Avverkning (slutavverkning)

En dyr lavskrika

119 inlägg 47766 visningar 18 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Vedmaskin  
#398674
isteskog skrev:Finns säkert något i de sydligare landskapen som ni kommer att gå igång på också ..... var lugn för det du, Jannee .... 8)


Vi i kronoberg har ju redan rödliste milisen. :mrgreen:

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#399268 Svenskarna tycker det är värt 120 kronor per svensk att ha rovdjur (varg, björn, lo, järv och kungsörn)
http://www.aktuellhallbarhet.se/sa-mycket-ar-rovdjuren-varda-for-svenskarna/
Det är storleksorningar mer än den faktiska kostnaden för skador och förvaltning .
Svenskarna tycker det är värt 1 (vite) eller 2 (reduktion av markvärde) miljoner att (möjligen) rädda EN lavskrikefamilj.
Beakta också att lavskrikan är klassifierad som livskraftig
Det finns 50000 lavskrikefamiljer och 10 miljoner svenskar. Betalningsviljan för att ha lavskrikor i landet per innevänare är
1_000000*50_000/10_000000 =5000
Men jag vill inte överdriva och det är en osäker beräkning. Så slutsatsen blir
Svenskarna tycker det är värt mer än 10 gånger mer att ha en mer än livskraftig lavskrikepopulation än en rovdjurspopulation av ifrågasatt livskraft.
Konstigt folk svenskarna :???:

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#399271 Som man frågar, får man svar...
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#400441 Tjugodubbling av vite och tiodubbling av förbudsareal!
Fram till slutet av 2015 beskrivs förhållandena på: http://www.lantbruk.com/skog/skogsstyrelsen-valdigt-fa-som-inte-foljer-vara-beslut –”Skogsstyrelsen kan inte förbjuda hela avverkningar, enligt skogsvårdslagen. Men vi kan skriva ett förbud på att skogsägaren inte får avverka värdefulla naturmiljöer på mellan 2 till 10 procent av hela avverkningen, beroende på avverkningens storlek.” "Besluten är ofta kopplade till ett vite. Om skogsägaren inte följer beslutet kan vitet dömas ut… Ett vite kan vara mellan 10 000 och 50 000 kronor, beroende på storleken på avverkningen.”
Men i fallet Fån-Gåsen 2016 (en av de fem lavskrikeförbuden http://www.atl.nu/skog/lrf-stodjer-skogsagare-som-inte-far-avverka/ ) är avverkningsförbudet 100% av sökt avverkning (11 hektar) och vitet en miljon kronor. Skogsstyrelsen förefaller ha mer än tiodubblat de mot markägarnas riktade åtgärderna för att framtvinga åtlydnad av myndighetsbeslut.

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#401228 Artskyddet – artiklar i Skogseko och hur nya artskyddet först realiserades
Bakgrund är den första tillämpningen i början av juli 2016 efter att de nya riktlinjerna färdigställts till midsommar. Avverkningsförbud utfärdades för fem skogsägare med viten mer än tio gånger högre vad som tidigare utdömts för att undvika störning av fyra lavskrikefamiljer.
SkogsEko är Skogsstyrelsens tidskrift, upplaga 220000, går till bl a alla skogsägare som har mer än fem hektar skog och finns på nätet. http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-br ... /Skogseko/ Säkert den tidning som har störst betydelse för skoglig information. Jag har läst de två första numren av Skogseko 2016 för att kolla hur förberedda skogsägarna blivit genom Skogsstyrelsens informationskanal på vad som komma skulle, när de nya riktlinjerna för artskyddsförordningen fick sin första tillämpning. Inget vidare tycker jag, ett av skälen för detta dokument är att Skogseko inte skall ge en överdrivet glättad bild av vad är på gång med Skogsstyrelsens planer.
”Lavskrika” nämns inte. Något om policyförändringen med drastiskt höjda viten nämns inte heller. Dålig förvarning för skogsbruket!
Implementeringen måste ha varit förankrad hos Skogsstyrelsens styrelse. GD säger i intervju med Skogseko (2016:2) om vilken fråga som är viktigast för Skogsstyrelsen att hantera nu: ”Tillämpningen av artskyddsförordningen. Det är jätteviktigt att detta hanteras rätt. Det finns alltid en risk att man underskattar vilken dignitet en fråga har, men här tror jag inte vi gör det.”
Trots denna insikt tycker jag att Skogsstyrelsens första skarpa tillämpning av artskyddsförordningen är grundligt fel och klandervärt dåligt genomtänkt. Mitt förtroende för Skogsstyrelsen har sjunkit en hel del först genom riktlinjerna och sedan den följande implementeringen och jag avser att försöka klargöra hur Skogsstyrelsen ökar osäkerheten om vart Skogsstyrelsens tillämpningar egentligen syftar.
Att ge sig på den enda fågel, där osäkerheten om den är prioriterad eller ej är maximal!!!! (En prelimär länk där lavskrikan inte är med på http://www.skogsstyrelsen.se/Global/myndigheten/Om%20oss/Remisser/Remissversion%20Bilaga%204%20%20f%C3%B6reskrifter%20SvL.PDF Den kanske enda art där VD för vårt största privata skogsbolag gjort reflektioner om vart det kan leda (i inledningen till denna tråd). Den enda art som skogsstyrelsen tidigare agerat för avverkningsförbud efter att någon tjänsteman vid ett besök av annan orsak råkat se fågeln, men när det inte gick eftersom fågeln inte kunde återfinnas hitta på andra vägar att stoppa avverkningen, passa på att slå till med en tjugodubbling av vitesbeloppet om markägaren inte rättar sig efter Skogsstyrelsen vilja, mot vad som tidigare varit normalt.
Ur Skogseko 2016:1
”Vi…skulle behöva fler domar som blir prejudicerande”. Det är motbjudande att Skogsstyrelsen har en målsättning att utfärda tveksamma förbud, som är tillräckligt provocerande för att föras till domstol av de utsatta för att fylla Skogsstyrelsens behov att prejudicerande domar. Och hur skall markägarna kunna förutse något, när Skogsstyrelsen deklarerar att Skogsstyrelsen inte själva vet vad lagen kräver?
”Enligt artskyddsförordningen kan en markägare förbjudas att bruka sin skog, och ändå inte få ersättning för det.” Men Skogseko förklarar aldrig var det står att det är förbjudet för myndigheter att ge ersättning och varför Skogsstyrelsen inte försökt finna vägar att ersätta intrånget.
”Det är en helt absurd lagsstiftning. Om vi läser lagen som den är skriven är skogsbruk förbjudet. Det är helt nödvändigt att lagstiftningen ses över och fram till dess måste myndigheterna tillämpa den på ett rimligt sätt, menar Gunnar Lindén” Men Skogsstyrelsen demonstrerar arrogant med den första tillämpningen att de inte tänker hålla sig till rimliga tillämpningar eller ha en dialog med skogsbruket om tillämpningen.
”Den svenska lagen går betydligt längre än vad direktiven kräver. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att störa fåglar samt att skada eller försämra deras häckningslokaler. Men häckningslokaler finns överallt och fåglar störs om man bedriver skogsbruk…säger Gunnar Lindén”. Det är alldeles uppenbart att artskyddsförordningen inte kan uppfyllas bokstavligen, men Skogsstyrelsen tycks försöka ändå genom "cherrypicking" bland paragrafer motivera sin "cherry-picking" av avverkningsstopp.
Hur stillas skogsbrukets farhågor?: ”Att en enskild fågel från listan som upptäcks i ett område automatiskt stoppar skogsbruket är en överdrift menar…”. Detta förefaller vara en direkt lögn eftersom den första tillämpningen visar att Skogsstyrelsen inte vill begränsa avverkningsstopp till fåglarna "på listan". Det mycket allmänna uttalandet ger inte heller någon uppfattning om Skogsstyrelsen kan tänka sig att stoppa avverkningar på hälften av skogsarealen eller bara en femtedel eller vad? Uttalandet gäller bara enstaka fåglar, inte enstaka fågelfamiljer, som nog kommer att vara standard för avverkningstopp. Skogsstyrelsen reagerar på oron med en axelryckning.

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#412857 Avverkningsstoppade skogsägare överklagar till domstol http://www.lantbruk.com/skog/stoppade-s ... ll-domstol
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#412880 Skydda ´Skogens facebooksida fick snabbt ett tiotal kommentarer om detta https://www.facebook.com/groups/54996954022/?multi_permalinks=10154182622294023&notif_t=group_highlights&notif_id=1476515438737260medan SkogsForum inte har en enda!
Skydda Skogen mobiliserar snabbt sina styrkor till lavskrikans skydd!

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#412898 Skogsmotståndsrörelsen, behöver motstånd

   TS
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#416921 För den som vill läsa in om lavskrika har jag gjort en länklista på https://skogsforum.se/blog/DagL/lavskrika-fangasen-avverkningsforbud-sommaren-2016_b-7105.html
Observera också GD Skogsstyrelsens framträdande på Skogspodden http://www.skogspodden.se/standiga-forbattringar/avsnitt-12-intervju-med-herman-sundqvist/ som öppnar för kritik och synpunkter till Skogsstyrelsen mot tillämpningen av artskyddsförordningen. Detta erkänns vara Skogsstyrelsens och även GDs problem. Däremot skall synpunkter på hur artskyddsförordningen implementeras riktas till politiker.

Avatar Fallback

Re: En dyr lavskrika

Bosse1  
#416930
Niking skrev:Avverkningsstoppade skogsägare överklagar till domstol http://www.lantbruk.com/skog/stoppade-s ... ll-domstol
/Niklas

Bedrövligt att behöva gå till domstol för att bedriva sin verksamhet.Som sagt förut var på LRF om "vem bestämmer över din mark" där var stora starka grånande män och kvinnor,tror de flesta trivs bäst i skogen och inte framför datorn och debattera med paragrafryttande vänsterelement med bara ett mål. De kanske till och med inte har någon vana vid "nätet och datorn". Det kan bli lite mycket information många gånger. Ge f-n i vår skog räcker långt.
Här är en bra huggarlåt
:mrgreen:
Senast redigerad av Bosse1 mån 19 aug 2019, 19:56, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#418456 Populationsutvecklingen av lavskrika kan jämföras med genomsnitt av alla fåglar i Sverige som omfattas av fågeltaxeringens redovisning (Green m fl 2016). Lavskrikan förefaller inte minska mer 1975-1998 än genomsnittsfågeln. Den negativa populationsutvecklingen av lavskrika enligt Artdatabanken är trots detta ett viktigt inslag i myndigheternas motivering för att avverkning skall förbjudas för att lavskrikan skall ha en rimlig chans att klara sig. Det lär finnas många kandidater för ytterligare avverkningsförbud.
Senast redigerad av DagL ons 14 dec 2016, 11:11, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#419974 En mycket bra insändare om lavskriefallet och Länsstyrelsens inkompetens.....troligtvis

http://www.helahalsingland.se/opinion/i ... an-i-arbra

INSÄNDARE Länsstyrelsen i Gävleborg påstår i yttrande till rätten rörande avverkningsförbudet i Arbrå att den svenska populationen av lavskrika minskar och successivt försvinner.
Lavskrikans populationsutveckling visas i figuren. Den jämförs med utvecklingen för genomsnittet av alla fåglar (data från fageltaxering.lu.se). Lavskrikan visar ingen tendens att försvinna, snarare ökar den. Dess populationsutveckling är något bättre än genomsnittsfågeln!
Länsstyrelsen tycks plädera för att undergången är nära för hälften av alla fågelarter! Dialog med SOF skogsansvarig (i Alltinget) ger en trolig förklaring till lavskrikans dåliga prognos i länsstyrelsens yttrande, senaste decenniets utveckling beaktas ej i prognosen.
Jag anser att länsstyrelsens påstående är grovt missledande, och detta vid en tillämpning av artskyddsförordningen, som rör sig om knappt tre miljoner kronors förlust för de drabbade.

   TS
Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#420564 Artskydd och rätt att bruka skog http://www.atl.nu/lantbruk/riksdagsfrag ... -artiklar/
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

DagL  
#420634 Här är den skriftliga frågan https://data.riksdagen.se/fil/A4EB2325- ... 5E6E50EC3E Det är kul att ens åsikter förs vidare (Lindgren nämns tre gånger).

Användarvisningsbild

Re: En dyr lavskrika

Älgfoderodlare  
#423425 Nya uppgifter ang. Lavskrikans utbredning i Hälsingland, har framkommit. Jaktlagen inom området har under älgjakten kartlagt hur många revir det kan grovt skattat finnas inom det aktuella området. Dessa uppgifter gör gällande att antalet revir INTE har minskat sedan 90-talet. Det bör väl visa att det utövade skogsbruket i området, INTE har påverkat Lavskrikans sätt att anpassa sig till skogens förändring på något negativt sätt. Dessa uppgifter är nu lämnade till domstolen som prövar ärendet. Trevligt när man kan hjälpas åt i skogen !

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).