Varför har de gamla hederliga affärsmodellerna "Stämplad rotpost" eller "Fast kubikmeterpris" blivit borta på marknaden. Virkesköparna hänvisar till att certifieringen inte godtar modellen.
Ovanstående affärsmodell är den enda möjligheten som skogsägaren har att kunna jämföra de intagna anbuden om han vill sälja till högstbjudande.
Varför motsätter sig PanCert och bakomliggande organisationer affärsmodellerna. PanCert ska väl vara fristående från skogsbolagen. Virkesaffären och certifieringen är ju skilda saker.
Idag lämnar virkesköparen endast sin prislista med eventuella påslag och skogsägaren vet inte alls vad slutsumman kommer att bli. Från det erhållna anbudet dras följande av. Avverkningskostnad, trailertransporter och diverse vrak. Felapteringar och diverse vrak är orsaker som skogsägaren får stå för. Det finns inga vrak i skogen, endast olika sortiment.
Mvh Göran!

3 kommentarer | Läst 1039 ggr

Mer om bloggaren

Användarvisningsbild

GöranKjellberg

Nykomling

Blev medlem: sön 11 nov 2018, 17:25

Kommentarer

av ulfber sön 04 sep 2022, 16:31
Hej
För att dom vill betala så lite som möjligt,vi skogsägare som blir lurade som vanligt.
av Kent H tis 08 nov 2022, 17:38
Hej!
I södra Västergötland kan man sälja på rot. Du kan också välja LRK = LeveransRotKöp. Det innebär att du gör upp om ett fast nettopris efter avverkningskostnad per m3Fub. T.ex. 3 sortiment: Barr (innehåller både massaved, klentimmer och timmer), björk och energived.
Mätningen sker vid industri, du får betalt för den verkliga volymen. För rotköp finns en modell för volymen med input diameter i brösthöjd och stickprov på höjden. Den volymen kommer alltid att skilja lite från den verkliga.
En annan fördel med LRK är att du inte har någon kostnad för stämplingen av skogen.
av hallasta tor 17 nov 2022, 18:32
Hej!
Bästa sätt att sälja eget virke är via "Rotpost stämmplad skog" . Fixa till avtal innan ni säljer skogen till virkesköparna, avtal 50% vid avtaltecknade 50% när avverkningen är klar.
Nu stiger priserna på tall/gran

Tusen kronor “fubben”

Att skogsägaren kan sikta på ett timmerpris för normalt tall- och grantimmer på minst 1.000 kr per fastkubikmeter är långt ifrån en utopi idag. Snarare borde det med dagens lönsamhet hos sågverken vara ett minimipris. Vårt råd för skogsägare 2022 blir alltså fortsatt att sätta som mål att minst få tusen kronor betalt för sitt timmer. Per kubikmeter

Naturligtvis finns det prisdämpande effekter som kan försvåra att nå målet om 1.000 kr. Stormskador och angrepp av granbarkbarkborre är två sådana risker. Men se inte detta som självuppfyllande profetior utan kalkylera på en lönsamhet baserat på trävarupriset.
håll ut välj rätt virkesköpare