Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
 Svara  417 inlägg  105169 visn.  20 följer
Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190288 Så nu har jag äntligen fått upp några bilder här på skogsforum!!! Dessa bilder kommer från en skog där de aktivt brukar skogen, den består mest av ek och bok men även lite andra ädellövsträdslag i det övre skiktet sen kommer det väldigt mycket cykomorlönn under, men det fanns också en del ask, lind och alm. Detta är bara bilder från min mobil, har lite fler på min kamera men jag har inte den här, men kommer upp lite fler bilder sen när jag har den igen.
Motorola defy plus 983.jpg

Motorola defy plus 980.jpg

Motorola defy plus 977.jpg

Motorola defy plus 975.jpg

Förresten "skogsforskare" detta är ju lite annurlunda förhållande, men här sprutar det ju upp med föryngring i alla olika åldrar så jag förstår inte riktigt ditt argument att det bara är träd i olika växtrytmer. Och här inne i detta bestånd fanns inte ett ändå spår av någon enda gran, och det kommer massor med cykomorlönn som självföryngring och såvitt jag vet så gillar de solljus.
Denna skog är ändå relativt gles, då det bara stod drygt 300 m3sk/ha och de ville ha minst 550m3sk/ha så därför högg de bara en tredjedel av tillväxten här för att komma upp volymen de vill ha.
Om det bara är 1.5% som är fullskiktad skog i Tyskland menar du då att det bara är 1,5% som bedrivs med kontinutetsskogsskötsel? För jag har hittat siffror att mellan 5-10% av deras skog brukas enligt Lubeckmetoden och den mesta av den andra skogen bedrivs med andra kontinutetsskötselmetoder.
Jag undrar också varför tillväxten skulle minska om man har träd över hela skogsarealen i alla olika storlekar gentemot en enskiktad skog?
Jag förstår inte heller vad som låter fel med att bara ta ut tillväxten, för man kan väl inte ta ut mer än det växer totalt i en skog? Om man kalavverkar ett helt bestånd, DÅ måste väl tillväxten sjunka? Jag tycker det låter dumt att ta ut mer än tillväxten iallafall, det är ju som att ta ut mer från ett bankkonto än vad räntan avkastar och då minskar ju räntans avkastning nästa gång man tar ut pengar än om man bara tagit ut räntan gången före.
MVH Philip.

Haglöfs
Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190296 " jonsered95 " Vi befinner oss i Sverige vi pratar om vårat skogsbruk. Du pratar om Tyskt skogsbruk. Om du har en massa pengar och inte behöver att få det till att gå ihop, så är det väl bara att odla enligt Tysk mod.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190299 Allt handlar om definitioner. I Tysk statistik räknas oftast fröträdsställningar som "kontinuitetsskogsbruk", och åldern på skogen räknas på de äldsta träden. Så om man lämnar kvar några fröträd så räknas skogen fortfarande som väldigt gammal. I Sverige kallar vi det föryngring, även om det står några frötallar mitt i alltihop.

Sykomorlönn vill vi definitivt inte få hit. Kommer den in i ett bestånd så är det nästan omöjligt att bli av med den.

Exakt varför tillväxten blir lägre när det är stor storleksspridning vet vi inte, men så ser det ut om man tittar på jämförande fältförsök. Tallen är mer känslig än granen.

Sen finns det ny forskning som kan vara värd att fundera över. På våra breddgrader är det nästan aldrig ont om ljus, utan det är tillgången på kväve som begränasar trädens möjlighet att växa. Träden får "hjälp" av mykorrhizasvampar att ta upp kväve, och betalar för hjälpen med socker. MEN, i äldre sluten skog kan man hamna i ett läge där svampen behöver kvävet för egen del, och då räcker det inte till träden. Därför sjunker tillväxten i den äldre skogen. Om man då kalhugger så slår man ut mykorrhizasvamparna och kvävet blir återigen tillgängligt för träden.

Att bara ta ut tillväxten är såklart det enda långsiktigt hållbara, men det finns inget som säger att man måste ta ut årets tillväxt varje år på varje hektar. Man kan lika gärna spara 100 års tillväxt och sen ta ut den på en gång, på en hundradel av skogsmarken varje år. Det blir precis samma sak.

Apropå Lübeckmodellen så har jag kollat via mina kontakter, och enligt dom pratar man överhuvudtaget inte om nån Lübeckmodell i Tyskland. Det är bara vi som kallar den så, plus han i Lübeck som själv håller på med detta.

Siffran på 1,5% blädningsskog (Plenterwald) kommer från Tyska naturvårdsverket, och enligt normal tysk terminologi så skiljer man på Schlagweise hochwald (ungefär åldersklassskog på svenska, dvs likåldrig skog = trakhyggesbruk) och Plenterwald (blädningsskog på svenska = blädningsbruk).
Några andra system har inte tyskarna, men dom räknar alltså både fröträd och skärmar till "kontinuitetsskogsbruk".

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190337
foton skrev:" jonsered95 " Vi befinner oss i Sverige vi pratar om vårat skogsbruk. Du pratar om Tyskt skogsbruk. Om du har en massa pengar och inte behöver att få det till att gå ihop, så är det väl bara att odla enligt Tysk mod.


Jag menar bara att det funkar bra att få upp en föryngring i en fullskiktad skog i norra Tyskland, och vi har ett liknande klimat här i Skåne. Det jag säger är att jag tror att det funkar bra att få upp föryngring i en fullskiktad skog hos oss också.

Jag vill ställa en fråga till dig foton: Kan DU berätta för mig varför en kontinutetsskog skulle ge sämre netto än vad en trakthyggesskog skulle ge? Jag vill bara veta hur du räknar när du är så negativ till lönsamheten i en kontinutetsskogen.
MVH Philip.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190343 För att kunna räkna ut vad som är lönsammast måste man utgå från sina egna förutsättningar.
Har jag en stor eller liten fastighet?

Med en riktigt liten fastighet kanske det bara finns ett äldre bestånd, och då står valet mellan att gallra eller slutavverka och sen föryngra det. Vilket ger mest pengar?

Med ett väldigt stort innehav, som skogsbolagen, gör man ju alla skogliga åtgärder varje år. Då kan man jämföra totalintäkten om man markbereder, planterar, röjer, gör första och andra gallring samt slutavverkar på 1,2-1,4% av sin skogsmark för respektive åtgärd, jämfört med att höggallra 8-10% av arealen.

Användarvisningsbild

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190350 Redogör för en oinsatt : sykomorlönn, vanlig lönn bekant men ej denna.

Användarvisningsbild

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190353 Lite info om Sykomorlönn

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskl%C3%B6nn

http://www.google.fi/search?q=sykomorl% ... 80&bih=709

Användarvisningsbild

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190373 Tack mäki men undrade varför den icke är önskvärd. Lite mer ur skogsägar synvinkel.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190384 Den sprider sig som ogräs och är nästan omöjlig att utrota, är nästan som att ha kirskål i sitt trädgårdsland. :evil:
Är inte alls säker men har hört att sykomorlönnens virke är det bäst betalda virket i Sverige... men säg gärna svaret den som kan det.
MVH Philip.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190386
Skogsforskare skrev:För att kunna räkna ut vad som är lönsammast måste man utgå från sina egna förutsättningar.
Har jag en stor eller liten fastighet?

Med en riktigt liten fastighet kanske det bara finns ett äldre bestånd, och då står valet mellan att gallra eller slutavverka och sen föryngra det. Vilket ger mest pengar?

Med ett väldigt stort innehav, som skogsbolagen, gör man ju alla skogliga åtgärder varje år. Då kan man jämföra totalintäkten om man markbereder, planterar, röjer, gör första och andra gallring samt slutavverkar på 1,2-1,4% av sin skogsmark för respektive åtgärd, jämfört med att höggallra 8-10% av arealen.


Men då borde man väl kunna räkna ut hur mycket en kontinutetsskog måste producera om det ska bli lika lönsamt som kalhyggesbruket.? Borde ju inte behöva producera lika mycket som i en trakthyggesskog, om det är bättre kvalitet, större medelvolym i varje träd i kontinutetsskogen och kostnaderna minskar p.g.a. inga planteringar, röjningar, ingen markberedning, eller täckdickning som "bara" kostar pengar för människa att göra som naturen ska klara av i en kontinutetsskog. Men måste ju också ta med de beräkningar som är lite dyrare i en kontinutetsskog, som vägar och avverkningskostnader.
MVH Philip.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190418 Bättre kvalitet - finns inga studier från Sverige-Norge-Finland som visar att det blir bättre kvalitet. Dessutom, det finns bara ett fungerande system för "kontinuitetsskogsbruk", nämligen blädningsbruk, och det fungerar bara i granskog, inte i tallskog. Och det är nästan inga skillnader på timmer av olika kvalitet för gran.

Större medelvolym per träd - det stämmer. Men å andra sidan är avverkningskostnaden ändå mycket högre eftersom man plockar ut samma volym på en 5-6 ggr större areal.

Sen har vi trädslagsproblemet. I tallskog kan man föryngra under skärm, men sen har man en ungskog och då måste skärmen ner. Det blir betydligt dyrare än att kalhugga, markbereda och plantera. Blädning fungerar inte i tallskog.

Det går att jobba med små hyggen, glesa ut lite och se vad som händer, osv. Det har man gjort i privatskogar i bl a Småland under lång tid, och resultatet är att vi visserligen har skog där, men att produktionen varit betydligt lägre än vad den borde kunna vara.

Det största problemet är nog att man måste ha en fullskiktad skog för att kunna bläda. Att skapa en sån, om man inte har det, tar sisådär 100-150 år och under den tiden förlorar man produktion. Tänk om du kör igång ett storskaligt projekt för att ändra, och sen kommer en ny markägare om 50 år och sopar ner allting. Då har du förlorat produktion helt i onödan.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#190436
Skogsforskare skrev:Bättre kvalitet - finns inga studier från Sverige-Norge-Finland som visar att det blir bättre kvalitet. Dessutom, det finns bara ett fungerande system för "kontinuitetsskogsbruk", nämligen blädningsbruk, och det fungerar bara i granskog, inte i tallskog. Och det är nästan inga skillnader på timmer av olika kvalitet för gran.
Eftersom vissa svar är kategoriska utan tillräcklig helhet tillåter jag mig också att peka på enskilda faktorer.
Kvalitet: Att påstå att gran bara skall vara en kvalitet är en förenkling som kan komma att ändras. Under 40 år i skogen har köpare talat om betydelsen av kvalitet på virke. Byggare som inte får rätt kvalitet reklamerar med kraft. Att studera äldre hus med kvalitet på fönster och utsatta delar som klarat 40 år längre än "skitvirke" som använts på liknade ställe talar för att kvalitet har ett värde. Kan panel hålla 30 år längre är det värd mycket, att bara slippa ställningar och jobbare runt huset med stora kostnader.
- Mängden juvenilved borde väl bli mindre än hälften från träd som stått och väntat 15 år extra för att få "fri passage"? Detta borde ge ett mera formstabilt virke.

Skogsforskare skrev:Sen har vi trädslagsproblemet. I tallskog kan man föryngra under skärm, men sen har man en ungskog och då måste skärmen ner. Det blir betydligt dyrare än att kalhugga, markbereda och plantera. Blädning fungerar inte i tallskog.
Att ränta markberedning, plantering, hjälpplantering, flera röjningar även över en första gallring med otillräckligt netto, borde få större respekt i kalkylen än vad som nämnts. Nuvarande ränta förväntas stiga.


Skogsforskare skrev:Det största problemet är nog att man måste ha en fullskiktad skog för att kunna bläda. Att skapa en sån, om man inte har det, tar sisådär 100-150 år och under den tiden förlorar man produktion. Tänk om du kör igång ett storskaligt projekt för att ändra, och sen kommer en ny markägare om 50 år och sopar ner allting. Då har du förlorat produktion helt i onödan.
Monika Stridsman skrev nyligen att det diskuteras som att nu skall kontinuitetsskog va nästan enda norm framåt. Så ser varken hon, jag eller de flesta som vill undvika problemen med monokulturerna, som blåser ner och granbarkborren gör stora hål i.
- Låt oss tänka på att utnyttja de flerskiktade bestånd som har skäliga förutsättningar att testa metoden i.
Kanske de misslyckade planteringarna där fri uppkomst av löv och barr får bli något som får leva med som blandbestånd, som efter 120 år är välbestockade granbestånd. Då har anläggningskostnader utnyttjats på 50 år längre tid.
- Jag har i mitt arbete vid sista gallring med bra resultat använt underväxt av gran under tall vid sista gallring där granen fått utrymme. Resultatet blev 30 år senare ett bestånd med några av de bästa tallarna som fått öka på med bra kvalitet och granen var tämligen heltäckande över området, dock i något varierande utvecklingsfas. Detta känns som alternativ till dagens förröjning som inte lämnar en enda granbuske för en fågel att gömma ett bo i.
Tack Jonsered95 för ditt engagemang!

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190450 Kommer precis som Bertilsson skrev att i vinter åt kund på ett område med granunderväxt hugga ner tallen o låta granen komma.Vid fällningen av tallen så gör man röjningen samtidigt.Har utfört samma metod på egen mark med björk.Gått in utan förröjning o tagit björken,gett granen något år o sen snyggat till den med röjsågen.Har funkat kanon.Ibland bara siktröjt väldigt försiktigt före maskin.Varför ska man inte utnyttja vad som kommer på vissa områden?

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190458 Lite läsning till kvällen.
http://www.kontinuitetsskogsbruk.se/pdf ... 5%20ar.pdf
Jag tycker ni skriver mycket bra saker Jonsered och Bertilsson. Jag förstår inte varför det skulle vara sämre att tro på Hagner än andra forskare.

Avatar Fallback

Re: Vad kostar hyggesfritt skogsbruk?

 
#190466 I mitt tycke är problemet att personer typ Hagner presenterar sina teser som klara koncept, fast de egentligen fortfarande är på ett experimentstadium. Att sluta experimentera med skogsskötsel ska vi absolut inte, då det inte leder framåt. Som jag ser det är det största nöjet med att vara skogsägare just att själv kunna bestämma hur skogen ska skötas.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).
Liknande Trådar
TitelStatistikSenaste svaret
500 000 kr till film om hyggesfritt skogsbruk av Torbjörn Johnsen - tor 18 maj 2017, 13:20
i Skogsnyheter
1 svar
1118 läst
av Tosca     
sön 21 maj 2017, 08:19
Nio myter om hyggesfritt skogsbruk av Lars Lundqvist SLU - lör 03 feb 2018, 20:17
i Avverkning (slutavverkning)

1 ... 8910
149 svar
18147 läst
av sveakatten     
mån 09 apr 2018, 12:21
Fel fråga om hyggesfritt eller ej av Niking - ons 09 apr 2014, 21:43
i Skogsnyheter
5 svar
2832 läst
av rokon     
tor 17 apr 2014, 21:19
Hyggesfritt ger sämre betalt av Niking - lör 12 jul 2014, 01:31
i Skogsmiljö och Trädlära
4 svar
2930 läst
av Niking     
sön 13 jul 2014, 01:09
Vad är hyggesfritt? av Niking - tis 21 okt 2014, 22:43
i Skogsnyheter
3 svar
1660 läst
av Niking     
ons 22 okt 2014, 00:39
Annonser