Hur mycket skog finns det i Sverige?

av Skogsforum.se

Drygt 28 miljoner hektar

Det finns drygt 28 miljoner hektar skog i Sverige (2017). Det är hela 70% av Sveriges totala landyta. Detta motsvarar 40 miljoner fotbollsplaner (en fotbollsplan är 0,7 hektar). Det finns många olika typer av skogar i Sverige, scrolla vidare för mer information.

Sverige i världens skogar

Totalt finns drygt 4 miljarder hektar skog på jorden och 33% av jordytan är täckt av skog. Sverige har ca 0,7% av världens skogsyta och det placerar oss på plats 20 över största skogsländer sett till areal. Ryssland, Brasilien och Kanada toppar denna lista.

Klimatzoner och skog i Sverige

Ca 50% av Sveriges skogar ligger i Norra Skogsbältet (i princip Norrland). Här finns den boreala skogen som domineras av barrträd. I sydligaste delen av Sverige finns en nemoral zon där lövträd trivs bäst. I övriga Sverige dominerar den hemiboreala skogen.

Sveriges träd i skogen

Drygt 80% av alla träd i Sverige är barrträd (tall och gran). Sett till majoriteten trädslag så brukar man säga att det finns ett tjugotal trädslag i Sverige (i princip så kallade inhemska trädslag). Majoriteten av trädslagen är lövträd.

Hur många träd finns det i Sverige?

Det finns drygt 80 miljarder träd i Sverige varav ca 13 miljarder träd är grövre än 10 cm. Genomsnittet är då 2.800 träd per hektar. Snittvolymen på varje träd är ca 40 liter. För varje Svensk finns därför 8.000 träd (2017).

Skogsareal med aktivt skogsbruk

Det finns ca 23 miljoner hektar "produktiv skogsmark" i Sverige. På majoriteten av denna mark bedrivs skogsbruk av någon form, dock är ca 10% av denna mark skyddad och får ej avverkas konventionellt. Totalt är knappt 30% av Sveriges skog undantagen från skogsbruk.