Avverkning (slutavverkning)

Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

42 inlägg 23710 visningar 13 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#434813 Ta bort skogsägarföreningarna. Ta bort södra skogsägarnas industri så får vi se om vi börjar bjudas mer eller mindre framöver.
Det tror inte jag.

Undrar om det hade varit bra för kooperationen att bygga ut egna fjärrvärmenät och betala återbäring till skogsägarna (kooperationen) Veden kommer idag in för 200 kr kubiken i verket och energin säljs som om det vore oljeeldat eller direktel...
Är det 10 ggr upp?
Hursomhelst har ju ingen kommun råd att stänga sitt verk idag för de ger ju utdelning riktigt skapligt vad man hört. Skulle man få etablera konkurrerande nät i ett område tror ni?
Fundering bara.

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

rokon  
#434815 I Boden så eldar de med sopor tror tyvärr det är billigare.

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Göt  
#434821 Mellanskog gick in i flera industriprojekt som har gått åt pipan, en del i det är att man brydde sig om folk i bygden och arbetstillfällen och det har visats sig inte gå så bra, Man tog även över mälarskog och stod med en enorm överkapacitet på industri. Dåliga affärer ja visst jag håller med.

Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Engelthon  
#434825 Tittar man på Norra skogsägarna och Norrskog så tycker jag Norra har en bra fungerande industri väl avvägd mot andra industrier.
Norrskog ett sorjebarn som gått genom stålbad med sina industrier och är en motpol till SCA.
Båda föreningarna har väl investerade sågverk men som jag uppfattar sågar mycket på bulk vilket inte gynnar skogsägaren med högre priser.

Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Engelthon  
#434876 Här fins det en bra bakåt blick av skogsägarföreningarna från krisåren på 70-talet och tills idag.

Jag funderar som i Södras fall, vem drar nytta av det egnakapitalet i föreningen? Inge snack om saken så har södra lyckats mångdubbla det egnakapitalet i förhållandet till insatskapitalet. Men i slutändan ven och när får skogsägaren möjlighet att få utdelning av det reella värdet av bolaget? Vad är strategin om den är några 10or mer betalt eller?
Någon skor sig på detta och ren välgörenhet tror jag definitivt inte på.

http://stud.epsilon.slu.se/3887/1/Norlin_A_120216.pdf

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Torbjörn Johnsen  
#435275 Debatten fortsätter:
http://www.atl.nu/debatt/aven-sodras-me ... -107571025

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

skogshare  
#435708 På 1950-talet hade vi enligt mångas förmenande en betydande mängd " övermogen " skog i södra Sverige, vilket föranledde Södra Skogsägarnas grundare Gösta Edström att genomdriva tillskapandet av en för dåtidens mått gigantisk skogsägarägd massaindustri. I Norrland initierade Gunnar Hedlund vid samma tid utbyggnaden av NCB:s massaindustri. Virkesöverskotten krympte snabbt och omloppstiderna förkortades för att möjliggöra fortsatt industriexpansion. Alltför mycket anser jag av de skäl, som jag framfört i tråden " Längre omloppstider och ökad beståndsslutenhet för gran ". Om det visar sig att dessa skäl för ökad omloppstid skulle visa sig korrekta och succesivt anammas av skogsägarna för att optimera sitt skogsbruk utifrån rådande förutsättningar, är givetvis den stora frågan hur denna möjliga förändring konkret skulle påverka industrin och dess ägare / medlemmar.

I synnerhet gäller denna fråga om den globala trä- och byggindustrin skulle lyckas att gemensamt ;
- tillvarata träets alla uppenbara fördela gentemot andra materialslag ;
- omsätta vunna kunskaper i industriell tillverkning av efterfrågade och marknadsanpassade byggsystem och snickeriprodukter ;
- marknadsföra, försälja och distribuera aktuella produkter på ett konkurrenskraftigt sätt.

För en meningsfull debatt vore det värdefullt om också ansvariga företrädare för Södra vill medverka i detta forum.

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Älgfoderodlare  
#435820 Här finns ju lite av tanken för mig, att jag inte blir att vara lika påverkad i korta prisförändringscykler. Om man har ett tätt bestånd med låg volymtillväxt/ träd utan någon märkbar avgång i stormar etc. över tid. En hög stående volym som tillväxer i låg takt, får inte ett behov att att avverkas när skogen håller på att överdimensioneras i prislägen över +36. Jag har inte haft samma kostnader under uppbyggnadstiden o har då inte behov av att "kompensations avverka" för att ersätta kostnader på vägen. Detta gör att det finns tid att vänta på rätt tillfälle prismässigt, innan jag kommer att avverka. Någon antydde i en annan tråd, att mitt merarbete med att bl.a. stamkvista. Inte skulle kunna vara ekonomiskt gångbart för att nå bättre prisbild i en framtid. När det är den enda åtgärd jag i princip gör, så finns det ju inga kostnader på vägen än min egen tid. Jag röjer inte bort levande träd i ungskogar. Och jag GER inte bort skog i en första gallring. som jag kanske t.o.m. får betala för att få hämtad. Den står där den står tills rätt tillfälle finns att få mest valuta för den råvara jag har. Och den har då tjänat många andra syften under tiden vi BARA har väntat.

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

skogshare  
#444240
älgfoderodlare skrev :
Någon antydde i en annan tråd, att mitt merarbete med att bl.a. stamkvista. Inte skulle kunna vara ekonomiskt gångbart för att nå bättre prisbild i en framtid. När det är den enda åtgärd jag i princip gör, så finns det ju inga kostnader på vägen än min egen tid.


@älgfoderodlare. Med anledning av din, som jag förstår, stora erfarenhet av stamkvistning vore det intressant att höra ;

- hur ofta ;
- till vilken höjd vid respektive tillfälle;
- hur många stammar / ha
- vilka trädslag ;
- under vilken period på året ;
- med vilken utrustning ;
- med vilka hänsyn till risken för skada på stammen,

du kvistar.

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Älgfoderodlare  
#444401 Det var en del frågor men jag skall försöka besvara dem i den ordning du skrivit dem. När det gäller hur ofta, så är det olika för olika trädslag. I de ung tall bestånd som vi har nu så börjar jag när medelstammarna är ca. 3-5 m. Då kvistar jag alla stammar upp till att jag lämnar 4-5 grenvarv under toppskottet. På tall använder jag en sekatör, ger fina släta snitt o får inga skador på stammen. Och jag kan dessutom ganska lätt komma åt att korrigera bort ett ev. toppbrott eller dubbeltoppar för att så tidigt som möjligt ge trädet en möjlighet att bli så rakt det kan. I de flesta fall tas mer än 2/3 av kvisthöjden bort på tall. Sedan försöker jag hålla ett intervall på 4-5 år mellan kvistningarna av tall o helst på vårvintern eller sen höst. Jag tycker att det syns på tillväxten både i diam. men även höjd på främst tall. Hur den ökar med kvistningen. Det syns en markant avsmalning när man kommer upp till kvistarna. Men att jag även har sett höjdtillväxt på bortåt 60-70 cm/ år.
Unga granar använder jag också sekatör till. Men tar aldrig bort mer än till hälften av trädhöjdens kvistar. Också helst på tidig vår. Dels därför att savningen inte blir så kraftig om änden torkat lite. Samt att den årliga tillväxten i diam. som jag upplever blir större på den kvistade delen, gör att kviständen övervallas fortare. Under tiden som träden växer, blir det att övergå till att kvista mer med såg. Tallarna håller jag med samma grenvarvs antal tills de är ganska höga. Granarna håller jag hela tiden till ca. hälften kvistade stammar.
Där björk ingår i bestånden, kvistar jag även björk. Samma sätt som med tall, sekatör i unga år o senare såg. Här finns det ännu mer anledning till att korrigera för att eftersträva så raka stammar som möjligt. Där jag har skärmar av björk med gran under, håller jag kronan rejält upphissad. Få kvistar av grövre art gör det lättare att avveckla skärmen senare med få skador på kvarvarande träd.
När det gäller lite äldreskog som jag också kvistar, så har jag lite andra sätt beroende på trädslag o ålder. Var i går o stamkvistade ett område som är främst gallrad tallskog som planterades på 30-talet. Det finns en hel del yngre skog i denna som mest är gran. Stammar på upp till 1 dm i diam. så kvistar jag upp till halva höjden. De lite äldre blir att ta bort dökvist o några varv till så långt jag når. Det handlar mer om att få ner ljuset till marken under dessa träd. I rena skiktade tallbestånd, så stamkvistar jag så högt jag når för att hålla bort ALLA kvistar det går upp till 6-8 m i bästa fall.
När det gäller stamantal / ha så har jag nog allt från 3000 upp till 9-10000 så länge det är ungskogar. Allt eftersom det sker en viss självgallring, så tunnas ju bestånden ur. Små träd som dör lägger jag oftast kvar i skogen. De lite större tar jag hem till ved. Men jag upplever ju inte att skogen är "besvärande" tät fast det är många stammar. När det inte finns kvist på stammarna så är den ju lätt att gå i, i alla fall.
När det gäller skador så hade jag en liten röjkniv tidigare som jag kvistade med, främst de små träden. Då hände allt som oftast att man repade bark lite dåd o då. Med sekatör händer det ju aldrig. Med såg har man ju lärt sig att hålla några millimeter ut från stammen för att slippa stamskador. Men visst händer det ibland. Jag hoppas då väl att risken för att få sjukdomar är mindre beroende på årstiden jag kvistar. Om det nu är rätt att kvista då jag gör det, det har jag inte kollat upp. Det har nog handlat mer om att det har känts rätt o även den tid på året man haft bäst med tid.
Det är väl den info. som jag kan ge om hur jag gör o har gjort.

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

skogshare  
#444406 @älgfoderodlare. Tack för en härligt upplysande läsning ! Hoppas verkligen att du och dina efterkommande efterhand får timmerköpare, som förstår sig på att uppskatta och betala för de kvalitéer, som du tar fram.

Hoppas att andra också kan komma med bra tips och synpunkter om stamkvistning !

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Älgfoderodlare  
#444431 Tack för den fina uppmuntran "skogshare" ! Man hoppas ju på att det skall kunna göra skillnad den dag som någon i framtiden tar ner något av dessa bestånd. Ev. för intresse så finns några bilder om före o efter, i tråden "Röjning på egen mark", sidan 42.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).