Avverkning (slutavverkning)

Slopa lägsta slutavverkningsålder?

73 inlägg 12603 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Lars Lundqvist SLU  
#584986 Jag tror det är klokt att titta bakåt och lära av historien.

SVL bygger på några enkla grundprinciper: Skydda ung skog mot slutavverkning, tvinga skogsägare att återbeskoga efter slutavverkning, och ransoneringsregler som gör att inte huvuddelen av landet samtidigt blir hyggen och ungskog.

SVL är inte till för att öka skogsägarnas inkomster eller skogsbrukets lönsamhet. SVL har som syfte att se till att även våra barnbarn och barnbarnsbarn har god tillgång till skogsråvara. Den är till för att skydda samhällets framtida behov av skog och skogsråvara.

LSÅ ligger redan idag långt innan tillväxten i skogen kulminerat. Om vi tror att vi i framtiden behöver mer vedråvara så bör istället LSÅ höjas, så att tillväxten i skogen ökar ännu mer.

Så centerns debattinlägg är synnerligen ogenomtänkt. Huvuddelen av dagens skogsbrukare bor dessutom inte på landsbygden utan i större städer, inräknat både de som äger privat skogsfastighet och de som äger skogsbolagen och statens och kommunernas skogar. Centern tycks tro att det mesta av Sveriges skogar ägs av enskilda privatpersoner som bor ute i skogen, på sina skogsfastigheter, på landsbygden, och så är det verkligen inte.

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Avslutat-02  
#584999
Lars Lundqvist SLU skrev:Jag tror det är klokt att titta bakåt och lära av historien.

SVL bygger på några enkla grundprinciper: Skydda ung skog mot slutavverkning, tvinga skogsägare att återbeskoga efter slutavverkning, och ransoneringsregler som gör att inte huvuddelen av landet samtidigt blir hyggen och ungskog.

SVL är inte till för att öka skogsägarnas inkomster eller skogsbrukets lönsamhet. SVL har som syfte att se till att även våra barnbarn och barnbarnsbarn har god tillgång till skogsråvara. Den är till för att skydda samhällets framtida behov av skog och skogsråvara.

LSÅ ligger redan idag långt innan tillväxten i skogen kulminerat. Om vi tror att vi i framtiden behöver mer vedråvara så bör istället LSÅ höjas, så att tillväxten i skogen ökar ännu mer.

Så centerns debattinlägg är synnerligen ogenomtänkt. Huvuddelen av dagens skogsbrukare bor dessutom inte på landsbygden utan i större städer, inräknat både de som äger privat skogsfastighet och de som äger skogsbolagen och statens och kommunernas skogar. Centern tycks tro att det mesta av Sveriges skogar ägs av enskilda privatpersoner som bor ute i skogen, på sina skogsfastigheter, på landsbygden, och så är det verkligen inte.Tycker nog att det där var en väldigt förskönad bild av en samling av paragrafer.

Nä, svl har inte som syfte att skydda skogen till kommande generationer, utan för att skydda statens intressen.... Så att staten alltid har råvara, där ligger det mera giltiga skälet till att ha tvingande lagar på varje enskild skogsägare. Staten med ss i spetsen skiter fullständigt i dina generationer, utan är en arm i det att försköna påtvingade lagar och paragrafer som i sin tur kränker äganderätten.

Om den rätten höjdes till sin riktiga status, då skulle alla sveriges skogsägare ha en helt annan verklighet framför sig, skogen, marken, råvaran är och skulle vara deras.

Därefter skulle allemansrätten få på tafsen, och folk som tror att campa på andras mark mer än en natt skulle få betala dyrt.
Äntligen skulle tattarläger rivas och övrigt löst folk kastas ut. Samerna skulle bli tvingade att köpa sin mark för sin lekstuga, inget fel med det, alla bönder måste hyra eller köpa mark.

Så nä, Centerns förslag bottnar i djupare ställningstagande.
Men visst kan man avfärda allt som att der är ett dumt förslag, men tänk över hur det ser ut i verkligheten, med fågelarter, blommor,svampar mm som stoppar en skogsägare från att leva och bruka sin mark. Nog är nog, upp till kamp.

Användarvisningsbild

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Lars Lundqvist SLU  
#585001 Historien visar, inte bara i Sverige utan i princip överallt där man bedriver skogsbruk, att utan ett tvingande regelverk som hindrar att man exploaterar skogen så blir det nästan bara exploatering: Avverkning av allt man tjänar pengar på just för stunden och inte en tanke på framtiden.

Det finns alltid ett litet fåtal som tänker på de som ska ta över skogen, men de är få. Skogslagar har alltid stiftats just för att stoppa exploatering. I Sverige blev resultatet de skogar vi har idag, med dubblad tillväxt och dubblat virkesförråd. Hur tror du skogen hade sett ut idag utan en lag som skyddar yngre växande skog och som tvingar skogsägare att föryngra efter avverkning?

Staten har inget behov av råvara, men samhället, alla vi som lever här, har ett behov av ett fungerande samhälle och vill ha en hög levnadsstandard. Det förutsätter företag och tillgång till råvara.

Avatar Fallback

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Vågen  
#585004 Jag tänker på skälen. Det ska gynna landsbygden att öka avverkningstakten
Är det inte rätt många utbor som äger skog och de bor ofta i större städer eller i andra delar av landet. Hur stor del av tillskottet att avverka tidigare skulle hamna i glesbygden?

Användarvisningsbild

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Torbjörn Johnsen  
#585006 Det är lite intressant hur pendeln svänger i skogspolitiken. För det är ju politiken som ytterst sätter ramarna för lagstiftningen och tillämpningen. Från att i början av 1900-talet ha starkt fokus på återbeskogning och skogsproduktion (röjningsplikt) till att sedan införa avverkningstvång i skogsvårdslagen 1981 (som de facto fanns med i lagen men kanske inte tillämpades särskilt hårt?). För att sedan jämställa produktion och miljö och nu på senaste tiden ha betydligt större fokus på bevarande än på virkesproduktion. Frågan är om pendeln är i "ytterläge" nu och att det kommer motreaktioner som i detta debattinlägg?

Går man längre tillbaka i tiden (1800-tal, innan skiftena gjordes) så fanns inte lika mycket av direkt äganderätt till marken som idag men däremot en utbredd nyttjanderätt (liknande den samerna har idag?) för egna behov.

Här finns intressant läsning i ämnet:
https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-c ... s96-14.pdf
Den är dock publicerad 1996 så det har hänt en del sedan dess :-b

   TS
Användarvisningsbild

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Fredrik Reuter  
#585009
Hema skrev:Ju högre pris på en råvara, desto fler försöker få fram denna till marknaden. För varje ny högkonjunktur, kommer fler områden att öppnas upp.

Maskintillverkarna kommer in på fler och fler marknader. Varje område skapar bättre och bättre förutsättningar att öka volymerna (bla infrastruktu) år efter år. Tillgång/efterfrågan gör att jag har svårt och se hur vi kommer se en realökning på prisbilden, på vanliga råvaruprodukter. Däremot kan vissa nischer sticka ut från normen.


Så som jag ser det så stämmer detta på den förädlade slutprodukten men inte i samma utsträckning på råvaran när det gäller skogen.

Det är sådana volymer att transporten blir avgörande, råvaran ved är skrymmande och innehåller mycket vatten som bara behövs för att hålla veden fräsch egentligen. Detta gör hemmamarknaden och i synnerhet ner på kommunnivå, mycket viktig för köparen av veden.

Nu har också skogsindustrin satsat hårt på investeringar de sista åren. Medaljens baksida för dem är att de måste ha råvara för att inte äventyra en hel koncern. Ett medel för skogsindustrin i detta är att föra lobbyverksamhet för att sänka LSÅ. Sänkt LSÅ ger högst troligt mer volym råvara på den lokala marknaden. De redan låga priserna kan bibehållas eller till och med sänkas.

Ang importen av ved så kan vi ta en kort liknelse. 2017 så importerade massabruken enkom ca 2 miljoner m3fub löv. Mellan tummen och pekfingret blir det ca 400 båtlaster med björk.

Sverige importerade totalt 50.000 ton potatis 2017. Det är 10 båtlaster.

Avatar Fallback

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Avslutat-02  
#585016 "Staten har inget behov av råvara, men samhället, alla vi som lever här, har ett behov av ett fungerande samhälle och vill ha en hög levnadsstandard. Det förutsätter företag och tillgång till råvara."

Klart som tusan staten har behov(sveaskog.mm).

Det är stora intressenter som rör sig.

Utöver detta så ja, samhället.
Alla ekonomiska bitar ska vara och är sammanlänkade.

Frågan är fortfarande,,, varför ska andra styra över det du äger?

Om du vill eller behöver avverka tre omgångar skog under din livstid, vad har staten med det att göra?

Det är främst den som äger marken och skogen som ska få avgöra vad som ska ske med sin ägodom.

Avatar Fallback

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

isteskog  
#585019 Staten? Staten, det är vi alla medborgare det, Röjarn! Förändringar av lagar och förordningar sker på demokratiskt vis av den majoritet som styr landet. Sen kan man tycka vad man vill om tillämpningen av de lagarna.

Avatar Fallback

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Avslutat-02  
#585020 Samhället och staten är vi. Men ni måste ju även kunna erkänna att inom staten och samhället så finns det intressenter som har helt andra intressen än vad ni har...

Inte bara bolag som vill sänka råvarupriserna utan lömskare organisationer som vill ta skogen ifrån er.

Sveaskog är ett statligt bolag som ska avverka och vårda sin skog, bra.
Men varför skulle vi alla andra automatiskt avverka alla våra skogar bara för att lagkravet försvinner?

Är ni så lätt övertygade?
Jag vill då slippa allt vad myndighetsöversitteri heter och slippa lagkrav som inte staten har ett dugg med att göra.

Om vi fortfarande ska ha kravet, då borde även krav på miljöbestånd eller naturområden införas, t,ex tvångsgallring vid mer än 3 m3 per ha. Tvångsavverkning vid stormskador mm.

Rätt ska vara rätt.

Avatar Fallback

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Avslutat-02  
#585026
isteskog skrev:Staten? Staten, det är vi alla medborgare det, Röjarn! Förändringar av lagar och förordningar sker på demokratiskt vis av den majoritet som styr landet. Sen kan man tycka vad man vill om tillämpningen av de lagarna.


Lagar och regler ändras eller slopas av riksdagen, där man mycket riktigt behöver ha majoritet.

Men motioner om lagändringar kan vem som helst lämna in.

Användarvisningsbild

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Tralsmo  
#585082
Lars Lundqvist SLU skrev:Jag tror det är klokt att titta bakåt och lära av historien.

SVL bygger på några enkla grundprinciper: Skydda ung skog mot slutavverkning, tvinga skogsägare att återbeskoga efter slutavverkning, och ransoneringsregler som gör att inte huvuddelen av landet samtidigt blir hyggen och ungskog.

SVL är inte till för att öka skogsägarnas inkomster eller skogsbrukets lönsamhet. SVL har som syfte att se till att även våra barnbarn och barnbarnsbarn har god tillgång till skogsråvara. Den är till för att skydda samhällets framtida behov av skog och skogsråvara.

LSÅ ligger redan idag långt innan tillväxten i skogen kulminerat. Om vi tror att vi i framtiden behöver mer vedråvara så bör istället LSÅ höjas, så att tillväxten i skogen ökar ännu mer.

Så centerns debattinlägg är synnerligen ogenomtänkt. Huvuddelen av dagens skogsbrukare bor dessutom inte på landsbygden utan i större städer, inräknat både de som äger privat skogsfastighet och de som äger skogsbolagen och statens och kommunernas skogar. Centern tycks tro att det mesta av Sveriges skogar ägs av enskilda privatpersoner som bor ute i skogen, på sina skogsfastigheter, på landsbygden, och så är det verkligen inte.
Ja håller med Lars (som vanligt).


Kolla lägsta avverkningsålder i skogsvårdslagen. Lägsta avverkningsålder ä inte högt satt enligt min mening alla fall. Beror på på bonitet.

Vem fan vill sänka sina intäkter genom att avverka för tidigt?

Ja en del har ju åldersfördelning som inte är bra , typ Sveaskog. Allt detta ligger ju längre tillbaka i tiden. Va det beror på vet inte ja men det ä ju allafall ett faktum. Lösningen ä inte å avverka tidigare.
Va lösningen ä vet ja inte men det kan ju va å sälja innehavet till nån som har råd att invänta
vettig ålder för hyfsad intäkt , tex.

Problem som uppstår under tiden, som kan göra att man måste avverka tidigare än lägsta ålder ä väldigt sällan problem. Har ja inte varit utför alla fall.
Barkborre ä väl så fall det större men då har man ju att förhålla sej till tiden för avverkningsanmälan snarare än ålder.

Användarvisningsbild

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Stavve  
#585101 Självklart ska vi ha en lagstiftning som är dynamisk och slutavverkningsålder kunna sänkas. Varför ska vi annars sätta förädlat material? Hela idén är ju att få upp mer volym snabbare. Med förändrat klimat finns vidare fundamenta för att kunna avverka tidigare.

En sak är säker, det blir mer lönsamt över tid att avverka "lite för tidigt" än att vänta på att en storm, insekter, röta eller andra skador kommer - som är starkt korrelerat med ökande ålder..

Om man inte vill avverka - som många fortfarande inte gör vid LSÅ - så är det ju bara att skippa det?

Att våra barnbarn får skog att titta på löses genom alla de avsättningar som görs/gjorts samt att det hela tiden växer snabbare. Vidare kommer en stor andel att ha andra intressen än snabb vedproduktion så där kommer ytterligare arealer få "hög" ålder. Men de som vill bedriva ett lönsamt skogsbruk med höga uttag och korta omloppstider ska självklart få göra det.

Användarvisningsbild

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Lars Lundqvist SLU  
#585132
Stavve skrev:Självklart ska vi ha en lagstiftning som är dynamisk och slutavverkningsålder kunna sänkas. Varför ska vi annars sätta förädlat material? Hela idén är ju att få upp mer volym snabbare. Med förändrat klimat finns vidare fundamenta för att kunna avverka tidigare.
- - -
Men de som vill bedriva ett lönsamt skogsbruk med höga uttag och korta omloppstider ska självklart få göra det.

Om du sätter förädlat material som växer snabbare så får du ett högre SI och därmed lägre LSÅ. Systemet är redan dynamiskt och självreglerande på det viset.

Kortare omloppstid betyder kortare träd, lägre medeltillväxt, mindre volym per hektar vid slutavverkning och högre föryngringskostnader per avverkad kubikmeter. Träden växer inte fortare om du har kortare omloppstid.

Avatar Fallback

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Hema  
#585155
Fredrik Reuter skrev:
Hema skrev:Ju högre pris på en råvara, desto fler försöker få fram denna till marknaden. För varje ny högkonjunktur, kommer fler områden att öppnas upp.

Maskintillverkarna kommer in på fler och fler marknader. Varje område skapar bättre och bättre förutsättningar att öka volymerna (bla infrastruktu) år efter år. Tillgång/efterfrågan gör att jag har svårt och se hur vi kommer se en realökning på prisbilden, på vanliga råvaruprodukter. Däremot kan vissa nischer sticka ut från normen.


Så som jag ser det så stämmer detta på den förädlade slutprodukten men inte i samma utsträckning på råvaran när det gäller skogen.

Det är sådana volymer att transporten blir avgörande, råvaran ved är skrymmande och innehåller mycket vatten som bara behövs för att hålla veden fräsch egentligen. Detta gör hemmamarknaden och i synnerhet ner på kommunnivå, mycket viktig för köparen av veden.

Nu har också skogsindustrin satsat hårt på investeringar de sista åren. Medaljens baksida för dem är att de måste ha råvara för att inte äventyra en hel koncern. Ett medel för skogsindustrin i detta är att föra lobbyverksamhet för att sänka LSÅ. Sänkt LSÅ ger högst troligt mer volym råvara på den lokala marknaden. De redan låga priserna kan bibehållas eller till och med sänkas.

Ang importen av ved så kan vi ta en kort liknelse. 2017 så importerade massabruken enkom ca 2 miljoner m3fub löv. Mellan tummen och pekfingret blir det ca 400 båtlaster med björk.

Sverige importerade totalt 50.000 ton potatis 2017. Det är 10 båtlaster.

Jag vet inte riktigt om jag hänger med i ditt resonemang.

Tex Baltikum har nu tack vare de höga priserna aldrig haft så bra infrastruktur för att förse Svenska massabruk/sågverk. Samt att det säkert snart blir även konkurrerande bruk&verk i dessa regionerna som sedan kommer pressa priserna på slutprodukten. Och pressat pris där blir pressade råvarupriser.

Samt ju fler marknader som öppnas, desto större risk/chans för att råvaran kommer leva upp till efterfrågan och då kommer inte priset öka. Risken finns att vår position som stor träexportör kommer procentuellt reduceras framöver. Låt oss hoppas att jag har fel.

Avatar Fallback

Re: Slopa lägsta slutavverkningsålder?

Avslutat-02  
#585158 Tror jag inte du har. Säker är jag aldrig...
Men det ligger en hel del i det där...

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).