. Främst exploateringsmark men även andra marginalmarker som inte klassas som produktiv skogsmark. Eftersom vi bara kan räkna in tillväxten och virkespotentialen från produktiv mark så borde den volymen inte belasta avverkninsgspotentialen från produktiv mark utan räknas separat.

Avgång dubbelräknas
I Riksskogstaxeringen redovisas avgång, d v s skog som dött under senaste växtsäsongen av olika skäl. Hektor hävdar att en stor del av denna volym tas tillvara och ingår som bas i industrins- eller värmeverkens virkesförbrukning. Därmed borde nivån för avverkning och avgång tillsammans vara betydligt lägre än vad som idag redovisas.

Bo Hektor tror att de lägre avverkningsvolymer som Riksskogstaxeringen redovisar stämmer bättre överens med verkligheten än Skogsstyrelsens officiella siffror.

Det är en allt igenom intressant redovisning och den sätter återigen ljuset på hur vi redovisar virkesvolymer i Sverige.

Läs hela debattinlägget här



   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Felaktig avverkningsredovisning ger falsk virkesbrist

Andreas77  
#599830 Och här är svaret från SLU och Skogsstyrelsen.
https://www.skogen.se/nyheter/avverknin ... er-just-nu

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).