Avverkning (slutavverkning)

Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

77 inlägg 55841 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback
fri  
#707050 Gammelskogen med lavar och mossor som det skrevs så vackert om då reservatet bildades är ett minne blott.
På min fastighet är det inget reservat å så länge jag kan sköta motor och röjsåg ska jag se till att det inte bildas några naturtyper som är onödigt skyddsvärda.

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

Bosse1  
#710241 Är Roffaåtsig ute fortfarande ? Nu begreppet "naturvärden".

https://www.opic.com

"UBM inventering 2021
SKOGSSTYRELSEN, Jönköping
Syftet med Skogsstyrelsens inventering "Uppföljning av biologisk mångfald", UBM, är att beskriva nuläget för den biologiska mångfalden i skog med höga naturvärden och följa upp vilka förändringar som sker på lång sikt.
Syfte och orientering
Syftet med Skogsstyrelsens inventering "Uppföljning av biologisk mångfald", UBM, är att beskriva nuläget för den biologiska mångfalden i skog med höga naturvärden och följa upp vilka förändringar som sker på lång sikt.
Kärnan i inventeringen består av ett stickprov med ca 700 områden med höga naturvärden varav nu återstår 68 områden som ännu inte inventerats. I områdena inventeras mängden signalarter, död ved och andra indikatorer.
Denna inventering är ett led i det arbetet.
Under 2021 kommer Skogsstyrelsen inte att kunna utföra UBM i Norrland med egen personal och upphandlar därför tjänsten.
Upphandlingsförfarande och sista anbudsdag
Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentligupphandling (LoU) genom ett Förenklat förfarande.Sista dag för att inkomma med anbud är 2021-05-06 23:59
Avtalstider
Inventeringen utförs lämpligen under veckor 22-40.
Avtalet beräknas att starta: 2021-06-01 00:00
Avtalets slutdatum beräknas till: 2021-12-31 00:00"

Mycket begreppet "naturvärden" nu.


"Skoglig Naturvärdesinventering
Länsstyrelsen i Västernorrlands Län, HÄRNÖSAND
Länsstyrelsen har av Naturvårdsverket tilldelats medel för skoglig naturvärdesinventering i Västernorrland. Inventeringen syftar till att förbättra kunskapen om skogliga naturvärden i några av de värdetrakter som föreslagits i länets handlingsplan för grön infrastruktur. Värdekärnor och potentiella naturreservat ska avgränsas och beskrivas.
Sista anbudsdag
För att anbudet ska kunna prövas ska det vara inkommet till länsstyrelsen senast 2021-05-03 23:59"

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).