Avverkning (slutavverkning)

"Självbestämmandet över skogen hotat

1 inlägg 5350 visningar 1 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

"Självbestämmandet över skogen hotat

Skogsvaktaren  
#446284 "Självbestämmandet över skogen hotat"
http://www.lantbruk.com/debatt/sjalvbes ... ogen-hotat

De svenska representanterna är tysta och passiva och driver inte frågan om att värna det svenska självbestämmandet över skogsavverkningarna, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M) i ett debattinlägg.

Läs också
Sverige på åhörarplats när EU pratar avverkningstak
Såväl vi som delar av skogsnäringen får nu samma oroväckande signaler från Bryssel; de svenska representanterna är passiva och tysta och driver inte frågan om att värna det svenska självbestämmandet över skogsavverkningarna. Signalerna är mycket bekymmersamma och tiden är knapp. Redan den 27:e mars ska rådsarbetsgrupperna enas om hur förslaget i aktuella delar ska se ut. Problemet är bara att regeringen inte har bestämt sig för vilken fot den ska stå på.

Jag begärde därför i förra veckan att klimatminister Lövin nu på tisdag kommer till miljö- och jordbruksutskottet för att redovisa på vilket sätt regeringen har arbetat med att föra fram den svenska ståndpunkten när frågorna har behandlats i rådsarbetsgrupperna.

Bakgrunden är att vi känner stor oro över att förslaget skulle innebära att kommissionen sätter ett ”tak” som, direkt eller indirekt, innebär en begränsning av möjligheten att kunna avverka skog. Eftersom vi vet att Miljöpartiet gärna vill se ännu fler begränsningar för skogsavverkningar än i dag, har vi sett det som mycket angeläget att riksdagens mandat är tydligt.

Redan vid EU-nämnden den 14 oktober 2016 fick regeringen därför tydliga instruktioner att motverka de delar av EU-kommissionens förslag för nya regler gällande LULUCF (land use, land use change and forestry) som skulle komma att minska det svenska självbestämmandet över skogen.

Moderaterna fick stöd för följande avvikande mening: ”Sverige kan inte acceptera en förordning där nationellt självbestämmande över skogsfrågor på något sätt äventyras. Att EU-kommissionen genom referensvärden i delegerade akter bestämmer hur mycket skog som får avverkas i Sverige kan vi inte ställa oss bakom. Det ska vara medlemsstaterna som bestämmer över hur skogen inom medlemsstatens territorium förvaltas.”

Vidare har riksdagen riktat ett tillkännagivande till regeringen som säger att regeringen även fortsättningsvis ska värna den nationella beslutanderätten över skogsfrågor i samband med arbetet med EU:s skogsstrategi.

VI förväntar oss nu att regeringen tydligt och detaljerat redovisar på vilket sätt den av EU-nämnden fastställda ståndpunkten har drivits under arbetet. Alldeles oavsett hur det arbetet har skett hittills måste regeringen ta vara på den korta tid som är kvar. Värnandet av det svenska självbestämmandet över skogen är alldeles för viktigt för att schabblas bort.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet

LÄS MER: Sverige på åhörarplats när EU pratar avverkningstak

Sverige på åhörarplats när EU pratar avverkningstak

Om förslaget om avverkningstak för EU:s skogsägare går igenom kan svenska skogsägare tvingas in i ett kvotsystem för avverkning och landet missar chansen att minska beroendet av fossil energi.

LRF Skogsägarna är starkt kritiska till den svenska regeringens agerande i frågan, eller snarare brist på agerande.

– Sverige sitter på åhörarplats när medlemsstaterna i EU-rådets arbetsgrupper diskuterar LULUCF, förslaget om markanvändning i EU. Vi får höra av andra skogsägarorganisationer i EU att regeringar i länder som Finland, Österrike, Tjeckien med flera agerar i frågan, men den svenska regeringen gör ingenting, säger Lennart Ackzell, internationell samordnare på LRF Skogsägarna.

Referensnivå utifrån historisk avverkning
Den 27 mars är ett viktigt datum. Då diskuteras de skogliga referensnivåerna som ska ange hur mycket som kan avverkas i ett land i framtiden utan att det rapporteras som utsläpp. Varje land får, om förslaget går igenom, en referensnivå beräknad utifrån historisk avverkning under ett antal år fram till 2009.

– Det är naturligtvis oerhört viktigt att den svenska regeringen sätter ner foten den 27 mars och talar om att vi vill ha nationellt självbestämmande i den här frågan, säger Lennart Ackzell.

"Fick inte svar på hur de agerar"
LRF Skogsägarna har träffat företrädare för riksdagspartierna, de har mött Europaparlamentariker och förra veckan träffade de Eva Svedling, klimatminister Isabella Lövins (MP) statssekreterare.

– Hon sa att Sverige arbetar för att få ett nationellt självbestämmande över referensnivåerna. Men däremot fick vi inte svar på hur de agerar, säger Lennart Ackzell.

LRF Skogsägarna använder vid politikerträffarna argument som att Sverige har den lägsta användningen av fossil energi i hela Europa – bara 30 procent av energianvändningen kommer från fossila bränslen.

– Om vi ska prata klimat så går LULUCF-förslaget i fel riktning. Med referensnivåer stryper man möjligheten att öka aktiviteten i skogen. I hela Europa är nyttjandegraden av skogen bara 60 procent i dag, säger Lennart Ackzell.

"Missat hela klimatnyttan"
LRF Skogsägarna oroas nu av att förslaget med referensnivåer ska gå igenom vilket kan betyda att ett kvotsystem måste införas som anger hur mycket man som skogsägare får avverka.

– Om EU inför referensnivåer för skogsbruket så har man missat hela klimatnyttan med skogen. Den svenska skogen som den brukas i dag tar upp nästan lika mycket koldioxid som hela vårt koldioxidutsläpp i Sverige. Ett kvotsystem om avverkning skulle allvarligt påverka äganderätten för de svenska skogsägarna, säger Lennart Ackzell   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).