Avverkning (slutavverkning)

Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

13 inlägg 7093 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

Fredrik Reuter  
#429867 Smålandsposten har under julhelgen haft en spännande debatt som i grund och botten handlar om Skogsstyrelsens beslut om att offentliggöra avverkningsanmälningar på webben. Det hela började med att Martin Tunström skrev en ledare om att Skogsstyrelsen utmanar förtroendet mot skogsägarna än mer när de deltar med Skogsstyrelsens öppna data i hackertävling. Det handlar om en kodningstävling där tävlingslag bygger nya applikationer med data från företag och myndigheter.

Naturskyddsföreningen svarade på denna ledare i ett debattinlägg i samma tidning där de anser sig utsatta för en hetsdebatt för den ideella verksamhet i egenskap av inventering de för. SNF fortsätter sitt mantra om att SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte vi.
För att de som hetsar mot SNF ska förstå bättre så har de med en liknelse för deras verksamhet:

SNF skrev:Tänk er ett litet samhälle som har en genomfartsled, där många pendlare hastar igenom för att komma till storstaden. I den stressade verkligheten har bilisterna börjat köra allt fortare genom samhället. Efter en tragisk olycka där ett barn blev påkört, bildades det en samhällsförening som verkade för att sänka bilarnas hastighet genom samhället.

Myndigheten satte efter ett tag upp hastighetsbegränsningar och byggde chikaner för att få ner hastigheten och minska olycksrisken. Men bilisterna fortsatte att köra fort genom samhället. När samhällsföreningen tipsade polisen att de borde göra några stickprovskontroller av hastigheten hörsammade polisen detta. Vid en sådan kontroll blev några bilister bötfällda, men det fanns även ett fåtal som blev av med sitt körkort. Då började vissa bilister förtala och hota samhällsföreningen att de bötfällde bilister.

Det tråkiga i denna historia är att bilisterna skyllde ifrån sig och riktade sin frustration mot vad samhällsföreningen gjorde. De som endast ville värna om barnens säkerhet. Istället borde bilisterna köra långsammare genom samhället där barnen lekte.


En dålig liknelse enligt mig personligen.

Internt borde de istället ställa sig frågan varför "folk och fä" blir förbannande på dem?

Skulle det kunna vara att:

- De med sina inventeringar fullständigt kör över en småföretagare som i generationer vurmat och skött en egen ägd skog och som dessutom använt sin frihet under ansvar och tagit ansvar för miljö och djurliv?
- De agerar fegt genom att inventera i smyg och sedan använder mantrat att de inte gör något fel, det är ju Skogsstyrelsen som beslutar om biotopskydd?
- De silar mygg och sväljer kameler när de primärt inventerar det privata småskogsbruket?
- De talar med kluven tunga då frågan är relevant om Lever Naturskyddsföreningen som de lär i skogen?

Naturskyddsföreningens debattinlägg renderade i ytterligare ett debattinlägg från Bernt Söderberg. Han tar upp en intressant frågeställning om hur det ställer sig juridiskt till att en privat förening utan ägarens samtycke inventerar en privat egendom i syfte att påverka pågående brukande av marken? Mycket intressant frågeställning eller vad tycker du?

Vidare replikerar han med en vad han tycker bättre liknelse:

En privat aktionsgrupp tränger in på SNF-medlemmarnas arbetsplatser. Man menar att de inte är kapabla att utföra arbetet så de når resultatet som hittills uppnåtts, med arbetsmetoderna som använts. Som underlag inventerar man bankkonton och andra ekonomiska tillgångar, utan att fråga om lov. Genom påtryckningar ska deras inkomst och anställningsförhållanden påverkas, till gagn för aktionsgruppens intressen.

Sannolikheten för att en sådan aktion möts med entusiasm är nog begränsad. I de flesta sammanhang skulle det uppfattas som en grov, sannolikt olaglig, integritetskränkning.
   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#429894 Det är väl snarare skogsbruket än SNF som blir utsatta för en hetsdebatt, anser jag.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

Vedmaskin  
#429896
Fredrik Reuter skrev:
SNF skrev:Tänk er ett litet samhälle som har en genomfartsled, där många pendlare hastar igenom för att komma till storstaden. I den stressade verkligheten har bilisterna börjat köra allt fortare genom samhället. Efter en tragisk olycka där ett barn blev påkört, bildades det en samhällsförening som verkade för att sänka bilarnas hastighet genom samhället.

Myndigheten satte efter ett tag upp hastighetsbegränsningar och byggde chikaner för att få ner hastigheten och minska olycksrisken. Men bilisterna fortsatte att köra fort genom samhället. När samhällsföreningen tipsade polisen att de borde göra några stickprovskontroller av hastigheten hörsammade polisen detta. Vid en sådan kontroll blev några bilister bötfällda, men det fanns även ett fåtal som blev av med sitt körkort. Då började vissa bilister förtala och hota samhällsföreningen att de bötfällde bilister.

Det tråkiga i denna historia är att bilisterna skyllde ifrån sig och riktade sin frustration mot vad samhällsföreningen gjorde. De som endast ville värna om barnens säkerhet. Istället borde bilisterna köra långsammare genom samhället där barnen lekte.


En dålig liknelse enligt mig personligen.


Det är bara för att dom är lite upprörda när man planerar att bygga om vid fagrabäcksrondellen.
Då måste man nalla lite på fyllerydsskogen som ligger jämte. :wink:

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

Sågomanen  
#429915 Man kan undra hur många av SNF:s medlemmar som själva är aktiva skogsägare och som blir tvångsinventerade av sin egen förening?

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

ocke  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#429928 Jag tycker SNF har skjutit sig själva i foten. Att skapa osämja och ta fram stridsyxa är sällan en framgångsfaktor. SNF-taktik att på ett effektivt sätt stoppa avverkningar visar på ett kortsiktigt tänkande och en barnslig förening som inte inser det verkliga konsekvenserna av sitt aggerande.

Istället för att satsa på dialog och förstående tillsammans med skogsägarna så har SNF raserat hela sitt uppbygda förtroende inom skogsbranschen. Långsiktigt får aggerande som exempel till följd att privata skogsägare blir mycket aktsam för att ta egna intiativ till att skapa naturvärden. Riskerna blir förstora att bli bakbunden när någon från "storstan" kommer och bestämmer hur marken ska brukas.

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

Hema  
#429966 Bra inlägg Fredrik, ju längre tiden går desto skevare och skevare är bilden mellan de olika parterna verkar det som. Jag kan inte för mitt liv förstå att man väljer att bara bry sig om skogen (jordbruket kan köra på oförhindrat) och att man då i första hand går på de skogsägare som faktiskt har tagit hänsyn. Man kan inte annat än bli förvånad, när man ger ris til de som har den bästa skogen. Det är som jag brukar säga, hål i huvudet! Att vi nästan aldrig i manna minne haft så mycket skog som nu och en sådan ökning, verkar man inte öht. bry sig om (det är visst fel sort skog).

Det ger ett incitament som är allt annat än för ett biologisk mångfaldsalternativ. Samtidigt som man eldar ned skog för vissa arter, men arterna som trivs på kalhyggen, ja de är visst inte lika mycket värda (jag personligen önskar dock kunna minimera andelen kalhyggen på min mark). Liksom alla arter som tris i gräs, där många blommor/växter och insekter (fjärilar bl.a.) snabbt försvinner iom de morderna sätten att få fram så mycket hö som möjligt och att insekterna inte får en chans att krypa ur gräset efter slåtten, samt att många insekter hinner inte kläckas innan första höskörden. Sedan så går vindkraften före många fågelarter, som får sätta livet till. Hade det inte funnits subventioner för vindkraft hade det nästan kunnat bli en turistfälla för de få som hade ett. När livslängd, miljöaspekten på byggnaden och sedan åtgärderna/kostnaderna (varför får så många höjd nätavgift?) för den intermittenta elen de producerar så skulle nog många börja snegla på om det inte är ren o skör kapitalförstöring (men det har blivit en symbol för något förnybart och hållbart). Inte heller bryr man sig om att Sverige importerar in osorterade sopor, där den miljöfarliga askan sedan läggs på deponi. I Lidköping dumpades den ut under bar himmel med kraftigt förhöjda värden av olika ämnen (ex. tungmetaller) i närliggande vattendrag som följd.
Ja men det är väl bra om vi eldar upp soporna på ett förståndigt vis än att de läggs i jordgropar som vi gjorde på 80-talet?
Visst så kan man tycka, men det ger inget incitament för de exporterande länderna att lära sig att ta hand om sin egen skit och att förbättra den. :evil:

Jag säger inte att alla svenska bönder är några drömprinas vad gällande miljötänk, men hur ser det ut för våra bönder i jämförelse med våra andra kollegor inom EU? Jag tycker även det är fel att låta livsmedel handlas som vilken annan vara som helst på världsmarknaden. Det borde väga mer att säkerställa produktion i närzon till bebyggelse, (särskilt när kraven är olika inom olika länder) så istf att tvinga på alla bönder en massa byråkrati för att kunna söka bidrag, borde man införa skyddtullar på just livsmedel, samt på något sätt bygga ett system som gynnar fler bönder, snarare än bara några få större som idag, då bidrag utgår på storleken (ju större desto mer bidrag). Såg någon dokumentär att Norge sponsrade jordbruket på ett annorlunda sätt än oss. Tror det var den tredelande dokumentärserien av Po Tidholm "Vad ska vi ha landsbygden till?"

Men det är den miljöhänsynstagande skogsbonden som är måltavlan, för man vill ha en trevlig skog att strosa runt i (ja de har uttryckt sig så, precis som om skogen var statisk och tappat all form av dynamik), för när man väl "beslagtagit" en bit mark och denna sedan förfalligt, ja då är det dax att jaga rätt på ny fin skog att picknicka i. Att man slår bort fötterna på duktiga skogsägare bryr man sig inte om, ej heller att man saboterar skog/sågverksindustrin (om vi nu ska någon sådan kvar), för konkurrensen lär inte bli mindre. Tom. skogsägarnas egna organisation importerar timmer, men det är en annan fråga.

Jag är inte ett dugg bitter, men besviken på kortsiktigheten och bristen på helhetstänk hos exempelvis SNF och brist på att vara konsekventa. Att de sedan inte verkar ha insikten och förmågan att förstå vad deras agerande leder till, förvärrar bara situationen. Den som är rädd om sin skog kommer plantera barrträd och plocka ut varenda död pinne.

Att ist gå ut och säga att man är utsatt för en hetsdebatt, jo tjena/godag yxskaft.

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

Torbjörn Johnsen  
#429993 Mer på samma tema. Denna gång en ledarsida i tidningen Barometern där man tyckr att naturvården har kört fast i skogen när det istället är i det igenväxande jordbrukslandskapet som flest arter är hotade.

På pappret borde hotet mot betesmarkerna ha resulterat i en mobilisering av miljö- och klimatrörelsen. Men det igenvuxna landskapet har inte blivit något affischnamn. I stället svartmålas betesdjuren, de anses förstöra klimatet. Onyanserade krav på köttfria dagar driver på omvandlingen som får artrika naturbeten att bli artfattiga granplanteringar.

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

bengt.a  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#430020 Det enda mupparna verkar sträva efter är att all skog avverkas vid 70 års ålder innan lavar och bombmurklor är etablerade.

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

Elias Granqvist  
#435166
Hema skrev:Bra inlägg Fredrik, ju längre tiden går desto skevare och skevare är bilden mellan de olika parterna verkar det som. Jag kan inte för mitt liv förstå att man väljer att bara bry sig om skogen (jordbruket kan köra på oförhindrat) och att man då i första hand går på de skogsägare som faktiskt har tagit hänsyn. Man kan inte annat än bli förvånad, när man ger ris til de som har den bästa skogen. Det är som jag brukar säga, hål i huvudet! Att vi nästan aldrig i manna minne haft så mycket skog som nu och en sådan ökning, verkar man inte öht. bry sig om (det är visst fel sort skog).

...

Men det är den miljöhänsynstagande skogsbonden som är måltavlan, för man vill ha en trevlig skog att strosa runt i (ja de har uttryckt sig så, precis som om skogen var statisk och tappat all form av dynamik), för när man väl "beslagtagit" en bit mark och denna sedan förfalligt, ja då är det dax att jaga rätt på ny fin skog att picknicka i. Att man slår bort fötterna på duktiga skogsägare bryr man sig inte om, ej heller att man saboterar skog/sågverksindustrin (om vi nu ska någon sådan kvar), för konkurrensen lär inte bli mindre. Tom. skogsägarnas egna organisation importerar timmer, men det är en annan fråga.

Jag är inte ett dugg bitter, men besviken på kortsiktigheten och bristen på helhetstänk hos exempelvis SNF och brist på att vara konsekventa. Att de sedan inte verkar ha insikten och förmågan att förstå vad deras agerande leder till, förvärrar bara situationen. Den som är rädd om sin skog kommer plantera barrträd och plocka ut varenda död pinne.

Att ist gå ut och säga att man är utsatt för en hetsdebatt, jo tjena/godag yxskaft.


Det finns många människor, i alla delar av samhället, som förstår vad en åker är och att man inte skall gå på växande gröda där. Däremot finns det enligt min uppfattning många, som inte har en tanke på att skogen faktiskt är samma sak, en plats där man odlar växter för nyttoändamål och som man måste vara rädd om. Skogen ses som någon form av allmänt vardagsrum för friluftslivet, där man inte behöver bry sig om någon annan (d.v.s. markägaren och dennes intressen). Denna brist i kunskap hos folk, utnyttjas av Naturskyddsföreningen och andra, som driver populistiska idéer om att "skogen tillhör alla" eller "skogen tillhör de närboende". Det är ju en misstolkning av allemansrätten. En grov misstolkning.

Det är inte Naturskyddsföreningen som det drivs hetskampanj mot. Men det är vanligt att människor tror att andra är som de själva är. När Naturskyddsföreningen driver hetskampanjer, tror de därför att all opposition mot deras egna förment goda intentioner måste tolkas just som hetskampanjer mot dem själva.

Egentligen har väl Naturskyddsföreningen ett gott syfte med sin verksamhet, men de har hamnat snett i sin strävan och ser inte sina egna fel.

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

isteskog  
#435204 Lokalt hör man sällan SNF:s ytterlighetspropaganda. Tror faktiskt att SNF i längden skulle tjäna på att föra en mer lokal propaganda i samklang med ortens skogsägare ..... :wink:

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#435208 När man lyssnar på ungdomar söder i Europa där de knappt har någon skog men mycket städer, så verkar den allmänna inställningen vara att Europa skall återbeskogas som till innan det odlades upp. Människor skall bo i städer, och odla alla växte de behöver i fabriker och resterande skall lämnas till fri utveckling. Samma människor tycker också att vi är alldeles för många, och det är bra att det inte föds så många barn längre.

Användarvisningsbild

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

Chemgineer  
#435215 Pratade med personer från SNF på gatan förra veckan. De var mycket resonliga och inte alls som man kan kunde förvänta sig m a p hur föreningen officiellt agerar och argumenterar. Nu var de inte mycket för "styrelser, möten och sådant" utan föredrog att arbeta aktivt. Om de nu *skulle* sitta i styrelser och sådant tror jag SNF skulle vara en markant bättre förening och kunna driva en mer sund miljöpolitik.

Avatar Fallback

Re: Naturskyddsföreningen är utsatt för en hetsdebatt

Tosca  
#435465 Du har nog en god poäng där, om fotfolket i föreningar och sammanslutningar tog sig tid att engagera sig skulle nog mycket se lite annorlunda ut.
Nu är det ofta enskilda "topp-personers" åsikter som förmedlas i de offentliga uttalandena.
Styrelseproffs och karriärklättrare finns i de flesta branscher känns det som.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).