Avverkning (slutavverkning)

Ny svensk FSC-standard under utarbetande

3 inlägg 3103 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Ny svensk FSC-standard under utarbetande

Torbjörn Johnsen  
#516644 Enligt certifieringsorganisationen FSC (Forest Stewardship Council) har medlemmarna tagit fram en ny skogsbruksstandard för FCS-certifieringen. Förslaget ligger uppe för synpunkter fram t o m 31 augusti i år. Den nya skogsbruksstandarden innebär t ex att skogsägare utöver de 5% som tidigare avsatts för naturvård nu ska ytterligare 5% avsättas till "anpassat brukande". T ex kontinuitetsskogsbruk, social hänsyn eller naturvårdsinriktad skötsel. Man anger även att s k "Naturvårdsbedömning" nu även krävs inför vägbyggnation och "grövre gallring".

Enligt Svenska FSC är de viktigaste skillnaderna följande:

Några av de största skillnaderna mellan den nuvarande standarden och det nya förslaget är:
Ökad tydlighet och förenklat språk – vi har strävat mot att skriva tydliga indikatorer med tydliga krav. Det ska vara enkelt att förstå vad man ska göra i skogen, detta underlättar även för certifieraren att kontrollera.

Standard anpassad för mindre markägare – en separat standard anpassad för mindre markägares villkor.

Samexistens mellan samisk renskötsel och skogsbruk – förslaget innebär en mer omfattande samplaneringsprocess som ger renskötarna ökad möjlighet att påverka de planerade skogs-bruksåtgärderna.

Samverkan med lokalsamhället – innebär bland annat att brukandet av skog i områden som är viktiga för friluftsliv, rekreation och övrig verksamhet i bygden anpassas.

Avsättningar vid kompensation för vindkraftsetablering kan även motiveras av sociala värden, inte bara naturvärden.

Anpassat brukande – utöver de 5 % produktiv skogsmark som ska avsättas ska ytterligare 5 % avsättas eller ha ett anpassat brukande. Anpassat brukande kan innebära förstärkt hänsyn, någon specifik naturvårdsåtgärd, kontinuitetsskogsbruk eller social hänsyn.

Tydligare krav på främmande trädslag – inga främmande trädslag får nyetableras som inte har genomgått en omfattande riskprövning där det fastslagits att det kan vara lämpligt avseende produktion, ekologi och spridningsrisk. Det finns även begränsningar i arealen främmande trädslag som får nyetableras.

Naturvärdesbedömning – nytt är en större tydlighet avseende utbildning och kalibrering för de som ska utföra naturvärdesbedömningen, speciellt avseende identifiering av nyckelbiotoper. Naturvärdesbedömning krävs även inför vägutbyggnad och grövre gallring. Nytt är också en starkare koppling mellan naturvärdesbedömningen på objektsnivå och den ekologiska landskapsplanen.

Ny struktur – då det skett regelförändringar på internationell nivå har dessa inarbetats i den nya standarden. Dessa är FSC:s nya principer och kriterier, samt den internationella standar-den (IGI) som innebär en ökad harmonisering mellan FSC-standarder världen över.


Andra skillnader mellan standarderna är bland annat:

-ökad hänsyn på stora hyggen,
-hänsyn till vedlevande insekter,
-hänsyn till fåglar,
-personalutrymme för de som arbetar i skogen,
-miljöhänsyn tas under hela omloppstiden och inte bara vid avverkning,
-tydlig koppling till skogssektorns målbilder m.m.


Här hittar ni hela underlaget som nu går att lämna synpunkter på:
https://se.fsc.org/se-se/standarder/rev ... ultationen   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Ny svensk FSC-standard under utarbetande

p till p  
#519466 Tack för att ni tagit upp detta.
Det finns lagar om hur många vindfällor det får ligga per hektar .
Tror någon att alla skuddade områden kommer att skötas på sådana sätt.
Det står att 5% är avsatt som det är nu, till det ska man lägga kantsoner , vissa % lövandel vid slutavverkning (där kunde det vuxit dubbelt så mycket barrvirke,) och evighetsträd.Det är nog de sämsta markerna som ska blädas stora tallar avverkas och små greniga granar kommer upp i luckorna så blir det mindre tall . Det borde ju bli mer tall.Hur det går med sådana bestämmelser när en del av skogen brunnit vill man inte tänka på.

Användarvisningsbild

Re: Ny svensk FSC-standard under utarbetande

p till p  
#519832 Är det någon som vet vad allt granvirke som inte ska produceras ska ersättas med ?
Det verkar väll inte bli mer än hälften granvirket kvar i framtiden.
Men det kanske går att bygga av björkar och älgätna furor.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).