Avverkning (slutavverkning)

Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

35 inlägg 19096 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

Fredrik Reuter  
#434744 Henric Skane i Ölme i Värmland har överklagat Länsstyrelsens beslut om att inte bevilja dispens enligt artskyddsförordningen för att slutavverka skog där den fridlysta bombmurklan hittats (eller om i området kring).

Överklagan har skett till Svea Hovrätt och deras domstol Mark- och miljööverdomstolen och idag kom domen.

Här finns en bra bakgrund i fallet: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmla ... stad-svamp

Mark- och miljööverdomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut och anser att frågan ska gå tillbaka till Länsstyrelsen och en proportionaliseringsbedömning ska göras.

Vi har diskuterat bombmurklan i Ölme i omgångar på Skogsforum, dels i tråden Sånt här ger mig nästan ångest men också i Bombmurklor och byråkrater = avverkningsförbud

Här finns hela domen: http://www.markochmiljooverdomstolen.se ... styrelsen/   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

Fredrik Reuter  
#434746 Här har vi troligtvis en viktig del i domen:

Om en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna skulle innebära att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras ska åtgärden bedömas som tillåten och dispens ges.


Henric Skane verkar således ges rätten att bruka marken.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#434749 Blir väl säkert överklagat till nästa instans som med vargjakten är jag rädd.

Avatar Fallback

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#434752
halvproffs skrev:Blir väl säkert överklagat till nästa instans som med vargjakten är jag rädd.

Efter miljööverdomstolen kommer väl högsta domstolen men att de prövar miljödomar är extremt ovanligt. Nordkalk och Ojnareskogen var väl det senaste och mest kända.

Användarvisningsbild

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#434775 Fast detta är väl första gången som artskyddsförordningen prövas? Då finns det säkert ett behov av prejudikat...
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#434777 Kan vara så men i fallet Ojnareskogen gällde det motstridig lagstiftning medans detta gäller tolkning av en lag. Så jag tror att detta inte smäller lika högt som Ojnareskogen.

Användarvisningsbild

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

Fredrik Reuter  
#434962 Beslutet igår är principiellt viktigt och nu kommer Mellanskog använda sig av det i målet om lavskrikan.

Presstext från Mellanskog:

Dom i målet om bombmurklan – nu ställer Mellanskog samma krav i fallet om Lavskrikan

Det omtalade målet om svampen bombmurkla är avgjort och innebär en seger för alla privata skogsbrukare. Vi förutsätter att detta betyder att extrema tolkningar av artskyddsförordningen där enskilda markägare förvägrats ersättning nu upphör, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Den markägare i Värmland som tidigare nekats avverkning på grund av förekomsten av bombmurkla fick igår rätt i Mark- och miljööverdomstolen. Domslutet innebär att Länsstyrelsen nu antingen måste klassa det aktuella området som naturreservat eller helt upphäva avverkningsförbudet. Om området klassas som naturreservat, betyder det att ersättning måste utgå till markägaren. Domen är principiellt mycket viktigt och välkomnas av Mellanskog:

- Äntligen får vi ett kvitto på att Sveriges grundlagsskyddade äganderätt betyder något för familjer och företagande. Den senaste tiden har vi skogsägare upplevt extrema tolkningar av artskyddsförordningen. Domslutet måste betyda att vi för alltid sätter punkt för tolkningar där myndigheter förvägrar både skogsbruk och ersättning för naturvård, säger Karin Perers.

Myndigheter måste ompröva beslut
Ett liknande fall gäller Mellanskogsmedlemmar i Arbrå som fått sin avverkning stoppad på grund av förekomsten av den i norra barrskogsområdet vanligt förkommande fågeln lavskrika. Även i detta fall utan möjlighet till ersättning. Fallet ska nu prövas i Mark- och miljödomstolen. Slutsatsen av bombmurkledomen är att myndigheterna omedelbart bör ompröva även andra beslut. Mellanskog uppmanar Skogsstyrelsen att i fallet med lavskrikan ompröva sitt beslut och antingen ersätta markägarna eller tillåta avverkning.

- Domslutet om bombmurklan visar att Skogsstyrelsens beslut är fel. Skogsägare som av myndigheter åläggs förbud att avverka måste få ekonomisk ersättning. Det handlar både om rätten att bruka sin skog och om grundläggande rättssäkerhet, säger Karin Perers.

För mer information kontakta:
Karin Perers, ordförande Mellanskog

   TS
Användarvisningsbild

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

loppan  
#434982 Man konstaterar även att det inte var lagstiftarens intention att tolka artskyddsförordningen på detta vis viket är viktigt för skogsbruket.
Länstyrelsen tolkar således lagen för snävt.

Användarvisningsbild

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#435027 Domen är en STOR framgång för äganderätten och rättssäkerheten för alla skogsägare genom att ingen ska kunna vägras rätten att använda sin egendom utan att få ersättning för det

Det viktiga är signalen till svenska myndigheter om att de inte godtyckligt kan gå in och stoppa avverkningar eller vägra ge dispens med hänvisning till artskyddsförordningen.

I fall som gäller skydd av arter måste det först göras en proportionalitetsbedömning av hur den pågående markanvändningen påverkas. Det stärker rättssäkerheten för landets skogsägare

:coffee-time:

Användarvisningsbild

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#435111 Äntligen får vi ett kvitto på att Sveriges grundlagsskyddade äganderätt betyder något för oss näringsidkare och fastighetsägare.
Den senaste tiden har privata skogsägare upplevt extrema vantolkningar av skogsstyrelse, länsstyrelse mm om artskyddsförordningen.

Det här är en jättestor och värdefull framgång för LRF och hela skogsägarrörelsen.
Domslutet måste betyda att vi för alltid sätter punkt för vantolkningar där myndigheter via särintressen förvägrar både traditionellt skogsbruk och ersättning för naturvård.

Självklart ska man som skogsägare ha rätt att bestämma över den ärligt ägda egna marken. Helt fel om fritidsintressen ska ha större bestämanderätt än ägaren.

Det är redan tillräckligt tydligt att de vantolkningar av gällande lag och rätt som har gjorts av egna politiska vantolkningar av flertal enskilda tjänstemän hos Skogsstyrelsen leder över styr.
Skogsstyrelsens förtroende och trovärdigheten hos oss privata skogsägare är verkligen i botten när Skogsstyrelsens tjänstefolk agerar som åklagare och domare med enda syfte att jävlas och vinna mål över privata skogsägare som inte har samma ekonomiska resurser att försvara sin äganderätt inför domstolar.

Se nu över och skriv om lagstiftningen så att skogsbrukande blir möjligt i Sverige.
Dagens dom måste vara vägledande och stärker rättssäkerheten för landets mark &och skogsägare och i den meningen är domen ett glädjande och helt logiskt steg i rätt riktning

Användarvisningsbild

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

DagL  
#435132 Många verkar euforiskt glada. Men det är inte känt och knappast förutsägbart vilka tolkningar av Artskyddförordningen som kommer istället. Skogsstyrelsen vill ha fler vägledande domar! En del länsstyrelser har fundamentalistiska ambitioner och kommer kanske med tolkningar som ligger nära hur de tolkat förut. Men det har visat sig att strategiska överklaganden finansierade av skogsbruket ger resultat. Men det är bara LRF som finansierar överklaganden och de har inte råd med många ärenden eller många naturvårdspecialister. Skogsbruket som helhet bör finansiera fler principiellt viktiga överklaganden. Enstaka skogsägare har inte tillräcklig kompetens eller resurser, artskyddslagsjuridiken är inte transparent. Och domstolsjuridik är inte lätt och praktiseras sällan av privatpersoner ensamma. Det blir dyrt och risken att förlora är stor om enstaka skogsägare driver det utan ordentlig uppbackning.

Användarvisningsbild

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

Elias Granqvist  
#435159 Mark- och miljööverdomstolen har upphävt länsstyrelsens beslut att inte ge dispens enligt artskyddsförordningen för att slutavverka skog och återförvisar målet till länsstyrelsen. Om en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna skulle innebära att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras ska åtgärden bedömas som tillåten och dispens ges, menar MÖD.

Det är inte troligt att målet kommer upp till Högsta domstolen, enligt min bedömning. Vi kan nog alltså räkna med att MÖD:s dom står sig.

Däremot kan man mycket väl tänka sig, att länsstyrelser och enskilda tjänstemän där kommer att fortsätta dra naturvårdsintresset till extremer och fortsätta försöka sätta stopp för ett vettigt skogsbruk. Det skulle de sannolikt kunnat göra även om en dom i Högsta domstolen av detta slag skulle ha gått dem emot. Det finns ibland ingen hejd på hur myndighetshandläggare kan få för sig att de har rätt att tolka lagar och regler på precis det sätt som de själva har lust med.

Användarvisningsbild

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

Fredrik Reuter  
#435237 Nu kommenterar Skogsstyrelsen beslutet från Mark och Miljööverdomstolen.
De antar att andra fall, ex lavskrikan, kan beröras av denna dom och ska nu analysera hur det kan komma att påverka framtiden.

https://via.tt.se/pressmeddelande/skogs ... Id=1093249

   TS
Avatar Fallback

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

isteskog  
#435247 Har nog varit bättre att fundera lite till innan man började förbjuda avverkningar pga art och habitatsförordningen ..... Förtroendet för SS sjönk som en sten efter detta+ de publika avverkningsanmälningarna. Blir svårt att få förtroende för SS i fortsättningen ..... :???:

Användarvisningsbild

Re: Svea Hovrätt upphäver LST beslut om bombmurkla

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#435248 Ärendet återförvisas till länsstyrelsen för ny prövning. Vad är det som säger att det inte blir ett nytt avverkningsförbud, fast denna gång med inlösen om x antal år...
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).