Avverkning (slutavverkning)

Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

42 inlägg 23433 visningar 13 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Fredrik Reuter  
#433804 Medlemschefen i Södra Magnus Berg skriver ett debattinlägg i Land som publicerats idag. Det är ett svar från ett tidigare debattinlägg från Sune Håkansson.

Berg svarar på Håkanssons frågeställningar och tar bland annat upp att Södras medlemmar inte bör spekulera i avverkningstid med avseende på virkespriser. Det är skogsägarnas egna företag och att strypa råvaruleveranser till den egna industrin kan göra att allt som byggts upp kan raseras.

Vidare rekommenderar inte heller medlemschefen att överhålla skog;

Ett överhållet bestånd tappar i genomsnitt 3000-4 000 kronor per hektar i värde per år.


http://www.lantbruk.com/debatt/spekuler ... prisnivaer   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

skogshare  
#433894 Eftersom jag personligen är övertygad om att det kommer att uppstå en framtida global bristsituation avseende sågat virke i takt med att trä- och byggindustrin förmår att kostnadseffektivt tillvarata och marknadsföra fördelarna med byggnation i trä gentemot andra materialslag, framförde jag den 16 januari nedanstående önskemål om prisprognoser till skogsägarorganisationerna.

Givetvis är ingen intresserad av att rasera förutsättningarna för vare sig skogsägarnas egna sågverks- eller massaindustri. Tvärtom ! Därför är det desto angelägnare att berörda representanter finns med även i detta forum för att löpande diskutera hur framtiden förväntas se ut och hur den bör mötas för att också tillgodose de enskilda skogsägarnas behov av god lönsamhet.


" Behövliga prisprognoser på timmer i allmänhet och kvalitetstimmer i synnerhet


Håkan Larsson Södra Skog
Jörgen Lindquist Södra Wood
Lars Magnusson Mellanskog
Matts Söderström "
Mats Boström Norra Skogsägarna
Nils Broman "
Erik Eliasson "
Henrik Jönsson Norrskog
Olof Falkeström "
Jim Salvin ´"
Magnus Kindbom LRF Skogsägarna
Klas Flygare Setra


Hej !

Med anledning av att många skogsägare uppenbarligen känner stor osäkerhet om sågverkens framtida betalningsförutsättningar avseende timmer i allmänhet och kvalitetstimmer i synnerhet och därför har svårt att fatta välgrundade beslut om optimala skötsel-program, vore det värdefullt om ni som avnämare vill bistå med en löpande redovisning hur ni ser på den framtida prisutvecklingen. Inte minst beträffande beslut om omloppstid och beståndsslutenhet vore det till stor hjälp att veta hur ni uppskattar att priserna kommer att påverkas i förhållande till hur nedanstående faktorer ändras / prioriteras;

- trädslagsval ;
- toppdiameter ;
- densitet ;
- stockavsmalning ;
- förekomst / frånvaro av reaktionsved / tjurved
- dito av torr- och rötkvist.

Även löpande, långsiktiga prognoser över timrets relativa prisutveckling i förhållande till den för massaved, energisortiment och ev. nya sortiment vore önskvärda

Slutligen skulle det givetvis vara utmärkt om ni vill kommunicera ut de efterlysta prognoserna till era medlemmar / leverantörer på lämpligt sätt som en del av den normala servicen.


Vänliga hälsningar

Thomas Åkerblom
Jägmästare
Nyköping "

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Skogshuggarn  
#433934
Fredrik Reuter skrev:
Vidare rekommenderar inte heller medlemschefen att överhålla skog;

Ett överhållet bestånd tappar i genomsnitt 3000-4 000 kronor per hektar i värde per år.I försämrad återväxt kan man väl förmoda?.

Men inget om att skogen mest består av utgifter fran dag 1 när allt är kalhugget och de närmaste 40-50 åren?.
Markberedning, plantering, röjning (kanske i omgångar) och en del går inte ens "brake even" på sin förstagallring,,,dvs om man nu hinner uppleva den dagen?.
När det då äntligen är dags för lite "klirr i kassan" efter en omloppstid på 1-1/2 mansålder så är det "Big No No" att tänka marknadsekonomiskt och maximal avkastning som råvaruleverantör.

Skogen är inte som att "skörda betor", men det vete tusan om man inte får det intrycket ibland?.

Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#433947 Lite ohederligt av Fredrik att skriva i rubriken som han gör. Det som faktiskt står är att man inte skall "vänta på bättre tider", vilket är något helt annat.

Vore synd om Skogsforum skall bli ett misch-masch av click-bait som slirar med sanningen.

Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Hema  
#433995 Om det är av ondo för medlemarnas sågverk med att vänta på avverkning, är det då för medlemarnas skull som Södra importerar virke?

Jag kanske är lite synisk, men upplever Södras agerande lite likt Arlas.

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Fredrik Reuter  
#434057 Hej,
Rubriken var absolut inte menad att vara clickbait, lika lite som jag försöker vara ohederlig.
Jag kan givetvis ha gravt fel i min tolkning av detta, om så är fallet så ändrar jag gärna rubriken.
Men jag har läst igenom debattartiklarna igen och kan inte se det som annat än att det är virkespriset som avses, vad är det jag har missat?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Torbjörn Johnsen  
#434069 Den här diskussionen kan bli ganska intressant. Här finns många marknadsparametrar och affärsmodeller att diskutera! Jag tycker att Berg gör en onödigt spetsig formulering när han skriver att:

Det ligger i sakens natur att ägarna inte kan spekulera mot sitt eget företag och bara avverka vissa år. Då skulle deras värdeskapande industri inte kunna överleva. Det är företagandets villkor.


Liknande argumentation, om än inte lika skarpt formulerad som här ovan, hör man ibland även från de mindre köpsågverken som gärna vädjar till de lokala skogsägarnas lojalitet vilket ju givetvis är både begripligt och tillåtet.

Magnus Bergs utsaga skulle i sin fulla tillämpning innebära att sambandet mellan utbud och pris helt frikopplas och att man istället skapar någon form av planekonomi vilket ju knappast kan vara önskvärt. Det måste ju finnas mellanting mellan att "Spekulera mot sin egen industri" och att vilja få skäligt betalt för virket. Teoretiskt sett kan man ju vända på resonemanget och säga att "industrin måste vara beredda att betala ett vettigt pris även under år när den går dåligt om man vill behålla sina leverantörer (medlemmar). Den stora frågan som skapar en dynamik i Södradiskussionen är snarare hur industrins vinster fördelas?

När det gäller ett AB är det solklart: vinsten betalas ut till aktieägarna efter att man har köpt virket (så billigt som möjligt) och sålt produkterna (så dyrt som möjligt). När det gäller Södra finns det fler dimensioner: ska man köpa virket så billigt som möjligt och bara kompensera medlemmar? Eller ska man betala ett bra pris för virket och på så sätt locka fler leverantörer (blivande medlemmar)? Vinsten kan sen fördelas som efterlikvid till de medlemmar som levererat under det aktuella året. Någon andel av vinsten kan även gå till de medlemmar som inte levererat det aktuella året. I form av ränta på insatskapital vilket ju mer liknar aktiebolagets utdelningsmodell (vilket självklart även tillfaller de medlemmar som levererat virke).

För den enskilde skogsägaren, Södramedlem eller ej, så måste hen se till just sin situation. Har man ett slutavverkningsbestånd med betydande värde och volym så vore det ju inte direkt smart att dra ner det under ett år med usla timmerpriser bara för att Södra behöver massaved till sin industri. Normalt sett gör inte några år fram och tillbaka någon avgörande skillnad i ett normalt sydsvensk slutavverkningsbestånd när det gäller virkesförluster genom avgång. Däremot kan det vara oklokt att vänta för länge med galiringarna i förhoppningen om att få bättre betalt för massaveden.

Jag kan för lite om hur Södra fördelar efterlikviden för avverkat virke. Om den går ut lika per kubikmeter för massaved eller timmer eller om det görs skillnad där? Skulle man se det krasst enligt Södras senaste bokslut finns egentligen inget överskott från sågverksdelen att dela ut utan allt borde hamna på massaveden. Och då skulle det kanske finnas utrymme för någon ytterligare krona på massavedspriset i prislistan också. Det skulle ge bra drag i gallringarna och mer virke till bruken. Enligt min högst privata och möjligen något bristfälliga analys :oops:

Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#434103
Fredrik Reuter skrev:Hej,
Rubriken var absolut inte menad att vara clickbait, lika lite som jag försöker vara ohederlig.
Jag kan givetvis ha gravt fel i min tolkning av detta, om så är fallet så ändrar jag gärna rubriken.


Det står ingenstans i artikeln "leta inte högsta priser".

Du skriver ju själv i brödtexten att det handlar om avverkningstidpunkt, och inte om att leta var man får bäst pris.

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Torbjörn Johnsen  
#434104 I debattinläggets rubrik står "...avverkningstid utifrån prisnivåer..." så det är ingen tvekan om att det handlar om att spekulera i (höjda) virkespriser

Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#434127 När jag läste artikeln i Land så trodde jag att debattstormen skulle bli mycket starkare än vad jag hittills sett här på forumet.

Det jag läser både på och mellan raderna är "sälj ditt virke till oss nu när priserna är låga, om tillräckligt många vill göra det kan vi sänka priserna ytterligare".

Användarvisningsbild

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Pannben  
#434138 Man kan ju fundera på om Södra är till för skogsägarna eller skogsägarna till för Södra. Jag upplever i min kontakt med dem som en tydlig motpart. Inte att de arbetar för mig som medlem. Jag ska bara vara råvarutillhandahållare som låter Södra skicka in sina entreprenörer i min skog att ta ut det som de önskar, när de så önskar. Inspektorerna har svårt att ta ett nej till avverkning.

Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

husqvarna_med_sthil  
#434139
axwell skrev:När jag läste artikeln i Land så trodde jag att debattstormen skulle bli mycket starkare än vad jag hittills sett här på forumet.

Det jag läser både på och mellan raderna är "sälj ditt virke till oss nu när priserna är låga, om tillräckligt många vill göra det kan vi sänka priserna ytterligare".


Förmodligen en rätt god analys skulle jag tro efter att ha läst.

Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

busholle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#434145
Pannben skrev:Man kan ju fundera på om Södra är till för skogsägarna eller skogsägarna till för Södra. Jag upplever i min kontakt med dem som en tydlig motpart. Inte att de arbetar för mig som medlem. Jag ska bara vara råvarutillhandahållare som låter Södra skicka in sina entreprenörer i min skog att ta ut det som de önskar, när de så önskar. Inspektorerna har svårt att ta ett nej till avverkning.Det är precis detta man får i tankarna när man läser sådana debattartiklar. Det andas storhetsvansinne över stora delar av kooperationen vare sig det heter Södra, Coop, Arla och Lantmännen.

Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

jannee  
#434193 Det är många parametrar att ta hänsyn till vid avverkning.
Behov av kapital är nog viktigaste biten. Syns tydligt när fastigheter byter ägare.
Prisbilden är otvivelaktig viktig.
Åldersfördelningen på skogen gör att många skjuter på slutavverkningar - när ekonomin finns.
Väntan på generationsskiften kan göra att avverkningar både tidigareläggs men oftast skjuts på framtiden - till den nye ägaren.
Skuldfria pensionärer avverkar ytterst sällan ens tillväxten.
Sedan har vi vår Herre att ta hänsyn till, stormar, borreangrepp, snöbrott kan omkullkasta många framtidsplaner.
Ingen skogsägare med förståndet kvar avverkar när skogen växer in som mest. om han/hon inte verkligen är i behov av kapital.
Eftersom timmer är minst sämst betalt satsar man självklart med att få ett så högt timmerutbyte som möjligt.
Till syvende och sist blir det rötan, minskad tillväxt, storm eller borreangreppen som avgör när skogen skall slutavverkas - förhoppningsvis är då också prisbilden gynnsam :grin:
För övrigt får väl industrin göra som alla vi andra - rätta munnen efter matsäcken, eller krypa till korset och betala. :mrgreen:

Avatar Fallback

Re: Södra: Leta inte högsta virkespriser, industrin hotas

Bosse1  
#434206 Finge de betalt för att ta emot timmer skulle det gnällas i vilket fall. Vi får för lite för att ta emot,industrin är hotad.. :mrgreen:

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).