Avverkning (slutavverkning)

Avverkningsanmälningar ökar med 30% i söder

5 inlägg 5444 visningar 2 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Avverkningsanmälningar ökar med 30% i söder

Torbjörn Johnsen  
#472243 Enligt pressmeddelande från Skogsstyrelsen idag blir det fullt drag i skogen även framöver. Avverkningsanmälningarna har ökat med 30% i södra Sverige om man ser till anmäld slutavverkningsareal. Totalt sett i hela landet ökar arealen med 28% och antalet anmälningar med 22%. Det är dock stora skillnader mellan olika län och landsdelar, där anmäld areal ligger still eller t o m minskar i norr. Men i söder är det som sagt fullt drag.

Siffrorna visar också på stora skillnader över landet. Samtidigt som det finns län där det minskar, främst i norr, ökade till exempel arealen anmäld avverkning i Kalmar län med över 50 procent och även Blekinge, Jönköping och Kronoberg har kraftiga ökningar.

- Vi har helt enkelt inga klara indikationer på varför det är så stora skillnader mellan norr och söder just nu, det är någonting som kräver en djupare analys, säger Erik Sollander.


Skogsstyrelsen flaggar samtidigt för att ökningen kan leda till ökade handläggningstider:

Samtidigt som inflödet av avverkningsanmälningar ökat, blir också antalet komplexa ärenden fler och det kan påverka handläggningstiderna. Det kan handla om avverkningar i känsliga miljöer som på öar, nära vattendrag men också i marker med höga naturvärden.

- Det är viktigt att avverkningsanmälningarna är fullständiga. Så är det inte alltid, särskilt när man fyller i schablonmässigt, då får vi ofta begära in ytterligare information och det tar tid. Om skogsägaren söker dispens för att avverka i förtid måste skälen tydligt framgå, säger Carina Strömberg, distriktschef i Jönköping.


Så vitt jag kan förstå så är det fortfarande sex veckors anmälningstid innan avverkningsstart så där verkar det ju inte finnas någon ändring i dagsläget?

Läs Skogsstyrelsens pressmeddeland här.

Väldigt många tidningar skriver om den här nyheten idag eftersom den har gått ut via TT (Tidningarnas Telegrambyå) Bl a finns ett inslag på SR Jönköping som ni kan läsa och lyssna på här.   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Avverkningsanmälningar ökar med 30% i söder

bgl  
#472245 Historien upprepar sig alltid, om några månader har sågverken sågat sönder högkonjungturen ytterligare en gång!

Användarvisningsbild

Re: Avverkningsanmälningar ökar med 30% i söder

DagL  
#472328 Kan det vara så att ökningen av anmälningar delvis beror på att markägarna tror att Skogsstyrelsens handläggning har blivit svårare att förutse (Skogsstyrelsen tycks själv anse att ärendena blir mer komplexa), och att markägarna därför vill hålla en större reserv för "långbänkar" genom att anmäla flera objekt i god tid? Ökningen speglar kanske inte framtida ökningar av avverkningsarealen utan mer garderingar mot att inte få avverka någonstans medan avsättningen är gynnsam? Vore intressant att höra vad Skogsstyrelsen tror om denna förklaring.

Avatar Fallback

Re: Avverkningsanmälningar ökar med 30% i söder

Håkan A  
#472363 Som skogsägare tror jag att slutsatserna som DagL resonerar omkring är riktiga. Flera skogsägare jag träffar signalerar att man idag gör avverkningsanmälan på lite större areal än man i första skedet planerar att avverka. Orsakerna är nog både att man känner en ökad risk för att anmälan kan "fastna i en långbänk", likväl som man vill kunna skriva kontrakt snabbt när man tycker att konjunkturen och priset är rätt. Jag tror också att fler skogsägare fått större medvetetenhet om risken för skogsskador, vilket också kan bli ett argument för att anmäla större arealer.
Jag vet att vissa virkesinköpare idag flitigt argumenterar för ett arbetssätt med större framförhållning i avverkningsanmälningarna, bl.a. med stöd av ovanstående argumentet kring risken för skogsskador. Sen skall man inte heller glömma att det i många delar av landet finns väldigt mycket skog som är mogen för föryngringsavverkning. Och ur ekonomiskt och biologiskt perspektiv är det hög tid att ersätta denna med ny skog.

Användarvisningsbild

Re: Avverkningsanmälningar ökar med 30% i söder

Fredrik Reuter  
#472382 Hej,
Gjorde ett snabbt datautdrag på anmäld föryngringsavverkningsareal per år och landsdel fram till 2016, det kan vara bra att ha som övergripande data i denna diskussion.

Ser du några trender i detta?

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).