Avverkning (slutavverkning)

Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

25 inlägg 11279 visningar 10 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

Torbjörn Johnsen  
#455802 SLU och SkogForsk har inom ramen för ett Future Forestprojekt studerat hur förändrade omloppstider påverkar skogslevande arters livsmiljö. De konstaterar att det kan göra dramatisk skillnad om avverkningstidpunkten ändras med 20-30 år. Senarelagd avverkning kan ge mycket positiv effekt för tillgången på lämpliga livsmiljöer enligt den här studien.

– Att överhålla skog, det vill säga att vänta 10, 20 eller 30 år med att avverka, är ett sätt att skapa mer död ved, och träd med en mer komplex kron- och barkstruktur. Kort och gott strukturer som gynnar vissa skogslevande arter, säger Johan Sonesson, Skogforsk.


Att ändra skogsskötseln mot ökade omloppstider istället för kortare som nu förespråkas av bl a Södra (se i tråden Har Södra virkesbrist?) Samtidigt menar forskarna bakom studien att det här kan vara ett alternativ till dagens model där allt som ska bidra till artskydd eller miljö måste avsättas och undantas från skogsbruk.

De viktigaste verktygen för naturvård i skogen i Sverige idag är dels att skydda områden med skog som är värdefull för vissa skogslevande arter, dels att lämna död ved, högstubbar, lövträd och enstaka grova träd vid avverkning (det som brukar kallas naturhänsyn). Johan Sonesson föreslår att man skulle kunna tänka sig förlängd omloppstid som ytterligare ett verktyg som kan bidra till naturvärden och en ökad variation i skogen.


Läs hela pressmeddelandet här

Länk till mer material:
http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskap ... naturvard/   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

DrW  
#455829 Skulle i så fall kanske finnas någon slags garanti mot avverkningsförbud. :wink:

Avatar Fallback

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

Röjkvist  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#455892 Men Södra vill ju korta omloppstiden?
Vår senaste slutavverkning (april 2017) tyckte nog att massavedshögen innehöll en del fina bita :evil:

Avatar Fallback

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

Axl  
#455900 Tror det också är bättre för friluftsliv/allmänhet än att försöka med kontinuitetsskogsbruk.

Användarvisningsbild

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#455907 Klart att naturvårdsnyttan ökar med längre omloppstider, men samtidigt ökar ju också risken för nyckelbiotoper och/eller avverkningsförbud - samt risken för självgallring och stormfällning!
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

DagL  
#455957 När den gamla skogen avverkas så ersätts den med en ny bättre mer snabbväxande, boniteten ökar. Sänkt omloppstid innebär troligen bonitetshöjning. Detta verkar inte beaktat. Det blir säkrare att skogen kan användas som avsett ju närmare avverkningen ligger. En inkomst i framtiden blir mindre värd ju mer i framtiden den ligger pga den ökande osäkerheten. Ju mer död ved och gamla träd Sverige får, ju mindre värt blir ett ytterligare tillskott. Detta kan diskuteras som en optimal mix av avverkningsåldrar och hur nära detta optimum Sverige ligger. Vore intressant om studien utvidgades till negativa räntor, ännu längre omloppstider ökar naturvärdet ytterligare och någon kanske vill betala för det. Och man får klarare belyst när det möjliga årliga uttaget börjar sjunka avsevärt och inte bara marginellt.
Studier av omloppstidens påverkan bör inte ligga till underlag för slutsatser och uttalanden om kontinuitetsskogsbruk.

Avatar Fallback

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

AKKAMAAN  
#455976
DagL skrev:När den gamla skogen avverkas så ersätts den med en ny bättre mer snabbväxande, boniteten ökar. Sänkt omloppstid innebär troligen bonitetshöjning.

Intressant!
På vilket sätt skulle bonitetspåverkande faktorer såsom jordmån, klimat, fuktighetsförhållanden och exposition, förbättras av kortare omloppstid?

Avatar Fallback

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#455980 Dag menar antagligen att träd från bestånd växer sämre än nya, och den nya optimala tillväxten ökar över det man tidigare trodde var optimalt.

Avatar Fallback

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

AKKAMAAN  
#455990 OK då är det virkesproduktionen som ökar och inte boniteten...
Tur att vi fick det utrett då...
Trodde ett tag "global warming" var synkat med omloppstiden på skogen.... =))

Avatar Fallback

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#456009 Även bonitet mäts i skogskubikmeter/år. I vilket fall är det en uppskattning, det går inte att helt koppla loss det från vad som växer där.

Användarvisningsbild

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

DagL  
#456076 Ledsen att begreppet "bonitet" orsakat förvirring om vad jag menade. Eftersom författarna använt bonitet och eftersom jag tror att jag använt det riktigt så skrev jag bonitet.
Nyanlagd skog växer bättre än skog som anlades tidigare. Bland annat beror det på att odlingsmaterialet successivt förbättrats. Den genetiska förbättringen gör att skogens tillväxt ökar med ungefär 3% i tillväxt per decennium i lyckade planteringar. Den skog som planteras idag växer pga genetisk förbättring uppåt 15% snabbare än den som planterades 1965. Ju bättre skogen växer ju kortare blir den optimala omloppstiden. Under i övrigt lika omständigheter kommer omloppstiden alltså att bli kortare. Sedan finns det ju andra faktorer man kan spekulera omkring. Uppvärmningen ökar successivt tillväxten och minskar alltså optimal omloppstid. Uppvärmningen gör också den gamla skogen sämre anpassade till lokalen och det är ett motiv att ersätta den gamla skogen med ny.

Men att detta påverkar arterna negativt är inte självklart. Samma skogstillstånd nås tidigare och får samma frekvens i landskapet. I första approximationen blir det ingen påverkan.
Något annat som händer är att skogarna blir tätare och det lämnar förmodligen mindre utrymme för arterna men det går ju att kompensera genom att plantera glesare så det är inte planteringens eller den genetiska förbättringens "fel". Tvärtom tas en del av "vinsten" ut i planteringsfasen genom glesare förband.

Jag tror att det ur biodiversitetens synpunkt bör finnas en del skogar som "överhålls" och studien ger kunskap som kan användas till att precisera hur stor del som överhålls hur mycket och hur långt Sverige ligger från vad som är önskvärt ur arternas synpunkt och ur synpunktet vägning arter och produktion. Studien är för teoretisk för att dra slutsatser om vad den bör leda till utan utförligare resonemang. Själv tror jag det bara bör vara frågan om en liten ökning av bestånd som avsiktligt "överhålls" eller kanske ingen alls. En betydande del "överhålls" ju som ett led i reservat, nationalparker, avverkningsförbud, certifiering, frivilliga avsättningar, parker och trädgårdar, skogliga impediment, "tröghet" hos markägarna och myndigheter, och inte minst marknadskrafterna, som inte efterfrågar all skog.

Avatar Fallback

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

AKKAMAAN  
#456118
DagL skrev:Ledsen att begreppet "bonitet" orsakat förvirring om vad jag menade. Eftersom författarna använt bonitet och eftersom jag tror att jag använt det riktigt så skrev jag bonitet.


DagL skrev: ....ersätts den med en ny bättre mer snabbväxande, boniteten ökar. Sänkt omloppstid innebär troligen bonitetshöjning.

Det här är fotfarande förbryllande...
Om man sätter likhetstecken mella begreppet "bonitet" och "tillväxt i m3sk/ha och år" så kan jag se hur "tillväxt i m3sk per ha och år" av mera snabbväxande trädslag, genetisk utveckling etc.
Men "Sänkt omloppstid innebär troligen bonitetshöjning" rimmar inte...
Kanske menade du att säga "bonitetshöjning innebär sänkt omloppstid..." ??

DagL skrev:Ledsen att begreppet "bonitet" orsakat förvirring om vad jag menade. Eftersom författarna använt bonitet och eftersom jag tror att jag använt det riktigt så skrev jag bonitet.
Nyanlagd skog växer bättre än skog som anlades tidigare. Bland annat beror det på att odlingsmaterialet successivt förbättrats. Den genetiska förbättringen gör att skogens tillväxt ökar med ungefär 3% i tillväxt per decennium i lyckade planteringar. Den skog som planteras idag växer pga genetisk förbättring uppåt 15% snabbare än den som planterades 1965. Ju bättre skogen växer ju kortare blir den optimala omloppstiden. Under i övrigt lika omständigheter kommer omloppstiden alltså att bli kortare. Sedan finns det ju andra faktorer man kan spekulera omkring. Uppvärmningen ökar successivt tillväxten och minskar alltså optimal omloppstid. Uppvärmningen gör också den gamla skogen sämre anpassade till lokalen och det är ett motiv att ersätta den gamla skogen med ny.

Men att detta påverkar arterna negativt är inte självklart. Samma skogstillstånd nås tidigare och får samma frekvens i landskapet. I första approximationen blir det ingen påverkan.
Något annat som händer är att skogarna blir tätare och det lämnar förmodligen mindre utrymme för arterna men det går ju att kompensera genom att plantera glesare så det är inte planteringens eller den genetiska förbättringens "fel". Tvärtom tas en del av "vinsten" ut i planteringsfasen genom glesare förband.

Jag tror att det ur biodiversitetens synpunkt bör finnas en del skogar som "överhålls" och studien ger kunskap som kan användas till att precisera hur stor del som överhålls hur mycket och hur långt Sverige ligger från vad som är önskvärt ur arternas synpunkt och ur synpunktet vägning arter och produktion. Studien är för teoretisk för att dra slutsatser om vad den bör leda till utan utförligare resonemang. Själv tror jag det bara bör vara frågan om en liten ökning av bestånd som avsiktligt "överhålls" eller kanske ingen alls. En betydande del "överhålls" ju som ett led i reservat, nationalparker, avverkningsförbud, certifiering, frivilliga avsättningar, parker och trädgårdar, skogliga impediment, "tröghet" hos markägarna och myndigheter, och inte minst marknadskrafterna, som inte efterfrågar all skog.


Din andra kommentar är riktigt bra och jag håller med om allt i denna i sak. Men rent politiskt är jag inte riktigt säker....Har svårt att ta ställning då jag i dag vare sig lever i Sverige eller är Svensk skogsägare. Men jag har varit uppväxt och tidigare levt med båda delarna.

Begreppet skoglig "omloppstid" finns i naturen, och har funnits så långe som det funnits skogar. Omloppstiden för "torra" naturskogar med övervägande tall styrdes av "blixten". Granskogarnas omloppstid styrdes av klimat och naturlig "död". När Skogsstryelsen anänder begreppet omloppstid så är det något helt annat. Begreppet omloppstid har blivit injicerat med industripolitiskt ekonomiskt tänkande. Dvs man legaliserar en mycket kortare "omloppstid" som är anpassad till optimal virkesvolymproduktion för industrin. Dessutom har man skogvvårdslagar som styr mot önskvärda dimensioner, dvs vi anlägger skogar i ett visst planteringsförband, som sedan genomgår ett röjnings- och gallringsprogram som sedan avslutas med en lägsta tillåten slutavverkningsålder, LÅS (dvs omloppstid). Målet är sågtimmerproduktion med stockar som är "max 30 cm toub"...
Denna LÅS har nog sjunkit mera de senaste 20-30 åren än vad "boniteten har ökat". Den ökade volymproduktionen, och effekterna av röjnings- och gallringsprogrammen, har medfört en ökad andel övergrovt sågtimmer som sågverken blir tvugna att "reducera bort till massaflis" med ökade logistikkostnader som följd.

Det är faktisk ganska imponerande hur effektivt den skogliga lagstiftningen styr virkeproduktionen. Jag antar det är anledningen till att Svensk skogsindustri fortfarande försvarar sin plats på världskartan.

Jag säger inte att skogspolitiken är felaktig, men den är definitivt alldeles för hårt styrande, speciellt mot det privata skogsägandet. Nu är jag inte insatt i detalj vad som gäller idag, men fortsätter detaljstyrningen så här så är det risk att vi får lag om tvångsslutaverkning vid en "högsta tillåten slutavverkningsålder" på den skog som inte är påverkad av statens restriktioner. Den risken borde öka ju mera skog som avsätts i reservat., nyckelbiotoper, förlängda "omloppstider", reservat etc.
Jag tror också att det privata skogsägandet, oavsett hur de privata skogarna sköts med avseende på te x omloppstid, skötselprogram etc, garanterar tillräcklig mångfald bara genom att alla privata skogsägare sköter sin skog oberoende av andra i sitt närområde. Förstår inte hur statens ena arm eller hjärnhalva kan "tvinga till gallring", och den andra armen/hjärnhalvan i princip kan tvinga en annan skogsägare att "inte gallra" eller slutavverka. Det här "spöket" skulle kunna försvinna om detaljstyrningen av de privata skogsägarna upphör. Företagsskogarna och deras ägare "ligger ju i samma säng" som staten och dem kan vi låta hållas med toppstyrd skogsvårdspolicy tillsammans med staten.

Användarvisningsbild

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

kalhuggo  
#456128 Bullseye! Klockrent, det bästa jag läst på detta forum. Tur att de har forskarna med sig i sängen med.

Avatar Fallback

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

Hanatorp  
#456130
Torbjörn Johnsen skrev:SLU och SkogForsk har inom ramen för ett Future Forestprojekt studerat hur förändrade omloppstider påverkar skogslevande arters livsmiljö. De konstaterar att det kan göra dramatisk skillnad om avverkningstidpunkten ändras med 20-30 år. Senarelagd avverkning kan ge mycket positiv effekt för tillgången på lämpliga livsmiljöer enligt den här studien.

– Att överhålla skog, det vill säga att vänta 10, 20 eller 30 år med att avverka, är ett sätt att skapa mer död ved, och träd med en mer komplex kron- och barkstruktur. Kort och gott strukturer som gynnar vissa skogslevande arter, säger Johan Sonesson, Skogforsk.


Att ändra skogsskötseln mot ökade omloppstider istället för kortare som nu förespråkas av bl a Södra (se i tråden Har Södra virkesbrist?) Samtidigt menar forskarna bakom studien att det här kan vara ett alternativ till dagens model där allt som ska bidra till artskydd eller miljö måste avsättas och undantas från skogsbruk.

De viktigaste verktygen för naturvård i skogen i Sverige idag är dels att skydda områden med skog som är värdefull för vissa skogslevande arter, dels att lämna död ved, högstubbar, lövträd och enstaka grova träd vid avverkning (det som brukar kallas naturhänsyn). Johan Sonesson föreslår att man skulle kunna tänka sig förlängd omloppstid som ytterligare ett verktyg som kan bidra till naturvärden och en ökad variation i skogen.


Läs hela pressmeddelandet här

Länk till mer material:
http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskap ... naturvard/


Förlängda omloppstider ger många nyckelbiotoper och tom plånbok hos skogsägaren............ :((

Användarvisningsbild

Re: Förlängda omloppstider ger stor naturvårdsytta

kalhuggo  
#456137 Tja! är plånboken tom så har det sannolikt andra orsaker. Skogsskötsel har egentligen väldigt lite med pengar att göra.
Skog är något som skall förvaltas och helst gå i arv fjärran från spekulationsekonomi och feta direktörer. I mina hemtrakter har skogsbolagen förätit sig så till den milda grad att man nu är nere på en lägsta slutavv.ålder på 70 år, detta i norra norrland. Har inget emot nyckelbiotoper om man löser in avverkningsrätten, men övrig klåfingrighet kan man vara utan.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).