S Förädla värdet på din björkskog. Odla Sprängticka/chaga

Inlagd av: lezginka ons 10 apr 2019, 20:41
Annonsbeskrivning
Information om Chaga /Sprängticka

Sprängtickan kan odlas genom inympning av pluggar med mycel från sprängticka. dessa pluggar sätts i förborrade hål i stammen.

Den förväntade mängden sprängticka man kan skörda per plugg under en 10 års period är ca 1 kg per plugg.

Priset på pluggen är 300 sek vid köp av 10 st inklusive frakt och moms.

Dagspriset för sprängticka är ca 3,5-5,5 euro/kg

Chaga är det ryska namnet och detta namn används i hälsokretsar . Chaga växer i hela det Norra barrskogsbältet. Nordamerika ,Scandinavien,Polen,Balticum, Ryssland , japan och Korea. Den växer främst på björk men även andra trädslag. Dock vanligast på björk.
I Ryssland och östeuropa samt i Japan. korea China mm är den eftertraktad för sina påstådda hälsoeffekter.
Både Indianer i Nordamerika och folk i Sibirien har den använts under mycket lång tid för sin allmänhöjande hälsoeffekt. Den finns att köpa på marknader i Ryssland och är väl känd för sin effekt.
Chaga innehåller många näringsämnen såsom mineraler,vitaminer polysackarider,melanin, mm . Den har ett mycket högt ORAC-värde mellan 60 000 - 350 000. ORAC = Oxygen Radical Absorbance Capacity och mäts per 100 g.
Inget annat livsmedel har så höga värden.

Hur man använder chaga och näringsinnehåll finns att läsa på nätet.

Sök på Chaga eller sprängticka.


Björkplugg med chaga mycel

Vid inympning välj helst träd med 15 cm diameter eller mer. Gärna björkar av dålig kvalitet och i utsatta lägen exvis vid vattendrag på torrare bergbunden mark mm
Chaga rötar trädet och mindre träd dör lättare. Från större träd kan man få flera skördar bara man lämnar delar av svampen kvar på trädet. lämnas tillräckligt börjar den växa omgående efter skörd när den redan är etablerad.
Efter inympning tar det ca 1-3 år innan synligt resultat. Detta beror på hur den etablerar sig och växer in i trädet. Olika för varje träd.
Efter 5-6 år kan varje ymp ha producerat 0,5-1 kg skördingsbar Chaga teoretiskt sett.
I försök har ca 80 % av ymparna tagit sig.
Ympar bör sättas med ca 1 meters mellanrum med start ca 0,5 m från backen. För att underlätta trädets överlevnad och framtida skördar bör ympen sättas på samma sida.
Dock kan man sätta upp till 10 i varje träd. Behövs stege däremot.
Gör hålet rymligare än pluggen och djupare så att pluggen går in ordentligt.
Man kan täcka för hålet med ympvax om man är rädd för kontaminering.
Använd ympen och applicera den så fort förpackningen blivit öppnad .
Ympning göres mellan maj och fram till allvarligare frost / på hösten. så ca 1 maj - 1 nov beroende på var i landet.Mest beroende på att det är svårt att borra frusna björkar.Detta är på ett experiment stadie och hur ympningen lyckas beror på många omständigheter Någon riktig äldre studie är svår att hitta och verifiera. Enligt uppgift finns det möjlighet att se ympningsresultat efter ca 3 år.
Information
  •   30 SEK
  •   Logga in för att se telefonnummer
  •   Logga in för att se 's adress
  •   tor 08 aug 2019, 20:41