Avverkning (slutavverkning)

SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte vi

13 inlägg 5667 visningar 5 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte vi

Fredrik Reuter  
#396526 P4 Kronoberg har intervjuat Peter Rolfsson på Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) mångfaldsgrupp i Kronoberg med anledning av LRF och Södras uppmaning till Skogsstyrelsen att upphöra med webbpublicering av avverkningsanmälningar.

Naturskyddsföreningen vill inte att Skogsstyrelsen ska upphöra med publiceringarna och tycker att skogsägarna är inne på fel spår om man vill eliminera insynen i avverkningsanmälningarna.

Förra året hittade SNF i Kronoberg 50 objekt med hjälp av avverkningsanmälningarna som sedermera blev skyddsvärda nyckelbiotoper.

Jag försökte hitta nyheten från Södras stämma om uppmaningen till Skogsstyrelsen men de verkar ha gjort om sin webb relativt nyligen och sidan kan inte nås. Texten hittade jag och lägger in här nedan:

Södras stämma uppmanar Skogsstyrelsen att omgående upphöra med att, utan markägarnas samtycke, publicera uppgifter om avverkningsanmälningar på sin hemsida. Södra anser att publiceringen strider mot såväl Datainspektionens yttrande i frågan som personuppgiftslagen.
Sedan februari i år publicerar Skogsstyrelsen på sin hemsida uppgifter om områden som är anmälda för avverkning. Publiceringen infördes utan dialog med den det berör och sker i strid med Datainspektionens yttrande och personuppgiftslagen. Det är en självklar utgångspunkt att den berörda markägaren tillfrågas om man godkänner publicering av avverkningsanmälningar på internet. Idag sker dock publiceringen helt utan dialog med oss markägare.

Södras stämma uppmanar därför Skogsstyrelsen att omedelbart införa rutiner som gör det möjligt för den enskilde skogsägaren att på avverkningsanmälan ange om man godkänner att avverkningsanmälan publiceras. Stämman uppmanar även Södra att omgående komplettera de avverkningsanmälningar föreningen lämnar in för sina medlemmars räkning med en uppgift om markägaren godkänner en sådan publicering eller ej. Vi förutsätter att myndigheten respekterar om en markägare motsätter sig publiceringen.


Jag vet inte vad ni andra tycker men jag tycker det är lite anmärkningsvärt att SNF har en "det var inte jag" hållning när de i intervjun säger att det inte är Naturskyddsföreningen som stoppar avverkningar utan Skogsstyrelsen. Underförstått då att flödet är:

- SNF kollar på webbpublicerade avverkningsanmälningar.
- SNF väljer ut lämpliga objekt av dessa.
- SNF inventerar dessa.
- SNF skickar in förslag till nyckelbiotoper till Skogsstyrelsen.
- Skogsstyrelsen verifierar och om de samtycker, ogiltigförklarar avverkningsanmälan.

För mig känns detta som ett recept till ökad polarisering som tyvärr i förlängningen bara kan leda till än mer ökad polarisering. Hade det inte varit bättre att SNF tog kontakt med skogsägaren själva och förklarade vad de har i görningen istället för att som idag verka i det dolda och skjuta över det mesta till Skogsstyrelsen?

Det är annars ganska lång följetong som på skogsforum diskuterats i över ett år nu, i flera trådar.
För dig som vill läsa in dig vad som skrivits så kommer här en lista på olika trådar, äldst först.

Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart

Karta och info om avverkningsanmälningar nu publika

Lever Naturskyddsföreningen som de lär i skogen?

Naturskyddsföreningens avverkningsanmälningar

Här är nyheten från P4 Kronoberg: http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=6450124   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

ananders  
#396527 Pratade med min skogsinspektor förra veckan och han påstod att SNF undersöker alla avverkningsanmälnigar i Kronoberg.

Avatar Fallback

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

rokon  
#396529 Alla skogsägare med självaktning borde upphöra med avverkningsanmälningar tills dataintegriteten åter respekteras!

Användarvisningsbild

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#396533
rokon skrev:Alla skogsägare med självaktning borde upphöra med avverkningsanmälningar tills dataintegriteten åter respekteras!


Jag tycker att skogstyrelsen, Naturskyddsföreningen & Länsstyrelsen borde bojkottas..
Varför ska vi företagare betala skattepengar i form av statlig skatt som bara är för att djävlas med oss skognäringsägare,
Skogsstyrelsen kunde man tidigare vända sig till för att få goda råd.
Men nu är det mest dom "som inget begrip " som svara för att få sina löne bidrag därifrån...

Användarvisningsbild

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

loppan  
#396536 Jag tror tyvärr att denna iver att stoppa avverkningar i längden är kontraproduktiv vad gäller naturskydd.
Med tiden kommer skogsägare i allt större utsträckning se till att det inte finns något skyddsvärt i sin
avverkningsmogna skog,det gallrar man sönder i förväg.

Det går inte att med pekpinnar och förbud nå framgång,man måste samarbeta med skogsägarna och föra dialog.
Det är egentligen obegripligt att man inte förstår det.

Avatar Fallback

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#396539 SNF gör ju helt rätt. Som särintresse.
Problem blir det förstås när ett särintresse blir en stark, oemotsagd eller icke balanserat tillbakahållen röst. Skogen är en arena där samhällsintressen ska balanseras med fast hand över lång tid.
Sverige är ett särintresseland utan politiker som orkar/kan/törs balansera intressen på ett bra sätt över lång tid. Eller säga ifrån.
Det är klart att det är snart ganska många kurskompisar från biologutbildningarna som hamnat på SNF, länsstyrelser och Skogsstyrelsen. Så på Skogsstyrelsen har objektivitetskriterierna i praktiken fått bias (sneddragning). Det skapas nu i ökande fart mer och mer bedömningskriterier som baseras på tyckande, som medför grova kränkningar av enskilda och deras äganderätt. Enskilda kränks av staten. SNF tycker och myndigheterna gör.

Naturen för ju ingen egen talan så den kan ju exvis SNF föra, men helst ska bara en myndighet som vi avlönar, typ Naturvårdsverket räcka. SNF är ju bara en förening med ideella, tysta medlemmar som inte har något att satsa/förlora. I styrelsen är det väl sannolikt KMFL(r)-varning. Man visar sin falk ovanför ett hygge på en reklamfilm och får en medlem till. Det är skrattretande när en vänsterrörelse använder så förenklad och USA-imiterande retorik.

Användarvisningsbild

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#396580
Orsa skrev:SNF gör ju helt rätt. Som särintresse.
Problem blir det förstås när ett särintresse blir en stark, oemotsagd eller icke balanserat tillbakahållen röst. Skogen är en arena där samhällsintressen ska balanseras med fast hand över lång tid.
Sverige är ett särintresseland utan politiker som orkar/kan/törs balansera intressen på ett bra sätt över lång tid. Eller säga ifrån.
Det är klart att det är snart ganska många kurskompisar från biologutbildningarna som hamnat på SNF, länsstyrelser och Skogsstyrelsen. Så på Skogsstyrelsen har objektivitetskriterierna i praktiken fått bias (sneddragning). Det skapas nu i ökande fart mer och mer bedömningskriterier som baseras på tyckande, som medför grova kränkningar av enskilda och deras äganderätt. Enskilda kränks av staten. SNF tycker och myndigheterna gör.

Naturen för ju ingen egen talan så den kan ju exvis SNF föra, men helst ska bara en myndighet som vi avlönar, typ Naturvårdsverket räcka. SNF är ju bara en förening med ideella, tysta medlemmar som inte har något att satsa/förlora. I styrelsen är det väl sannolikt KMFL(r)-varning. Man visar sin falk ovanför ett hygge på en reklamfilm och får en medlem till. Det är skrattretande när en vänsterrörelse använder så förenklad och USA-imiterande retorik.


Bra skrivet...Instämmer

Användarvisningsbild

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#396596 SNF skyller som vanligt ifrån sig som den värsta barnunge. Om inte SNF skulle kolla och anmäler sina fynd, så stoppas inte avverkningen. Så nog är det rätt att påstå att SNF är boven i dramat. Myndigheten gör sedan bara sitt jobb och stoppar den ofta rättslösa markägarens avverkning.

Sedan är det precis som Loppan säger en kontraproduktiv taktik från SNF. Mycket potenta naturvärden kommer att röjas och gallras bort i preventivt syfte av uppretade skogsägare.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#396600 Liknande idioter finns tyvärr på flera ställen:
http://www.lantbruk.com/debatt/jag-stja ... en-vinning
http://www.lantbruk.com/debatt/oaccepta ... nfor-lagen
/Niklas

Avatar Fallback

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

Orsa  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#396607 När man läser om Tomma Burar så kan man väl kalla dessa människor för det de ska benämnas med. Idioter. De förstör ju demokratin. Vet inte ens om revolutionär passar in där.
Kan dom inte bara starta en egen hönsgård och visa hur dom vill ha det. Föregå med gott exempel liksom, istället för att bryta mot de lagar som vi andra trots allt följer så gott det går.

Ska vi inte sala ihop till biljetter till Texas så kan dom vara där och göra aktioner på gårdarna istället. Det kan ju gå bra ett tag i alla fall.

"Inte störa och inte förstöra" ska gälla i Sverige och inte nåt j-a övergreppssamhälle på dom som försöker och arbetar och bidrar.

Användarvisningsbild

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

Älgfoderodlare  
#396711 Jag har skrivit i tidigare inlägg, att jag också tror att det blir kontraproduktivt ur ett naturvårdshänseende. Att SNF stoppar fler o fler avverkningar. De kanske kan visa på nyckelbiotoper i si o så många % av avverkningarna. Men totalen går förlorad, då ersättningsförhållandena för undantagen produktiv skogsmark inte följer avsättningarna. Och att det som sagts , kan leda till "förstörande" av framtida eventuella nyckelbiotoper. En bredare öppen dialog som ska leda till att båda målen för brukande av skog, uppnås. Skall eftersträvas. Men att få avsättningar skall ju inte behöva kännas som en bestraffning för markägaren. Det skall ju istället vara en uppmuntran att fortsätta sträva mot likvärdiga förhållanden, mellan naturligt bevarande av skogsbiotoper som gynnar så många arter/ areal som möjligt. Och ändå upprätthålla en för skogsägaren, acceptabel inkomstbringande produktionsnivå. Och om SS enfaldigt bara ser ett värde i att "skydda", utan att ta hänsyn till hur det drabbar den enskilde skogsägaren. Då blir det förmodligen fler förlorare i framtiden, än vad SNF tror sig vinna idag med sitt agerande. Dialog i ett flerperspektiv är att föredra.

Användarvisningsbild

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

Fredrik Reuter  
#396912 Dagens nyhet: Skogsstyrelsen stoppar inte publicering av avverkningsanmälningar på webben: http://www.altinget.se/miljo/artikel/sk ... nmalningar

   TS
Användarvisningsbild

Re: SNF: Det är Skogsstyrelsen som stoppar avverkningar inte

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#424913 Gunnar Lindén: När ideella föreningar tillåts avgöra att bruka naturen https://gunnarlinden.wordpress.com/2016 ... a-naturen/
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).