Avverkning (slutavverkning)

En vägledning från Skogsstyrelsen får överklagas (dom idag)

9 inlägg 3217 visningar 3 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

En vägledning från Skogsstyrelsen får överklagas (dom idag)

Fredrik Reuter  
#528766 Idag kom Kammarrätten i Göteborg med en dom som ger föreningen Skydda Skogen rätt i ett mål mellan Skydda Skogen och Skogsstyrelsen. Bakgrunden är att en skogsägare i Härryda hösten 2016 lämnade in en avverkningsanmälan om föryngringsavverkning. 22 december 2016 återkom Skogsstyrelsen till skogsägaren med en så kallad vägledning, ett råd med punkter som bör följas för att uppfylla skogsvårdslagen för den aktuella avverkningen.

Det är nu denna vägledning som Skydda Skogen sätter sig emot och föreningen anser att Skogsstyrelsen inte lyssnat på de anmärkningar föreningen hade om den samma. Skydda Skogen startade då ett mål hos Förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen avfärdade Skydda Skogens yrkande och ansåg att en vägledning inte kan överklagas.

Skydda Skogen överklagade då till Kammarrätten i Göteborg och det är alltså Kammarrätten som nu idag ger Skydda Skogen - en vägledning ska kunna överklagas. Målet går åter till Förvaltningsrätten.

Skydda Skogen åsyftar bland annat Århuskonventionen i detta fall och i grunden ville de att avverkningsområdet skulle beläggas med biotopskydd alternativt bli en nyckelbiotop.

Här är ett utdrag ur yrkandet från Skydda Skogen:

YRKANDEN M.M.

Föreningen Skydda Skogen yrkar i första hand att Skogsstyrelsens vägled-
ning angående avverkningsanmälan upphävs och att förvaltningsrätten

beslutar att planerade skogsbruksåtgärder inte är tillåtna. I andra hand yrkas
att ärendet återförvisas till Skogsstyrelsen för erforderlig handläggning.
Skydda Skogen yrkar även att förvaltningsrätten begär att Skogsstyrelsen
ska redovisa skriftlig dokumentation av resultatet av deras möten med
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Skydda Skogen anför i huvudsak följande.
Skydda Skogen har som nationellt verksam miljöförening rätt att överklaga

de beslut som Skogsstyrelsen har tagit i samband med sin myndighets-
utövning och tillsyn med anledning av den aktuella avverkningsanmälan.

Föreningens rätt att föra talan stöds av Århuskonventionen och av väg-
ledande domar från Mark- och miljööverdomstolen. Skogsstyrelsens beslut

angående vilken hänsyn som ska tas vid en skogsavverkning som meddelats
via en skriftlig vägledning bör anses vara ett tillsynsbeslut. Oberoende av
om Skogsstyrelsens agerande betraktas som ett tillsynsbeslut eller inte så
anser sig föreningen ha talerätt.

Den upprättade vägledningen utgör en sådan skriftlig dokumentation av
Skogsstyrelsens beslut angående artskyddsfrågan och skogsvårdslagens krav
och är därmed överklagbar. Eftersom vägledningen berör arter som omfattas
av EU-rätten är det extra viktigt att det går att få den överprövad i högre
instans. Utöver vägledningen finns ytterligare skriftlig dokumentation av
beslutet i form av två e-postmeddelanden. Dessa meddelanden bör utgöra
överklagbara beslut.


Vad som händer nu återstår att se.

https://via.tt.se/pressmeddelande/vagle ... Id=3243928   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: En vägledning från Skogsstyrelsen får överklagas (dom id

Fredrik Reuter  
#528770 Här domen för nedladdning, jag har tagit bort alla namn för att följa GDPR (PUL).

   TS
Användarvisningsbild

Re: En vägledning från Skogsstyrelsen får överklagas (dom id

Torbjörn Johnsen  
#528783 Det här kan ju bli en oerhört viktig dom rent principiellt. Tidigare har inte skogsägarens rätt att avverka sin skog efter att de sex veckorna efter avverkningsanmälan passerat varit möjligt att överklaga för någon part. Eftersom det inte ansågs föreligga ett formellt myndighetsbeslut. Nu krymper dock skogsägarnas juridiska ställning betänkligt om aktivistorganisationer som Skydda Skogen ges möjlighet att juridiskt överklaga och underkänna Skogsstyrelsens löpande arbete. I första läget ges de möjlighet att överklaga varenda avverkningsanmälan som fått någon form av rådgivning från Skogsstyrelsen och därmed förhala och i värsta fall stoppa fullt legala och okontroversiella avverkningar. Till skenande domstolskostnader för såväl staten som den enskilde skogsägaren. Hua!!

Avatar Fallback

Re: En vägledning från Skogsstyrelsen får överklagas (dom id

Vilsten  
#528788 Är det inte ganska troligt att ett så kontroversiellt mål kommer gå vidare till högsta förvaltningsdomstolen?

Avatar Fallback

Re: En vägledning från Skogsstyrelsen får överklagas (dom id

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#528797 Ja, då har vi kommit i läget att kunna tänka: "Nu har det gått för långt".
Då brukar det kunna fortsätta så ett tag till, sen inträder ett tillstånd av "kejsarens nya kläder" när någon säger. "Hur kunde det bli såhär?" och alla börjar muttra. "Vad dumma vi var".

Men vi har ju de partier vi erbjuds rösta på som har och de ledare DE har valt. Händer inget, ja då är allt som bekvämast.
Det är bara när nåt gått väl långt åt snett håll som man motvilligt gör nåt. Försöker "pudla" och skylla på nån annan som borde vetat bättre eller borde kunde orkat mer på sin tid.

Rikspolitiken levererar aldrig nån fingertoppskänsla hur vi ska få Sverige att stå sej i den nya Kina-eran.

Nu har man tappat förorter till ligor. Vad har vi för radda av olika "nu har det väl gått för långt" inom det areella.
Konflikten om skogen/äganderätten? Minkfarmare? Samerna? Rovdjurspolitik? KonkurrensOneutrala villkor för jordbruket? Världens dyraste företags- och arbetskraftsvillkor för företagare?

Nu har vi haft val och ingen talade ALLS om hur vi ska skapa resurser i samhället. Bara använda resurser. Ex vis SAP:s köpa en veckas extra ledigt för några extra röster. Mer pengar till vården, som går till byråkratikliniken.

Klart att föreningar med 100 medlemmar INTE ska ha talerätt som sakägare i domstolarna. Det här leder till stora konflikter och problem. Ett haveri för rättsstaten. Motsättningar och konfrontationer. Det är ju som att utvidga talerätten i olika brottsmål. "Vi i vår by yrkar på skadestånd från tjyven som stal prostens ost, eftersom vi nu blivit oroade för att församlingen kan upphöra på sikt". Det kan ju bli vad som helst.
Kan det bildas en "Svenska Avgasföreningen" som ska få talesrätt i alla tänkbara och otänkbara sammanhang?

Svag politik leder till ett j-a särintressesamhälle där allt riskerar bli EXAKT FEL istället för ungefär rätt.

Vad gäller avverkningsanmälan ser vi nu resultatet av ett långsiktigt och noggrant regisserat projekt med pusselbitar som faller på plats. Hela inventeringspolitiken med en numera hel tjänstemannakår utbildad/inriktad på bevarande under noll dialog och transparens. Skyddspolitik för skog, rovdjur. Natura-områden. Vattenskydd. Rödlistor. Vidare finns små hål i formuleringar som kan tänjas, tolkas och sen prövas av juridiken och sen har man rättsfall och praxis som kan upprätthållas av ett särintressesöverklagande sammelsurium av föreningar och namnlistor, protesterande aktivister. Allt förmedlat av riks-tv till allmänheten av rödgröna journalistmajoriteten.


Befarar jag just nu.

Användarvisningsbild

Re: En vägledning från Skogsstyrelsen får överklagas (dom id

Fredrik Reuter  
#566324 Skogsstyrelsen har nu överklagat kammarrättens dom och den övre instansen till kammarrätten, Förvaltningsrätten, har beslutat att ta sig an fallet ovan.

Efter Förvaltningsrättens dom så finns ingen högre instans, det är en viktig som dom kommer alltså...

https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslis ... agledning/

   TS
Användarvisningsbild

Re: En vägledning från Skogsstyrelsen får överklagas (dom id

Sidenbladh  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#566342 Högsta instans heter Högsta Förvaltningsdomstolen, förkortas HFD. Förvaltningsrätten är lägsta instans och motsvarar tingsrätt. Hälsar vän av ordning 🙃

Användarvisningsbild

Re: En vägledning från Skogsstyrelsen får överklagas (dom id

Fredrik Reuter  
#566343 Det tackar jag för, rätt ska vara rätt, även rättsligt s.a.s... 😉

   TS
Avatar Fallback

Re: En vägledning från Skogsstyrelsen får överklagas (dom id

bgl  
#566344 Till detta det dagliga mantrat om att göra drivmedel av restprodukter från skogsbruket.
Hur tusan ska det kunna bli restprodukter när vi inte får avverka för att framställa huvudprodukter?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).