Avverkning (slutavverkning)

Fundering om avverkningsanmälan

40 inlägg 20237 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: Fundering om avverkningsanmälan

axwell  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#303701 Informativt och tydligt från Skogsstyrelsen, bra !

Det framgick ju också att det max 0,5 ha tillsammans, ungefär som för Frigge/Attefalls-bodar, fast där är det nästan på livstid :wink:

Lura systemet: gör avverkningsanmälan, respektive sök bygglov :mrgreen:

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Fundering om avverkningsanmälan

häsmyra  
#303706
Vedproducent skrev:
jannee skrev:Frågan gäller hur många och hur tätt man får ha ytor mindre än 0,5 ha intill varandra, utan att göra avverkningsanmälan.

Det är när totala ytan överstiger 0,5 hektar det ska anmälas. Sen kan du hugga väldigt många små ytor om du nu vill det så länge sammanlagda ytan inte överstiger 0,5 hektar.

Verkar lite för opraktiskt för att vara rimligt.
Det innebär i så fall att större skogsägare i princip måste anmäla varenda träd.
Exempelvis hos sveaskog kan inte en enskild skogvaktare som tycker att det vore lämpligt att passa på att avverka åtta tallar som blev kvar i ett hörn nu när maskinerna ändå är i närheten ha någon koll på hur många andra sådana hörn som finns (avverkade med ännu ej säkerställd föryngring såväl som planerade att avverkas) inom sveaskogs skog.

   TS
Avatar Fallback

Re: Fundering om avverkningsanmälan

jannee  
#303713 "Tror" att Vedproducent missförstått det hela. Saken är den att jag får samtidigt göra många slutavverkningar där varje yta är på 0,495ha. Frågan är hur många får jag göra och långt är MINSTA avstånd mellan dessa ytor.
För att riktigt driva det till sin spets. Hur stor yta av en fastighet kan jag då på en gång slutavverka mogen skog på utan avverkningsanmälan genom detta förfarande.
Nu är det lite olika regler beroende på fastighetsstorlek, så för den sakens skull låt oss säga 45ha.
Kan jag raka ned 40 ha? (81 småhyggen), 20ha (41 småhygggen)? eller10ha (21 småhyggen)?. UTAN AVVERKNINGSANMÄLAN - LAGLIGT? :mrgreen:

Avatar Fallback

Re: Fundering om avverkningsanmälan

isteskog  
#303719 Vad vinner man på att göra en massa småhyggen på sin fastighet? Du är ju ändå skyldig att se till att ny skog kommer upp! Har du smala skiften och dålig arrondering med mycket små bestånd, då kan jag köpa resonemanget, inte annars. Eller om du väljer att luckhugga (bläda) för att få till föryngring.
I de flesta fallen så tjänar man på lite större bestånd, för utvecklingen går ju mot mer mekanisering av skogsskötseln.

Användarvisningsbild

Re: Fundering om avverkningsanmälan

Vedproducent  
#303726
jannee skrev:"Tror" att Vedproducent missförstått det hela. Saken är den att jag får samtidigt göra många slutavverkningar där varje yta är på 0,495ha. Frågan är hur många får jag göra och långt är MINSTA avstånd mellan dessa ytor.
För att riktigt driva det till sin spets. Hur stor yta av en fastighet kan jag då på en gång slutavverka mogen skog på utan avverkningsanmälan genom detta förfarande.
Nu är det lite olika regler beroende på fastighetsstorlek, så för den sakens skull låt oss säga 45ha.
Kan jag raka ned 40 ha? (81 småhyggen), 20ha (41 småhygggen)? eller10ha (21 småhyggen)?. UTAN AVVERKNINGSANMÄLAN - LAGLIGT? :mrgreen:

Lagen är ju tydlig. Är ytan totalt sett större än 0,5 hektar så ska det anmälas. Du kan inte hugga mer än det utan att anmäla. Har du fått någon annan information så är det någon enskild tjänsteman som inte kan reglerna och du begår ett lagbrott.

Avatar Fallback

Re: Fundering om avverkningsanmälan

jannee  
#303731 ÄR DEN?, Min info från skogsstyrelsen säger HELT annorlunda. Du får har flera ytor bara VARJE yta understiger 0,5 ha. Frågan är i stället hur många ytor får man ha vad är minimiavstånd mellan VARJE yta?
Det var häsmyra som från början ställde frågan och förhoppningsvis kommer det idag en klargörelse från skogsstyrelsen, därav min fråga, där jag verkligen ville ställa allt till sin spets. :!:
Personligen resonerar jag helt annorlunda, försöker att få så stora sammanhängande bitar som möjligt - betydligt enklare blir skötseln.

Avatar Fallback

Re: Fundering om avverkningsanmälan

rokon  
#303732
jannee skrev:ÄR DEN?, Min info från skogsstyrelsen säger HELT annorlunda. Du får har flera ytor bara VARJE yta understiger 0,5 ha. Frågan är i stället hur många ytor får man ha vad är minimiavstånd mellan VARJE yta?
Det var häsmyra som från början ställde frågan och förhoppningsvis kommer det idag en klargörelse från skogsstyrelsen, därav min fråga, där jag verkligen ville ställa allt till sin spets. :!:
Personligen resonerar jag helt annorlunda, försöker att få så stora sammanhängande bitar som möjligt - betydligt enklare blir skötseln.


Som jag tolkar det är den ändring som för en tid sedan infördes när man gjorde en översyn av skogsvårdslagen där man bestämde sig för att flera områden som låg distanserade från varandra kunde räknas ihop i samma anmälan, det var en formulering som infördes där detta såldes in till skogsägarena som en förenkling.
Där talas det om ett avstånd på delområden belägna högst 100 från varandra. I vissa fall längre.

"3:14 Anmälan ska göras skriftligt på blankett eller i elektronisk
form i enlighet med vad Skogsstyrelsen fastställer. Om det finns
särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge att uppgifterna lämnas i
annan skriftlig eller elektronisk form.
Varje blankett med tillhörande karta/kartskiss och redovisning
av återväxtåtgärder samt natur- och kulturmiljöhänsyn får inte
innehålla mer än en behandlingsenhet. Med behandlingsenhet
menas i dessa föreskrifter ett sammanhängande markområde,
eller delområden belägna högst 100 meter från varandra.
Skogsstyrelsen kan, om det finns särskilda skäl, medge att även
delområden som är belägna mer än 100 meter från varandra får
ingå i en och samma anmälan."

"Allmänna råd till 3:14
Större avstånd än 100 meter mellan delområden kan accepteras i vissa
fall, t.ex. vid avverkning på myrholmar eller av beståndsrester i stormskadad
skog under förutsättning att delområdenas planerade återväxt och
hänsynsåtgärder är likartade.
Inritningen i kartan av den planerade avverkningen bör avse bruttoytan,
d.v.s. även omfatta hänsynsytor på produktiv skogsmark till den del de
utgör hänsyn som planeras i samband med avverkningen. I bruttoytan
inneslutna impediment större än 0,1 ha bör ritas ut. Den anmälda arealen
bör avse bruttoytans areal produktiv skogsmark."

Avatar Fallback

Re: Fundering om avverkningsanmälan

jannee  
#303735 Rokon blandar du nu inte ihop områden med anmälningsskyldighet och områden som inte är anmälningsskyldiga.
Jag VET att område som gränsar (eller ligger inom 100 meter) till varandra räknas ihop till en enhet oberoende storlek, men frågan gäller områden som ICKE är anmälningsskyldiga - skillnad eller?
Eller är det jag som är så trög som inte fattar, eftersom jag fått både vedproducent och rokon att förklara.
Jag försöker nu förklara TYDLIGT. FRÅGAN gäller endast områden som är MINDRE än 0.5 ha = ingen anmälningsskyldighet.

Avatar Fallback

Re: Fundering om avverkningsanmälan

rokon  
#303737
jannee skrev:Rokon blandar du nu inte ihop områden med anmälningsskyldighet och områden som inte är anmälningsskyldiga.
Jag VET att område som gränsar (eller ligger inom 100 meter) till varandra räknas ihop till en enhet oberoende storlek, men frågan gäller områden som ICKE är anmälningsskyldiga - skillnad eller?
Eller är det jag som är så trög som inte fattar, eftersom jag fått både vedproducent och rokon att förklara.
Jag försöker nu förklara TYDLIGT. FRÅGAN gäller endast områden som är MINDRE än 0.5 ha = ingen anmälningsskyldighet.


Jag gör ju mina egna tolkningar, och jag tolkar det som så här; Skogsstyrelsen vill inte att vi avverkar utan att göra anmälan, därför vill de inte förklara hur man går till väga på ett adekvat sätt.
Skogsstyrelsen fick förra regeringens uppdrag att göra flera förenklingar för skogsbruket när det gäller handläggning av ärenden mm. Att öka arealen från 0.5 ha till 1 eller 2 ha hade gjort stor skillnad, men det ville man inte.
Resultatet som jag tolkar det är som jag refererade till förra inlägget, lagom luddigt då det är skogsstyrelsen som senare skall göra uttolkningen av tillämpningen av lagen.
Jag förutsätter att de har i tanken att även infatta flera mindre delområden understigande 0.5 ha liggande inom 100 meter som en och samma avverkning. I förarbetena som låg ute på remiss så har jag inte sett annat än att på den punkten så har LRF sovit sig igenom föredragandet och ej agerat på ett sett som gagnar de egen verksamma skogsbrukarna.

Avatar Fallback

Re: Fundering om avverkningsanmälan

jannee  
#303755 Förhoppningsvis får vi ett TYDLIGT klargörande från skogsstyrelsen :?: - eller är det så illa att de heller inte vet vad som EGENTLIGEN gäller :mrgreen: .

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).