Avverkning (slutavverkning)

Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtiden ?

11 inlägg 3400 visningar 4 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtiden ?

Älgfoderodlare  
#400083 Med tanke på hur marknadsläget ser ut idag, för det mesta av vad som produseras på marker inom jord eller skogsbruk. Finns det ju generellt en överproduktion överallt. Till skillnad från jordbruket, borde dock skogsbrukandet kunna, inför en kommande framtida marknad. Bättre styra den prisutveckling som BORDE kunna förutses i framtiden. Jordbruksmarknadens överskott, kan ju inte lagras på ett sånt sätt. Att överskotten kan finnas kvar, tills dess att behoven ökar i en allt för avlägsen framtid. Då det till största delen är fråga om säsongsbundna färskvaror. Men för de bönder som önskar se en möjlighet till att leva på sitt arbete. Är inkomsten = lågt pris på stor mängd.
Den överproduktion som finns inom svenskt skogsbruk, borde dock ha lite annorlunda förutsättningar inför framtiden. Om ännu mindre av produktionen, avverkades per år än vad som sker idag
Jag tänker lite så här. Då det nu verkar finnas en politisk vilja, att verkligen börja satsa på en energimarknads omvandling. Från fossilbaserat till förnyelsebart. För att kunna möta detta behov, kan produktionen behöva öka ytterligare. De virkesdepåer som finns uppbyggda idag, med redan avverkat virke. Finns som en prisreglerande buffert, mellan råvaruproducenterna och industrin.
Vad skulle det då innebära, om det inte avverkades under x antal år i Sverige ? Förmodligen skulle importen av billiga trävaruprodukter från utlandet öka, inom de närmaste åren efter det att virkesdepåerna börjat sina. Men med en ökad efterfrågan på den marknaden, skulle ju även förmodligen priserna börja gå upp där.
Vad skulle då eventuellt hända hos den skogsbrukande markägaren ? Skogsvolymen / areal skulle ju öka. Vilket borde kunna ge ett ökad fastighetsvärde. Vid en framtida avverkning, kunde en mindre mängd behöva tas ut med ett bibehållet netto, samt högre kvarstående volym. Energiveds uttagen från alla former av brukaraktiviteter, från röjningar, gallringar till ROT uttag vid slutaavverkning kunna ske. Det skulle kunna innebära en marknad med fler "Gröna jobb" på landsbygden. Ökad mängd arbetskraft i glesbygd, skulle kräva mer service och kommunikationer baserad på "Grön energi"(självgenererande behovsmarknad). Dessutom kan överskottet öka ytterligare under de år som avverkningar hålls nere. Vilket skulle kunna innebära ett tillräckligt utbud på den egna marknaden, med minskad import och transportkostnader för förädlande industrier. Mer sociala värden skulle kunna sparas under längre tid. Lavskrikorna skulle kanske till och med hinna bli så många, att de ej ansågs hotade som art. Och skulle inte ligga i vägen för något beslut om avverkning. Ev. så skulle de längre omloppstiderna i brukandet, innebära en förbättring av den biologiska mångfalden. Och färre avsättningar skulle behöva göras, då det på regional nivå. Skulle ständigt finnas de nödvändiga livsutrymmena för de flesta av skogens arter som kan behöva det. De båda skogsbruksmålen borde med råge kunna uppfyllas, med förhoppningsvis en vinnande markägargrupp.
Frågan blir då till ev. trådläsare: -Kan vi skogsmarkägare, via de nya framtida förutsättningarna. Ev. styra prisutvecklingen på den framtida råvarumarknaden, via en fördröjning i nutida uttag ?   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtide

jannee  
#400086 Minskar vi produktionen kommer en del sågverk att importera medan andra slås ut. Summa summarum kommer vi skogsägare ändå att sitta där med svarte Petter. :oops:
Värmekraftverken ser nog till att importera billiga sopor = hela grotmarknaden kanske slås ut.
Får massaindustrin inte tillgång till billig råvara kommer de att förlora marknadsandelar, svårare är det inte.
Får inte aktieägarna utdelning på insatt kapital säljs aktierna.
Massuppsägningar inom skogsindustrin är en självklarhet.
Senast redigerad av jannee tis 19 jul 2016, 16:49, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtide

Älgfoderodlare  
#400088 Men hela tanken med att ställa om i samhället, bör väl då även inbegripa att transporter med ICKE grön energi. Blir lite bannlysta. Vilket då bör innebära minskad import av både sopor och flis, med båtfrakter från andra länder. Inhemska gröna transporter skall väl prioriteras. Att massaindustrin kommer att få problem via tidningsdödens förestående. Samt att det "papperslösa" digitala samhället tar över, är ju inte nytt. Men det bör ju även kunna skapas nya industrier, som baserar sig på alternativa energikällor inom biosamhället. Och helst då där råvaran växer. Det måste väl ändå kunna skapas nya värden där andra minskar, då vi inte ännu har framtiden här ?

   TS
Användarvisningsbild

Re: Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtide

Torbjörn Johnsen  
#400092 I princip skulle ju en minskning av avverkningarna med 10% skapa en intressant situation. Det skulle skapa ett "lagomt" råvaruunderskott. Inte så stort att industrier måste bomma igen men stort nog att inte kunna kompenseras med import på kort tid. Rundvirkesmarknaden (även Grot) är typiska råvarumarknader där priset stiger vid underutbud och sjunker vid överutbud. Det behöver inte vara ett stort överutbud för att priset ska sjunka, bara lite grand. Samma med underutbudet. Lite brist så stiger priserna. Det kan ju t o m bli så att trävarupriserna stiger (stiger mer) om svenska sågverk skulle producera lite mindre. Dessutom blir det mindre volym cellulosaflis till massabruken och mindre biprodukter till energimarknaden. Egentligen är det faschinerande att det varje år kommer fram så mycket virke trots dåliga virkespriser.

Avatar Fallback

Re: Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtide

rokon  
#400093 "Jag tänker lite så här. Då det nu verkar finnas en politisk vilja, att verkligen börja satsa på en energimarknads omvandling. Från fossilbaserat till förnyelsebart. För att kunna möta detta behov, kan produktionen behöva öka ytterligare"
Trådskaparen tanke är att politikerna driver utvecklingen för framtiden, min erfarenhet säger att de inte gör det, politikerna bromsar utveckling. Entreprenörer driver utvecklingen framåt, det andra är mest "fint prat" som kostar pengar för de som tror på vad de säger och gör sina investeringsbeslut baserat på politikers snack.

Användarvisningsbild

Re: Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtide

Älgfoderodlare  
#400094 Men man har ju samtidigt sagt, att det är i avsaknad av de politiska besluten och därmed bristen på styrning inför framtiden. Som stoppat investeringsviljan och utveckling inom bioenergimarknaden bl.a.

   TS
Avatar Fallback

Re: Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtide

Sture Andersson  
#400105 Jag har i många år trott att det ska komma prisökningar ,men så har det inte blivit av olika orsaker ,en orsak är att regeringen godtar att det flödar in osorterade soper från utlandet som dödar flismarknaden.En är att Svensk skog växer så det knakar .
Men jag tror fortfarande att det kommer prisökningar ,fast det tar nog några år till .
Orsaken till att det kommer prisökningar är flera ,elpriser kommer raka i höjden när kärnkraftverken börjar stängas av .
Det kommer bli stopp för att elda osorterade soper när man kommer på hur mycket skit som kommer ut .
Kolkraftverken kommer stoppas ,Tyskland stoppar kärnkraften .
När beslutsfattarna fattar att det går att ta ut all energi till både värme och el ur skogen utan att det blir mindre skog .( I Sverige)
Det finns ett stort behov av bostäder i Sverige.

Avatar Fallback

Re: Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtide

mickey  
#400107 Gräset borde se grönare ut på andra sidan (framtiden).
Politik en del som inte är tillräckligt långsiktig.
Men hur många gånger har inte sågverken bokstavligen sågat sönder marknaden när råvarupriserna varit hyfsat bra, och varför upprepas det?
Lesson learned?

Användarvisningsbild

Re: Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtide

Älgfoderodlare  
#400119 Men det scenario som vi nu har som framtid, har ju aldrig funnits förr. För att på sikt få bort mer CO2 ur atmosfären, bör byggas mer bestående träkonstruktioner som binder detta, typ hus. Det kommer ju även att kunna skapas nya marknader som kan nås via järnväg. Utan CO2 avgaser via transporter. Vi kan inte bedöma denna vår framtid genom att titta i backspegeln. För det kommer att måsta bli andra tider än de vi haft erfarenhet av tidigare. Och där måste även mycket viktiga politiska beslut tas, som ger möjlighet till en långsiktig hållbar framtida investerings tro. Och genom att själva tro på det VI kan vara med och skapa, som samtidigt skall vara en så stor del av våra liv och inkomster. Så har i alla fall jag, försökt att skapa grunden för att finnas på en så stor del av denna förhoppningsvis framtids marknad, som bara jag kan !

   TS
Avatar Fallback

Re: Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtide

rokon  
#400164 Får se om det blir något av detta projekt, http://www.nsd.se/nyheter/tornedalen/ki ... 56197.aspx

Användarvisningsbild

Re: Kan minsad avverkning idag, ge bättre ekonomi i framtide

Älgfoderodlare  
#400410 Jag har läst om detta projekt tidigare, och man kan ju bara lyckönska våra finska grannar. Och detta är ju ett bra ex. på hur det bör vara idag, med tanke på framtiden. Att skapa idag, det som måste finnas imorgon. Det är lite därför som jag också försöksodlar trädslag, som ev. kan bli mer aktuella för olika former av energiframställan. Där inte kanske bara skillnaden mellan löv och barrträd kommer att vara avgörande. Utan även om sorter inom respektive, kan innehålla olika mycket av de ämnen som kan utvinnas för framställan av de olika drivmedlen. Som ex. så har ju en del av vissa barrträdarter. En rötskyddsförmåga, som bör innebära att de innehåller mer av ämnen än våra inhemska. Detta kan ju ev. göra att värdet på ex. Sitka kan bli annorlunda i framtiden, genom ny forskning om vad dessa typer av "nya" industrier kan behöva.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).