Avverkning (slutavverkning)

Min naturvård

25 inlägg 10277 visningar 15 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Min naturvård

Torbjörn Johnsen  
#379724 Bland alla kommentarer som kommit in i trådarna om Naturskyddsföreningens skogsbruk Lever Naturskyddsföreningen som de lär i skogen? och Naturskyddsföreningens avverkningsanmälningar de senaste veckorna finns många insiktsfulla och kunniga redovisningar om hur man beräknar avsättningar och vad som räknas in som skyddad skog eller inte.

Det finns även några äldre trådar som berör området avverkningsbegränsningar och avsättningar:
Har blivit med nyckelbiotop! Dags för samråd och ersättning?
Naturskyddsföreningen gör ditt virke osäljbart
Inte minst så tycker jag att Krokmarks berättelse i den senaste tråden är väldigt läsvärd.

Jag startar den här tråden för att spinna vidare på det här laddade ämnet men jag vill vända lite på kuttingen. Varför inte fortsätta att stolt redovisa goda exempel på hur just ni har gjort på era fastigheter? Vilka naturvärden har ni undantagit från traditionell skötsel och hur stor andel av arealen kan ni räkna in som någon form av avsättning? Med eller utan formellt skydd.

Naturvårdsföreningen driver ett produktionsinriktat skogsbruk på en av sina fastigheter men vill också gärna framhålla hur mycket som där avsatts till naturvård. Då redovisar man påpassligt nog inte bara det som har ett formellt skydd utan även det som gjorts helt som frivilligt åtagande. SNF vill att 20% av skogen ska avsättas med någon form av skydd för att skapa naturvärden. I praktiken kanske vi inte är så långt ifrån den nivån om man gör som dom själva gör i Målilla. D v s räknar in allt som avsätts oavsett om det sker formellt eller frivilligt. Jag tror att vi här på skogsforum kan visa att det bland Sveriges skogsägare tas en omfattande naturvårdshänsyn som inte syns i den formella statistiken. Kanske dags för SNF att lägga sitt fokus på den "sista procenten" istället för att alltid dra fram de trubbigaste verktygen i dialogen?   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Min naturvård

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#379738 Tja, min och syrrans egna naturvård är väl kanske inte så imponerande i sig, men den uppfyller väl nödtorftigt PEFC-kriterierna.

På vår fastighet vill vi helst inte ha något NO avsatt, utan bara NS. Dels för att aktivt kunna forma "naturen" som vi vill och därmed kunna undvika en ogenomtränglig djungel av underväxt. Dels för att kunna gallra och/eller plockhugga lite lövträd vid behov.

Stora delar av fastigheten domineras idag av gran (ofta på gammal åkermark). Så den aktiva naturvården inriktas främst på att gynna lövträd och lite tall. Vi har t.ex. några grova aspbestånd avsatta som NS.

Så sent som idag var jag ute med midjeröjsågen och tog bort en del krokig och/eller piskad gran till förmån för löv på en mosse. I några fall sparades al och angränsande björkar och granar togs bort. Nåja, jag tog även bort en del underväxande björk, som annars hade piskat angränsande grövre granar.

Vi skulle gärna ha mer produktionslövskog på våra marker, men utmaningen är ju att inte få dessa potentiella produktionslövskogar konfiskerade av miljömupparna, utan att kunna avverka dem den dag de är mogna att tas ner. Detta latenta hot håller ju tyvärr ner naturvårdsambitionerna rejält på fastigheten. Bland annat var jag i preventivt syfte ute och hygieniserade ett område med mycket toppbrott och självgallring. Områdets ohygieniska tillstånd upptäcktes i samband med att jag och rågrannen röjde våra gemensamma gränser förra året.

Vi har också en del av en tallmosse, där vår del är ca 14 ha. Denna tallmosse dikades troligtvis i början på 1980-talet (innan fastigheten kom i familjens ägo) och klassades länge som impediment. Dock har dikningen successivt ökat tillväxten på denna mosse och delar av området klassades som produktiv mark år 1999 och sattes då av som NO. Övriga delar klassades då som impediment. I höstas gjorde jag en egen bonitering i detta impediment och kom fram till att området nog borde klassas som T12-T16 och således skulle räknas som produktiv skog. Därmed fick vi drygt 4 ha "ny" mark att avsätta till naturvård. Här ska vi försöka hålla borta granunderväxten, som sakta kommer. De områden som redan 1999 klassades som produktiv skog, börjar f.ö. bli gallringsmoget. Här kommer vi förmodligen att gynna löv och tall.

När jag röjde gränser förra året, så upptäckte jag också en "ny" långsmal remsa om 0,35 ha vid ett fält. Denna långsmala remsa visade sig tillhöra fastigheten och hade en del björk + enar. Område passar bra som NS-område.
/Niklas
Senast redigerad av Niking sön 13 mar 2016, 11:51, redigerad totalt 2 gånger.

Användarvisningsbild

Re: Min naturvård

Torbjörn Johnsen  
#379756 Tack Niking för intressant beskrivning!

   TS
Användarvisningsbild

Re: Min naturvård

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#380747 Inga andra som vågar berätta om sin naturvård på sina egna marker?
/Niklas
Senast redigerad av Niking sön 13 mar 2016, 11:50, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: Min naturvård

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#380751 Tycker det är mycket positivt att Torbjörn Johnsen nu arbetar med skogsforum. Jag märker att debatten fått högre i tak och att man nu kan diskutera sakfrågor sakligt och utan att kommentarer eller åsikter plockas bort.

Du Torbjörn Johnsen har fört debatten och Skogsforum till en högre nivå...Och som sänder viktiga signaler till beslutsfattare

Avatar Fallback

Re: Min naturvård

isteskog  
#380753 Okey, Niking!
Jag har en asp/granskog hemma mot gårn. Gamla aspar med spillkråkeuthackade hål. De ser ut som höghus med våningar. Granen kommer underifrån vartefter asparna dör. Kommande åtgärd är att ringbarka någon gran per år så att död ved bildas. Skogen betas på sommaren så ny aspskog har svårt att komma upp, men har även aspar på gång så några årtionden till blir det en fin biotop för fåglarna. Nu har kajorna fullt sjå att markera sina revir inför bobyggandet. Hackspetten hörs dagligen och även småfåglarna trivs i denna skog. :smile:

Det är en N.S skog i skogsbruksplanen :smile:

Användarvisningsbild

Re: Min naturvård

kalhuggo  
#380760 Kan som både skogsägare i norra lappland och entr.anställd skördarförare konstatera att vi är oerhört generösa i vår naturhänsyn jämfört med storskogsbruket. Utöver planens ca 10% no-areal har vi säkert dubbla mängden frivillig avsättning medans t.ex SCA och Sveaskog nu jagar de kantzoner som lämnades på 70-80 talet.

Användarvisningsbild

Re: Min naturvård

halvproffs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#380969 Tror att jag tidigare har skrivit om mitt naturengagemang i skogen men håll till godo; Vid avverkningar med skördare lämnas högstubbar av både gran och björk. Sälg lämnas hela för det trädet är det första som humlor kan nyttja på våren, så sälgarna är mycket viktiga.

Vid manuella huggningar lämnar jag alltid några vindfällen kvar som får bli lågor på marken. Ibland svider det lite när det är någon fin frötall som får bli låga. Så dammsug inte marken efter vindfällen för många fåglar lever av insekter som finns i dom. Naturvårdsträd av tall lämnas alltid och dom växer på sig rejält när dom har ingen eller liten konkurens från andra träd. Tänker som så att nästa generation skogsägare ska få kramtallar att försöka omfamna.

Har även sparat mycket stora gamla aspar. Fällde 2st i höstas (ena var 74cm i stubben) För att älgarna skulle få mat. Inte en älg i sikte tyvärr. Flera av dom är avbrutna sedan många år tillbaka och fungerar som höghus för småfåglar. Sparar även täta grandungar med 5-8 träd för det gillar småfåglarna att bygga bo i. Har jag en al och en gran och en av dom ska bort så sparar jag alen för den gynnar tillväxt och mångfald. Har anlagt rena björkbestånd dels för att sprida risker (har varit röta i förra gran beståndet och björktimmer kanske blir bra betalt vad det lider) och i hemskogen är det otroligt fint på våren med denna explosion av vitsippor i björkbeståndet.

En slutavverkning med mycket röta i gran tog jag reda på en del grov gran och sågade av dom i lämpliga längder, snett varannan gång och rakt varannan så det blev fågelholkar. Karvade ur rötan med motorsåg och spikade på brädor till tak o golv. borrade hål till ingång. riktigt stora gjorde jag hål med motorsågen till knipan.

. Vi beslutade en gång i jaktlaget att varje medlem (30st) skulle sätta ut 3 st fågelholkar var så det blev en hel holkar på skogen. Vi rensade även skogen på taggtråd för många år sedan. Har då aldrig sett några jakthatare/ naturmuppar hjälpt till med något.

Blev en lång beskrivning och har säkert glömt en del men detta har gjorts under många år och lite då o då så det har inte varit ansträngande.

Avatar Fallback

Re: Min naturvård

sojoh  
#380980 Jag hade ett gran/gjörkbestånd (GB22) på gammal åker och betesmark ner mot en sjö. Tätt som en vägg var det och sjön såg man inte. Frågade alla möjliga "skogskunniga" vad jag skulle göra och svaret blev hugg och plantera gran. Men det ville jag inte för gran har jag nog av redan. Jag högg bort all gran och sparade ordentligt med stora björkar. Vilken upplevelse - sjön kom fram mellan mellan björkarna och det var en upplevelse att gå eller åka efter vägen som går i överkant på området. Detta blev nu ett NS-område och meningen var att när nytt löv hade kommit upp skulle de stora björkarna tas ut. Men vid ett besök av SVS och certifieringsansvarig framgick det väldigt klart att det enda skogsbruk som fick bedrivas var för att gynna de grövre träden och död ved. Grundlurad! Så kan det när inte haspen är på.

Användarvisningsbild

Re: Sv: Min naturvård

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#380996 Nej, certifierar man sin skog, säger man också upp sin frihet i skogen till en ringa merbetalning. Inte alla som beaktar det.
/Niklas

Användarvisningsbild

Re: Min naturvård

kalhuggo  
#381005 Exakt så är det, skogsägandet är redan idag så urholkat att man kan undra vad det finns för intressant med det. Kanske att man får känna sig tillhöra en exklusiv skara som får sitta och sörpla kaffe och lyssna på Lundhagsbyxornas klokheter. Förmyndarstaten :wink:

Avatar Fallback

Re: Min naturvård

macke  
#381047 Jag har sparat ett område med knotiga tallar och björkar men som i nästan all naturvård så är det snart dags att ta ner granar som växer upp i björkarna och tallarna. Dom kommer snart annars ta över.
Sparar avbrutna träd och i röjning gör jag naturvård insatser för framtiden.

Användarvisningsbild

Re: Min naturvård

Äboda  
#381139
1457988212_imgp2343.jpg

En bild från förra sommaren på ett NS område. I huvudsak ek och asp. Röjdes och gallrades 2011, innan dess var det närmast att likna vid ogenomtränglig djungel. Det har börjat komma en del uppslag av hassel, men förhoppningsvis gör de inlånade fyrbenta röjarna lite nytta i kampen mot vegetationen och håller landskapet lite öppnare.

Användarvisningsbild

Re: Min naturvård

Torbjörn Johnsen  
#381148 Trevligt att det blev så bra fart i den här tråden. Och som alltid är det väldigt intressant när man kan se olika områden i bilder! Mer sånt!

Jag kan ändå inte undgå att känna ambivalensen som finns i naturvårdsfrågorna. De allra flesta av er verkar vara stolta och trygga i vad ni gör i form av naturvård, hänsyn och avsättningar. Det finns kunskap och tankar om varför man gör det man gör. Samtidigt så finns en stor, och tyvärr ibland välgrundad oro för att ens ambitioner istället slutar med att någon annan sätter sitt veto och sin beslutanderätt över den egna äganderätten. Trots att man har haft bra ambitioner och ett gott uppsåt. Här någonstans finns pudelns kärna i vad som krävs för att skogsbruket ska bedrivas på ett bra och balanserat sätt när det gäller produktion kontra miljö: Förtroende och respekt för att den enskilde skogsbrukaren vet vad hon eller han gör. Men också förtroende för att representanter från myndigheter och naturvårdsorganisationer agerar efter fakta och kunskap. Och uppträder öppet!

   TS
Användarvisningsbild

Re: Min naturvård

Äboda  
#381150 Det är klart att det är en balansgång mellan produktivitet och hänsyn. En balansgång finns med i snart alla åtgärder man vidtar. Det gäller på något sätt att hitta en nivå på naturhänsynen som visar att man som skogsägare faktiskt klarar av att leva upp till kraven samtidigt som det gäller att inte göra det för bra.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).