Avverkning (slutavverkning)

Karta och info om avverkningsanmälningar nu publika

81 inlägg 45610 visningar 18 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Karta och info om avverkningsanmälningar nu publika

Bosse1  
#403198 För kung och fosterland...
Tror inte det,lyfter inte ett finger till försvar av denna avart till land :)) :))

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: Karta och info om avverkningsanmälningar nu publika

Torbjörn Johnsen  
#403492 Nya WermlandsTidningen, NWT, tar på ledarplats upp problematiken om "judikalisering" (att makt flyttas från myndigheter till domstolar) och dess absurda effekter för privatskogsbruket:
https://nwt.se/asikter/ledare/2016/08/1 ... fresh=true

Användarvisningsbild

Re: Karta och info om avverkningsanmälningar nu publika

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#403535 https://nwt.se/asikter/ledare/2016/08/1 ... fresh=true

Käppar i hjulet för skogsbruket
Skogsstyrelsen underlättar för miljöaktivister att hemsöka enskilda skogsägare genom att publicera viss information om avverkningsanmälningar på nätet. Med dagens goda möjligheter att snabbt kunna koppla ett skogsområde på en karta till personen som äger marken underlättar staten för uppsökande aktivister ”att påverka”.

Anledningen till att Skogsstyrelsen publicerar avverkningsanmälningar har att göra med allmänhetens tillgång till information om tillståndet i miljön – och möjligheten att påverka. Att den personliga integriteten för landets cirka 300 000 skogsägare kränks på detta sätt är olyckligt och står inte i proportion till nyttan med att informera allmänheten på detta sätt.

Även om avverkningsanmälningarna är offentliga handlingar så finns det ingen anledning att tillgängliggöra information om inkomna handlingar på detta sätt. Tyvärr verkar det som om skogsägarna kommer att få vänja sig med denna behandling.

I Finland måste den som begär ut avverkningsanmälningar motivera vad personen eller organisationen skall med handlingarna till. Vilket är en rimlig tröskel att passera när det handlar om enskilda medborgares integritet. EU-kommissionen har dock synpunkter på finnarna och hotar med att dra Finland inför EU-domstolen för denna mycket rimliga åtgärd.

Kommissionen anser att Finland hindrar allmänheten att få kännedom om tillståndet i miljön och möjligheten att påverka på det sätt som Århuskonventionen föreskriver. Den här utvecklingen är allvarlig för familjeskogsbruket i både Sverige och Finland.

Århuskonventionens krav på allmänhetens inflytande i miljöfrågor kommer att bli svår att hantera inom lagstiftningen. När det kommer till större ingrepp i miljön så som vägbyggen och gruvdrift som kräver tillstånd enligt miljöbalken är det inte orimligt att allmänhetens intressen kan tas tillvara av stora, etablerade miljöorganisationer som så att säga blir en part i målet.

Men när det kommer till skogsbruket blir motsvarande regler absurda. Det är inte en slump att skogsbruket har reglerats särskilt i skogsvårdslagen och till stor del hållits utanför miljöbalkens regelverk. Om varje skogsavverkning skulle föregås av en miljöprövning med miljökonsekvensbeskrivning och alltså skulle det inte bli många kubikmeter avverkade. Vilket kanske är precis vad många så kallade miljövänner hoppas på.

Skogsvårdslagen är under översyn för att se hur den skall kunna anpassas till Århuskonventionen. Risken finns att vi i framtiden får en ordning där miljöorganisationer ges rätt att sätta käppar i hjulen för helt vanliga skogsbruksåtgärder.

Överlag är trenden mot mer judikalisering, det vill säga att mer makt flyttas från myndigheter till domstolar, inget att applådera.

Vad skall vi egentligen med expertmyndigheter som Skogsstyrelsen till om det ändå är långt mindre kompetenta domare som skall fälla de slutliga avgörandena? Är det i så fall inte enklare att skogsägare som vill avverka får göra upp med de motstående intresseorganisationerna direkt i en domstolsprocess om man nu inte litar på en expertmyndighets bedömningar?

Rimligen måste våra folkvalda inse konsekvenserna av att öka möjligheterna för allmänheten att försvåra det praktiska skogsbruket.

Det är bara att inse att familjeskogsbruket inte kan behandlas på samma sätt som ett gruvbolag eller vindkraftsföretag.

Användarvisningsbild

Re: Karta och info om avverkningsanmälningar nu publika

Fredrik Reuter  
#435857 Hej,
Lantbruk rapporterar idag på webben om en skogsägare i Växjö som nu med advokathjälp valt att överklaga Skogsstyrelsens publicering av hans avverkningsanmälning på nätet.

Troligtvis kommer de använda sig av Datainspektionens utlåtande i frågan.

Läs mer: Fredrik Reuter - Karta och info om avverkningsanmälningar nu publika

Artikeln: http://www.lantbruk.com/skog/han-overkl ... ublicering

   TS
Användarvisningsbild

Re: Karta och info om avverkningsanmälningar nu publika

Torbjörn Johnsen  
#437534 Enligt tidningen ATL har EU-kommissionens miljögeneraldirektorat i en rapport åsikter om att miljörörelse och allmänhet har för snäva möjligheter att överklaga i miljöärenden som t ex avverkningar. Rapporten är dock ej tvingande:
http://www.atl.nu/lantbruk/eu-kommissio ... nflytande/

Användarvisningsbild

Re: Karta och info om avverkningsanmälningar nu publika

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#437550 Lätt att leka med andras pengar uppenbarligen. Det är ju just sådana dumheter från EU som gör det intressant med Swexit...
/Niklas

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).