Avverkning (slutavverkning)

Första slutavverkningen - att tänka på?

49 inlägg 18940 visningar 16 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

Sandström87  
#489070 Tar man in anbud så gäller det vad det att man begriper vad som står i dom också. Vad gäller bolag utan industrier så är jag övertygad om att dessa ser till sin egen vinnst först och inte bedriver välgörenhet mot skogsägarna.

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

Sandström87  
#489073
Sandström87 skrev:Tar man in anbud så gäller det vad det att man begriper vad som står i dom också. Vad gäller bolag utan industrier så är jag övertygad om att dessa ser till sin egen vinnst först och inte bedriver välgörenhet mot skogsägarna.

Lite för mycke ord med i första meningen.

Sen jobbar ju skogsägarföreningarna aktivt med näringspolitik för att gagna småskogsbruket och det är något som är väldigt viktigt. Finns inget köpsågverk eller virkesförmedlare som jobbar med sådant.

Användarvisningsbild

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

Norrbottenstorpet  
#489137
Skogen i boden skrev:Jag har sålt 2 avverkningar . 1 blev som jag tänkt mig och har en fortsatt bra dialog med norra . Den andra blev det en massa fel på och det bolaget ville inte ta nåt ansvar för sina fel och de kommer aldrig någonsin in på min mark oavsett vad prislistor mm säger


Tack för svar!

Vill du namnge det bolag du var missnöjd med (jag är bosatt i Boden, men mitt skifte finns i Luleå kommun).

   TS
Användarvisningsbild

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

Norrbottenstorpet  
#489860 Tack för era svar! Jag gör ett försök att sammanfatta lite grand:

(1) Rimligtvis är det rationellare att hålla en avverkning tillräckligt stor så att inte etableringskostnaderna äter upp vinsten. Finns det någon "magisk brytgräns" att planera för. 500 eller 1000 m3sk?


Kring 1000m3sk brukar intresset öka lite till. Åh givetvis ju större avverkning ju större chans för uppköparen att spara pengar på avverkning och transport logistik.


Om det är möjligt att skapa ett någorlunda jämt kassaflöde trots ett litet skifte, så kommer jag planera mot ca 1000 m3sk per avverkning.

(2) Priser/prislistor är ett gytter? Någon som törs ge en fingervisning om snittnetto dvs efter avdrag för avverkning och skotning, avser furu hösten 2017 Bd-kust, söder om Luleå? Jag siktar på en avdelning där vi har 135-årig S2, T20.

En svår fråga, hoppades väl mest på att någon som nyligen avverkat själv i närområdet hade en uppgift. Men om jag läser prislistorna så kanske ett nettopris kring 350 kr/m3fub är relevant, dvs efter avdrag för huggnings- och skotningsomkostnader. Korrigera mig gärna!

(3) Hur planerar man körvägar och upplag? Hur stor yta kräver en trave timmer per/m3fub? Hur tänker man för att minimera skotningsavstånd? Hur stor radie behöver en tradare för att smidigt vända?

Delvis svårt över Internet. Men visa tänkta avverkningen för olika uppköpare och få deras syn på vad som är smidigast eller bäst.


jannee skrev:Vändradien ligger på knappt 8 meter vilket gör att 15 - 16 meters dia på vändplan räcker = då går det att snurra, är det trängre får man göra omtag :grin:


Jag kommer att skissa upp området som en del av anbudet, så får vi ta en diskussion om behoven. Det mesta går att lösa, det är en gles tallhed, mestadels sand under.

(4) Jag tänker mig ett avverkningsuppdrag. Hur många aktörer/uppköpare brukar ni be om anbud?

Alla vid första affären, de man känner förtroende för sen.


Vill du veta netto så kan du be inköpare efter leveransrotköp.
Alla virkesinköpare vill inte alltid Lämna lrk pris så be då om pris på massa och Timmer samt avverkningskostnad och en kalkyl dvs vad du kommer ha kvar efter avverkningen är klar. Be dom även speca Timmerandel så blir det lättare att jämföra.


Jag kommer att gå med en ganska bred förfrågan.
Norra skogsägarna (troligen bli medlem)
Sveaskog
SCA
Billerud-Korsnäs

Har jag missat någon uppköpare? Bör man överväga att stämpla en rotpost? Vad brukar det kosta?

(5) Hur är Norra skogsägarna som uppköpare? Visst de lever på att disponera medlems pengar (krav på insatskapital) men gör de de både det och ger sämre betalt för virket?

Jag ska i alla fall kontakta norra och diskutera förutsättningarna. Träffade en inspektor på en skogskurs för några veckor sedan och han gav i alla fall ett positivt intryck.

(6) Finns det någon bästa tid för avverkning just i Norrbottens kustland? Fördelen som jag skulle kunna se här är att det oftast är ganska snöfattigt för att vara Norrbotten, dvs slutavverkning borde vara möjligt även tidig vår, utan några större hinder av snö.

Sommarpremie möjligen alltså, men det finns risk att det kostar mig en vägrenovering, så då måste premien vara rejäl.

(7) Är snitsling för märkning nationellt standardiserad, eller lever det efter lokala/regionala anpassningar, eller har varje företag/uppköpare sina egna märkningsriktlinjer?

Uppenbarligen inte någon enhetlig standard. Blir till att fråga uppköparna.
Standard för snitlsing

(8) Hur märker stämplar man praktiskt själva virket? Gör entreprenören det?

Jag släpper det, verkar vara entreprenörens jobb.

(9) Med tanke på att skogskontoavsättning baseras på intäkt inte resultat, förstår jag det som att det är oklokt att baka in föryngringsåtgärder i avverkningsuppdragen, eller?

Slutsats: om föryngringsåtgärderna tas upp som löpande kostnader något efterföljande år, har jag bättre förutsättningar att skatteplanera.

(10) Några övriga tips, att tänka på?

skogsrisen skrev:Är skogen i den åldern så avverka så mycket du kan innan det blir nyckelbiotoper, tillväxten är inte den bästa iallafall i den åldern.


Mmm, får skynda mig!

   TS
Avatar Fallback

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

Skogen i boden  
#489874
Norrbottenstorpet skrev:
Skogen i boden skrev:Jag har sålt 2 avverkningar . 1 blev som jag tänkt mig och har en fortsatt bra dialog med norra . Den andra blev det en massa fel på och det bolaget ville inte ta nåt ansvar för sina fel och de kommer aldrig någonsin in på min mark oavsett vad prislistor mm säger


Tack för svar!

Vill du namnge det bolag du var missnöjd med (jag är bosatt i Boden, men mitt skifte finns i Luleå kommun).

Avatar Fallback

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

Skogen i boden  
#489875 Stenvalls

Avatar Fallback

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

Skogen i boden  
#489876 På norra har jag haft med Niklas Nygård att göra och är nöjd

Avatar Fallback

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

bdulf  
#489910 Billerud har fraktavdrag på timret och fördelningsapterar. Mätsedlarna blir en tråkg läsning med lite klass 1och stor andel klass 4

Användarvisningsbild

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

Torbjörn Johnsen  
#489969 Intressant tråd Norrbottenstorpet! Det blir kul att följa ditt skogsägande och din virkesförsäljning och jag hoppas att du fortsätter att dela med dig här. Det är garanterat många som delar din situation och tycker att det här är väldigt intressant.

En möjlighet som inte berörts speciellt mycket i de svar du fått är att stämpla en rotpost. Jag tror att det kan vara klart lönsamt när virkesmarknaden är het som den ju verkar vara nu. En annan fördel är att du vet exakt vad du får och att ev risk (för röta eller oförutsedda kvalitétsproblem) övergår till köparen. Här finns en tråd om Rotposter som kan vara inteessant: Rotpostmarknaden

Det som är extra viktigt vid rotpostförsäljning (men gäller även vid andra försäljningsformer) är hur kontraktet utformas och hur man säkrar upp betalningen. Vilka skyldigheter har jag som skogsägare när det gäller tillgänglighet och vad måste jag tåla när det t ex gäller markskador? Hur ser köparens finansiella förmåga ut? Behöver jag en bankgaranti för att vara säker?

När det gäller rotposter så är det normalt sett köparen som beslutar om avverkningstidpunkten inom en given tidsram. Den kan omfatta flera år och mycket kan hända under tiden. Det är som alltid en förhandling men i dagens läge med stort köpsug efter virke som snabbt ska till industrin håller jag det inte för otänkbart att du kan få bra betalt för en rotpost och dessutom hela beloppet som förskott när du skriver avtalet. Rätta mig om jag har fel ni som har färska erfarenheter.

Sen är det ju alltid en fråga om den aktuella postens attraktivitet. Nära till industrin? Trädslag? Bra bärighet? Du har ju en attraktiv volym om du kan stämpla 1000 m3fub. Lycka till!

Avatar Fallback

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

jannee  
#490040 Här i Södra Sverige vet jag att Bergs timber vid begäran betalar ut köpeskilling i förskott. Krav om förskottsbetalning gör att många över huvud taget struntar i att ge bud.
Ganska självklart är det att det finns en godkänd tillgänglig väg fram till objektet, om inte får nog säljaren var beredd på att pruta eller anlägga en.
Upplagsplatsen behöver inte vara speciellt stor, köparen kan lätt ordna borttransport av avverkat virke.
Största fördelen med rotpost är att du på ett enkelt sätt får besked om vad du får för din vara, om det sedan är värt 10kr/fub eller inte är jag helt ovetande om.

Användarvisningsbild

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

Norrbottenstorpet  
#490062 Definiera gärna ”godkänd väg”! Väg finns men den sista km är inte i närheten av att vara BK2 på sommaren.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

Norrbottenstorpet  
#490114
Torbjörn Johnsen skrev:En möjlighet som inte berörts speciellt mycket i de svar du fått är att stämpla en rotpost. Jag tror att det kan vara klart lönsamt när virkesmarknaden är het som den ju verkar vara nu. En annan fördel är att du vet exakt vad du får och att ev risk (för röta eller oförutsedda kvalitétsproblem) övergår till köparen. Här finns en tråd om Rotposter som kan vara inteessant: Rotpostmarknaden


Tack för inspelet! Jag går i tron att stämpling av rotposter är väldigt ovanligt här uppe i Norr, men det bör undersökas. Dessutom verkar det ju vara glest med aktörer som genomför själva stämplingarna. Om det finns någon närliggande aktör (läs Norrbotten) som stämplat, får ni hemskt gärna ge feedback.

   TS
Avatar Fallback

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

jannee  
#490129 Vägen måste hålla och vara framkomlig för en fordonskombination på 64 ton och tillräckligt stor vändplats finnas tillgänglig.
https://www.skogskunskap.se/vagar-i-sko ... -i-skogen/
Är du osäker, be en skogsbilschaufför säga sin mening om vägen, många gånger bättre att t.ex spårgrusa innan vägen blivit sönderkörd (billigare)

Användarvisningsbild

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

Smålandshuggarn  
#490136 Va gäller storlek på avlägg kan du dela fub-volymen me 10 plus 5m för varje sortiment. Ex 1000 fub på 6 sortiment kräver ca 130m vid en medellängd på virket om 4,5m o 4m hög välta. Visst kan bilarna va snabba på att hämta ibland, men vid väderomslag då vägen ej är körbar me lastbil men avverkning fortsätter, kan de bli problem me alltför små avlägg..

Användarvisningsbild

Re: Första slutavverkningen - att tänka på?

M.Nilsson  
#492196 Har du kommit i kontakt med någon stämplare ännu? Eller var det som du misstänkte?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).