Avverkning (slutavverkning)

+1000 kubik per hektar

45 inlägg 56574 visningar 18 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: +1000 kubik per hektar

towes  
#260812
Baggböla skrev:Vad har fotbollsspelare med virkesrikabestånd att göra?
Frågan är visserligen inte ställd till mig, men jag vet svaret. Det gör nog alla som känner tvillingarna Eriksson. Det är nämligen en vanligt förekommande liknelse de använder vid argumentation för stickvägsfritt. Tvingande urval och jämförelse med en fotbollsuppställning där de perfekta träden jämförs med stjärnorna. "Vem vill ta ner både Zlatan och Messi som råkar stå ivägen för stickvägen". En liknelse som jag tror börjar bli ganska känd i trakterna.

Apropå stormrisk så ökar den med höjden, ja. Men ett tätare bestånd har vanligen mer motståndskraft än ett hårdare gallrat (främst åren efter gallring). Träden finner stöd i varann och vart enskilt har inte samma exponering som om de stod glesare. Å andra sidan är de vanligen "slankare" i det tätare beståndet.

Detta beståndet tycks dock ha klarat stormarna utmärkt, vill minnas att en av bröderna sa att det knappt blåst ner en pinne här, medan grannskog gallrade "enligt mall" fått betydande skador.

Oavsett vad man tycker om detta så hade jag inte låtit nämnt bestånd vänta decennier innan slutavverkning.

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: +1000 kubik per hektar

Bertilsson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#260840 Jag försöker svara på det jag kan förstå.
Baggböla skrev:Vad är metoden?
Towes har svarat bra på detta.
Redan efter stormen 1969 var det äldre personer som både provar eller sett hos grannar som inte gjort något i skogen, där stormen lämnat hela bestånd utan skador.
- Efter Gudrun såg man hur "glömda" unga (35- 40 år) täta bestånd nästan helt klarade sig.
Är bara kanteran starka så sveper luftströmmarna över beståndet.
- När de första slanka stammarna böjs mot närstående bildas en helt tät massa med träd, grenar och barr som verkar vara glidbana för vinden.
- Självklart är beståndet utsatt om kanten brister och stormen blir långvarig, som Gudrun var. Men alternativet som bolagsskött skog visar upp har mestadels varit ännu sämre.

Baggböla skrev: För det är väl belagt att det är sannolikheten för stormskador ökar med trädhöjden.
Svar kan läsas ovan.
Om bara 25% av stammen är vindexponerad är höjden inte lika förödande.
Därför är nygallrade bestånd, som dessutom är totalt rena från underväxt mest hjälplösa vid storm. (Bolagsmentalitet. De ser inget problem i detta, de får nog virket från stormskadorna också.)

Användarvisningsbild

Re: +1000 kubik per hektar

Niking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#260915 Det vore intressant att diskutera vilka grundförutsättningar som erfordras för att kunna få dessa virkesrika bestånd.

Alltså, vilken jordart, jordmån, fuktighetsklass, klimatzon årsnederbörd etc. fordras för ett så stamtätt bestånd.

Sedan vore det intressant att utreda vilka trädslag som kan ge dessa höga volymer i ett bestånd. Är det bara gran som är relevant i sammanhanget?
/Niklas

Avatar Fallback

Re: +1000 kubik per hektar

Icegrip  
#438075 Gräver upp den här gamla tråden och fortsätter där Niking slutade.

Jag hittade PO Johanssons examensarbete där han går in mer i detalj på den sk Hyssna-metoden(gallringsfritt) och beskriver även provytor tagna i bestånden.

http://www.diva-portal.se/smash/get/div ... TEXT01.pdf

Det ska bli intressant att få lite data när dessa bestånd avverkas. :ugeek:

Avatar Fallback

Re: +1000 kubik per hektar

alias  
#438093
Icegrip skrev:Gräver upp den här gamla tråden och fortsätter där Niking slutade.

Jag hittade PO Johanssons examensarbete där han går in mer i detalj på den sk Hyssna-metoden(gallringsfritt) och beskriver även provytor tagna i bestånden.

http://www.diva-portal.se/smash/get/div ... TEXT01.pdf

Det ska bli intressant att få lite data när dessa bestånd avverkas. :ugeek:


Om jag läser Bilaga 1. korrekt så är det helt uppenbart att angivna SI(H100) är åt fanders för lågt skattade. När man har bestånd som anges vara 48-50 år gamla (Lönnåsen och Tostared) och många av de uppmätta trädhöjderna ligger på 32-34 meter så är det inte SI G32 eller G34 det handlar om. Jag vill hävda att du ligger mellan G40-G46 i SI(H100).

Om jag inte har misstolkat siffrorna gravt så är det för mig obegripligt hur Linnéuniversitetets handledare har kunnat släppa igenom detta. Att man inte inför den avslutande diskussionen, som delvis avhandlar tillväxt och kubikinnehåll i förhållande till SI, har gjort en rimlighetskontroll av SI om man har tillgång till aktuella trädhöjder och åldrar förefaller för mig ofattbart!

Har jag missat något väsentligt så lovar jag att ta tillbaka kritiken ovan.

Bara mina fem ören...

MVH
Alias
Senast redigerad av alias tis 14 feb 2017, 21:37, redigerad totalt 1 gång.

Användarvisningsbild

Re: +1000 kubik per hektar

Torbjörn Johnsen  
#438096 Mycket intressant @Icegrip!

Avatar Fallback

Re: +1000 kubik per hektar

Icegrip  
#438132 Alias, de SI som uppges som 28, 32 och 34 är vad den som upprättade skogsbruksplanen satte.

Står att läsa mer om detta på sida 10.

Användarvisningsbild

Re: +1000 kubik per hektar

Fredrik Reuter  
#438156 Bra bump Icegrip, bra att intressanta ämnen väcks till liv igen, ska läsa x-jobbet.

   TS
Avatar Fallback

Re: +1000 kubik per hektar

alias  
#438163
Icegrip skrev:Alias, de SI som uppges som 28, 32 och 34 är vad den som upprättade skogsbruksplanen satte.

Står att läsa mer om detta på sida 10.


Jo, det nämns i förbifarten att enligt provyteinventeringarna var SI betydligt högre än de ovan angivna värdena. Jag undrar varför man inte angivit hur mycket bättre.

I avsnittet "Inledning" nämner man skötselprogram för G28-marker (tämligen normal/bra granbonitet i stora delar av södra Sverige), vilket torde vara helt irrelevant när man konstaterat att de marker som håller dessa enorma volymer per hektar inte är några normalmarker utan istället extremt högproduktiva marker.

Under avsnittet "Syfte" står följande att läsa "...Metoden kallas i det här arbetet Hyssnametoden. Frågor som diskuteras i examensarbetet är om Hyssnametoden kan vara ett alternativ för att kunna öka produktion och
virkesvolym
..."

Kanske läser jag detta arbete som fan läser bibeln, men jag finner det starkt missvisande att inte klart och tydligt redogöra för att de volymer som producerats i dessa bestånd inte har gjort det på medelgoda till goda granboniteter utan på extremt goda boniteter!

Jag säger inte att bestånden inte är imponerande som fenomen, men jag ser inte vad de skulle ha för koppling till praktiserandet av "Hyssnametoden" på G28-mark. Hade man undersökt bestånd som höll dessa virkesvolymer på G28-mark och som hade uppkommit efter skötselprogram "Hyssnametoden" så hade jag sett relevansen.
Har man hållit på en del skogsbruksplaner och är van vid höjdutvecklingskurvor och volymtabeller så går inte siffrorna ihop.

I avsnittet "avslutande diskussion" saknar jag helt jämförelse med de sannolika ståndortsindexen/boniteterna, där man istället har valt att jämföra faktiskt producerad volym med förväntad producerad volym baserat på ståndortsindex som man vet är underskattade.

Matar man in fel data i ProdMod eller annat simuleringsprogram kan man inte förvänta sig att få ut en relevant produktionsprognos.

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: +1000 kubik per hektar

Chainsaw Charlie  
#438178 Jag reagerade också på detta. Vill minnas att det var en artikel i skogsland för ett par år sedan där de visade en G28:a med ett volyminnehåll som inte ens var teoretiskt möjligt för åldern.

Det är ingen konst att producera volym på de boniteterna, även om man skulle vilja gallra en eller två gånger. Men ett högre stamantal inför slutavverkning än på en "normal" G28:a är lämpligt i vilket fall som helst.

Svårigheten på så här goda marker kan vara föryngringsfasen och här ger Hyssnametoden några goda råd:

Noggrann plantering med stora, friska och välbalanserade plantor.
Återkommande gräsröjningar tills plantorna är fria från övrig vegetation.
Återväxtkontroll och hjälpplantering vid behov.

Avatar Fallback

Re: +1000 kubik per hektar

alias  
#438184
Chainsaw Charlie skrev:Jag reagerade också på detta. Vill minnas att det var en artikel i skogsland för ett par år sedan där de visade en G28:a med ett volyminnehåll som inte ens var teoretiskt möjligt för åldern.

Det är ingen konst att producera volym på de boniteterna, även om man skulle vilja gallra en eller två gånger. Men ett högre stamantal inför slutavverkning än på en "normal" G28:a är lämpligt i vilket fall som helst.

Svårigheten på så här goda marker kan vara föryngringsfasen och här ger Hyssnametoden några goda råd:

Noggrann plantering med stora, friska och välbalanserade plantor.
Återkommande gräsröjningar tills plantorna är fria från övrig vegetation.
Återväxtkontroll och hjälpplantering vid behov.


Håller helt med dig. Vill dock hävda att noggrannhet i föryngringsfasen lönar sig även på lägre boniteter (där kan ju också finnas problem med hallon & bräken, frost, snytbagge och viltbete) - i röjning och gallring har man ju bara att göra det bästa av situationen...

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: +1000 kubik per hektar

Chainsaw Charlie  
#438185 Givetvis, jag var lite otydlig. Skillnaden på höga boniteter är att man ofta har ett problem med konkurrerande vegetation som är betydligt mindre på svagare marker.

I extremfallet växer det manshögt med brännässlor efter en växtsäsong och det kan krävas 2-3 gräsröjningar/säsong i flera år innan föryngringen är säkerställd.

Användarvisningsbild

Re: +1000 kubik per hektar

Senox  
#477048 Ursäkta att jag inte hänger med riktigt men är Hyssnamodellen att de inte gallrar alls? Är
det något mer som skiljer? Om jag har förstått det rätt så visar forskningen på att en sparsam gallring ger bäst virkesförråd över hela omloppstiden. Ingen gallring är det samma som självgallering så skillnaden mellan dem bör vara ganska små? Vad är det jag har missat?

Avatar Fallback

Re: +1000 kubik per hektar

Hanatorp  
#477052 De varesig röjer eller gallrar i granskog som vi vanliga skogsägare utan det enda de gör är plantering och en ”slarvröjning”. Denna sker genom att de bryter av sly som konkurerar med toppskottet. På så sätt undviker de de dyra skötselåtgärderna och får bättre ekonoml i skogsbruket. Observera dock att detta bara kan fungera på G38+ marker där granen växer fortare än björken.

Användarvisningsbild

Re: +1000 kubik per hektar

Senox  
#478575 Men även om man skulle utgå ifrån att de skulle ha extremt bra marker så kan det väll inte förklara över 1000 sk/ha redan vid 32-34 år? Hörde någonstans att de idag är över 1500 sk/ha. Om det normalt är knappt 300 sk/ha i södra Sverige så kanske extremt bra marker kunna ge dubbla produktionen, dvs 600 sk/ha (även fast jag inte känner någon som varit så lyckosam). Men att tillskriva 1000 sk/ha och mer därtill enbart till bra marker finner jag orealistiskt, speciellt när grannmarkerna utvecklas som resten av Sverige. Det bör med andra ord ligga många sanningar i deras metoder!

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).