Avverkning (slutavverkning)

Grovskogen sinar i Sverige

22 inlägg 10561 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Grovskogen sinar i Sverige

Fredrik Reuter  
#507632 Att grovskogen försvinner är inget man som skogstokig vill höra. Men med sanningen i vitögat verkar det kunna bli så. SLU och Skogsstyrelsen har i sina analyser "SKA15" prognosticerat för att endast 9% av den Svenska skogen kommer vara 80 år eller äldre om fyrtio år, alltså år 2060.

Enligt Johan Sonesson på Skogforsk så avverkar vi idag skogen när den är strax under 100 år. Men det är inte det ekonomiskt mest optimala, det är istället när skogen 60-80 år enligt de avkastningskrav som är idag.

Men det är inte den största anledningen till att grovskogen sinar. Anledningen är att skogsbruket nu börjat jobbat sig igenom Sveriges skogar, den äldre, grova skogen som anlades innan trakthyggesbruket på 1950 talet är nu avverkad och en ny skog tar nu plats där istället. Något som också bidrar är att avsättningar för miljö ökat och gammal skyddas från avverkning.

Svante Claesson på Skogsstyrelsen anser att vi i princip redan nu avverkar lika mycket som tillväxten på den mark som är tillgänglig för skogsbruk.

Det kan till och med vara så att vi redan nu överavverkar på större delar av våra skogar.

Det är tight i större delen av Sverige, men det finns en reserv i norra norrland på några miljoner kubikmeter. Men den består till 3/4 av lövvirke.


Vidare har prognoserna stark tilltro till att klimatförändringar och förädlade plantor ska rädda oss, men ...

Där är våra skattningar mycket osäkra och vi har inte räknat med några negativa klimateffekter, till exempel stormskador, insekter och svampangrepp.


Vi har redan berört detta ämne i tråden Skogen räcker inte till - vi sänker slutavverkningsåldern! samt även Minskad slutavverkningsvolym med start 2020?.

Det låter inte direkt muntert detta, vad är din syn på det hela?
Och hur kommer detta påverka de stora investeringar gjorts på främst massaproduktion i Sverige och Finland?

Du kan läsa hela artikeln i Skogforsks tidning Vision: https://www.skogforsk.se/contentassets/ ... lowres.pdf   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Grovskogen sinar i Sverige

dotcom  
#507634 Det har väl inte med saken att göra riktigt, men jag ser i prislistan att priset på virke grövre än 36 i topp har lägre pris än det 24-34 i topp. Det verkar som sågverken anpassat sig redan?

Avatar Fallback

Re: Grovskogen sinar i Sverige

bgl  
#507648 Nu är det i alla fall dags för skogsindustrin att upphöra med mantrat om att blöta höstar och för djup snö är orsak till för liten virkesfångst!
Virkesbristen vi har framför oss är en realitet.
Mötte på gatan under påskhelgen en aktiv miljöpartist jag känner som för ovanlighets skull brukar ha båda fötterna på jorden, kanske därför hen inte fått göra bättre karriär inom partiet.
Hen var klar över att vi behöver förbränningsmotordrivna bilar under många år framöver och såg drivmedel baserade på inhemsk skogsråvara som lösningen. När jag påpekade att vi redan nu tar ut all den råvara som är möjlig ur skogen blev jag misstrodd, en person hen hade i sällskap sa rent ut att jag talade osanning.
Nu kommer sågverken att bli ännu ivrigare att såga klenare dimensioner så ekvationen med råvara till både massaindustri och drivmedelsframställning i stor skala kommer inte att gå ihop.
Blir spännande att vänta in kommande politiska kommentarer till denna verklighet.

Användarvisningsbild

Re: Grovskogen sinar i Sverige

Fredrik Reuter  
#507657 Ja, onekligen ska det bli riktigt intressant att följa utvecklingen, dessutom ur flera perspektiv.
Säg att det skulle stämma att vi överavverkar i stora delar av landet samtidigt som det är allmänt känt att ex skogsråvaran inte ens idag skulle räcka för att täcka behovet för nuvarande skogsindustri OCH som råvara till kommande biodrivmedel etc.

   TS
Avatar Fallback

Re: Grovskogen sinar i Sverige

Värmlänning  
#507673 En anledning till att grovskogen ”sinar” är ju pga. miljörörelsens förföljelse av skogsbruket och då speciellt privata markägares äldre skogar. Tacka f-n att man avverkar fortast möjligast innan ålder och därmed naturvärden uppstår! Ingen vill väl få brukanderätten konfiskerad.

Användarvisningsbild

Re: Grovskogen sinar i Sverige

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#507696 +1!
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Grovskogen sinar i Sverige

Johnnie  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#508154 Tyvärr är detta en känsla jag har haft en tid.
Skogen man sköter, sköter man mer intensivt och hårt. Det finns fortfarande en del mark som mer eller mindre inte sköts, men när skötseln kommer igång vid generationsskiften, fastighetsaffärer och dyl så går det fort att avverka det avverkningsbara och bli "färdig" för några år framåt.

Ett problem tror jag är att medan fastighetspriserna fortsatt rusa iväg så har råvarupriserna inte utvecklats särskilt mycket. Enda sättet att hänga med i ekonomins tillväxtskrav har varit att avverka mer, fortare och på så sätt få hjulen på hela industrin från markägare, entreprenör, sågverk, massabruk ända till butik att snurra fortare och fortare.

Jag anser att värdet av vår förnybara råvara i allmänhetens och ekonomernas ögon måste upp och priset måste följa efter.
Lösningen är inte att göra mer, snabbare och billigare.

Användarvisningsbild

Re: Grovskogen sinar i Sverige

sundelius  
#508371 Bra skrivet :-bd

Avatar Fallback

Re: Grovskogen sinar i Sverige

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#508379 Vi får väl vänta oss en rejäl, långvarig lågkonjunktur med sjunkande fastighetspriser och virkespriser. Då kommer nog aktiviteten att minska, och skogsåldern öka! :ymparty: :-bd \:d/

Användarvisningsbild

Re: Grovskogen sinar i Sverige

p till p  
#511095 Barkborrar och stormar är tydligen inte medräknade .
Har inte någon räknat på vad som händer med lite stormar i hänsynsområdena och hur mycket barkborrar det blir av det utöver den vanliga mängden.

Användarvisningsbild

Re: Grovskogen sinar i Sverige

Lindveden  
#511698 Inför röjningsplikten igen så kanske vi kan ha någorlunda skogar framöver. Har jobbat inom både manuellt och maskinellt i ca 15-20 år och har sett hur många skogar missköts när det gäller framförallt röjning men även gallring från många markägaren håll, men inte alla men som sagt en hel del. Så inför röjningsplikten igen så kan vi nog se resultat om ett tiotal år

Avatar Fallback

Re: Grovskogen sinar i Sverige

AKKAMAAN  
#511726
dotcom skrev:Det har väl inte med saken att göra riktigt, men jag ser i prislistan att priset på virke grövre än 36 i topp har lägre pris än det 24-34 i topp. Det verkar som sågverken anpassat sig redan?

Den anpassningen gjordes redan för många herrans år sedan, men det kanske inte har synts som ett lägre pris. Men prislistorna slutade ofta med pris för "30+" och man fick aldrig betalt för toppcylindervolymen utanpå dessa "30 cm", och sågverkan har i många herrans år haft reducerare bakom barkmaskinen som svarvat ner stockana till "30cm" eller nu vilken maxdiameter sågverket hantera
Till och med här i USA/Canada används Skandinavisk sågverksutrustning och reducerar bort övergrovt i det sågtimmersegmentet. Sen har vi naturligtvis andra sågverk för timmer över "36 cm"....

Avatar Fallback

Re: Grovskogen sinar i Sverige

AKKAMAAN  
#511727 Var det inte så när skogvårdslagarna skrevs på 1960-talet att skogskötselprogrammen, planteringsförband, röjningsförband, gallringsprogram/gallringsmallar, var anpassade för att passa en sågverksindustri som sågar max 30 cm i topp. Och Svenska skogsägare och Skogsstyrelsen har varit väldigt framgångsrika i att implementera det systemet. Jag kommer inte till Sverige så ofta, och slås varje gång av hus välröt men framför allt vällgallrad all medelålders-skog är. Optimala förban göra att alla träd växer till nästan "standard-dimensioner", och kommer därför att ha god avsättning som sågtimmer redan i 50-60-70-års åldrarna...
Klart att inte skogen hinner bli mer än 80 år... Så med den skogspolitiken som varit, till och mer framgångsrik produktionsmässigt än man kunde ana på 1960-1970-talet, med den omtalade virkessvackan år 2000 som uteblev och blev en virkespuckel i stället...

Användarvisningsbild

Re: Grovskogen sinar i Sverige

Mellberg  
#511729 Skogsvårdslagen 1979 var en direkt följd av den så kallade virkessvackan. Lagen var en skötselhandbok för produktion av virke. De lågproducerade 5:3 skogarna avverkades och planterades med bidrag, man skogsdikade, man godkände contortan från 60e breddgraden och norrut.

Bidrag för att plantera igen åkermark. Man införde röjningsplikt. Sedan kom man på det geniala och sänkte lägsta tillåtna slutavverkningsålder rejält. Den översiktliga skogsinventeringen drog igång (ÖSI). Skogsbruksplaner erbjöds till subventionerade priser. Man införde avverkningsplikt en period.

Sågverken började såga allt klenare virke. Skogsgödsling förespråkades. Förädlade plantor togs fram osv.

Användarvisningsbild

Re: Grovskogen sinar i Sverige

Fredrik Reuter  
#596427
Mangan skrev:Vi får väl vänta oss en rejäl, långvarig lågkonjunktur med sjunkande fastighetspriser och virkespriser. Då kommer nog aktiviteten att minska, och skogsåldern öka! :ymparty: :-bd \:d/


En liten trådbump.
Om vi nu kanske redan är inne i en lågkonjunktur, tror du på din tes ovan Mangan, eller var du sarkastisk?

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).