Avverkning (slutavverkning)

Är du Certifierad skogsägare?

141 inlägg 36932 visningar 23 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Är du Certifierad skogsägare?

ananders  
#460929
DrW skrev:Men det är väl en årlig kostnad också?


Jag betalar inget för certifieringen. Är certifierad genom Södra.

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Är du Certifierad skogsägare?

Värmlänning  
#460941
DrW skrev:Men det är väl en årlig kostnad också?

Nej.

Avatar Fallback

Re: Är du Certifierad skogsägare?

Värmlänning  
#460944 Vi är certifierade genom ett stort bolag. Det innebär förenklat, generell hänsyn enligt skogsvårdslagen, skogsstyrelsens målbilder, spara trakt/avverkningsdirektiv för revision. Jag har inget emot att ställa högstubbar, kulturstubbar och generell hänsyn. Spara löv i viss utsträckning - absolut, det är bra på rätt ställe! Blöta partier lär ju inte bli lättare att driva i framtiden om man får tro "experterna".

Vi måste sköta detta snyggt, annars får vi "mupparna" på oss och det vill vi inte.

Användarvisningsbild

Re: Är du Certifierad skogsägare?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#460997 Vid en revision går revisorn igen om planen och kollar så den klarar alla krav vad det gäller planstandard. Att sen är aktuell och ätt åtgärden följs. Även att det finns 5% no ns och % lövdominerade bestånd. Sedan kollar man på att avtalet är rätt och att alla fastigheter är med. Sedan kollar man några utvalda bestånd i skogen där man kollad att åtgärderna följer kraven. Men även att det inte finns eftersatta bestånd. Här blir det ofta avvikelser med eftersatta röjningar och dåliga planteringar menäver att det finns mycket gammal skog.
sedan kollar men naturavsättningarna att de sköts rätt och ns huggningar är väl utförda. Även ved backen är ett bra ställe att kolla då det ofta finns död ved och naturvärdes träd. Vanliga avvikelser är ej godkänd plan. Upphuggen generell hänsyn och död ved. Även dokumentationen är ofta bristfällig.
kommer men till en 60+ bonde med egen grävmaskin vet man att nu blir det avvikelser. :D

Användarvisningsbild

Re: Är du Certifierad skogsägare?

DrW  
#461041 Om det inte kostar extra blir det ju genast intressantare. Menar ni som är certifierade via bolag att de inte ställer motkrav om virkesleveranser eller dylikt?
Fortfarande lite tveksam till att min plan ska vara offentlig dock... men är kanske något paranoid.

Användarvisningsbild

Re: Är du Certifierad skogsägare?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#461045 Planen är inte offentlig! Kravet är att du som markägare kunna redogöra var du har dina naturavsättningar!

Användarvisningsbild

Re: Är du Certifierad skogsägare?

DrW  
#461059
Tåndemåla skrev:Planen är inte offentlig! Kravet är att du som markägare kunna redogöra var du har dina naturavsättningar!


"• Naturvärdesavsättningar, naturvård och mål för skogsbruk är offentliga handlingar."

För mig låter det som hela min plan kan begäras ut av vem som helst. Saxat ur Holmens beskrivning

Användarvisningsbild

Re: Är du Certifierad skogsägare?

The Boxer  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#461062 Inte certifierad, ser inte att fördelarna överväger tills annat bevisats...

Avatar Fallback

Re: Är du Certifierad skogsägare?

Skogsola  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#461094 Vägrar så länge jag kan. Mest beroende på kravet att entreprenörer som gör jobb på fastigheten ska vara certifierade vilket är en avsevärt kostsammare process än för en enskild markägare.

Användarvisningsbild

Re: Är du Certifierad skogsägare?

kalhuggo  
#461100 Precis! och för dom innebär det inget mervärde, bara krav som vanligt :evil:

Avatar Fallback

Re: Är du Certifierad skogsägare?

Trocadero  
#461105 Jag är certifierad för FSC och PEFC.
Får extra betalt för mina leveranser för både FSC och PEFC, utöver ev premier.
Betalar inget för att vara certifierad.
Ser ännu så länge inga nackdelar med certifieringen. Avsätter 5% av ytan till naturvårdsändamål men det är inget problem som jag ser det. Man behöver ju inte avsätta av den mest produktiva marken.
Tror att skogsbolagens kunder framöver kommer att kräva certifierad råvara och då har vi som skogsägare inget annat val än att certifiera oss. Vem skall annars köpa virket?
Dessutom, om vi skogsägare inte "sköter oss" enligt allmänhet/politiker/myndigheters uppfattning får vi någon annan än vi själva som bestämmer allt i skogen och då spelar det ingen roll om vi själva tycker att vi sköter oss, tyvärr.

Användarvisningsbild

Re: Är du Certifierad skogsägare?

SkogsGotte  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#461107 Är ej certifierad och har idagsläget inga funderingar på att bli det.
Kan kanske bli aktuellt om drygt 6-7 år när nästa större gallring sker men är det bara ett par guldmynt per kubik känns det tveksamt.

Har ca 10% ns... och ca 15% lövdominerande områden (tror att lövet ger en bättre inkomst vid försäljning av tomter i framtiden).

Även fast man inte är certifierad kan det vara svårt att få entreprenörer som vill höggallra kantzonerna (aka hyggesfritt) eftersom alla entreprenörer är certifierade.

Användarvisningsbild

Re: Är du Certifierad skogsägare?

Johan_84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#461108 Gården är certifierad genom södra och jag är certifierad skotar entreprenör. Det som slagit mig på en del utbildningar är att det ofta inte är så långt mellan certifiering och lagen. Lagen säger tex mer kring vad som ska sparas på ett hygge än vad många vet eller bryr sig om.

Användarvisningsbild

Re: Är du Certifierad skogsägare?

Tåndemåla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#461115 Vid lånad hänsyn vid avverkning är lagkravet högre!

Avatar Fallback

Re: Är du Certifierad skogsägare?

alias  
#461125
Tåndemåla skrev:Vid en revision går revisorn igen om planen och kollar så den klarar alla krav vad det gäller planstandard. Att sen är aktuell och ätt åtgärden följs. Även att det finns 5% no ns och % lövdominerade bestånd. Sedan kollar man på att avtalet är rätt och att alla fastigheter är med. Sedan kollar man några utvalda bestånd i skogen där man kollad att åtgärderna följer kraven. Men även att det inte finns eftersatta bestånd. Här blir det ofta avvikelser med eftersatta röjningar och dåliga planteringar menäver att det finns mycket gammal skog.
sedan kollar men naturavsättningarna att de sköts rätt och ns huggningar är väl utförda. Även ved backen är ett bra ställe att kolla då det ofta finns död ved och naturvärdes träd. Vanliga avvikelser är ej godkänd plan. Upphuggen generell hänsyn och död ved. Även dokumentationen är ofta bristfällig.
kommer men till en 60+ bonde med egen grävmaskin vet man att nu blir det avvikelser. :D


@Tåndemåla:

Jag hittade förslagen till revideringar i FSC-standarden och jag blir mörkrädd när jag läser delar av den:

https://se.fsc.org/preview.skillnader-n ... .a-909.pdf

Oroande nyheter stycke för stycke:

Naturvärdesbedömningar
"...Att naturvärdesbedömning även krävs inför vägutbyggnad och grövre gallring..."

Rent definitionsmässigt finner jag det luddigt vad som är en naturvärdesbedömning och vad som är en grövre gallring.

Rödlistade arter och artskyddsförordningen
"...Nytt är att åtgärder vid för rödlistade arter ska stå i proportion till arternas hotkategori och att större skogsbrukare (>5000 ha) även ska beakta åtgärdsprogram för hotade arter och miljöer i sin landskapsplan samt utforma strategier för att bidra till att uppnå gynnsam bevarande status för hotade arter och naturtyper. En annan nyhet är en indikator om hänsyn till skogsanknutna arter enligt Artförordningen..."

Hänsyn till fåglar
"...All underväxt ska lämnas som inte är till hinder för skötselåtgärden, vilket bidrar till
skydd för fåglar. Hänsyn till lövträd och lövträdsandel gynnar också fågellivet.
Särskild hänsyn tas till viktiga häckningsbiotoper under häckningstid. Skogsbruk
undviks helt i närheten av örn- och fiskgjusebon under häckningstid samt tjäderspelplatser under speltid. Speciella hänsyn tas till fåglar med liten populationsstorlek..."

Att åta sig att göra saker som gynnar fåglar och rödlistade arter känns som ett klart självmål när det kommer till möjligheten att själv få förfoga över sin egendom, sett till dagens juridiska turer.

Anpassat brukande
"...Utöver de 5 % produktiv skogsmark om ska avsättas ska ytterligare 5 % avsättas eller ha ett anpassat brukande. Anpassat brukande kan innebära förstärkt hänsyn,
någon specifik naturvårdsåtgärd, kontinuitetsskogsbruk eller social hänsyn. Social
hänsyn innefattar både hänsyn till renskötseln och till lokalsamhället..."

Hur fan kan man ens överväga att gå med på något sådant från skogsbrukets sida, att hitta 5 % som man kan offra på naturvårdens altare är betydligt lättare för de flesta än att hitta 10 % (då får man nog börja offra bestånd lämpade för ren produktionsinriktning)?

Plantering av främmande trädslag
"...Bestånd dominerade av främmande trädslag i hela landet och granbestånd inom Nemoral zon definieras nu som plantage, inte bara skog planterad på jordbruksmark.
Det finns en begränsning i hur mycket skog som får planteras med främmande trädslag (omföras till plantage). Begränsningen innebär att certifikatsinnehavaren maximalt kan ha
5 % skog som omförts till plantage från naturlig skog efter 1994, räknat på hela markinnehavet. Nytt är också att hjälpplantering med främmande trädslag endast får ske i bestånd som är dominerade av främmande trädslag. En begränsning finns också för att etablera bestånd i närheten av reservat.
Kraven för att hantera självspridning har tydliggjorts..."

Visst var det max 50 % av arealen med gran i Nemorala zonen tidigare?

Körskador och hänsyn till vatten
"...Underhåll av befintliga diken måste vara väl motiverad..."

Kan ju tycka att det skulle krävas motivering för att få undvika att vidmakthålla markavvattning då fokus på minskade körskador torde fokusera på bättre reglering av vattennivåer i markerna.

Edit: såg nu att jag att jag citerat fel inlägg från dig, det skulle vara det om att se på helheten.

För egen del överväger jag starkt om huruvida jag skall förbli certifierad (i alla fall via FSC) om de här galenskaperna går igenom.

MVH
Alias

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).