Sida 1 av 1

Avverkningsanmälningar från brandskogen prioriteras

Postat: fre 03 aug 2018, 09:06
av Torbjörn Johnsen
Skogsstyrelsen meddelar att man dels kommer att prioritera avverkningsanmälningar från branddrabbade skogsägare samt att man kommer att göra vissa avsteg från rådande praxis och regelverk:

Behovet av att kunna upparbeta skadad skog bedöms som ett särskilt skäl för att få undantag från en rad regler:

- Lägsta tillåtna ålder på den skog som ska avverkas.

- Ransonering om avverkning av äldre skog.

- Sexveckorsregeln som innebär att man måste anmäla sex veckor innan man börjar avverka.

För effektivaste hantering är det bäst om ansökningar av undantag sker direkt vid avverkningsanmälan.

I brandskadad skog kan det ofta vara svårt att göra en bra planering och underlag till en avverkningsanmälan eftersom det är oerhört farligt att vistas i bestånd där det finns stående träd med avbrunna rötter. I det läget är det rimligt att kartan över skogen i det branddrabbade området kan ha sämre noggrannhet än normalt och att planering för föryngring samt miljöhänsyn också kan ha gjorts med sämre precision. Vissa uppgifter kan skogsägaren komplettera med i efterhand. Alla avverkningsanmälningar bedöms dock fortsatt från fall till fall.

Skogsägaren uppmanas också ange särskilda nyckelord i avverkningsanmälan för att vi snabbt ska fånga upp ärendena i vår handläggning.

Mer detaljerad beskrivning hur du avverkningsanmäler brandskadad skog finns i länken nedan.


Glöm inte att ange "Brandskadad skog" i anmälan. Det behövs för att anmälningarna ska prioriteras.

Läs mer på Skogsstyrelsens sajt här.

1533279913_eld-stammar-setra.jpg

Re: Avverkningsanmälningar från brandskogen prioriteras

Postat: sön 02 sep 2018, 21:06
av p till p
Despans är ju ganska nödvändigt eller vad vore alternativet.
Den stora frågan är väll snarare om återbeskogning kan påtvingas när inte tillstånd till avverkning kan garanteras.