Avverkning (slutavverkning)

avverkning av grönområde olovandes

47 inlägg 24174 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Användarvisningsbild

Re: avverkning av grönområde olovandes

Camwood  
#350794
Sweden-viking skrev:Pratade med det statliga lantmäteriet idag hen sa att från 1972 kan man inte göra servitut på grön områden.
Eftersom det inte är av väsentlig och stadigvarande betydelse för förmånsfastigheten, den har ju sitt grönområde inom den egna fastigheten att sköta och njuta av.
Lantmäteriet sa också att det alltid är markägaren som bestämmer vilken verksammhet som ska utövas och att annan verksamhet än det som står i servitutet som personliga vedupplag, siktröjning gräva diken lägga avlopp bygga väg för inte göras utan markägarens tillstånd enligt servitutet.
Lantmäteriet sa att träden är alltid fast egendom till markägaren enligt jordabalken och ägs av markägaren och att markägaren bestämmer över träden.
Däremot kan en samfällighetsförening bildas för ett grön område i en detaljplan enligt anläggningslagen.
(Fast man kan anse att det låter lite underligt då ett naturområde inte är någon anläggning )
Om det då i anläggningsintyget för samfällighetsföreningen beslutas att skötseln av naturmark är upplåten till gemensamhetsanläggningen så är det samfällighetsföreningen som skall sköta området enligt en skötselplan som typ kunnig inom skogsvårdstyrelsen upprättar.
Det finns oftast krav på avverkning av området manuellt eller med små maskiner och typ varsam plockhuggning.
Detta innebär att enskilda stugägare inte kan ta saken i egna händer och avverka några tråd för bättre utsikt detta är skadeståndspliktigt. Samfälligheten måste gemensamt på föreningsmöte ta beslut tidplan och arbetsplaner för området och om omfattning av ev skötselåtgärder enligt plan.
Det kan vara bra med en förening som ansvarar för skötsel av grönområdet genom någon form av skötselplan, just för att komma till rätta med att kunna sköta det rationellt. T.ex att all avverkning samordnas till en tidpunkt och att virket då läggs på en för markägaren lämplig plats. Då blir det ju en större mängd virke som samlas på en plats och som lättare kan tas om hand om markägaren på ett rationellt sätt
Om samfällighetsföreningen getts skötselansvar så skall dom stå för alla kostnader med röjning, gallring avverkning , plantering mm.
Föreningens medlemmar måste ha motorsågskörkort och kunskaper i aptering mm. Om inte måste de anlita arborist eller bekosta skoglig entreprenör och föreningen skall stå för alla kostnader. Föreningarna har problem med att få medlemmar frivilligt att ta på sig allt arbete och ansvar och föreningen vill helst slippa ta utgifter därför blir det sämre skött med föreningar och vildvuxet helst vill dom stjäla virket också.
Vem som skall stå för försäkringar är oklart?

Skogsägaren äger träden och samfällighetsföreningen skall samordnas avverkning till en tidpunkt och aptera saluvirke efter markägarens anvisningar och lägga upp virket på anvisad plats av skogsägaren så att virket kan hämtas med virkes bil.
Skogsägaren säljer virket och skall ha alla inkomster från träden eller behåller träden själv.

Det du beskriver ovan är EN form för SAMFÄLLIGHET som låter väldigt krånglig !! Som Jag beskrivit tidigare så äger Samfälligheten fastigheten den rår över. Så någon SKOGSÄGARE utöver samfälligheten finns inte. Det är det normala.
Se tråden om vite för avverkade träd.
Precis som du beskriver så blir det en väldig röra med flera "ägare till en o samma fastighet".

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: avverkning av grönområde olovandes

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#350813 Man måste skilja på:
Servitut
Samfällighet
Samfällighetsförening

grönområden kan finnas i samtliga.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).