Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 Svara  45 inlägg  34410 visn.  11 följer
Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#477613
Skogsstyrelsen skrev:Det pågår en översyn av vårt fastighetsinnehav, både avseende om vi ska förvalta fastigheter och i sådana fall hur och vilka. Eftersom det inte finns något beslut kan vi inte säga mer just nu. Vi får återkomma när vi har mer information. /Bengt Danielsson, distriktschef


:-b :-b
Avverkning på fastigheten Egernahult 1:42, Laholms kommun
Skogsstyrelsen, Jönköping

Avverkning av två områden på fastigheten Egernahult. Tillsammans ca 4,1 ha mestadels granvirke.


Sista anbudsdag
24 dagar kvar (2017-11-13)

Haglöfs
Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#491231 Dags igen..

"https://www.opic.com/upphandling/skotning-och-snorojning-pa-fastigheten-rankhyttan-faluns-kommun-(skogsstyrelsen-jonkoping)-aid4addb38df53e0ec8f1a439261b233d6d/?q=skogsstyrelsen&p=1"

Skotning och snöröjning på fastigheten Rankhyttan, Faluns kommun
SKOGSSTYRELSEN, Jönköping

Avsikten med avtalet är att kunna avropa både snöröjning och SKOTNING MED KORT VARSEL vid enstaka tillfällen.

Upphandlande myndighet

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Läs mer om oss på http://www.skogsstyrelsen.se

Beskrivning av efterfrågade tjänster

Snöröjning på vägar inom Skogsstyrelsens fastighet Rankhyttan samt SKOTNING OCH TRANSPORT AV VIRKE till bilväg inom samma fastighet.
http://docplayer.se/41190426-Min-skog-f ... falun.html

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#495116 Virket ska fram även från nyckelbiotoper.
Industrin blir inte utan :ymparty: även om hela sverige blir en "nyckfullbiotop"

http://www.opic.com


Kartläggning av SKÖTSELBEHOV i Skogsstyrelsens områden med biotopskydd och naturvårdsavtal
SKOGSSTYRELSEN, Jönköping

Skogsstyrelsen avser att upphandla konsulter för kartläggning av skötselbehov inom Skogsstyrelsens skyddade områden (10500 objekt). Snittarealen på objekten är ca 5 ha och objektstorleken varierar mellan 1 - 20 ha.

Kartläggningen kommer utföras i första hand av egen personal och i andra hand av upphandlade konsulter. Uppskattningsvis kommer vi behöva stöd med kartläggningen av skötselbehov på upp till 5500- 6000 objekt som är fördelade över hela Sverige. I några fåtal delar av landet kommer kartläggningen genomföras i sin helhet av myndigheten och i några delar helt av konsultinsatser.

Fältbesök på dom befintliga utpekade områdena ska genomföras på plats och hela arealen ska granskas samt fältbedömas av konsulten enligt våra krav.

Beskrivning och bedömning görs enligt Skogsstyrelsens arbetssätt/metodik som kommer redovisas i upphandlingen.

Universitets/högskoleexamen med inriktning mot miljö, skoglig biologi, ekologi eller likvärdigt.

Avtalet kommer tecknas län eller distrikt. Max 35 avtal

Avtalet kommer tecknas län eller distrikt. Max 35 avtal, med samma uppdragsbeskrivning som projektet i sin helhet.

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#500509 Avverkning, plantering och naturvårdshuggning på fastigheten Lidhem 2:1, Vimmerby kommun
SKOGSSTYRELSEN, Jönköping

Föryngringsavverkning och plantering samt tre st naturvårdshuggningar i NYCKELBIOTOPER :ymparty: på vår fastighet Lidhem 2:1, Vimmerby kommun.

https://www.opic.com

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#503454 http://www.opic.com

"Gallring och slutavverkning på Skogsstyrelsens fastigheter vid Bäcksjön, Umeå
SKOGSSTYRELSEN, Jönköping

Gallring och slutavverkning på Skogsstyrelsens fastigheter vid

Bäcksjön, Umeå kommun. Skogsstyrelsen har skickat in avverkningsanmälningar :ymparty: och ansvarar för eventuella övriga kontakter med myndigheter och intressenter.

Åtgärderna har delats in i tre kategorier.

1. Föryngringsavverkning 14.7 ha

2. Gallring: Vintertrakter som kräver korta trampade vintervägar 12,7 ha

3. Gallring: Sommartrakter och ”normala” vintertrakter 36,7 ha

Orientering om objektet

Skogsstyrelsen inbjuder till anbudsgivning avseende skogsvårdsåtgärder på Skogsstyrelsens fastighet vid Bäcksjön, Umeå kommun. Följande åtgärder ska genomföras:

Gallring sommartrakter (3 st) 17,5 ha

Gallring vintertrakter (5 st) 20,5 ha

Föryngringsavverkning 11,8 ha

Markberedning

Plantering

Gallring inkl. trampning av korta vintervägar/basvägar över myr (5 trakter) 11 ha"

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#519738 "https://www.opic.com/upphandling/avverkning-och-gallring-(lansstyrelsen-i-varmlands-lan-karlstad)-aidedadb3c87e1252f787ee303efbdb3632/?q=gallring&p=5"

https://www.opic.com/upphandling/avverk ... n-karlstad)-aidedadb3c87e1252f787ee303efbdb3632/?q=gallring&p=5

Krånglar med länken

Skogsstyrelsen verkar ha gått under jord men Länsstyrelsen levererar kubik från ??skog??

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#530078 https://www.opic.com


"Märkband
SKOGSSTYRELSEN, Nyköping

upphandling av märkband för uppmärkning av gränser mm. i skog och mark.

Vad ska köpas

Skogsstyrelsen avser att teckna ramavtal på märkband av PE-plast och papper och expanderande gränsmarkeringsband inkl. SKYLTHÅLLARE för gränsmarkering i skog och mark."
Nu skall det kissas in revir :ymparty:

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#530087 @Fredrik Reuter
Bilderna i ditt första inlägg, är de på något vis kopplade till de olika bestånden i avverkningsanmälan? Jag ser inget som ens avlägset påminner om en blädningsskog, så det är alltså inte fråga om vare sig stamvis blädning eller volymblädning utan bara vanlig gallring, möjligen höggallring. Men speciellt "hyggesfritt" är det inte, såvida man inte klassar alla gallringar som hyggesfria, och det är de väl på sätt och vis. Allt utom kalhuggning är väl "hyggesfritt" om man ser det på det viset...

Användarvisningsbild

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#530088 Hej,
Intressant.
Alla bilder är tagna från Avd 117.
Utifrån det så kan man nog bilda sig en uppfattning om läget genom PDF:erna i första inlägget.
Det har gått ett tag nu så allt i detta case kommer jag inte ihåg.

Kanske dags att göra ett nytt besök, det borde vara utfört nu?

   TS
Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#535724 Nu är dom slutkörda cyklarna "ute och cyklar" :d

https://www.opic.com

Cyklar med tillbehör
SKOGSSTYRELSEN, Jönköping

2018-4933 Cyklar med tillbehör

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#536998 Nu lättar vi på virkesförrådet i "skyddade" skogar, det år drag under galoscherna nu :ymparty:
Det heter inte avverkning när vi gör det.
https://www.opic.com

Naturvårdande arbeten i områden med biotopskydd och naturvårdsavtal
SKOGSSTYRELSEN, Jönköping


Upphandling av entreprenörer för naturvårdande arbeten i områden med biotopskydd och naturvårdsavtal

Anbudsinbjudan

Skogsstyrelsen inbjuder här till att lämna anbud som syftar till att teckna ramavtal i hela Sverige om naturvårdande skötsel av skyddad skog, i områden med biotopskydd och naturvårdsavtal. I uppdraget kan även förekomma naturvårdande skötsel utanför skyddad skog, på fastigheter ägda av myndigheten.

Ramavtalet innefattar naturvårdande skötselarbeten med röjsåg, motorsåg, skördare, utkörning av virke och ris med skotare eller häst samt arboristtjänster.

Landet är indelat i 36 anbudsområden och anbudslämnaren har möjlighet att lämna anbud på ett eller flera av dessa.

Syfte

Skogsstyrelsen ansvarar för skötseln av över 13 000 områden skyddade genom naturvårdsavtal och biotopskydd i hela landet. För att natur- och även kulturvärdena i områdena ska bibehållas och utvecklas krävs i många fall naturvårdande skötsel.

Naturvårdande arbeten i områden med biotopskydd och naturvårdsavtal

Avtalet berör naturvårdande skötsel i hela Sverige.

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#556087 Förbjudna ord i reservat =)) Som sagt en spade är en spade.

Undvika ord

I förslaget pekas det även ut sex ord som man bör undvika när man pratar om naturvårdande skötsel. Det är: Avverkning, gallring/naturvårdsgallring, gransanering, hyggesfritt/kontinuitetskogsbruk och plockhuggning.

https://www.landskogsbruk.se/skog/ordli ... ra-battre/

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#564039 http://www.opic.com
2019-04-17

Naturvårdshumhum i naturreservat :mrgreen: även manuell humhum.

"Naturvårdsavverkning i naturreservat
Länsstyrelsen i Kalmar Län, Kalmar

Upphandlingen omfattar uppdrag avseende avverkning, manuell huggning, buskröjning och skotning i naturreservaten Skeppersäng och Allgunnen."


"Ord för åtgärder

I ordlistan pekas fem centrala begrepp ut som också förklaras. Det är naturvårdande skötsel, restaurera naturvärden, återskapa naturvärden, nyskapa naturvärden och löpande skötsel. Dessutom föreslår myndigheterna 27 ord för olika åtgärder, metoder och ord med relevans för naturvårdande skötsel.
Undvika ord

I förslaget pekas det även ut sex ord som man bör undvika när man pratar om naturvårdande skötsel. Det är: Avverkning, gallring/naturvårdsgallring, gransanering, hyggesfritt/kontinuitetskogsbruk och plockhuggning."

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 
#566314 Stora statens helt vanliga skogsbruk :roll:
http://www.opic.com 2019-05-04

"Ramavtal avseende Skogsvårdstjänst röjning i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län
Statens fastighetsverk, STOCKHOLM

Upphandlingen avser Ramavtal avseende skogsvårdtjänsten röjning inom Jämtland-, Norrbotten- och Västerbottens län som beställaren förvaltar.

Entreprenaden avser utförandeentreprenad röjningsarbete inkl. hyggesrens-ning och förröjning. Med detta avses röjning enligt beställarens traktupp-drag/instruktioner med hjälp av erforderlig utrustning och kompetens."

https://www.building-supply.se/article/ ... misstankta

Avatar Fallback

Re: Avverkning på Skogsstyrelsens egen skog

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#566348 Det ligger inte långt bort när statliga jobb kommer försvinna i mängd (typ AF) och kommunalskatten sen blivit 45 kr för att klara försörjningsstöden att det kommer bli "pengauttag" ur många avsatta och skyddade skogar.

Reservat i mängd kommer få mer eller mindre förslaget formulerade skötselplaner, som utarbetats av länsstyrelserna efter massa inventerande, utredande och fältförsök. Man ska in och "sköta" reservaten.

Det är så funtat att hela Sverige växer igen med skog på 50 år med Guds hjälp. Det leder naturligtvis till att den fria utvecklingen i reservaten blir för fri och bra och hotar nån trots allt ljusbehövande framtida rödlistad art som kväses nere i björnmossan.
Precis som att det är lieslåtter för att rädda ängsmark idag kommer man ordna kalhuggning med huggyxa och svans, hästkörning och rundbarkning för att barnen ska få se typ äkta rediga småländska lingon.

Majoriteten av reservaten har ju blivit utsedda till reservat därför att de sett ut som "de sista orörda gammelskogarna". Där finns nog stor möjlighet att "gallra varsamt" med ett litet netto till staten som grädde på krösamoset.

Sen får vi se massa människor i åtgärder.
Sågar, kurser, kojor, resor på arbetstid, 4-motionpickuper, instruktörer, certifierare, skogsbadare mm. Allt får vara dyrt, nytt och oslitet och ineffektivt. Fokus blir konsumtion, inte produktion. Människor som ska ut och sysselsättas för skattepengar.

Skatten i kommunerna kommer sen bli 50 kr, för det sa Göran Persson på sin statsmannatid att vi skulle ställa in oss på inför framtiden.
Sen lånade han sej fri ur fonderna på sin tid (fast han sa att den som stod i skuld var ofri). AP-pengarna var det visst. Har de återförts? Han kanske kan ta upp lån i Swedbank och betala tillbaka nu när han idag blivit föreslagen som HSB där.
Vidare vet han hur en timmersvans ska dras, även i fjällnära skogar och reservatslika skogar, som Sveaskogserfaren storhuggare.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
Men hur är det med Skogsstyrelsens egen öppenhet? av Sweden-viking - sön 26 jun 2016, 20:23
i Skogsmiljö och Trädlära
2 svar
1902 läst
av Niking     
tor 30 jun 2016, 02:34
Anlägga stigar i egen skog av Mangan - sön 15 jul 2012, 20:09
i Skogsfastigheter
10 svar
8859 läst
av pendomaster     
tis 04 dec 2012, 23:12
Jordbruksministerns egen skog av Camwood - tis 16 apr 2013, 08:11
i Skogsnyheter
5 svar
4606 läst
av vetinte     
tor 18 apr 2013, 21:46
Skyddad skog en egen taxeringsenhet? av Niking - lör 31 maj 2014, 14:15
i Skogsfastigheter
1 svar
2234 läst
av Jasi     
lör 07 jun 2014, 11:18
Har du miljökvalitsmål för din egen skog? av Niking - fre 06 mar 2015, 00:08
i Skogsmiljö och Trädlära
4 svar
2167 läst
av Mangan     
fre 06 mar 2015, 12:02