Avverkning (slutavverkning)

Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

25 inlägg 6557 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Fredrik Reuter  
#528598 Alla föryngringsavverkningar av skog som är större än ett halvt hektar måste avverkningsanmälas till Skogsstyrelsen. Myndigheten offentliggör sedan denna anmälan när den blivit godkänd på en digital karta på webben. Miljörörelsen använder sig av denna data för att göra egna inventeringar av dessa områden. Efter deras vad man kan kalla en amatörinventering lämnar miljörörelsen över en rapport tillbaka till Skogsstyrelsen, alltsom oftast med en begäran om att den planerade avverkningen stoppas på grund av förekomst av rödlistade arter men också kryddad med att ex hänsyn ska tas för Gröna Länkar (läs mer om detta nedan).

Ovanstående process har de senaste åren blivit ganska vanlig i skogarna och även hos privata skogsägare.

1539603280_avvanmalan-inventering-karta.jpg


Under hösten har en sådan inventering genomförts på privat mark i Härryda kommun. Det är Naturskyddsföreningen, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen som i allians inventerat 3,6 hektar slutavverkning hos en privat skogsägare. Inventeringen och “anmälan” som skickats in till Skogsstyrelsen har de publicerat på Skydda Skogens sajt och jag tänkte vi kunde gå igenom detta case från start till nästan mål.

Anmälan som bifogas i sin helhet här nedan har en touch av helgardering med extra-allt utifrån ett miljöperspektiv:

Gammal skog, bedöms av alliansen till cirka 200 år (här verkar de då i alla fall inte olagligt provborrat).
Blandskog av urskogstyp med rikligt med död ved. Alliansen anser skogen vara av typen “Västlig taiga (9010)” och skall därför prioriteras och skyddas vid myndigheternas naturvårdsarbete i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv.
Inga spår av modernt skogsbruk.
11 rödlistade arter samt 30 signalarter, fast detta var från en inventering från 2016. Nyligen gjord inventering indikerar på ännu fler förekomster, något som alliansen anser bör göra hela området klassat till högsta naturvärdesklass.

Fågellivet har inventerats enligt nedan. På grund av detta skall EU:s fågeldirektiv beaktas.

Duvhök - Trol. häckning 300 m ifrån. Färska spår efter slagna nötskrikor sågs.
Kungsfågel - Har revir i området.
Nötkråka - Har hörts nära. Lämplig miljö för häckning/ gömma hasselnötter.
Sparvuggla - Har häckat vid fastighetens södra gräns vid naturreservatet.
Spillkråka - Lämplig häckmiljö. Flertal spår förekommer och har hörts i närområde.


Skogen faller väl in i kriterierna för att vara nyckelbiotop och bör tas med som ett skyddsvärt objekt vid inventering av Skogsstyrelsen.

Berört område fungerar också som en Grön Länk mellan de två biotopområden som ligger på vardera sida om objektet.

Via denna gammelskog kan många känsliga arter röra sig, sprida sig och ha kontakt.


Skogen har höga friluftsvärden och ligger stadsnära och det finns en vältrampad stig genom skiftet. Alliansen har också hittat fornminnen i form av kolningsgropar.

Det är ganska intressant att läsa en “anmälan” likt denna. Detta då man märker att de väljer att gå “all-in” och brett. Anledningen är troligtvis att sätta tryck på Skogsstyrelsen att omvärdera sin avverkningsanmälan. För det är ju så att Skogsstyrelsen beslutat om att detta område får avverkas (eller om man ska hårddra det, Skogsstyrelsen har inte tagit beslut om något hinder), motanmälan kommer ju först efter att Skogsstyrelsen gett klartecken.

Men än mer spännande är att höra vad som hänt efter. Jag ringde skogsägaren i fråga och hörde mig för. För det första så fick inte skogsägaren någon kopia på anmälan. Det är svagt enligt mig, det ska vara praxis att även skicka en anmälan likt denna även till den som faktiskt äger marken.

Istället hörde Skogsstyrelsen av sig. Nu är inte ärendet på pränt ännu, men kontentan är skogsägaren får avverka enligt anmälan. Det som ändrats är att de ekar som finns på objektet ska sparas. Fast det är egentligen ingen ändring då skogsägaren hade tänkte spara dessa hursom.

Och här har vi pudelns kärna. Det är öppna dörrar som slås in. När ska miljörörelsen lära sig att majoriteten av de privata skogsägarna med sin blotta närvaro och filosofi i mångt och mycket redan uppfyller miljökraven, med råge!

Det är annars ganska intressant med det relativt nya ordet “Gröna Länkar”, alltså att skog som ligger mellan två skogsområden som redan är skyddade också ska skyddas för att arter ska kunna vandra mellan. Men frågan är om Naturskyddsföreningen ska prata om Gröna länkar överhuvudtaget? På deras egen skogsfastighet Stubbhult så har de själva närapå 100% hyggen mellan sina skyddade områden. Det blir långa hopp för arterna, alternativt får vi hoppas att arterna inte har torgskräck i alla fall… Lever Naturskyddsföreningen som de lär i skogen?   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Kenya Cane  
#528599 It's okay when we do it... (?)

(angående Naturskyddsföreningens avsaknad av Gröna Länkar)

Avatar Fallback

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Cagner  
#528600 Är inköparen som köpt denna avverkning. Så känner till en hel del kring detta

Användarvisningsbild

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Mettämies  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#528626 200årigt bestånd med mycket död ved, 11 rödlistade arter osv osv, låter inte som något som skogsstyrelsen skulle godkänna utan vidare...

Avatar Fallback

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Hema  
#528634 Bra jobbat Fredrik! 👍

Avatar Fallback

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Värmlänning  
#528654 Skrämmande utveckling. Privata markägare bör se till att minimera ”gröna länkar” på sina fastigheter.

Avatar Fallback

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

VimekarenLastEdition  
#528665 Hur är lagen enligt GDPRs om man som markägare inte godkänt det hos ss, har dom då rätt att på nätet lägga ut uppgifter? Någon som vet? Jag har inte vart inne på ss efter att lagen inträdde och tänker nästa gång skicka in karta med posten

Användarvisningsbild

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Torbjörn Johnsen  
#528666 Södra tänker ta en ny runda när det gäller att få stopp på avverkningsanmälningarna enligt pressmeddelande. Den här gången med hänvisning just till GDPR som inte hade trätt i kraft senast när de drev det här fallet.

Södra har varit ombud för en markägare som överklagat publiceringen. En delseger var att markägaren fick rätt att överklaga, då Skogsstyrelsen hävdade att en sådan rätt inte förelåg. Dom meddelades av Förvaltningsrätten i Jönköping 2017-08-31. Den slog fast att Skogsstyrelsens beslut både är överklagningsbart och att personuppgifterna ska tas bort på markägares begäran. Skogsstyrelsen överklagade och 2018-03-07 upphävde Kammarrätten domen.

– I och med att lagstiftningen förändrats går vi nu vidare och bistår samma markägare med ett nytt överklagande till Förvaltningsrätten, fortsätter Göran Örlander.

Det är Södras uppfattning att Skogsstyrelsens publiceringar innebär ett alltför stort intrång i den personliga integriteten och utgör en onödig exponering av näringsverksamhet. I dag används uppgifterna av olika intressegrupper som har som mål att stoppa pågående markanvändning.

– Om Skogsstyrelsen vill fortsätta att publicera detaljerade kartuppgifter där avverkningsanmälningar läggs ut till allmän beskådan bör markägarna först ge sitt godkännande, fortsätter Göran Örlander.


https://www.sodra.com/sv/om-sodra/press ... tetsskydd/
Senast redigerad av Torbjörn Johnsen tis 16 okt 2018, 07:00, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Seb macahan  
#528676 Jag gick in på Naturvårdsverket för att förkovra mig lite i definitioner på skogsområden (i detta fallet då Taiga 9010)
Inser ganska snabbt att jag behöver en biolog examen för att klura ut vad olika skogar i min närhet betraktas som.
För den vetgirige:
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/skog/skogstolkningar_2011.pdf

Användarvisningsbild

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

JörgenO  
#528748
VimekarenLastEdition skrev:Hur är lagen enligt GDPRs om man som markägare inte godkänt det hos ss, har dom då rätt att på nätet lägga ut uppgifter? Någon som vet? Jag har inte vart inne på ss efter att lagen inträdde och tänker nästa gång skicka in karta med posten


Jag fick en tidning från Skogsstyrelsen igår. På sidan 2 stod det en liten notis om att de tänkte fortsätta publicera avverkninganmälningar på nätet och de skrev också att deras jurister gjort bedömningen att detta var OK enligt GDPR. Bl.a.a för att de inte publicerar några namnuppgifter.

Användarvisningsbild

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#528838 Eftersom fastighetsäganderegistret är offentligt, går det ju hur enkelt som helst att få fram markägaren. :evil: Det borde t.o.m. en dumstol begripa.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Fredrik Reuter  
#530039 En uppdatering i detta ärende:

Skydda skogen har tagit ut ordförande i kommunnämnden i skogsägarens skog för att visa denne vikten av att skogen inte avverkas. Ordföranden kontaktar då det skogsbolag som anlitats för att få mer information. Skydda skogen har sedan bokat möte med skogsbolaget i samma skog för att visa på de höga naturvärdena.

Skydda skogen har säkert en juridisk rätt att göra på detta sätt, eller, det kan säkert diskuteras, jag vet inte. Men det viktiga; skogsägaren, hen som äger skogen har inte fått veta något av detta, det har framkommit som andrahandsinformation. Det är fruktansvärt rent ut sagt att den som innehar den juridiska äganderätten åsidosätts på läktaren av Skydda skogen.

Det är helt enkelt oacceptabelt!

   TS
Avatar Fallback

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Hema  
#530041 Missbruk av allemansrätten måste/bör det väl vara iaf? Där bedrädande av mark ska ske med hänsyn till markägaren, vilket jag kan tycka att det inte har gjort här.

Något nytt om trädprovborrning, vad gäller där? Kan väl knappast vara ok utan ägarens samtycke.

Användarvisningsbild

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

Slurfi  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#530046 Bra att alla blir granskade inte bara de som försöker leva på landsbygden. Bra jobbat @Fredrik Reuter

Avatar Fallback

Re: Amatörinventeringar av avverkningsanmälningar, ett case

boksson  
#530048
Fredrik Reuter skrev:En uppdatering i detta ärende:

Skydda skogen har tagit ut ordförande i kommunnämnden i skogsägarens skog för att visa denne vikten av att skogen inte avverkas. Ordföranden kontaktar då det skogsbolag som anlitats för att få mer information. Skydda skogen har sedan bokat möte med skogsbolaget i samma skog för att visa på de höga naturvärdena.

Skydda skogen har säkert en juridisk rätt att göra på detta sätt, eller, det kan säkert diskuteras, jag vet inte. Men det viktiga; skogsägaren, hen som äger skogen har inte fått veta något av detta, det har framkommit som andrahandsinformation. Det är fruktansvärt rent ut sagt att den som innehar den juridiska äganderätten åsidosätts på läktaren av Skydda skogen.

Det är helt enkelt oacceptabelt!

Om det varit jag som råkat ut för det här hade jag tagit ett mycket allvarsamt, på gränsen till reprimerande, samtal med involverad virkesköpare. Affärer bygger på ett långtgående och ömsesidigt förtroende. Missbruk av det förtroendet ger inget gott affärsklimat framöver. Du får skicka virkesköparen på en Canossavandring. Går det att förlåta en sådan fadäs?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).