Avverkning (slutavverkning)

Skogsbruket fortsätter tappa i effektivitet

8 inlägg 3569 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Skogsbruket fortsätter tappa i effektivitet

Fredrik Reuter  
#408357 Prestationen och effektiviteten sjunker för Svenskt skogsbruk. Diagrammet från SkogForsk visar på en mycket alarmerande utveckling. Man skulle vid första anblick kunna tro att röd kurva är prestation och blå är TU, men det är tyvärr tvärt om.
De senaste årens stormar och att medelstammen sjunkit i södra Sverige anges som möjliga orsakar, men med tanke på ständig teknik- och metodutveckling skulle kunna jobba emot dessa faktorer så verkar det alltså som att så inte är fallet.

Bild

Bild från SkogForsk

Rolf Björheden på Skogforsk skriver nu att det inte längre går att sätta sin tro till teknikutvecklingen. De låga virkespriserna och kurvan ovan gör att man istället måste titta på att bättre ta tillvara råvaran från skogen.

Om jag tolkar detta rätt så blir i alla fall jag ändå glad. Det är något som vi vurmat för i hur många trådar som helst på skogsforum. Sverige är troligtvis för litet till ytan för att kunna konkurrera i bulkvaror. Nya produkter och produkter av högsta kvalitet är troligtvis det man bör satsa på. Att kunna ta betalt för en slutprodukt och öka efterfrågan till slutkund är något hela kedjan tjänar på - ända ner till maskinförare och skogsägare.

Men ändå känns denna fråga lite tudelad, för seriöst, vad har hänt i skogen de senaste åren? Stämmer kurvan ovan? Och vad beror det i så fall på? Vad tror du?

http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskap ... 08---2015/

Pressmeddelande:

Skogsbrukets effektivitetsutveckling tappar fart
Skogforsk - 2016-09-20 08:55 CEST
Ett lönsamt skogsbruk är en viktig del i en hållbar utveckling. Men det svenska skogsbrukets effektivitetsutveckling får allt svårare att kompensera för kostnadsökningar och realt fallande virkespriser. Denna utveckling har pågått fortlöpande under de senaste 15 åren. Det visar Skogforsks Skogsbruksindex - ett nytt mått på skogsbrukets ekonomiska effektivitet.

- När stora förhoppningar ställs till sektorns förmåga att bära omställningen till den nya bioekonomin gäller det att skogsbruket är hållbart även i sämre avsättningslägen med långt till industri, konstaterar Rolf Björheden som leder Skogforsks teknik- och virkesprogram.

Skogsbruksindex mäter skogsbrukets ekonomiska effektivitet och uttrycks som virkesvärdet (fritt bilväg) i förhållande till skogsbrukskostnaden. Indexet uttrycks i relativa tal och har varierat mellan 1,9 - 2,6 under den senaste 20-årsperioden. På senare år har index fallit under 2 och den negativa trenden fortsätter.

- Virkesvärdet minskar, samtidigt som skogsbruket får allt svårare att höja sin effektivitet i den takt som krävs för bibehålla lönsamheten, säger Rolf Björheden.

Nu menar Rolf Björheden att de tekniska utvecklingsinsatserna måste kompletteras med andra insatser för att varaktigt vända trenden.

- Att främst sätta sitt hopp till den tekniska utvecklingen räcker inte längre. Skogsbruket kan bli bättre på att ta tillvara det virkesvärde som finns, genom bättre mätning och virkeshantering och genom att se till att rätt virke hamnar hos rätt användare. Skogsbrukets organisation kan också förbättras, särskilt när det gäller hur olika aktörer samverkar, säger Rolf Björheden.

Skogsbruksindex kompletterar de uppgifter om kostnader, intäkter, prestationer, teknisk utnyttjandegrad etc. som Skogforsk sedan tidigare publicerar varje år. Indexet ger en sammanvägd bild av hur lönsamheten förändras och bidrar därför till en mer nyanserad bild av det ekonomiska läget i skogsbruket.
   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket fortsätter tappa i effektivitet

T Landström  
#408361 Att hitta sätt att ta tillvara råvaran bättre och höja förädlingsgraden går väl lite hand i hand med det som Skydda Skogen säger...

Avatar Fallback

Re: Skogsbruket fortsätter tappa i effektivitet

jannee  
#408363 Nu begriper jag mig inte direkt på diagram :oops:
Men kan det inte vara alla 1;a gallringar som görs med maskin resultatet är inte sällan ett minusnetto. :?:

Avatar Fallback

Re: Skogsbruket fortsätter tappa i effektivitet

lundqvist.r  
#408410 Det är givetvis så att orsakerna till detta inte är enskildas beslut, utan det torde hänga på hur hela systemet fungerar. Och då blir det svårt att peka på individer eller organisationer, till skillnad från när dagens skogsbruk ifrågasätts av allehanda miljöorganisationer. Men på det hela taget, har inte skogsbruket mer att oroa sig för utifrån denna utveckling med vikande lönsamhet än för de som ofta kallas muppar här på Skogsforum?

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket fortsätter tappa i effektivitet

fretchi  
#408459 Det kan ju även bara vara en tillfällig avvikelse. På något år kanske det är tillbaka på normala nivåer. Kollar man skalan på diagrammet så är det ju inte så enorma avvikelser det handlar om.

Men visst vore en inriktning mot kvalitet trevligt. frågan är väl om de stora industrierna är intresserade av det.

Användarvisningsbild

Re: Skogsbruket fortsätter tappa i effektivitet

skogshare  
#408531
Fredrik Reuter skrev:Prestationen och effektiviteten sjunker för Svenskt skogsbruk. Diagrammet från SkogForsk visar på en mycket alarmerande utveckling. Man skulle vid första anblick kunna tro att röd kurva är prestation och blå är TU, men det är tyvärr tvärt om.
De senaste årens stormar och att medelstammen sjunkit i södra Sverige anges som möjliga orsakar, men med tanke på ständig teknik- och metodutveckling skulle kunna jobba emot dessa faktorer så verkar det alltså som att så inte är fallet.

Bild

Bild från SkogForsk

Rolf Björheden på Skogforsk skriver nu att det inte längre går att sätta sin tro till teknikutvecklingen. De låga virkespriserna och kurvan ovan gör att man istället måste titta på att bättre ta tillvara råvaran från skogen.

Om jag tolkar detta rätt så blir i alla fall jag ändå glad. Det är något som vi vurmat för i hur många trådar som helst på skogsforum. Sverige är troligtvis för litet till ytan för att kunna konkurrera i bulkvaror. Nya produkter och produkter av högsta kvalitet är troligtvis det man bör satsa på. Att kunna ta betalt för en slutprodukt och öka efterfrågan till slutkund är något hela kedjan tjänar på - ända ner till maskinförare och skogsägare.

Men ändå känns denna fråga lite tudelad, för seriöst, vad har hänt i skogen de senaste åren? Stämmer kurvan ovan? Och vad beror det i så fall på? Vad tror du?

http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskap ... 08---2015/

Pressmeddelande:

Skogsbrukets effektivitetsutveckling tappar fart
Skogforsk - 2016-09-20 08:55 CEST
Ett lönsamt skogsbruk är en viktig del i en hållbar utveckling. Men det svenska skogsbrukets effektivitetsutveckling får allt svårare att kompensera för kostnadsökningar och realt fallande virkespriser. Denna utveckling har pågått fortlöpande under de senaste 15 åren. Det visar Skogforsks Skogsbruksindex - ett nytt mått på skogsbrukets ekonomiska effektivitet.

- När stora förhoppningar ställs till sektorns förmåga att bära omställningen till den nya bioekonomin gäller det att skogsbruket är hållbart även i sämre avsättningslägen med långt till industri, konstaterar Rolf Björheden som leder Skogforsks teknik- och virkesprogram.

Skogsbruksindex mäter skogsbrukets ekonomiska effektivitet och uttrycks som virkesvärdet (fritt bilväg) i förhållande till skogsbrukskostnaden. Indexet uttrycks i relativa tal och har varierat mellan 1,9 - 2,6 under den senaste 20-årsperioden. På senare år har index fallit under 2 och den negativa trenden fortsätter.

- Virkesvärdet minskar, samtidigt som skogsbruket får allt svårare att höja sin effektivitet i den takt som krävs för bibehålla lönsamheten, säger Rolf Björheden.

Nu menar Rolf Björheden att de tekniska utvecklingsinsatserna måste kompletteras med andra insatser för att varaktigt vända trenden.

- Att främst sätta sitt hopp till den tekniska utvecklingen räcker inte längre. Skogsbruket kan bli bättre på att ta tillvara det virkesvärde som finns, genom bättre mätning och virkeshantering och genom att se till att rätt virke hamnar hos rätt användare. Skogsbrukets organisation kan också förbättras, särskilt när det gäller hur olika aktörer samverkar, säger Rolf Björheden.

Skogsbruksindex kompletterar de uppgifter om kostnader, intäkter, prestationer, teknisk utnyttjandegrad etc. som Skogforsk sedan tidigare publicerar varje år. Indexet ger en sammanvägd bild av hur lönsamheten förändras och bidrar därför till en mer nyanserad bild av det ekonomiska läget i skogsbruket.


Jag håller helt och hållet med dig om dina slutsatser och hoppas att utvecklingen snart ska kunna vändas i den riktning du efterlyser. Det brådskar ! Hoppas även att många deltagare i detta forum, var och en i sin roll, vill vara med och påverka industrin och skogsägarrörelsen att satsa på rätt " hästar ".

Avatar Fallback

Re: Skogsbruket fortsätter tappa i effektivitet

Valmet 890  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#408603 Slutavverkningarna blir sämre, vi är och avverkar det som var för besvärligt förut, snittvolymen på posterna blir mindre och mindre....
Inte är det som 2005 när men gick ut skolan då hade vi 3 poster på över 10000 kubik samma år

Avatar Fallback

Re: Skogsbruket fortsätter tappa i effektivitet

mummelman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#408648 Valet 890 har rätt, mindre trakter och som sagt så huggs mkt av det som man lämnade tidigare för det var besvärligt tidigare.
Storleken på trakterna och medelstammen verkar sjunka både i norr och söder. När det börjar bli dags att avverka de större hyggena från 60,70 och 80talen så tror jag att kurvan ökar igen.
Sen har vi mer att göra på ett skift idag som gör att du sällan har produktion som för 10 år sedan, klavning av 1 slumpstam + 1 själv vald, det gör sig inte av sig själv som vissa bolag verkar tro. Här i söder så är det oftast skördarföraren som får ta ut miljöhänsynen och då hela och inte bara högstubbarna. Efter att kört 1 år åt SCA som snitslade hela hänsynen och det enda vi behövde göra var att välja var högstubbarna skulle stå, så vill jag påstå att det var definitivt prestationshöjande.
Det känns som maskinerna blir bättre och bättre, men en stor del av detta med sjunkande effektivitet ligger hos skogsbolagen.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).