Avverkning (slutavverkning)

Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

52 inlägg 16580 visningar 14 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

Ängagärdet  
#409798 Kanske kan en ny skogsägarförening vara aktuellt, där vi fonderar kapital att lösa virkeslikviden för osäljbart olagligt avverkat virke och följande vite för trotsande av avverkningsförbud, för att vika oss för detta ska vi sannerligen inte göra utan full ekonomisk kompensation från samhället eller ännu hellre NSF.
drygt 300 000 privata skogsägare borde vara intresserade av att bidra.

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

tallen100  
#409861
Seb macahan skrev:Nu blir jag orolig och förbannad. I @Niking inlägg om Hermans blogg 'i skogen är alla välkomna '
Som svar till Herman kan man läsa att alias "konsult" skriver bl a. :Än så länge drabbar det norra delarna av landet hårdast som redan nu har ett sämre utgångsläge gällande virkespriser, drivningskostnader och långa bilvägar. Men fall finns i hela landet.
Hur ska vi gå tillväga.
Jag tänker på Frankrikes jordbrukare som fyllde stan med traktorer i protest.
I Sverige är vi för flata generellt då vi blir misshandlade av omdömeslösa miljötalibaner från innerstaden..

Är det någon som känner igen texten förutom med det där sista om miljö talibaner.
Till alias konsult!!! Även om vi engagerar oss i samma fråga är det väl inte ok att "stjäla" andras kommentarer tagna ur sin mening och dessutom läggs till meningslösa och förnedrande etiketter på en grupp människor? Uppenbarligen läser du ju tråden. Jag skäms inte för mina ord men ska du ge dig i kast o blogga i detta ämne bör du nog ha ett rikt "eget" ordförråd om du ska klara debatten.

Ser ut som att inlägget kommit bort nu.

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

POL hemmanet  
#409873 Hej Seb macahan!
Några svar på dina frågor.
Jag vet inte om SS har brytt sig i att läsa mitt brev, jag har länkat till inlägget som jag gjorde på DagL´s tråd på Hermans blogg. Men jag har inte fått några kommentarer. Både SS och Länsstyrelsens tjänstemän vägrade att träffa oss skogsägare i området tidigare i somras när Mellanskog försökte anordna ett möte, så dom är nog ganska lomhörda i dessa frågor.
Att avverka ändå kan kosta mig ett vite på 1 miljon om domstolen går på SS linje. Detta motsvarar nog nästan hela rotnettot och som du skriver finns det ingen som skulle köpa virket heller. De flesta köpare är certifierade och riskerar att förlora sina certifikat, om dom köper virket från olagliga avverkningar.
Vad jag vet så kan man ta ut 50% av virkesvolymen vid gallring. Men det är en fruktansvärd kapitalförstöring om vi blir tvingade att höggallra slutavverkningsbestånden.
Mvh
POL

   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

POL hemmanet  
#410420 Här kommer svaret från Nya Moderaterna.

(Mina åsikter: Positivt att de vill uppdatera med tydliga undantag för areella näringar och att inte skogsägarna ska stå för hela kostnaden för artskyddet. Frågan om skogsägarna ska bekosta rättsliga prövningar för att myndigheterna ska få riktlinjer för sitt arbete, har nog missuppfattats av flera partier. Jag ifrågasätter inte vem som ska bekosta rättsliga prövningar i normala fall. Jag anser att myndigheterna själva skulle ha bekostat en juridisk/rättslig prövning, om deras myndighetsutövning är rättssäker. Detta skulle ha gjorts innan de börjar tillämpa reglerna i sitt myndighetsutövande. I stället skriver man till regeringen att deras myndighetsutövning antagligen inte är rättssäker och förväntar sig att enskilda skogsägare ska bekosta rättegångskostnader för att de ska få hjälp att veta hur de ska tillämpa förordningen. Det borde vara självklart för varje anständig myndighet att först förvissa sig om att deras lagar och regelverk inte bryter mot andra lagar, som till exempel grundlagen in de börjar tillämpas.)


Hej Per-Olof!

Tack för dina frågor!

Vi är väl medvetna om de problem som har drabbat dig och andra skogsägare. Vi kan inte annat än beklaga att artskyddsförordningen är otydligt skriven och inte omfattar bättre undantag för areella näringar och att det har orsakat dig skada. En stor del av problematiken ligger i att samtliga naturligt förekommande fågelarter i EU finns i fågeldirektivet och att art- och habitatdirektivet är väldigt brett, vilket innebär att artskyddsförordningen behandlar i Sverige vanligt förekommande arter som hotade. Naturligtvis borde det inte vara så.

Moderaterna anser att artskyddsförordningen ska uppdateras med tydliga undantag för de areella näringarna, så som fanns i artskyddsförordningens tidigare utformning. Skogsbruket är en av våra viktigaste näringar och ska kunna bedrivas utan den här typen av problem. Svårt hotade arter och miljöer måste naturligtvis kunna skyddas, men då ska formellt skydd upprättas på bästa möjliga sätt. Med detta som allmän bakgrund och beskrivning av vår hållning i frågan försöker vi nedan ge svar på dina konkreta frågor.

Fråga: Anser ni att myndigheterna har gjort en riktig bedömning av riktlinjerna?
Svar: I sak måste svaret nog bli ja. Det finns iofs vissa möjligheter till dispenser (lite olika beroende på vad det gäller), men för t ex fåglar är dispenserna tämligen begränsade och omfattar inte t ex hänsyn till areella näringar. Problemet i detta fallet är således lagstiftningen snarare än myndighetens tolkning av den. Myndigheterna ska förhålla sig till lagstiftningen och i den svenska artskyddsförordningen finns inte tillräckligt tydliga skäl för undantag från artskyddet. Därför vill vi att artskyddsförordningen ska uppdateras med tydligare undantag för de areella näringarna. Dessutom anser vi att EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv kan behöva ses över och i större utsträckning lämna ansvaret för art- och miljöskydd till de enskilda medlemsstaterna.

Fråga: Anser ni att enskilda små skogsägare ska bekosta rättslig prövning av artskyddsförordningen, för att myndigheterna ska kunna skapa korrekta riktlinjer i sitt arbete?
Svar: Vi har en ordning för hur kostnader i rättsprocesser ska betalas och vi har för närvarande inga förslag på att ändra den. Huvudproblemet här är enligt vår mening inte de rättsliga prövningarna i sig utan att lagstiftningen är dålig. Att enskilda skogsägare ska komma i kläm för att en förordning är otydligt utformad är orimligt och därför anser vi att artskyddsförordningen behöver få ett tydligt undantag för de areella näringarna.

Fråga: Anser ni att enskilda skogsägare enskilt ska bära hela kostnaden för att bevara hotade arter.
Svar: Nej. Vi anser att det är mycket problematiskt. Bevarandet av hotade arter kan ske genom frivilliga avsättningar, och många skogsägare gör också detta. När det kommer till fall, där enskilda skogsägare gör ekonomisk förlust anser vi att behovet av inskränkningar i skogsbruket måste övervägas noga. Om det inte går att motivera kostsamma inskränkningar är det rimligt att bevarandeinsatser inte görs (till exempel om skogsavverkning bara påverkar vanligt förekommande arter). Om bevarande är motiverat bör någon av de olika typerna av formellt skydd, för vilka ersättning utgår, upprättas snarast.

Mvh / Jonas

________________________________________________________________

Jonas Jacobsson Gjörtler
Riksdagsledamot (M) • Member of Parliament
Gruppledare (M) i Miljö- och jordbruksutskottet • The Committee on Environment and Agriculture

   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#410422 Tack för att du vågar ta debatten och delar med dig av viktig information till oss små privata klimaträddare som också är näringsidkare inom de gröna näringarna genom aktivt skogsbruk.

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

T Landström  
#410423 Skulle vara intressant att se en kort sammanställning när alla partier har svarat hur dom har svarat...
För oavsett hur ense dom är när dom svarat på dina frågor så kommer dom vara oense när frågan dyker upp i riksdagen...

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

POL hemmanet  
#410428 Jo jag har tänkt göra en sammanställning och jämförelse.

   TS
Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#410429 Den sammanställningen ser jag fram emot! :-BD
/Niklas

Avatar Fallback

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

skogsrisen  
#410513 Ja säg att varje skogsägare lägger en slant om året så blir det fort pengar.
Jag vet dock inte hur många miljoner varje år som skulle behövas för att täcka upp alla skogsägares förluster?
Finns det någon statistik?

Ängagärdet skrev:Kanske kan en ny skogsägarförening vara aktuellt, där vi fonderar kapital att lösa virkeslikviden för osäljbart olagligt avverkat virke och följande vite för trotsande av avverkningsförbud, för att vika oss för detta ska vi sannerligen inte göra utan full ekonomisk kompensation från samhället eller ännu hellre NSF.
drygt 300 000 privata skogsägare borde vara intresserade av att bidra.

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

DagL  
#410613 EU parlamentets omröstning visar att även om Sverige som nation vill ha förändringar i EUs direktiv om fågel- och artskydd, har detta inte stöd av EU parlamentet och Sveriges EU parlamentariker utom fyra, varav tre moderater. http://www.natursidan.se/nyheter/forslag-om-forsamring-av-eus-fagel-och-artskydd-nedrostat/ och något mer detaljerat om svenskarnas röster på http://birdlife.se/sof/nyheter/2016/eu-parlamentet-rostade-for-naturen-men-fyra-svenskar-mot/
Det är därför mer realiskt att försöka få direktivets implementering rimligt än att ändra på direktivet. Detta borde inte vara omöjligt med beaktande av att Sverige faktiskt ville ha förändringar i direktivet men nu måste söka förändra förordningen istället.

När jag nu har birdlife uppe så pekar jag på en artikel med fyra länkar till andra artiklar som ger en del information http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/nyheter/sofs-nyhetsarkiv-visaren/?item=art_art-s1%2F5246
Senast redigerad av DagL mån 03 okt 2016, 13:17, redigerad totalt 2 gånger.

Avatar Fallback

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

Bosse1  
#410630
skogsrisen skrev:Ja säg att varje skogsägare lägger en slant om året så blir det fort pengar.
Jag vet dock inte hur många miljoner varje år som skulle behövas för att täcka upp alla skogsägares förluster?
Finns det någon statistik?

Ängagärdet skrev:Kanske kan en ny skogsägarförening vara aktuellt, där vi fonderar kapital att lösa virkeslikviden för osäljbart olagligt avverkat virke och följande vite för trotsande av avverkningsförbud, för att vika oss för detta ska vi sannerligen inte göra utan full ekonomisk kompensation från samhället eller ännu hellre NSF.
drygt 300 000 privata skogsägare borde vara intresserade av att bidra.


Man kan ju som skogsägare INTE känna ansvar att gratis bevaka skogen åt staten när dessa lagt denna i konservburken.
Det KAN ju dyka upp ett gäng glada huggare :wink:

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

POL hemmanet  
#411086 Här kommer svaren från Sverigedemokraterna.

(Mina åsikter: Positivt att de vill återställa rättssäkerheten för Svenska skogsägare, att de ser att riktlinjerna har övertolkats, att de står upp för den Svenska skogsmodellen och att de vill prioritera en utredning om artskyddsförordningen.)


Hej Per-Olof!

Anser ni att myndigheterna har gjort en riktig bedömning av riktlinjerna?

Nej. Vi anser att myndigheterna har agerat utöver sina riktlinjer och övertolkat riktlinjerna och lagstiftarens intentioner.

Anser ni att enskilda små skogsägare ska bekosta rättslig prövning av artskyddsförordningen, för att myndigheterna ska kunna skapa korrekta riktlinjer för sitt arbete?

Nej. Artskyddsdirektivet innebär att skogsbruk i praktiken skulle vara förbjudet om direktivet strikt följdes. Det innehåller nämligen ett förbud mot att störa fåglar eller skada deras häckningsplatser, oavsett var de befinner sig. Implementeringen av direktivet i svensk lagstiftning, främst genom den svenska implenteringen av Artskyddsförordningen går, särskilt vad gäller fåglarna, betydligt längre än vad direktivet säger.
Därför måste riksdag och regering agera för att återställa rättssäkerheten för svenska skogsägare.

Anser ni att små enskilda skogsägare enskilt ska bära hela kostnaden för att bevara hotade arter?

Nej. Det kan aldrig vara den enskilde skogsägarens ansvar. Här måste myndigheterna ta ett större ekonomiskt ansvar, ifall man från samhällets sida vill bevara vissa hotade arter.

Om ni har svarat nej på någon av dessa frågor, kan ni då beskriva vad ni tänker göra för att ändra på detta?

Nuvarande utformning av artskyddsdirektivet riskerar att lägga en död hand över svenskt skogsbruk.
Visst det kan finnas skäl att fortsatt freda vissa områden från avverkning och det är viktigt att skogspolitiken fortsatt balanserar miljömålen mot produktionsmålen.
Men nuvarande utveckling indikerar att det pågår en positionsförskjutning inom myndigheternas syn på skogsbruket. Här måste vi som politiker tydligare stå upp för rätten till att bruka skogen och försvara den ”svenska skogsmodellen”.

När det gäller Artskyddsdirektivet och Fågeldirektivet måste de rivas upp och istället bör vi i Sverige utifrån våra egna nationella definitioner på olika naturtyper, införa egna mål för bevarandet helt bortsett från EU:s definitioner.

Regeringen bör också prioritera en utredning av artskyddsförordningen, något som är viktigare än den nuvarande rättsliga översynen av skogsvårdslagstiftningen.

Läget är nu allvarligt. Vi ser idag hur enskilda skogsägare inte kan bruka sin skog på grund av myndigheternas agerande. Skogsägare som inte heller ersätts för den ekonomiska och äganderättsliga förlust som det innebär att inte kunna bruka sin egen skog. Lagstiftning och internationella konventioner får inte leda till inskränkningar i äganderätten eller markägarens förfoganderätt. En framgångsrik skogspolitik uppnås genom frivillighet och kunskap snarare än genom detaljstyrande lagar och regleringar.

Med vänlig hälsning Anders

Anders Forsberg (SD)
Landsbygdspolitisk talesman

   TS
Avatar Fallback

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

skogsrisen  
#411177 Så ska det låta!
Bra Anders Forsberg!

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#411195 Bästa svaret hittills! :-Bd
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Artskyddsförordningen, vad anser politikerna.

POL hemmanet  
#413053 Här ett svar från Socialdemokraterna.

(Mina åsikter: Det var svårt att få ett svar från Socialdemokraterna, andra partier har skickat frågorna till rätt person som är insatt i ämnet. Jag har provat olika vägar in till partiet och till olika personer, till slut fick jag ett svar på mailet men inte på frågorna. Det är bra att regeringen har uppmärksammat problemet. Men Socialdemokraterna verkar inte ha någon egen åsikt om ämnet eller vad som behöver göras, utan hänvisar till en översyn. Jag har inte fått något svar på när översynen kan väntas vara klar. Miljöpartiet som sitter i regeringen tillsammans med Socialdemokraterna har en klar åsikt om frågorna, ska jag tolka det som att S låter MP ta hela ansvaret för dessa frågor?)

Hej!
Tack för ditt mejl.
Varken jag eller Raimo arbetar med de här frågorna (jag är inte arbetande suppleant i aktuellt utskott), och efter samtal med andra är vårt svar:

Regeringen har uppmärksammat problemet och genomför nu en översyn hur Artskyddsförordningen tillämpas. Både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har skrivit till regeringen för att få hjälp att tolka artskyddsförordningen.

Exakt hur reglerna tillämpas och vilka arter som är hotade – det är inte vår roll som politiker att svara på. Det har vi expertmyndigheter och forskare som ser till. Men det är ju viktigt att alla länder som är med i EU följer reglerna – om ett land ignorerar dem så sätts ju frihandeln ur spel.
Men det är klart att vi hela tiden måste se över reglerna och diskutera dem om det är så att tillämpningen inte överensstämmer med avsikten med dem. Det är ju därför som regeringen nu gör en översyn.

Vänligen
Elin Lundgren

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).