Avverkning (slutavverkning)

avverkning av grönområde olovandes

47 inlägg 24172 visningar 6 följer Svara, dela mm...   
Avatar Fallback

Re: avverkning av grönområde olovandes

Chainsaw Charlie  
#133752 På skogsstyrelsens sida "skogens källa" http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Skogens-Kalla/ kan du laddar ner inkomna avverkningsanmälningar länsvis som shape-filer. Dock behöver du ett gis-program för att kunna se dem.

Är det som du säger så har virkesvärden för kanske 100 000 kr försvunnit så damen ifråga lär få hosta upp en del slantar för sin sjöutsikt, om markägaren vill driva det vidare vill säga. Du kan som tidigare sagts nog inte göra så mycket.

Iggesund Forest BlueLine skördarsvärd, Norrländsk urkraft
Användarvisningsbild

Re: avverkning av grönområde olovandes

Mäki  
#133753
Skogsola skrev:
Men den här händelsen kanske skedde i Finland? I Finland lär markägre kunna få betalt för att spara skog runt bebyggelse.

Nej. Stämmer inte om det inte är skog av naturvärde.

Användarvisningsbild

Re: avverkning av grönområde olovandes

Zixten  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#133754
dagslända skrev:i samfälligheten ingår de som äger skog och mark efter vägen vi rår om. Jag äger en tomt och hn äger skog Han bor eller har inte stuga där men brukar vägen Alltså är han oxå med i vägföreningen!Vad är det för en samfällighet?
Om man bara läser det du skriver här så är det en vägförening, och då har föreningen inget med skogen att göra, bara själva vägen och 1 - 2 (?) meter från vägkanten.
Men samfäligheten eller samfäligheterna kanske sköter mer än bara vägen?

Tror också att detta är en affär mellan skogsägaren och kvinnan som fixat avverkningen.
Och är det då som du skriver att det är gamal och stor skog och ett område på 1 ha så är det en del pengar inblandat i det hela...

Avatar Fallback

Re: avverkning av grönområde olovandes

Mangan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#133774 En vägsamfällighet kan inte bestämma att det skall sparas mark runt husen.

Jo, man förstår att det är mer än skogen som ha retat upp folk. Grannfejden nästa! :-)

Avatar Fallback

Re: avverkning av grönområde olovandes

boksson  
#133794 Vägsamfälligheten bestämmer över vägen, en ev stugsamfällighet bestämmer över gemensammt ägda tillgångar som ex simbassäng lekplatser, gemnsamt ägd mark etc. Grönområde, jo det finns som en egen enhet i fastighetsregistret och är bland annat av skatteteknisk natur, samt är alltid en egen fastighet, fastigheten kan vara samfälld eller privatägda.
Stugföreningen (samfälligheten) kan givetvis ha en (skriftlig?) övrenskommelse med en privat markägare då är det den som gäller.
Annars är det som med all privatägd mark, ägaren bestämmer innom gällande lagar.

[quote="dagslända"]Det är skrivet att grönområden ska finnas mellan stugorna. Är en del av vad som är överrenskomet med samfälligheten. quote]
Du får ta reda på exakt hur det är skrivet.
MEN, skötsel av grönområden utesluter inte kalhyggen såtillvida det inte är överenskommet sedan tidigare.

Det är fullt möjligt och kanske till och med logiskt att skogstyrelsen har något att erinra om man lämnar in en avverkningsanmälan på grönområden.

Avatar Fallback

Re: avverkning av grönområde olovandes

D Brown  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#133824 Jag brukar slå gräs om somrarna i ett sommarstugeområde, i år frågade jag ordföranden hur det funkade med marken runt husen.
Han svarade att hela området (t.ex rörande vatten, avlopp, bilparkering, e.t.c) styrs av en samfällighet, var och en äger sedan sin egen tomt och gör där som dom vill med gräs och träd.
All övrig mark, troligtvis det som här kallas "grönområde" ägs där av samfälligheten. Träd på grönområde inne i själva området är det gemensamma beslut om, sedan i ytterområdena har dom det lite friare, där får dom vars utsikt det rör under rimliga gränser bestämma (såga) mer själva det som rör deras egen utsikt vad gäller sly och träd.
Någon utomstående markägare är inte inblandad mer än att han har servitut på en båtplats, hela området såldes på 70-talet.

Jag tycker hela det förklarade upplägget här tidigare med privatägd mark mellan sommarstugor som en samfällighet ändå ska kunna bestämma över låter konstig. Men jag förstår ju samtidigt trådskaparens problem med att inte äga och kunna påverka marken runt sitt sommarviste.
Jag bodde fram till för några år sedan likadant, jag var då mest orolig för att få nya grannar i tomtgränsen. Detta löste sig sedan till det bättre, jag fick köpa till 1,7 ha och bestämmer nu själv.

Vill man kunna bestämma själv över sin omgivning så är det nog inte rätt att sätta sig på en liten sommarstugetomt.

Avatar Fallback

Re: avverkning av grönområde olovandes

boksson  
#133844
D Brown skrev:. Vill man kunna bestämma själv över sin omgivning så är det nog inte rätt att sätta sig på en liten sommarstugetomt.


Så sant

Avatar Fallback

Re: avverkning av grönområde olovandes

Trappern  
#138146 Undra hur det gick på mötet :-P

Avatar Fallback

Re: avverkning av grönområde olovandes

surjämten  
#138221 Jag är onödigt nyfiken om framtiden. Vem kommer att återbeskoga och röja sly ?
Kvinnan, skogsägaren eller maskinföraren ? Till glädje för den som startat tråden så kommer
lövsly och annat grönt snabbt upp på de flesta marker.

Användarvisningsbild

Re: avverkning av grönområde olovandes

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#350052 Hur har det gått?
Någon med erfarenhet av grönområden?

Användarvisningsbild

Re: avverkning av grönområde olovandes

Zixten  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#350063
Sweden-viking skrev:Hur har det gått?
Någon med erfarenhet av grönområden?


Lär nog inte få någon uppföljning av TS, senaste besöket var
tis 19 jul 2011, 15:04
Men det hade varit riktigt intressant med en uppföljning från TS...

Användarvisningsbild

Re: avverkning av grönområde olovandes

Camwood  
#350184 Samfällighet = Man äger mark tillsammans och den juridiska markägaren eller arrendatorn är samfällighetsföreningen. Och man använder och brukar den i formen av en förening med styrelse och möten mm. Mark som inte arrenderas eller ägs av samfällighetsföreningen kan inte samfällighetsföreningen bestämma över.
Tror jag! rätta mej om jag har fel.

Användarvisningsbild

Re: avverkning av grönområde olovandes

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#350192
Camwood skrev:Samfällighet = Man äger mark tillsammans och den juridiska markägaren eller arrendatorn är samfällighetsföreningen. Och man använder och brukar den i formen av en förening med styrelse och möten mm. Mark som inte arrenderas eller ägs av samfällighetsföreningen kan inte samfällighetsföreningen bestämma över.
Tror jag! rätta mej om jag har fel.

Om en privat markägare äger marken så äger fortfarande markägaren jord och växter, träd mm.
En samfällighetsförening kan endast vara vara bildad av lantmäteriet, samfälligheten äger inte marken & träden om den ägs av markägaren men te x en exploatör eller kommunen kan ha överlåtit ägande av marken om de ägde den vid planläggandet av detaljplan.
Den som äger marken äger fortfarande jord och träd. Men jag är osäker vad samfällighet eller servitut innebär vid privat ägande annat än rätt att typ röra sig i grönområdet typ vandra och njuta av grönskan och att markägaren inte får asfaltera stängsla in eller bygga vägar i grönområdet.

Tror jag! rätta mej om jag har fel.

Användarvisningsbild

Re: avverkning av grönområde olovandes

Camwood  
#350311 Jag tror att man kan inte ha en samfällighet på annans mark annat än man arrenderar den. Samfällighetförening kan äga fastigheter.
(tror jag :roll:

Användarvisningsbild

Re: avverkning av grönområde olovandes

Sweden-viking  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum! 
#350775 Pratade med det statliga lantmäteriet idag hen sa att från 1972 kan man inte göra servitut på grön områden.
Eftersom det inte är av väsentlig och stadigvarande betydelse för förmånsfastigheten, den har ju sitt grönområde inom den egna fastigheten att sköta och njuta av.
Lantmäteriet sa också att det alltid är markägaren som bestämmer vilken verksammhet som ska utövas och att annan verksamhet än det som står i servitutet som personliga vedupplag, siktröjning gräva diken lägga avlopp bygga väg för inte göras utan markägarens tillstånd enligt servitutet.
Lantmäteriet sa att träden är alltid fast egendom till markägaren enligt jordabalken och ägs av markägaren och att markägaren bestämmer över träden.
Däremot kan en samfällighetsförening bildas för ett grön område i en detaljplan enligt anläggningslagen.
(Fast man kan anse att det låter lite underligt då ett naturområde inte är någon anläggning )
Om det då i anläggningsintyget för samfällighetsföreningen beslutas att skötseln av naturmark är upplåten till gemensamhetsanläggningen så är det samfällighetsföreningen som skall sköta området enligt en skötselplan som typ kunnig inom skogsvårdstyrelsen upprättar.
Det finns oftast krav på avverkning av området manuellt eller med små maskiner och typ varsam plockhuggning.
Detta innebär att enskilda stugägare inte kan ta saken i egna händer och avverka några tråd för bättre utsikt detta är skadeståndspliktigt. Samfälligheten måste gemensamt på föreningsmöte ta beslut tidplan och arbetsplaner för området och om omfattning av ev skötselåtgärder enligt plan.
Det kan vara bra med en förening som ansvarar för skötsel av grönområdet genom någon form av skötselplan, just för att komma till rätta med att kunna sköta det rationellt. T.ex att all avverkning samordnas till en tidpunkt och att virket då läggs på en för markägaren lämplig plats. Då blir det ju en större mängd virke som samlas på en plats och som lättare kan tas om hand om markägaren på ett rationellt sätt
Om samfällighetsföreningen getts skötselansvar så skall dom stå för alla kostnader med röjning, gallring avverkning , plantering mm.
Föreningens medlemmar måste ha motorsågskörkort och kunskaper i aptering mm. Om inte måste de anlita arborist eller bekosta skoglig entreprenör och föreningen skall stå för alla kostnader. Föreningarna har problem med att få medlemmar frivilligt att ta på sig allt arbete och ansvar och föreningen vill helst slippa ta utgifter därför blir det sämre skött med föreningar och vildvuxet helst vill dom stjäla virket också.
Vem som skall stå för försäkringar är oklart?

Skogsägaren äger träden och samfällighetsföreningen skall samordnas avverkning till en tidpunkt och aptera saluvirke efter markägarens anvisningar och lägga upp virket på anvisad plats av skogsägaren så att virket kan hämtas med virkes bil.
Skogsägaren säljer virket och skall ha alla inkomster från träden eller behåller träden själv.
Senast redigerad av Sweden-viking ons 11 nov 2015, 21:18, redigerad totalt 2 gånger.

Fredrik Reuter
Hej Gäst! Jag heter Fredrik och driver denna sajt. Jag skulle gärna vilja tipsa dig om hur du kan få ut mer av skogsforum. Klicka på de knappar som passar dig här intill (minifönster öppnas).