Sida 1 av 1

Finsk avverkning spränger tillväxtgränsen?

Postat: ons 20 mar 2019, 17:24
av Torbjörn Johnsen
Jag läste en intressant artikel om finska skogsindustriinvesteringar och avverkningsnivåer i Svenska YLE. Det finns totalt fem industriprojekt som ligger för investeringsbeslut inom kort. Samtliga handlar om att tillföra ny produktionskapacitet av massa eller utöka befintlig och tillsammans kommer de att öka den finska virkesförbrukningen med ca 15 miljoner kubikmeter när de är i drift (förutsatt att alla byggs).

- Om alla projekt blir av i full skala, ökar skogsanvändningen med 15 miljoner kubikmeter och massaproduktionen cirka tre miljoner ton. Detta är inte min bedömning, utan jag har bara lagt ihop de siffror för kapacitet och råvaruanvändning, som bolagen har meddelat, säger Donner-Amnell (samhällsvetare som forskar om skogsindustri vid Östra Finlands Universitet, Joensuu, Sfo red).

År 2018 var avverkningarna i Finland 77 miljoner kubikmeter, med de ovannämnda projekten är ökar de till 95 miljoner kubikmeter.

- Det här är 11 miljoner mer än vad Naturresursinstitutet Luke rekommenderar som högsta hållbara avverkningsnivå, betonar han.


De finska investeringarna drivs till stoa delar av Kinas behov och flera av de fem industriprojekten har kinesiska delägare. Beslut om investeringar kommer att tas inom det närmaste året och det blir intressant att följa utvecklingen.
Ni kan läsa hela artikeln i Svenska Yle här.

Tillgången på virkesråvara runt Östersjön stramas åt men det finns fortfarande ett "smörhål" i Norrlands inland som vi skrivit om i tråden Nytt Massabruk i Norrlands inland?