Avverkning (slutavverkning)

Frimärkslansering visar stor omsvängning hos Skogsstyrelsen

1 inlägg 4694 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Frimärkslansering visar stor omsvängning hos Skogsstyrelsen

Torbjörn Johnsen  
#470280 Jag råkade ramla över en bild av ett frimärke med en fin tallskog och en tjädertupp. Frimärket heter "Pelarsal" och ingår i en serie frimärken som kallas "Skogen" och de gavs den 17 mars år 2000. Frimärksserien tillkom i ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Posten och Skogsstyrelsen skriver bl a i ett pressmeddelande inför lanseringen på Länsmuséet i Jönköping följande:

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturresurser. Över hälften av landet är täckt med skog. Den svenska skogsnäringen är den näringsgren som netto drar in mest exportintäkter till landet. Skogen tillmäts stor betydelse och nu ges det ut fyra frimärken till skogens ära.


1504166709_skärmavbild_2017-08-31_kl._09.46.47.png


Om det aktuella frimärket "Pelarsal" (som visar en tjäder och en tallstock i fint, välskött tallbestånd) Skriver man:

Pelarsalen
Den övervägande delen av Sveriges skogar är resultatet av målmedveten skogsskötsel. I mer än hundra år har målet för skötseln varit att skapa skogar med hög och uthållig virkesproduktion. En bra produktionsskog med god kvalitet
kännetecknas av raka och på marken jämnt fördelade stammar. Om marken är bördig blir träden med tiden höga och resliga. När skogen, efter ett antal gallringar, glesats ut och stammarna blivit färre - men grövre - brukar den ibland
kunna liknas vid en pelarsal.


Här finns en länk till pressinbjudan och texten i sin helhet inklippt här nedan. Genom att studera historien, om än bara 17 år tillbaka i tiden, så kan man tydligt se positionsförskjutningar i samhället. Nu vill man ju t ex inte koppla tjädern till produktionsskogen (se tråden ) utan är beredd att förbjuda avverkning i områden där tjäder anses spela (vilket de ju av naturliga skäl gör någonstans överallt där de förekommer).

Det är också intressant att läsa vad Skogsstyrelsen då skrev om älgstammen:
Det är inte bara virke som växer i skogen, där finns också en rik tillgång på vilt. Älgstammen är en av de tätaste i världen. Varje höst skjuts ca 100.000 älgar.


Länk till pressmeddelandet från år 2000 om frimärksserien "Skogsvård"

Här är hela texten:

Den svenska skogen på frimärken
Den 17:e mars sker utgivning av frimärksserien "Skogen" på Länsmuséet i Jönköping. Vid utgivningsceremonin medverkar bl.a. landshövding Birgit Friggebo och generaldirektör Maria Norrfalk. De fyra olika frimärksmotiven har tillkommit genom ett samarbete mellan Posten och Skogsstyrelsen genom det rikstäckande utbildningsprojektet "Grönare Skog". Frimärkena, liksom "Grönare Skog" visar på skogens många värden och möjligheter. Frimärkena speglar olika skogsmiljöer där skogsbruk förenas med rekreation, naturvård och viltvård. Frimärkena ingår även som ett tema vid Skogens Dag den 3 september i år.

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturresurser. Över hälften av landet är täckt med skog. Den svenska skogsnäringen är den näringsgren som netto drar in mest exportintäkter till landet. Skogen tillmäts stor betydelse och nu ges det ut fyra frimärken till skogens ära.

Fyra motiv
I serien ”Skogen” ingår fyra frimärken. De fyra märkena har döpts till "Pelarsalen", "Björkskogen", "Skogsvården" och "Allemansrätten".
Ingalill Axelsson, bildkonstnär från Vaxholm har formgivit frimärkena.
- Motiven var en riktig utmaning att tolka, säger konstnären.
- Skogen låter sig inte fångas så lätt i det lilla formatet. Men jag blev väldigt nöjd med pelarsalen och björkskogen. De känns så svenska!

Pelarsalen
Den övervägande delen av Sveriges skogar är resultatet av målmedveten skogsskötsel. I mer än hundra år har målet för skötseln varit att skapa skogar med hög och uthållig virkesproduktion. En bra produktionsskog med god kvalitet
kännetecknas av raka och på marken jämnt fördelade stammar. Om marken är bördig blir träden med tiden höga och resliga. När skogen, efter ett antal gallringar, glesats ut och stammarna blivit färre - men grövre - brukar den ibland
kunna liknas vid en ”pelarsal”.

Björkskogen
Björken är något av en nationalsymbol för Sverige. Björkar står invid faluröda stugknutar och det är björkar som ramar in åkrar och ängar. Men björken kommer först på tredje plats - efter tall och gran - ifråga om total virkesvolym och
arealtäckning. Björken är som god trea ändå ett viktigt inslag i det svenska ”barrskogshavet”. Ibland finner man rena björkbestånd. Den ljusa grönskan, denluftiga känslan och markens blomsterprakt i välgallrade björkbestånd är något de flesta förknippar med svensk sommar.

Skogsvården
Skogen har skötts och vårdats med stor framgång. Från att vid slutet av 1800-talet ha varit hårt nedhuggen och i ett uselt skick, har god skogsvård i mer än 100 års tid inneburit ständigt växande virkesförråd. Trots stora årliga avverkningar på mer än 70 miljoner m3 ökar virkestillgången i de svenska skogarna. Varje år ökar virkesförrådet med ca 30 miljoner m3 och ökningen beräknas fortgå långt in på 2000-talet. Det är inte bara virke som växer i skogen, där finns också en rik tillgång på vilt. Älgstammen är en av de tätaste i världen. Varje höst skjuts ca 100.000 älgar.

Allemansrätten
Till skillnad från de flesta andra länder har man i Sverige en rätt för individen att fritt passera över annans mark. Denna gamla sedvanerätt, som i dagligt tal brukar kallas allemansrätten, har kunnat bestå in till våra dagar då Sverige
fortfarande är ganska glest befolkat. Denna unika rätt gör det möjligt att kunna uppleva den svenska skogen på nära
håll. Men det gäller att gå varsamt fram. Man får t ex inte bryta grenar och kvistar eller på annat sätt skada skogens mark och växter. All jakt är förbehållen de som innehar jakträtt. Det är heller inte tillåtet att framföra fordon. Att plocka blommor, bär och svamp är i de flesta fall däremot tillåtet, förutsatt att de inte är fridlysta. I skogar där människor ofta strövar, exempelvis nära tätorter och intill friluftsanläggningar, är skogsskötseln ofta anpassad för att höja rekreationsvärdet.

Kampanjstöd
En förstadagsceremoni genomförs i Jönköping den 17 mars. Det blir ett samarrangemang mellan Posten och Skogsstyrelsen. Efter detta datum finns märkena således att köpa.
När frimärkena kommit ut i handeln kan de bli ett bra komplement i marknadsföringen av olika skogliga kampanjer, och inte minst kampanjen "Grönare Skog".
Det är nu bara att uppmana alla att i valet av frimärken välja några ur ”Den svenska skogen”.

Kontaktpersoner:
Staffan Norin tel: 036-155657 070-6579713 staffan.norin@svo.se
Anders Olsson tel: 036-155596 070-5591056 anders.olsson@svo.se   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).