Avverkning (slutavverkning)

Slutavverkning eller inte-behöver input

21 inlägg 14387 visningar 8 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Slutavverkning eller inte-behöver input

Fredrick  
#215398 Hej

Kommer att genomföra en rejäl ansiktslyftning på ett skogsskifte, främst gäller det röjning och gallring. Men ett område funderar jag om det inte skulle vara läge att slutavverka. Inget större områden men kommer i alla fall upp i storleken kring 0,8ha. Området är klassat som t22 och ligger i Kalmar län. Det är en inäga som legat övergiven sedan slutet av 40-talet. Detta bidrager givetvis till att det inte råder någon konformitet utan björk, asp, gran och tall har vuxit lite här och där. Området domineras av tall och gran. Stora luckor mellan gruppställningar av gran och tall med varierande ålder. Vissa granar och tallar kan mer än väl slutavverkas men det finns ju ingen större idé att lämna vissa träd för påväxt med ännu större luckor som följd. Min tanke är att helt enkelt börja om och få ett mer enhetligt bestånd. Har förövrigt eventuellt tänkt plantera ädellöv med gran som amträd. Skickar med några bilder som eventuellt beskriver situationen bättre.

skogsbild3.jpg


skogsbild2.jpg


skogsbild1.jpg
   TS
Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

jonsered95  
#215404 Slutavverka inte!
Detta e ju ett perfekt bestånd för att leka lite fritt med sina tankar och kanske pröva någon form av kontinutetsskogsbruk? Det blir ju dyrt att avverka dessa småträd och sen på råga på allt ska det markberedas(?) och planteras. Hugg väck dem stora träden och gör kanske någon kvalitetsgallring med. Låt de mindre växa så att de blir stora och värdefulla, medans det kommer föryngring i luckorna, du kan ju faktiskt plantera om du har lite större luckor som inget kommer i. Tycker att du ska ha området till att leka med lite, för det kan väl inte va olönsamt att bara plocka ut de värdefulla stammarna och låta de små stå kvar och växa till värdefullt timmer. :wink:

Alltid trevligt med bilder när man kommer med sådana här frågeställningar, och det blir lättare att säga vad man tycker. :smile: Är hela området som det ser ut på bilderna?

MVH Philip.

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

Brickan  
#215409 Frågan är ju om det blir värdefullt timmer. Jag har ett liknande litet område. Lite yngre. De granar som växer där blir det aldrig fint timmer av. Stora, tjocka grenar ända ner i backen - "disneygranar". Växer gör de, men inte till fint timmer. De förslag jag fått varierar från "ta ner och börja om" till "fyll i luckorna" med variationer däremellan.

Användarvisningsbild

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

towes  
#215414
Fredrick skrev:Kommer att genomföra en rejäl ansiktslyftning på ett skogsskifte, främst gäller det röjning och gallring. Men ett område funderar jag om det inte skulle vara läge att slutavverka. Inget större områden men kommer i alla fall upp i storleken kring 0,8ha. Området är klassat som t22 och ligger i Kalmar län. Det är en inäga som legat övergiven sedan slutet av 40-talet. Detta bidrager givetvis till att det inte råder någon konformitet utan björk, asp, gran och tall har vuxit lite här och där. Området domineras av tall och gran. Stora luckor mellan gruppställningar av gran och tall med varierande ålder. Vissa granar och tallar kan mer än väl slutavverkas men det finns ju ingen större idé att lämna vissa träd för påväxt med ännu större luckor som följd. Min tanke är att helt enkelt börja om och få ett mer enhetligt bestånd. Har förövrigt eventuellt tänkt plantera ädellöv med gran som amträd. Skickar med några bilder som eventuellt beskriver situationen bättre.

Kul frågeställning, instämmer med jonsered att en bild säger mer än tusen ord.

Av din text att döma så har du redan en vision och då är det väl inte fel att följa den. (Jag förutsätter att du vet att beståndet klassas som att ha passerat yngsta ålder för slutavverkning.) Har du funderat på ädellöv och vill pröva så har du ju ett bra tillfälle här.

Men... Som jonsered säger så finns ju alternativ. Har ingen aning om hur du ser på alternativa brukningsformer eller hur självaktiv du är. Inte heller hur du ser ekonomiskt på skogen. Vi själva har några liknande områden där det största är ca 4 ha skiktad skog. Detta kommer blädas i framtiden. Detta då området redan är ganska fullskiktat (= en nödvändig förutsättning) och areamässigt är en marginell yta. Här finns både tall och gran men på lång sikt kommer granen ta över mer och mer. Timmerkvalitet finns i äldre tall (trots den sydliga breddgraden) men på sikt även i de grupper av medelålders gran som finns. Lite som jonsered sa - leka fritt med egna tankar, pröva sig fram. Helt på hobbybasis. Och kanske viktigt att påpeka, helt utan avkastningskrav.

Dock är det lite svårt att avgöra underväxten hos dig. I de första bilderna ser det ganska skiktat ut, men i den sista betydligt sämre... Jag tror du själv kan tänka hur en blädning hade format skogen och om det alls är möjligt m.a.p. underväxt. För blädning eller kalhuggning är väl de två tydliga alternativ du har om du vill göra en förändring.

Om du satsar på gran/ädellöv, hur hade du tänkt gå tillväga? Vilket ädellöv? Hägnat eller ohägnat?

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

Fredrick  
#215422 Mycket intressanta synpunkter! Underväxten består framförallt av granplantor, div. buskar och lite björk. Experimentlustan kommer framförallt av lusten att få in lite mer löv i en annars total dominans av framförallt tall och gran. Det angränsande området består uteslutande av tall 35-40 år och ett annat som består av björk 15 år allt ska gallras så slutavverkningen får så att säga följa med dvs. det kommer inte enbart en maskin för dessa 0,8ha. Det som jag helst vill är att etablera ett mindre bestånd av bok som sätts med gran eller lärk som amträd. Fem eller sex rader amträd följt av tre eller fyra rader bok. Hägnat eller ohägnat är givetvis frågan. Det blir ju inget större bestånd med bok så det kanske finns alternativ till hägn. Lärk har ju fördelen av att vara snabbväxande och snabbare ge skydd åt boken. Givetvis är klimatet ett hot mot boken men det finns ju även alternativ i form av ek eller ev. masur.

   TS
Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

alias  
#215477 @Fredrick:

Här kommer ytterligare råd (om än lite mer traditionella än de ovan).

Som f.d. planläggare skulle jag avråda dig från att satsa på ädellöv på så magra marker som T22.

(har sett dylika bestånd mellan Blomstermåla, Alsterbro och Bäckebo - fast ekdominerade istället för bok - som jag förstod att du funderade på)

Jag har vid ett flertal tillfällen stått och rivit mig i huvudet gällande vad man ska göra med sådana områden då varken dimensionsutvecklingen eller kvaliteten på träden torde bli tillräcklig för att generera någon större andel sågsortiment av ädellöv.

Ska du ändå satsa på ädellöv så är min starka rekommendation att du hägnar - annars är risken stor att du "odlar" mer hare, älg och rådjur än ädellövskog.

Personligen skull jag nog föredra att antingen gallra detta område med de omgivande bestånden, eller ställa en skärm av antingen tall eller björk/asp (beroende på om man vill ha lövskog eller ej om det ej blir ädellöv) och markbereda under skärmen för att självföryngra.

MVH
Alias

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

Chainsaw Charlie  
#215510 Med tanke på att det är gammal inägomark och hur träden på bilderna ser ut så bedömer jag att SI är betydligt högre än T22, närmare T26 skulle jag tro.

Om du ändå ska plantera bok varför inte plantera under högskärm? Gallra bort granen och andra träd med lågt ansatta grenar. Fortsätt sen gallra i överskiktet så att du får ett lagom ljusinsläpp och plantera boken under. Skärmen avvecklas sen i takt med att bokplantorna behöver mer ljus. Förväxande granplantor röjs bort men småplantor kan med fördel sparas för att kvalitetsdana boken.

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

Skogsforskare  
#215650 Gallra överbeståndet så du får ett jämnare bestånd. Prioritera det som ser ut att växa bäst (gran? jämför toppskottslängd mellan trädslagen) men se till att spara en del av övriga trädslag.

På bilderna ser det inte speciellt luckigt ut, däremot onödigt tätt i en del partier. Om du tänker dig ett slutavverkningsbestånd med hyfsat stora och grova träd och ett stamantal på 600-800 st/ha så handlar det om 3,5-4 m mellan träden, i genomsnitt.

För att undvika skador, gallra inte alltför hårt nu första gången och gör framförallt en låggallring, dvs gallra bort klena träd och spara de större som är grövre och stabilare.

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

Skogsforskare  
#215651
Chainsaw Charlie skrev:Med tanke på att det är gammal inägomark och hur träden på bilderna ser ut så bedömer jag att SI är betydligt högre än T22, närmare T26 skulle jag tro.


Jag håller med. G26-G28?

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#215670 Inäga som T22 i Småland? Jag håller med Charlie, bör vara mer.

Jag har en liknande skog, lite sumpigt. Gammal inäga/betesmark med många gamla diken. Nu är det lite sumpigt, men skall ta och rensa lite när tjälen går ut. Står som B22 nu, det får bli natuirvård och jag håller på att gallra ur och lämna björk mestaels.

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

Fredrick  
#215671 Håller på att analysera och dras med min beslutsångest. Tyvärr, eller kanske inte tyvärr, har ni nog rätt angående markens bördighet. Min plan upprättades vinter/vår 2005 av en mycket stor konsult firma som pga. av stormen verkar ha haft mycket att göra och fick slutligen snabb inkalla folk för att slutföra planen. I efterhand har jag tyvärr märkt en hel del fel. Ett är det redan påpekade. Skulle nog vara tillräckligt bördigt för bok men tyvärr bor jag väl helt fel för ett av mina favorit träd. Funderar nu på att plocka fram de gamla odlingsrösena spara ett fåtal stora granar och ett antal större tallar ut mot en åker. Resten kanske skulle vara ett alternativ för masurbjörk?

   TS
Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

Skogsforskare  
#215678 Varför vill du ta ner det?

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

Fredrick  
#215730 Anledningen till att jag vill ta ner det är att jag personligen tycker det är intressant att börja om med något, skapa något från början. Jag vet att det kanske låter tokigt men att ta fram det som jag gillar i min skog som inte behöver gå för 100% produktivitet. I samma "kontrakt" kommer jag även friställa en hel del grövre ek.

   TS
Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

Skogsforskare  
#215780 Det går ju att skapa även från det som redan finns, och du får snabbare resultat än om du börjar om från början.
Sen bör du nog kolla upp detta med ståndortsindex och även borra för att kolla åldern på övre-höjds-träden. Att en åker lämnades på 1940-talet betyder inte med automatik att skogen bedöms vara 70 år om man gör en åldersbestämning. Skogsvårdslagens regler om lägsta ålder för slutavverkning gäller även om skogen har uppkommit spontant på gammal åkermark.

Avatar Fallback

Re: Slutavverkning eller inte-behöver input

Fredrick  
#215801 Grova tallar och grova granar kommer, att där det passar, sparas och det som tas ner ersättas med lövträd. Så i stort handlar det ju om ren naturvård. Problemet är ju att bedömningen av trädens ålder blir just en bedömning som ska ställas i relation till naturvården, avverkningsmogna träd och träd som inte är avverkningsmogna men som ur ett rent produktionssyfte måste anpassas till ytans helhet.

   TS
Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).